การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2559
actpta
จาก ACT-PTA
203.62.153.43
พฤหัสบดีที่ , 24/8/2560
เวลา : 15:48

อ่านแล้ว = 348 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ซึ่งในช่วงท้ายได้มีการมอบเงินสนับสนุนโครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (FSG) ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 136,500 บาท โดยมี มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รับมอบ สนับสนุนเงินรางวัลให้กับครูที่ไม่ขาด ลา มาสาย ติดต่อกันตลอดปี จำนวน 49,000 บาท โดยมี มิสรื่นจิต ใจมั่น หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ รับมอบ สนับสนุนกองทุนสวัสดิการครู จำนวน 94,993 บาท โดยมี มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการฯ รับมอบ มอบเงินสนับสนุนกองทุนครูเกษียณ จำนวน 100,000 บาท มาสเตอร์ประสิทธิ์ โชคสมบูรณ์ ประธานกองทุนครูเกษียณ รับมอบ มอบเงินสวัสดิการให้ครูเกษียณ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 8 คนรวม 239,000 บาท หลังจากการประชุม ผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ที่ได้อุทิศตนเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ด้วยความเสียสละ ทำให้เกิดผลการการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตลอดมา
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18307

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18308

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18309

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18310

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18311

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18312

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18313

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18314

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18315

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18316

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18317

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18318

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18319

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18320

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18321

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18322

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18323

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18324

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18325

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18326

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18327

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18328

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18329

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18330

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18331

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18332

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18333

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:58   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18334

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:58   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18335

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 24/8/2560 เวลา : 15:59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18336

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันอังคาร,20 สิงหาคม 2562
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)