เกี่ยวกับเรา about us
 (21/3/2561)

ความเป็นมา
ThailandOffroad.Com จัดสร้างขึ้นมา กลางเดือนเมษายน 2549 เพื่อเป็นศูนย์กลางข่าวสาร กิจกรรม ในกลุ่มชาวออฟโรดทั่วไทย โดยได้รับการเสนอแนวคิดริเริ่ม โดยลุงเรย์ (คุณเรวัตร นิลาพันธ์ ขณะทำหน้าที่เลขาธิการสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย 2548-2549) เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทยที่ร่วมงานกับโครงการ พอ.ส.ว. และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจนเชิญชวนชมรมที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย สมาชิกศูนย์ผู้ใช้รถยนต์ออฟโรดแห่งประเทศไทย ชมรมออฟโรดทั่วประเทศ ให้มาใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวในแบบออฟโรด การส่งเสริมท่องเที่ยวออฟโรดในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ การแข่งขันรถออฟโรด กิจกรรมการกุศลของชมรมออฟโรด หรือ กลุ่มออฟโรด เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการแต่งรถออฟโรด ข้อมูลการท่องเที่ยวแบบออฟโรด ข้อมูลด้านเทคนิคออฟโรด การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและออฟโรด และอื่นๆตามความเหมาะสม Update เมษายน 2550 ปัจจุบัน สมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย ได้จัดสร้างเวบเขาสมาพันธฯอย่างเป็นทางการแล้ว ทีมงานจึงจะคงสภาพเวบ และพัฒนาเวบต่อไปเพื่อรองรับฐานข้อมูลของชมรมออฟโรดต่างๆที่ต้องการใช้เวบบอร์ดฟรี ตลอดจนสร้างเวบให้มีขนาดใหญ่ที่สุดและเร็วขึ้น ซึ่งทางทีมงานยินดีให้บริการชมรมออฟโรดทั่วไทยที่ต้องการใชพื้นที่ของเราฟรี

วัตถุประสงค์การพัฒนาเวบ
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข่าวสาวของชมรมต่างๆทั่วไทย
2. สามารถพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นแบบไม่มีข้อจำกัด เป็นแหล่งรวมเวบลิงค์ของเวบออฟโรดทั่วไทย
3. รองรับข้อมูลได้แบบ อัลลิมิต ไม่มีขีดจำกัดด้านรูปภาพและข้อมูล
4. สร้างเวบบอร์ดให้ชมรมต่างๆที่ยังไม่มีเวบเป็นของตนเอง ให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่างสมาชิก
5. ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ด้านเทคนิคออฟโรด การขับรถออฟโรดอย่างปลอดภัย การแข่งขันรถออฟโรด
6. สวย น่ารัก น่าใช้ มีเมนูใช้งานทุกรูปแบบ ทุกความต้องการของสมาชิก สามารถตอบสนองได้ดีที่สุด สามารถใช้งานง่ายทุกเพศทุกวัย
7. เวบจะพัฒนาให้เป็นเวบ Multimedia ซึ่งจะสามารถดูวีดีโอกิจกรรมต่างๆได้ จึงน่าจะเป็นมิติใหม่ในการนำ IT มาใช้ในกิจกรรมวงการออฟโรดต่อไป

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเวบ
webmaster / คุณนินจาฯ(รุ่งชัย จันทสิงห์) ชมรม Jeep Unity Club
ทีมพัฒนาและดูแล Server / ทีมเวบมาสเตอร์ ThailandOffroad.com
ผู้ให้บริหารจัดการเวบและ พื้นที่ Server / ThailandWebOnline.Com
เวบพันธมิตรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคนิค / ทีมเวปมาสเตอร์ WeekendHobby.com และ ทีมเวบมาสเตอร์ GasThai.Com ข้อมูลและที่ปรึกษา
- สมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย
- ชมรมสมาชิกสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย
- ชมรมออฟโรดทั่วไทย
- คุณเรวัตร นิลาพันธ์(ลุงเรย์) เลขาธิการ สมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย 2548-2549
- คุณชาญชัย เพ็ชรอินทร์(แรดบิน) ผูประสานงานศูนย์ผู้ใช้รถยนต์ออฟโรดแห่งประเทศไทย

ThailandOffroad.Com ขอขอบคุณ
1. ที่ปรึกษาด้านฐานข้อมูล โดยคุณประจวบ สิทธินิสัยสุข(ติ่ง) webmaster WeekendHobby.com
2. ทีมพัฒนาเวบทั้งระบบ ทีมเวบมาสเตอร์ GasThai.Com
3. ข้อมูล ข่าวสาร - สมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย
4. ที่ปรึกษา/ข้อมูลข่าวสาร - คุณเรวัตร นิลาพันธ์(ลุงเรย์) เลขาธิการ สมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย
5. ที่ปรึกษา/ข้อมูลข่าวสาร - คุณชาญชัย เพ็ชรอินทร์(แรดบิน) ศูนย์ผู้ใช้รถยนต์ออฟโรดแห่งประเทศไทย
6. เพื่อนๆชมรมออฟโรดทั่วไทย
7. สมาชิกเวบ ThailandOffroad.Com ทุกท่านๆ
ThailandOffroad.Com ขอขอบคุณ

* ข้อมูลสมาชิกชมรมออฟโรดทั่วไทยและสถานที่ท่องเที่ยวแบบออฟโรดทั่วไทย
1. คุณชาญชัย เพ็ชรอินทร์ (แรดบิน) ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล/ผู้ประสานงานชมรมออฟโรดทั่วไทย ศูนย์ผู้ใช้รถยนต์ออฟโรดแห่งประเทศไทย
2. คุณกรรณิกา พิมลศรี - ผู้เก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแบบออฟโรด จากชมรมออฟโรดทั่วประเทศ โดยการทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความร่วมือจากสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย และชมรมออฟโรดทั่วไทย

* ThailandOffroad.com จะนำข้อมูลมาจัดการเป็นระบบฐานข้อมูลและเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเช่นแผนที่ ภาพถ่าย เส้นทางการเดินทาง โดยจะขอความร่วมมือจากสมาชิกที่ไปเที่ยวนำข้อมูลภาพถ่าย เส้นทาง มาลง Update ในโอกาสต่อๆไป ในส่วนข้อมูลชมรม ส่วนที่ขาดเช่นโลโก้ชมรม เวบไซด์ หรือ email ต้องรบกวนสมาชิกชมรมเข้ามา Update ข้อมูลชมรม ด้วยนะครับ เราหวังว่าเวบจะเป็นเวบห้องสมุดออฟโรด ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ครบทุกเรื่อง และเป็นสื่อกลางประสานข้อมูลข่าวสารระหว่างชาวออฟโรดทั่วไทย *

ThailandOffroad.Com
13 เมษายน 2549


webmaster / คุณนินจาฯ(รุ่งชัย จันทสิงห์) ชมรม Jeep Unity Club


คุณชาญชัย เพ็ชรอินทร์(แรดบิน) ผู้อำนวยการศูนย์ผู้ใช้รถยนต์ออฟโรดแห่งประเทศไทย
ผู้สื่อข่าว / ผู้เขียนบทความ / ผู้บรรยาย และ รายงาน การแข่งขันออฟโรด
TEL/LINE : 0818052664QR Code Line คุณชาญชัย เพ็ชรอินทร์(แรดบิน)


ระลึกถึงเสมอกับ คุณเรวัตร นิลาพันธ์(ลุงเรย์) เลขาธิการสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย และสมาชิกอาวุโสกลุ่มเพื่อนแช้มป์ ลุงเรย์เป็นคนดีมีน้ำใจกับพี่ๆน้องๆในกลุ่มออฟโรดทั้งนอกกลุ่มและในกลุ่มด้วยดีตลอดมาและได้สร้างคุณงามความดีในกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอดจนล่าสุดได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการ พอ.สว.ในนามเรขาธิการสมาพันธ์ออฟโรด และเป็นผู้ริเริ่มเสนอความคิดเห็นให้ทีมงานเราทำเวบ ThailandOffroad.Com เพื่อเป็นเวบสื่อกลางประชาสัมพันธ์กิจกรรมชาวออฟโรดทั่วไทย เราจะสานต่อความฝันตามเจตนาของลุงเรย์ให้ดีที่สุด และขอให้บุญกุศลที่ลุงเรย์ได้ทำมาตลอดชีวิต จงนำพาให้ลุงเรย์ไปสู่สุคติ
ทีมเวบมาสเตอร์ www.ThailandOffroad.Com
7 กรกฎาคม 2549


หน้าแรก | สมัครสมาชิก | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เครื่องหมาย WeekendHobby | ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ | ติดต่อโฆษณา | ตลาดนัดซื้อขาย
แจ้งปัญหา ขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรมทุก Hobby :::>>>Email:::>>> webmaster@WeekendHobby.Com หรือ ติดต่อเรา(Contact Us)
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันจันทร์,11 ธันวาคม 2566 (Online 1467 คน)