WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


กอ.รมน. มอบเกียรติบัตร สมาชิก ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ด้าบำเพ็ญคุณงามดีในการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
Yunie
จาก ยู่หนี
IP:184.22.232.5

พฤหัสบดีที่ , 12/7/2561
เวลา : 20:08

อ่านแล้ว = 2867 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       11 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3
อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. เวลา 13.00 น.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้
สมาชิก ข้าแผ่นดินจอมสยาม จำนวน 30 ท่าน ที่ได้รับการพิจารณาว่า เป็นผู้บำเพ็ญคุณงามความดีในการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ มีเกียรติและศักดิ์ศรี สมควรได้รับการเชิดชู จาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

โดยมี พลเอก ชนาธิป บุนนาค หัวหน้าสำนักงาน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

------------------------------------------------
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ที่เราได้มารวมตัวกันในห้องประชุม กอ.รมน.
ถึงร้อยกว่าชีวิต
และก็ไม่ใช่การประชุม
หากแต่เป็นการชุมนุม
ชุมนุมโดยการถูกเชิญ
เชิญให้มารวมตัวกันในถ้ำของ กอ.รมน.
เพราะ ๑๐๔ คนนี้คือบุคคลคุณภาพของชาติ
เนื่อจากห้วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่ผ่านมา
ได้ก่อกรรมทำดีไว้ ต่างๆ นานา
ได้เป็นผู้เสียสละความสุขส่วนตัว
ด้วยวิธีการที่เหมือนๆ กัน
และแตกต่างกัน
ในยามเพื่อนร่วมชาติพบวิกฤตคับขัน และในยามที่ชาติต้องการพัฒนา
เฉพาะอย่างยิ่ง ได้กระทำการจนเป็นที่ประจักษ์ในการรักชาติ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดี อย่างต่อเนื่องเสมอมา ต่างทราบกันดีว่า
ทุกท่าน กระทำไปโดยมิได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทน และไม่ได้ทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ใส่ตน

จึงถูกคัดเลือกจาก สำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เลือกมา
เพื่อประกาศให้ทุกท่านทราบว่า
๑๐๔ ท่านนี้คือผู้ที่สมควรจะได้รับการเชิดชูเกียรติจาก

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  5  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.232.5 พฤหัสบดี, 12/7/2561 เวลา : 20:16  IP : 184.22.232.5   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 742

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.232.5 พฤหัสบดี, 12/7/2561 เวลา : 20:18  IP : 184.22.232.5   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 743

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:24  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 744

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:24  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 745

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:24  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 746

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:24  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 747

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:25  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 748

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:25  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 749

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:26  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 750

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:26  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 751

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:26  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 752

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:27  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 753

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:27  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 754

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:27  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 755

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:28  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 756

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:28  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 757

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:28  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 758

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:29  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 759

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:29  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 760

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:29  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 761

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:30  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 762

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:30  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 763

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:30  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 764

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:30  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 765

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:31  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 766

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:31  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 767

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:31  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 768

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:31  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 769

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:32  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 770

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Yunie จาก ยู่หนี 184.22.234.179 พุธ, 18/7/2561 เวลา : 10:32  IP : 184.22.234.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 771

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  5  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอาทิตย์,10 ธันวาคม 2566 (Online 1717 คน)