ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ
 (1/11/2552)

เรื่อง ขอความร่วมมือและทำความเข้าใจในเรื่องการใช้เว็บ WeekendHobby.Com และ ThailandOffroad.Com

เรียน สมาชิกและเพื่อนผู้ใช้เว็บ ทุกท่าน

โดยรวมแล้วสองเว็บนี้จะพัฒนาปรับรูปแบบการแสดงผลและการใช้งานให้เหมือนกัน เพื่อง่ายต่อการใช้งานของสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้เดียวกัน เว็บทั้งสองเน้นกิจกรรมในรักษางานอดิเรกในทุกๆประเภท การท่องเที่ยว การซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องเล่น Hobby และ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจและชี้แจงต่อสมาชิกถึงเงื่อนไขต่างๆ ตามกติกามารยามของสังคมและการอยู่ร่วมกันของสังคมอินเตอร์ เราจำเป็นต้องขอร่วมมือจากท่านในการใช้เว็บไซต์ดังต่อไปนี้

1. การสมัครสมาชิก
ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 นั้น เว็บไซต์ประเภทให้โพสคำถาม คำตอบ อิสระได้ จำเป็นต้อง ลงทะเบียนการใช้งาน ดังนั้น ก่อนท่านจะใช้งานได้ ท่าจะต้อง สมัครสมาชิกก่อน เพื่อกรอกข้อมูล สมาชิก โดยท่านจะต้องให้ข้อมูลของท่านตามข้อเท็จจริงตามสมควร นอกเกิดปัญหาใดๆ ทีมงานจะสามารถติดต่อท่านได้ทันทีและสามารถยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อเป็นการปรามบางท่านที่อาจจะใจร้อนโพสรูป โพสข้อความไม่เหมาะสม ดังนั้น การที่ท่านสมัครสมาชิก โดยกรอก ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ เป็นส่วนสำคัญเบื้องต้น ส่วนข้อมูล วันเกิด อาชีพ สถานที่ทำงาน แลข้อมูลจำเพราะอื่นๆ นั้น เป็นสิทธิของท่านจะพิจารณาให้เรา ข้อมูลของท่านจะเป็นความลับและเราจะต้องปฏิบัตฺตามกฏหมายโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องติดตามตัวท่านทีมงานจะสามารถค้นหาและติดต่อท่านทันที

การให้ข้อมูลการลงประกาศซื้อขาย เพื่อยืนยันตัวตัวโดยการส่งไฟล์รูปภาพ บัตรประชาชน หน้าสมุดธนาคาร เป็นสิทธิของท่านจะแสดงความบริสุทธิใจ ข้อมูลของท่าน เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเก็บรักษาเป็นความลับ หากเกิดปัญหาใดๆ ข้อมูลนี้จะถูกนำมาเป็นหลักฐานติดตามตัวท่าน หากท่านต้องการมีเครดิต ในการลงประกาศซื้อขายก็สามารถ ลงทะเบียนเพิ่มได้ หากไม่ลงทะเบียนก็สามารถจะโพสลงประกาศซื้อขายได้เช่นกันครับ เป็นสิทธิของท่านครับ

สมาชิกที่มีเจตนากรอกข้อมูลมา แบบ xx yy หรือ ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ เจตนาให้ข้อมูลผิดจากข้อเท็จจริง ตามดุลพินิจพิจารณา ตามสมควร เราขออนุญาตลบข้อมูล Username ท่านออกจากระบบ

2. การตั้งกระทู้ถามตอบ ในทุกเวบบอร์ด
•  สมาชิกที่ต้องการลงขายของ ร้านค้า อู่ หรือ ผู้ประกอบการ กรุณาใช้กระดานซื้อขาย เท่านั้น เราขออนุญาตลบออกหากไปตั้งในกระดานอื่นๆ
•  สมาชิกและผู้ใช้ Weekendhobby.Com กรุณาหลีกเลี่ยงการนำชื่อร้านค้า หรือผู้ประกอบการ มาตั้งในหัวกระทู้ โดยไม่จำเป็นครับ
•  ในกรณีตั้งกระทู้ถึงบุคคลที่ 3 ที่ไม่สามารถมาชี้แจงได้ เราอาจจะพิจารณาลบออก เพื่อไม่ให้เว็บถูกฟ้องร้องทางคดีความ
•  กระทู้ที่สร้างความเสียหายให้บุคคลอื่นโดยไม่มีมูลความจริง หากสามารถสืบหาความจริงได้ เราขออนุญาตลบออก และหากเจ้าตัวจะฟ้องร้อง ด้านคดีอาญา หรือ ทางแพ่ง Weekendhobby.Com จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว
•  ควรจะตั้งกระทู้ในลักษณะให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เทคนิค วิชาการ การแก้ไขปัญหา โดยหลีกเลี่ยงการตั้งกระทู้ แบบส่งเสริมผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ
•  ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะทุกๆท่าน ล้วนมีทั้งวุฒิภาวะ ด้วยกันทั้งนั้น
•  สมาชิกที่ลงทะเบียนเอาไว้ ควรจะใช้ชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ทุกครั้ง
•  ชื่อในการลงทะเบียนหรือตอบคำถามควรจะสุภาพ ไม่ส่อไปในทางสองแง่สองง่าม
•  ไอคอนที่นำมาใส่ในชื่อควรจะเป็นไอคอมที่สุภาพชนดูได้
•  การ Post รูปกภาพควรจะให้ตรงกับเรื่องที่นำเสนอ รูปภาพสตรี ภาพที่สื่อในทางลบด้านวัฒนธรรมไทย หรือ ภาพลามก ควรหลีกเลี่ยง
•  ไม่อนุญาตให้โพสกระทู้การเมืองแบบเลือกข้าง ใดๆทั้งสิ้นเพื่อรักษาความสามัคคีของสมาชิก ครับ
•  ขอความร่วมมือในการโพสข้อมูลทริปกิจกรรม ทริปท่องเที่ยว ขอความกรุณาบอกตำแหน่ง บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ติดตามชมครับ
•  ขอความร่วมมือในการนำเนื้อข่าว ข้อความจากเว็บข่าว เว็บอื่นๆมาโพส เนื่องจากขัดต่อข้อกฏหมายว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำได้โดยตั้งชื่อเรื่องหรือหัวข้อข่าวแล้วทำลิงค์ไปที่เว็บนั้นๆ
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

3. การตอบคำถามทุกบอร์ด เงื่อนไขในการโพสคำตอบ
• ร้านค้า อู่ หรือ ผู้ประกอบการ ถ้าจะประกาศขายของหรือโฆษณากรุณาใช้กระดานซื้อขาย เท่านั้น
• การโพสให้ร้ายหรือทำให้บุคคลที่ 3 เสียหาย เราอาจจะพิจารณาลบออก เพื่อให้ความเป็นธรรมทุกๆฝ่าย
• คำตอบที่สร้างความเสียหายให้บุคคลอื่นโดยไม่มีมูลความจริง หากสามารถสืบหาความจริงได้ เราขออนุญาตลบออก
• ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะทุกๆท่าน ล้วนมีทั้งวุฒิภาวะ ด้วยกันทั้งนั้น
• สมาชิกที่ลงทะเบียนเอาไว้ ควรจะใช้ชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ทุกครั้ง
• ควรหลีกเลี่ยงการโพสกระทู้การเมืองที่สร้างให้เกิดความแตกแยกของสัมคม
• การ Post รูปกภาพควรจะให้ตรงกับเรื่องที่นำเสนอ รูปภาพสตรี หรือ ภาพลามก ควรหลีกเลี่ยง
• ขอความร่วมมือในการนำเนื้อข่าว ข้อความจากเว็บข่าว เว็บอื่นๆมาโพส เนื่องจากขัดต่อข้อกฏหมายว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำได้โดยตั้งชื่อเรื่องหรือหัวข้อข่าวแล้วทำลิงค์ไปที่เว็บนั้นๆ
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

4. การทำผิดตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ท่านจะได้รับคำร้องขอให้หยุด ซึ่งเป็นการเตือนให้ท่านแก้ไข เช่น ท่านสามารถแก้ไขข้อความเองได้ โพสรูป ท่านสามารถแก้ไขรูปได้ หากเห็นว่าไม่เหมาะสม ตามสมควร
ในกรณีที่ท่าน ทำผิดซ้ำซาก ทีมงานจะติดต่อไปยังท่านเพื่อร้องขอด้วยวาจา หากท่านยังทำผิด ทีมงานจะขึ้นประกาศ เกี่ยวกับความผิดของผู้ละเมิดข้อตกลง เพื่อให้สมาชิกลงความเห็นชอบ หากสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าท่านไม่ควรจะทำ ทีมงานจะลบ User ท่านออก ถือว่าเป็นการสรุปความโดยสังคมส่วนใหญ่เป็นผู้พิพากษาท่านและไม่ยอมรับท่าน

5. ข้อตกลงเรื่องบทความและรูปภาพที่โพสลงบนเว็บไซต์
บทความทุกเรื่อง และภาพถ่ายทุกภาพ ให้ถือว่าเป็น สาธารณะ ต้องอนุญาตให้สามารถนำไปเผยแพร่และถ่ายทอดที่อื่นได้ ในกรณี เพื่อการศึกษา เพื่อการวิจัย เพื่อการกุศล เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม แต่ไม่อนุญาตให้นำไปเพื่อจุดประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์เพื่อการค้า เพื่อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งในรักษาการค้า หรือหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง

6. การให้บริการเว็บบอร์ด ผู้ใช้ บอร์ดชมรม บอร์ดกลุ่ม ต่างๆ เป็นการให้บริการ ฟรีเพื่อเป็นสื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์ WeekendHobby.Com และ ThailandOffroad.Com

7. การรับสปอร์นเซอร์ในการสนับสนุนเว็บไซต์เรามีจุดยืนของเราชัดเจนและไม่ได้มุ่งทำเว็บเพื่อการค้าหวังกำไรจนขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เราจะพิจารณาเลือกธุรกิจที่จะลงโฆษณา ที่ไม่ขัดต่อหลักศิลธรรมอันดีของสังคม และเป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย หากรายใดที่ลงโฆษณาไว้แล้ว หากเราทราบว่าท่านทำผิดกฏหมายหรือทำผิดต่อลูกค้าที่ซื้อของท่านผ่านเว็บของเรา เราจะขอยกเลิกท่านหรือไม่ต่ออายุโฆษณาในปีต่อไป หรือแม้แต่โพสลงประกาศซื้อขายย่อยฟรี หากเราได้รับแจ้งว่าท่านนำของผิดกฏหมายมาขาย ทีมงานจะลบกระทู้พร้อมลบ User ออกจากระบบทันที หากเป็นข้อความ ภาพถ่ายที่ปรากฏบนเว็บเราจะไม่อนุญาตแต่หากเป็นการทำลิงค์ไปเว็บอื่น ก็ยากที่จะเราจะทำได้

8.การจัดกิจกรรมกลุ่ม ชมรม เราให้การสนับสนุนในเรื่องการลงประกาศ และเป็นสื่อกลาง ให้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ที่ชัดเจนและพร้อมจะประสานความร่วมมือ ความช่วยเหลือ จากทุกๆชมรม ทุกกลุ่ม ให้สามารถร่วมกิจกรรมกันได้ เช่น หากเกิดน้ำท้วม เมื่อมีการเรียกบริจาคสิ่งของจากชมรมใด หรือ กลุ่มใดแล้ว เราพร้อมจะเป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือทุกกลุ่มให้ออกมาช่วยสังคมร่วมกัน เช่น การขนสิ่งของด้วยรถออฟโรด การบินสำรวจพื้นที่เป้าหมายโดยกลุ่มร่มบิน การเข้าถึงที่หมายรวดเร็วด้วยกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์วิบาก หรือแม้ที่การลำเลียงสิ่งในที่น้ำท้วมสูงมากๆ โดย ชมรมเรือเร็วก็พร้อมช่วยเหลือ หรือ การประสานงานการสื่อสารโดยกลุ่มวิทยุสมัครเล่น เป็นต้น

9.การจัดงานใดๆโดย ชมรม กลุ่ม หรือ บุคคล เราขอประกาศว่า เป็นอิสระของแต่ละชมรม กลุ่ม หรือ บุคล สามารถจะทำได้ โดยความรับผิดชอบของกลุ่ม ชมรม บคคล นั้นๆ โดยเราขออนุญาตไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่อง รายได้ รายจ่าย ใดๆทั้งสิ้น และประกาศว่าจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากมีเรื่องไม่เหมาะสมเกิดขึ้น

10. การจัดงานมหกรรม หรือ นิทรรศการใดๆโดยเว็บไซต์ หากมีการจัดงานอย่างเป็นทางการ เราจะประกาศแจ้งให้ทราบว่างานใดจัดโดยเว็บไซต์และรูปแบบงานจัดทำเพื่ออะไร โดยประกาศเป็นแบนเนอร์อย่างเป็นทางการที่หน้าแรกของเว็บไซต์

11.เกี่ยวกับระบบ Login หากสมาชิกเข้าใช้ Login ไม่ได้ ไม่ว่าจะลืม username ลืม Password หรือ กรณีใดๆ ขออนุญาตไม่ตอบปัญหาและช่วยเหลือทางโทรศัพท์ Hotline นะครับ เพราะไม่ได้อยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา สมาชิกต้องส่ง อีเมล์มาขอข้อมูล ที่ webmaster@weekendHobby.com หรือ webmaster@ThailandOffroad.Com ตามที่ท่านใช้เวบนั้นๆอยู่ ท่านจะต้องแจ้ง
1. username หากท่านจำได้
2. ชื่อ สกุล จริง
3. วันเดือนปีเกิด ที่ท่านสมัครเอาไว้
เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนท่าน แล้วเราจะส่ง ข้อมูลท่านสมัครไว้ หรือ ที่ท่านลืม ให้ท่านทางอีเมล์ ครับ

12. การใช้เบอร์ Hotline กรุณาใช้เท่าที่จำเป็น โดยพิจารณา เรื่องที่แจ้งเช่น กรณีการโพสรูปไม่เหมาะขั้นรุนแรง กรณีโพสข้อความหมิ่นเบื้องสูง กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างสมาชิกขั้นรุนแรงที่จะต้องรีบเข้าไปดู เรื่องเวลาที่เหมาะสม ผมสะดวกรับสาย 9:00-16:00 น. ครับ เพราะจะสามารถเข้าตรวจสอบและดุจากเครื่องได้เลย เว้นแต่บางครั้งออกไปทำภาระกิจ นอก สนง. หรือมีเรื่องเร่งด่วน ฉุกเฉิน จริงๆ โทรได้ 24 ชั่วโมงครับ

คำชี้แจงและคำแนะนำการใช้เว็บไซต์อาจจะกระทบจิตใจบางท่านที่เคยคุ้นเคยกับความอิสระที่ผ่านมา ตลอดจนการปรับโฉมเว็บใหม่ก็ทำให้บางท่าน ที่เคยชินกับรูปแบบเดิมๆการใช้งานเดิมๆก็ตาม ทีมงานต้องกราบขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาส นี้

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นและเป็นการวางแผนการจัดการที่ดีขึ้นเพื่อรองรับการแก้ปัญหาที่จะตามมาในอนาคต การมีกฏกติกา ก็เป็นเพียงการนำความรู้สึกของทุกๆท่านที่เคยปฏิบัติแบบนี้มาตลอดการใช้เว็บไซต์แห่งนี้ เราเพียงเขียนรวบรวมจากข้อคิดเห็นหลายๆท่าน ที่ปฏิบัติสืบต่อๆกันมา และให้อยู่ในกรอบของกฏหมาย และ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของสังคมไทย ครับ ไม่ได้คิดเอาวันนี้ครับ


คำชี้แจงเพิ่มเติม
1. คำชี้แจงและคำแนะนำการใช้ระบบสมาชิกเพื่อการลงประกาศซื้อขาย
2. หลักการและเหตุผลในการ บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล การจัดหมวดหมู่กระทู้ การ STOP 200 คำตอบต่อกระทู้
3. เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า WeekendHobby
4. คำแนะนำและคำชี้แจงในการพัฒนาเว็บ WeekendHobby.Com
5.คำชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้เข้ามาป่วนเว็บโพสกระทู้หลอกให้โอนเงินในการซื้อขาย
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เครื่องหมาย WeekendHobby | ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ | ติดต่อโฆษณา | ตลาดนัดซื้อขาย
แจ้งปัญหา ขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรมทุก Hobby :::>>>Email:::>>> webmaster@WeekendHobby.Com หรือ ติดต่อเรา(Contact Us)
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันพุธ,22 พฤษภาคม 2567 (Online 3809 คน)