ประชุมไตรภาคี
actpta
จาก ACT-PTA
203.62.153.43
พฤหัสบดีที่ , 6/9/2561
เวลา : 09:18

อ่านแล้ว = 145 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมไตรภาคี ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (ACT PTA , ACU PTA and ACEP PTA) มีสมาคมผู้ปกครองและครูฯเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 3 สมาคม คือ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ACT PTA), สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (ACU PTA), และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ACEP PTA) โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Multipurpose อาคาร The Trinity เวลา 09.00 – 12.00 น. ในการประชุมภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำโรงเรียนในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุม คุณธนิดา คุปกาญจนา ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ACEP กล่าวแนะนำคณะกรรมการและกิจกรรมต่างๆของสมาคม และกล่าวถึงกิจกรรมในปีที่ผ่านมารวมถึงกิจกรรมในอนาคตที่กำลังจะถึง พิธีกรได้เชิญ ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการ คุณธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ACU กล่าวแนะนำกรรมการและกิจกรรมต่างๆของสมาคม และได้เชิญภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ คุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ACT กล่าวแนะนำกรรมการและกิจกรรมต่างๆของสมาคม รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ACT ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ นำเสนอแผนการเรียนสหศิลป์ เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านวิชาการ ระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นผู้ประกอบการ ภายหลังจากกิจกรรมการปลูกป่าไตรภาคี สภานักเรียนได้นำคณะสมาคมฯทั้ง 3 สมาคม เดินชมการเรียนการสอน กิจกรรม ห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างอบอุ่น มีการร่วมกันปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ในฐานะโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเพื่อพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในด้านวิชาการ กิจกรรมและอื่นๆต่อไป
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18590

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18591

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18592

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18593

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18594

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18595

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18596

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18597

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18598

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18599

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18600

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18601

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18602

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18603

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18604

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18605

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18606

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18607

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18608

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18609

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:27   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18610

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:27   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18611

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:27   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18612

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/9/2561 เวลา : 09:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18613

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันเสาร์,24 สิงหาคม 2562
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)