การแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 20 ACT FAMILY TOUR 2012 เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครนายก
actpta
จาก ACT-PTA
171.97.83.201
อังคารที่ , 11/12/2555
เวลา : 12:27

อ่านแล้ว = 9938 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       การแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 20
ACT FAMILY TOUR 2012
เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครนายก
จัดโดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วันเสาร์ที่ 8 และ อาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2555


จำนวนทีมทั้งหมด 110 ทีม
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

คำตอบที่ 1
       นัดพบสนามว่องประชานุกูลครับ..
Start 7.00 น. แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 171.97.83.201 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 12:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3457

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 171.97.83.201 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 12:31   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3458

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 171.97.83.201 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 12:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3460

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 171.97.83.201 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 12:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3461

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 171.97.83.201 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 12:34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3462

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 171.97.83.201 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 12:34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3463

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 171.97.83.201 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 12:35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3464

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 171.97.83.201 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 12:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3465

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 171.97.83.201 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 12:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3466

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 171.97.83.201 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 12:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3467

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 171.97.83.201 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 12:42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3468

คำตอบที่ 12
       ขอขอบคุณร.พ.วิชัยเวช...
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 171.97.83.201 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 12:44   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3469

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 171.97.83.201 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 12:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3470

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 171.97.83.201 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 12:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3472

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 61.90.113.58 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 19:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3474

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 61.90.113.58 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 19:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3475

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 61.90.113.58 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 19:01   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3476

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 61.90.113.58 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 19:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3477

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 61.90.113.58 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 19:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3478

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 61.90.113.58 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 19:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3479

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 61.90.113.58 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 19:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3480

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 61.90.113.58 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 19:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3481

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 61.90.113.58 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 19:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3482

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 61.90.113.58 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 19:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3483

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 61.90.113.58 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 19:08   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3484

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 61.90.113.58 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 19:08   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3485

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 61.90.113.58 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 19:09   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3486

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 61.90.113.58 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 19:10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3489

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 61.90.113.58 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 19:11   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3490

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 61.90.113.58 อังคาร, 11/12/2555 เวลา : 19:12   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3491

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันพุธ,19 มกราคม 2565
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)