WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


โครงการระดมทุน ๙๙,๙๙๙.๙๙ บาท สวมเสื้อดำถวายอาลัยจอมสยาม
Yunie
จาก ยู่หนี
IP:49.228.115.160

อาทิตย์ที่ , 25/6/2560
เวลา : 13:40

อ่านแล้ว = 270 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       โครงการระดมทุน ๙๙,๙๙๙.๙๙ บาท
สวมเสื้อดำถวายอาลัยจอมสยาม
ท่านใดต้องการมีส่วนร่วม โอน SCB 3164043906 วิไล หาวนพันธ์
โครงการนี้ขอปิดสรุป ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ยอดรวม ณ ๐๖๐๐ น. ๓๑๐๑๒๕๖๐

๓๑๒,๗๔๙.๙๗ บาท

ใช้เงินไปแล้ว ดังนี้
๑ ผลิตเสื้อแขนสั้น ๒๐๐ ตัว
๒๖,๐๐๐ บาท(ชำระแล้ว)
๒ ผลิตเสื้อแขนสั้น ๕๗๕ ตัว
๗๔,๗๕๐ บาท(ชำระแล้ว)
๓ ผลิตเสื้อแขนสั้น ๘๙๒ ตัว
๘๐,๒๘๐ บาท(ชำระแล้ว)
๔ ผลิตเสื้อแขนสั้น ๖๒๒ ตัว
๕๕,๙๘๐ บาท(ชำระแล้ว)
๕ ผลิตเสื้อเด็ก ๑๐๗ ตัว
๖,๙๕๕ บาท(ชำระแล้ว)
๖ ผลิตเสื้อแขนยาวทีมจักรยาน ๗๖ ตัว
๑๑,๔๐๐ บาท(ชำระแล้ว)
๖ ผลิตเสื้อไซส์ S เพิ่มสำหรับนักเรียน แพกลางน้ำ ๕๐ ตัว
๕,๐๐๐ บาท(ชำระแล้ว)
๗ ผลิตเสื้อ XL 30 ตัว
๓,๐๐๐ บาท(ชำระแล้ว)
๘ ผลิตเสื้อ S M L XL ๔๐๐ ตัว
๔๐,๐๐๐ บาท(ชำระแล้ว)
๙ ผลิตเสื้อแขนยาว L XL สำหรับท่านที่สั่งจอง ๖๐ ตัว
๙,๐๐๐ บาท(ชำระแล้ว)
๑๐ ผลิตเสื้อแขนสั้น L สำหรับสมาชิก ๑๐๐ ตัว
เมื่อ ๒๑๑๒๕๕๙
๑๐,๐๐๐ บาท(ชำระแล้ว)
๑๑ ผลิตเสื้อ S M XL และเสื้อเด็ก เพื่อค่ายยุวชนชายขอบ
และวันเด็กรวม ๔๘๐ ตัว รับเมื่อ ๑๑๐๑๒๕๖๐
๔๓,๕๐๐(รอชำระ)

รวมผลิตเสื้อแล้วทั้งสิ้น ๓,๕๙๒ ตัว

รวมจ่ายค่าเสื้อ ๓,๕๙๒ ตัว ๓๖๕,๘๖๕ บาท
ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ไทย
๙,๖๖๕ บาท(รออัพเดท)
ค่าอัดบัตรคล้องคอ, สายคล้อง
๒,๐๖๖.๕๐

รวมจ่าย ๓๗๗,๕๙๖.๕๐ บาท
รวมรับ ๓๑๒,๗๔๙.๙๗ บาท
จ่ายเกิน ๖๔,๘๔๖.๕๓ บาท.


หากแม้นจะเกิดบุญญาบารมีแก่ผองข้าพระพุทธเจ้า
จากการกระทำในครั้งนี้
ได้โปรดทรงทราบเถิดว่า
ผองข้าฯ ถวายแด่พระองค์
หมดสิ้น

ผองข้าฯ ได้เกิด กิน เติบใหญ่ ขยายเผ่าพันธุ์
ภายในราชอาณาจักรพระเจ้ากรุงสยาม
ภายใต้พระบารมีปกเกล้า

ทรัพย์ที่หาได้ สินที่มี
ล้วนแล้วแต่ เกิดภายใต้พระบารมี

ผองข้าพระพุทธเจ้า ยินดีเต็มใจที่จะใช้อันจะก่อให้เกิดสุขแก่พสกนิกรของพระองค์ ตามรอยพระยุคลบาท

ผองข้าฯ ไม่สามารถวายสิ่งเหล่านี้ถึงพระหัตถ์พระองค์ได้

จึงขอมอบต่อพสกนิกรที่พระองค์ทรงรัก และเสียสละเพื่อเขาเหล่านั้นเสมอมา

ผองข้าพระพุทธเจ้า
ข้าแผ่นดิน จอมสยาม


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี อาทิตย์, 25/6/2560 เวลา : 13:42  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 97

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี อาทิตย์, 25/6/2560 เวลา : 13:42  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 98

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี อาทิตย์, 25/6/2560 เวลา : 13:42  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 99

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี อาทิตย์, 25/6/2560 เวลา : 13:43  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 100

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี อาทิตย์, 25/6/2560 เวลา : 13:43  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 101

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี อาทิตย์, 25/6/2560 เวลา : 13:43  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 102

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี อาทิตย์, 25/6/2560 เวลา : 13:43  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 103

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี อาทิตย์, 25/6/2560 เวลา : 13:44  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 104

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี อาทิตย์, 25/6/2560 เวลา : 13:44  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 105

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี อาทิตย์, 25/6/2560 เวลา : 13:44  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 106

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี อาทิตย์, 25/6/2560 เวลา : 13:44  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 107

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี อาทิตย์, 25/6/2560 เวลา : 13:45  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 108

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี อาทิตย์, 25/6/2560 เวลา : 13:45  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 109

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี อาทิตย์, 25/6/2560 เวลา : 13:45  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 110

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี อาทิตย์, 25/6/2560 เวลา : 13:45  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 111

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี อาทิตย์, 25/6/2560 เวลา : 13:46  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 112

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี อาทิตย์, 25/6/2560 เวลา : 13:46  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 113

คำตอบที่ 18
       ณ ๐๖๐๐ น. ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โครงการ ๙๙,๙๙๙.๙๙ บาท
สวมเสื้อดำถวายอาลัยจอมสยาม
โครงการนี้ขอปิดสรุป ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ยอดรวม.
๓๕๘,๐๔๙.๙๗ บาท

๕๘,๐๕๐.๐๐
๙๙,๙๙๙.๙๙
๙๙,๙๙๙.๙๙
๙๙,๙๙๙.๙๙


ใช้เงินไปแล้ว ดังนี้
๑ ผลิตเสื้อแขนสั้น ๒๐๐ ตัว
๒๖,๐๐๐ บาท(ชำระแล้ว)
๒ ผลิตเสื้อแขนสั้น ๕๗๕ ตัว
๗๔,๗๕๐ บาท(ชำระแล้ว)
๓ ผลิตเสื้อแขนสั้น ๘๙๒ ตัว
๘๐,๒๘๐ บาท(ชำระแล้ว)
๔ ผลิตเสื้อแขนสั้น ๖๒๒ ตัว
๕๕,๙๘๐ บาท(ชำระแล้ว)
๕ ผลิตเสื้อเด็ก ๑๐๗ ตัว
๖,๙๕๕ บาท(ชำระแล้ว)
๖ ผลิตเสื้อแขนยาวทีมจักรยาน ๗๖ ตัว
๑๑,๔๐๐ บาท(ชำระแล้ว)
๖ ผลิตเสื้อไซส์ S เพิ่มสำหรับนักเรียน แพกลางน้ำ ๕๐ ตัว
๕,๐๐๐ บาท(ชำระแล้ว)
๗ ผลิตเสื้อ XL 30 ตัว
๓,๐๐๐ บาท(ชำระแล้ว)
๘ ผลิตเสื้อ S M L XL ๔๐๐ ตัว
๔๐,๐๐๐ บาท(ชำระแล้ว)
๙ ผลิตเสื้อแขนยาว L XL สำหรับท่านที่สั่งจอง ๖๐ ตัว
๙,๐๐๐ บาท(ชำระแล้ว)
๑๐ ผลิตเสื้อแขนสั้น L สำหรับสมาชิก ๑๐๐ ตัว
เมื่อ ๒๑๑๒๕๕๙
๑๐,๐๐๐ บาท(ชำระแล้ว)
๑๑ ผลิตเสื้อ S M XL และเสื้อเด็ก เพื่อค่ายยุวชนชายขอบ
และวันเด็กรวม ๔๘๐ ตัว รับเมื่อ ๑๑๐๑๒๕๖๐
๔๓,๕๐๐(ชำระแล้ว)
๑๒ ผลิตเสื้อ S M L XL ๔๔๙ ตัว เพื่อ กอ.รมน. และ Big bike Thai-Malaysia
เยี่ยมนักเรียนมัธยมผู้ประสบภัยภาคใต้ ๔๔,๙๐๐ บาท(ชำระแล้ว)

รวมผลิตเสื้อแล้วทั้งสิ้น ๔,๐๑๔ ตัว

รวมจ่ายค่าเสื้อ ๔,๐๑๔ ตัว ๔๑๐,๗๖๕ บาท
ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ไทย
๙,๙๐๗ บาท(รออัพเดท)
ค่าอัดบัตรคล้องคอ, สายคล้อง
๒,๐๖๖.๕๐

รวมจ่าย ๔๒๒,๗๓๘.๕๐ บาท
รวมรับ ๓๕๘,๐๔๙.๙๗ บาท
จ่ายเกิน ๖๔,๖๘๘.๕๓ บาท. แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 1.46.110.246 เสาร์, 1/7/2560 เวลา : 13:44  IP : 1.46.110.246   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 176

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันจันทร์,20 พฤษภาคม 2562 (Online 1399 คน)