สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning เพื่อร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
actpta
จาก ACT-PTA
183.88.63.66
จันทร์ที่ , 21/11/2565
เวลา : 21:13

อ่านแล้ว = 177 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตบางแค จัดกิจกรรม ร่วมแรงรวมพลังทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning เพื่อร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมีภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์ จากนั้น ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ คุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯพร้อมคณะกรรมการ ผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู บุคลากร และชุมชนร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20932

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20933

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20934

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20935

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20936

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20937

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20938

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20939

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20940

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20941

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20942

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20943

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20944

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20945

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20946

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20947

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20948

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:27   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20949

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:27   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20950

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20951

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20952

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20953

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20954

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20955

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:30   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20956

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:32   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20957

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:32   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20958

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20959

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20960

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 21/11/2565 เวลา : 21:34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20961

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันเสาร์,3 มิถุนายน 2566
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)