WeekendHobby.com


ยินดีต้อนรับสมาชิก ข้าแผ่นดิน จอมสยาม เข้าสู่บ้านหลังใหม่ ที่นี่ นะครับ
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม วลีนามเชื่อมสัมพันธ์ ย่อมมิใช่เครื่องหมาย แห่งเอกสิทธิ์ ใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเพียงเคร...(มีต่อ)
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2557
“ข้าแผ่นดิน จอมสยาม” Jeep ในราชอาณาจักรพระเจ้ากรุงสยาม กระทู้สำหรับผู้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์...(มีต่อ)
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ร่วมกิจกรรม รวมใจภักดิ์รักแม่ 23 สิงหาคม 2558
ภาพกิจกรรม Jeep และออฟโรดไทย ในกิจกรรม ออฟโรดไทย รวมใจภักดิ์รักแม่ 23 สิงหาคม 2558ดูภาพกิจกรรม...(มีต่อ)
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2553 บ้านสามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
รัก jeep เรารัก wrangler (ซับน้ำตา)ช่วยเหลือสังคมและสาธารณะประโยชนEทั้งในยามสงบและยามฉุกเฉิน หล...(มีต่อ)
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ช่วยเหลือน้ำท่วม อยุธยา ภาค 2
เพื่อน ๆ ช่วยกันลงขัน เพื่อบรรเทาทุกข์พี่น้องเรา ที่รับน้ำแทนคนกรุง จำนวน 81,500 บาท แล้วขณะนี้ เพ...(มีต่อ)
กิจกรรมวันเด็ก 2559 โดย ข้าแผ่นดิน จอมสยาม
กิจกรรมวันเด็ก 2559 โดย ข้าแผ่นดิน จอมสยาม...(มีต่อ)
กิจกรรมเพื่อนักเรียนบ้านหนองม้า โดย ข้าแผ่นดิน จอมสยาม
กิจกรรมเพื่อนักเรียนบ้านหนองม้า โดย ข้าแผ่นดิน จอมสยาม...(มีต่อ)
ฝายน้ำเพื่อชีวิต สวนผึ้ง ราชบุรี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ฝายน้ำเพื่อชีวิต ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สวนผึ้ง ราชบุรี๑ จ...(มีต่อ)
โครงการระดมทุน ๙๙,๙๙๙.๙๙ บาท สวมเสื้อดำถวายอาลัยจอมสยาม
โครงการระดมทุน ๙๙,๙๙๙.๙๙ บาทสวมเสื้อดำถวายอาลัยจอมสยาม ท่านใดต้องการมีส่วนร่วม โอน SCB 316404390...(มีต่อ)
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ณ กอ.รมน. และกระทรวงกลาโหม 25/11/2559
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ณ กอ.รมน. และกระทรวงกลาโหม 25/11/2559...(มีต่อ)
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ร่วมสนับสนุนอาหารน้ำดื่ม ณ ท้องสนามหลวง ในกิจกรรมไว้อาลัยพ่อหลวง
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ร่วมสนับสนุน เสื้อดำ อาหาร น้ำดื่ม ณ ท้องสนามหลวง ในกิจกรรมไว้อาลัยพ่อหลวง
วันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560 โดย ข้าแผ่นดิน จอมสยาม
วันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560 โดยท่าน พลตรีชนาธิป บุนนาค สรรสร้างเพื่อเด็กๆ ทำดี @ ข้าแผ่นดิน จอม...(มีต่อ)
น้ำใจแบ่งปันช่วยพี่น้องชาวใต้ 14 ม.ค. 2560
น้ำใจแบ่งปันช่วยพี่น้องชาวใต้ 14 ม.ค. 2560...(มีต่อ)
โครงการ ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ในการสร้าง ฝายเพื่อชีวิต
โครงการ ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ในการสร้าง ฝายเพื่อชีวิต12 สิงหาคม 2559ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ฝายน้ำเพ...(มีต่อ)
โครงการ ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ปลูกดาวเรืองถวายพ่อ รร.ตชด.แม่น้ำน้อย 25 กันยายน 2560
โครงการ ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ปลูกดาวเรืองถวายพ่อ รร.ตชด.แม่น้ำน้อย...(มีต่อ)
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ปลูกดาวเรืองถวายพ่อ
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ปลูกดาวเรืองถวายพ่อ...(มีต่อ)
โครงการปลูกป่า ถวายพ่อหลวง บ.หนองโป่ง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 19 สิงหาคม 2560
โครงการปลูกป่า ถวายพ่อหลวง บ.หนองโป่ง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 19 สิงหาคม 2560...(มีต่อ)
กิจกรรม ถวายดาวคืนสวรรค 23 ตุลาคม 2560
กิจกรรม 23 ตุลาคม 2560...(มีต่อ)
ข้าแผ่นดินจอมสยาม ร่วมงานงานแห่หนูน้อยซานตาคลอส อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 23 ธค.2560
ข้าแผ่นดินจอมสยาม ร่วมงานงานแห่หนูน้อยซานตาคลอส อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 23 ธค.2560
กิจกรรม”ข้าแผ่นดิน จอมสยาม” เยี่ยมเยียนโรงเรียนแรก ครั้งที่ ๔ ๒๗ มาราคม ๒๕๖๑
โครงการ”ข้าแผ่นดิน จอมสยาม” เยี่ยมเยียนโรงเรียนแรก ครั้งที่ ๔ ณ โรงเรียนบ้านหนองลังกา ต.ห้วยยางโทน...(มีต่อ)
กอ.รมน.และ ข้าแผ่นดิน จอมสยาม กับกิจกรรมเพชรอาสาพัฒนาชุมชน ณ รร.วัดปากคู ต.ท่าซ้าย อ.กาญจณดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 28 พ.ค. 2561
กอ.รมน.และ ข้าแผ่นดิน จอมสยาม กับกิจกรรมเพชรอาสาพัฒนาชุมชน ณ รร.วัดปากคู ต.ท่าซ้าย อ.กาญจณดิษฐ์ จ.สุ...(มีต่อ)
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ อัญเชิญพระพุทธรูปที่ได้มอบไว้ ขึ้นประดิษฐานในหอพระ ณ โรงเรียนบ้านหนองลังกา
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ณ โรงเรียนบ้านหนองลังกา พลเอก ชนาธิป บุนนาค หน.สง.รอง ผอ.รมน.เป็นประธานอัญเชิญ...(มีต่อ)
กอ.รมน. มอบเกียรติบัตร สมาชิก ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ด้าบำเพ็ญคุณงามดีในการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
11 กรกฎาคม 2561ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. เวลา 13.00 น. กองอำนวยการรักษาควา...(มีต่อ)
โครงการเยี่ยมเยียนโรงเรียนแรก ณ โรงเรียนบ้านสะพายูง ต.นาพญา หลังสวน ชุมพร วันที่ 6 สิงหาคม 2561
กิจกรรม มวลชน กอ.รมน. ทีมเฉพาะกิจอินทรีย์ดำ และ ทสปช. สร้างห้องน้ำ ทาสีอาคาร ปรับปรุงสนามเด็กเล่น โด...(มีต่อ)
ข้าแผ่นดินจอมสยาม เดินทางร่วมกิจกรรม บริจาคทุนการศึกษา ถังน้ำดื่ม โรงเรียน บ้านห้วยหินฝน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 22-23 ส.ค. 2561
ข้าแผ่นดินจอมสยาม เดินทางร่วมกิจกรรม บริจาคทุนการศึกษา ถังน้ำดื่ม โรงเรียน บ้านห้วยหินฝน ต.แม่ปะ อ.แ...(มีต่อ)
พลเอกชนาธิป บุนนาค และคุณเบญจมาศ บุนนาค เยี่ยมโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง ๑๔ กันยายน ๖๑ ในวันสวนสนามเชิดชูเกียรติ
พลเอกชนาธิป บุนนาค และคุณเบญจมาศ บุนนาค เยี่ยมโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง ณ ศูนย์ปืนใหญ่...(มีต่อ)
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม มอบชุดพละให้ครูและนักเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีกะเหรี่ยงพอเพียง สะเนพ่อง ต.ไล่โว่ สังขละบุรี
มอบชุดพละให้ครูและนักเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีกะเหรี่ยงพอเพียง สะเนพ่อง ต.ไล่โว่ สังขละบุรีแ...(มีต่อ)
ร่วมพิธีเปิดงาน พระปิยมหาราชรฤก ที่เมืองมัลลิกา มอบเกียรติบัตรผู้ว่าฯ, เจ้าเมืองมัลลิกา, สื่อมวลชน ,ฯลฯ
ร่วมพิธีเปิดงาน พระปิยมหาราชรฤก ที่เมืองมัลลิกา มอบเกียรติบัตรผู้ว่าฯ,เจ้าเมืองมัลลิกา, สื่อมวลชน...(มีต่อ)
เยี่ยมผู้ประสพภัยน้ำท่วม ต.ลุ่มสุ่ม ไทยโยคกาญจนบุรี 29 กันยายน 2561
เยี่ยมผู้ประสพภัยน้ำท่วม ต.ลุ่มสุ่ม ไทยโยคกาญจนบุรี...(มีต่อ)
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช หน้าพระรูปทรงม้า 23 ตุลาคม 2561
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช หน้าพระรูปทรงม้า 23 ตุลาคม 2561...(มีต่อ)
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็ก สุพรรณบุรี นำโดย ร้อยเอกวีรฤทธิ์  อินวอ 7 พศจิกายน 2561
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็ก สุพรรณบุรี นำโดย ร้อยเอกวีรฤทธิ์  อินวอ 7 พศจิกายน 2561...(มีต่อ)
กิจกรรมมอบเสื้อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง พะเยา 12 ธันวาคม 2561
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม กิจกรรมมอบเสื้อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง พะเยา นำโดยคุณสันทัศน์ จิตต์วงศ...(มีต่อ)
กิจกรรม แทนคุณแผ่นดิน กนช. 15/11/2018 มอบเสื้อให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี นครสวรรค์
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม กิจกรรม แทนคุณแผ่นดิน กนช. 15/11/2018 มอบเสื้อให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหน...(มีต่อ)
งานสังสรรค์ปีใหม่ 2562 ข้าแผ่นดิน จอมสยาม
งานสังสรรค์ปีใหม่ 2562 ข้าแผ่นดิน จอมสยามพร้อมมอบเกียรติบัตร สมาชิกที่ค้างรับ ก่อน 30 กันยายน 2561...(มีต่อ)
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 ของสมาชิก ข้าแผ่นดิน จอมสยาม
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 ของสมาชิก ข้าแผ่นดิน จอมสยาม...(มีต่อ)