ขอร่วมแสดงความอาลัยและเสียใจกับ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
actpta
จาก ACT-PTA
58.11.171.44
เสาร์ที่ , 8/3/2557
เวลา : 22:47

อ่านแล้ว = 1215 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       กำหนดการวจนพิธีกรรม – พิธีบูชาขอบพระคุณ
แด่ มาสเตอร์ ยอแซฟ วิชิต บุญพราหมณ์
ณ โบสถ์เดล โรซาริโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
***************
วันพฤหัสบดีที่ 20 - วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
19.00 น. - วจนพิธีกรรม
19.20 น. - พิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
10.00 น. - พิธีบูชาขอบพระคุณ
- พิธีปลงศพวัดพระหฤทัย แห่งพระเยซูเจ้าศรีราชา
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9155

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9156

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9157

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9158

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9159

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9160

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9161

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9162

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9163

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9164

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9165

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9166

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9167

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9168

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9169

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9170

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9171

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9172

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9173

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:58   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9174

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:58   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9175

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 22:59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9176

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 23:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9177

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 23:01   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9178

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 23:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9179

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 23:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9180

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 23:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9181

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 23:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9182

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 23:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9183

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA เสาร์, 8/3/2557 เวลา : 23:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9184

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันเสาร์,23 มิถุนายน 2561
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)