สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงานวันวิชาการ ACT 60th Diamond Jubilee Academic Day 2022
actpta
จาก ACT-PTA
14.207.102.157
พุธที่ , 23/11/2565
เวลา : 11:31

อ่านแล้ว = 117 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรมงานวันวิชาการ ACT 60th Diamond Jubilee Academic Day 2022 ระหว่างวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมพิธี และมีนักเรียนจากโรงเรียนภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ หมอไทยไฟแรง ทนายคลายทุกข์ เชฟมือหนึ่ง โมบายสายใย การเงินมหัศจรรย์ และเทคโนโลยีพาเพลิน ตลอดจนการประกวดแข่งขันทักษะรายการต่าง ๆ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:31   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21006

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:32   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21007

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21008

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21009

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21010

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21011

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21012

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21013

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21014

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21015

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21016

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21017

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21018

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21019

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21020

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21021

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21022

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:41   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21023

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21024

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21025

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21026

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:43   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21027

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:43   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21028

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:43   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21029

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:44   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21030

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:44   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21031

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:45   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21032

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:45   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21033

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:45   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21034

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21035

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันเสาร์,3 มิถุนายน 2566
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)