สมาคมผู้ปกครองฯ เข้าอวยพรปีใหม่ คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฯ
actpta
จาก ACT-PTA
183.88.37.219
ศุกร์ที่ , 20/1/2566
เวลา : 16:44

อ่านแล้ว = 235 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       19 มกราคม 2566 คุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมฯ นำคณะเข้าอวยพรปีใหม่ คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:45   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21393

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:45   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21394

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21395

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21396

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21397

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21398

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21399

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21400

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21401

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21402

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21403

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21404

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21405

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21406

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21407

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21408

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21409

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21411

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21412

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21413

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21414

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21415

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 16:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21416

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 17:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21417

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 17:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21418

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 17:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21419

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 17:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21420

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 17:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21421

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 17:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21422

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 20/1/2566 เวลา : 17:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21423

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันเสาร์,3 มิถุนายน 2566
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)