WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


ขบวน jeep เฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
webmaster
จาก webmaster(นินจาฯ)
IP:184.22.234.93

เสาร์ที่ , 8/6/2562
เวลา : 18:28

อ่านแล้ว = 1563 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       กำหนดการ
ขบวน jeep เฉลิมพระเกียรติ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ส่งมอบเสื้อเหลือง
“ข้าแผ่นดิน จอมสยาม”
สำหรับเด็กอนุบาล ๑ - ป. ๖ ให้โรงเรียน ๒ แห่ง ในสุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง อ.พนม และ
โรงเรียนวัดนิลาราม อ.คีรีรัฐนิคม

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
จัดขบวน jeep โบราณเฉลิมพระเกียรติ ข้าแผ่นดิน จอมสยาม ณ ลานกน้าโรงแรมดิโอวัลเลย์ อ.พุนพิน
นำโดย พล.อ.ชนาธิป บุนนาค
พล.ต.ต. ดร.วิฑูร ธรรมรักษา
และคณะผู้กำกับกำลังสำรอง มทบ. ๔๕
ร่วมด้วยชุด ฉก.อินทรีย์ดำ
และชมรมตาปีออฟโรด
๐๘๓๐ จัดขบวนรถ Jeep
๐๙๐๐ ออกเดินทาง สู่ กม. ๔๔
๐๙๓๐ ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ กม. ๔๔
๑๐๐๐ เดินทางสู่โรงเรียน วัดนิลารามด้วยขบวน jeep ทหารเฉลิมพระเกียรติ
๑๑๐๐ ผอ. กล่าวต้อนรับคณะ
พลเอกชนาธิป บุนนาค กล่าวเปิดงาน มอบเสื้อข้าแผ่นดิน จอมสยามให้นักเรียน และคณะครูในวาระเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๑๒๐๐ มอบเกียรติบัตร(ส่วนค้างรับ)
กิจกรรมสันทนาการ ถ่ายภาพ
๑๒๓๐ รับประทานอาหารที่ โรงเรียน
๑๓๓๐ คณะออกเดินทางไป รร.บ้านหญ้าปล้อง อ.พนม ด้วยขบวน jeep ทหาร
๑๕๐๐ มอบเสื้อให้นักเรียนและคณะครู รร.บ้านหญ้าปล้องในวาระเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สันทนาการ ถ่ายภาพ
ขบวนเดินทางกลับ
จบกิจกรรม แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
       Up date
๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
SCB 316-4-04390-6
เสื้อเหลือง “ข้าแผ่นดิน จอมสยาม”
เฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

มอบแก่เด็กอนุบาล ๑ - ป. ๖ โรงเรียน
๒ แห่งในสุราษฎร์ธานี
๑ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง อ.พนม นักเรียน ๑๙๔ คน(๒๒๑ ตัว)
๒ โรงเรียนวัดนิลาราม อ.คีรีรัฐนิคม นักเรียน ๑๑๕ คน(๑๓๓ ตัว)
รวมนักเรียน ๓๐๙ คน(๓๕๔ ตัว)รวมคณะครู
และขบวน jeep เฉลิมพระเกียรติ(๓๐ ตัว)
ทีมโชติเวช(๑๘ ตัว)
ทีมฟุตบอลภาคอีสาน(๓๐ ตัว)
และเพื่อโรงเรียนที่สาม
รวม ๕๕๕ ตัว
รวมยอดรับ ๕๐,๕๐๐ บาท

๑๙ ข้าแผ่นดินเทพรัตน์ โชติมา ๑,๐๐๐
๑๘ ข้าแผ่นดินเบญจมาศ บุนนาค ๑,๘๐๐
๑๗ มล.ชัยทัต ชยางกูร ๑,๐๐๐
๑๖ ข้าแผ่นดินพิสิทธิ์ สุขสง ๑,๐๐๐
๑๕ ข้าแผ่นดินสง่า กล่อมจิตเจริญ
๑๐,๐๐๐
๑๔ ข้าแผ่นดินภูดิศ หน่อพรหม
๑,๐๐๐
๑๓ ข้าแผ่นดินอาภรณ์ วิทยาพิภพสกุล
๑,๐๐๐
๑๒ ข้าแผ่นดินศุภกิจ กิจสัมฤทธิ์สิน ๒,๐๐๐
๑๑ ข้าแผ่นดินณัฐพงษ์ สุขวิโรจน์
๗๐๐
๑๐ คณะกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ ๒,๐๐๐
๙ ข้าแผ่นดินวิไล หาวนพันธ์ ๑๐,๐๐๐
๘ ข้าแผ่นดินประสิทธิ์ ศรีชู ๑,๐๐๐
๗ ข้าแผ่นดินบุญใส ศรีแก้ว ๕,๐๐๐
๖ ข้าแผ่นดินประมูล เจริญรอย ๕,๐๐๐
๕ ข้าแผ่นดินสุชาติ ปวิศตรา ๗๐๐
๔ ข้าแผ่นดินเชิดศักดิ์ เจียรจรัสรัตน์ ๕๐๐
๓ ชมรมทหารพรานจิตอาสาสมุทรสาครร่วมกับชมรมทหารพรานนาวิกโยธิน ๕,๐๐๐
๒ ข้าแผ่นดินสุมาลี ประวัติ ๓๐๐
๑ ข้าแผ่นดินธนวันต์ โชติสิทธิศักดิ์ ๑,๕๐๐

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 เสาร์, 8/6/2562 เวลา : 18:29  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1510

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:07  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1511

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:07  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1512

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:07  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1513

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:08  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1514

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:08  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1515

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:08  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1516

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:09  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1517

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:09  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1518

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:09  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1519

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:09  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1520

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:10  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1521

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:10  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1522

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:10  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1523

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:10  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1524

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:11  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1525

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:11  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1526

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:11  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1527

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:12  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1528

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:12  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1529

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:12  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1530

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:12  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1531

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:13  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1532

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:13  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1533

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:13  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1534

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:13  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1535

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:14  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1536

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:14  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1537

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:14  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1538

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 184.22.234.93 จันทร์, 10/6/2562 เวลา : 19:14  IP : 184.22.234.93   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1539

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่  ตี๋ หน้าสนามบิน
www.teejeeper.com จำหน่ายอะไหล่ Jeep
M151 A1 A2 วิลลี่
Willy CJ หน้ากบ
084-0099828
กระทู้ถามตอบ
  ติดต่อลงโฆษณา
คลิ๊กที่นี่
  บุญลืออะไหล่Jeep
มีอะไหล่ทุกรุ่น
บอดี้ชิ้นส่วนเครื่อง
ราคาส่ง-ปลีก
097-1403423
086-5258484
เอ Banpong
อะไหล่ 4x4 เก่าจากญี่ปุ่นครับมีหลากหลาย
TEL:085-9555759

  อู่สุรชัย Jeeper House
ถนนนวมินทร์ บางกะปิ
โดยคุณสุรชัย
โทร 02-378-2484
081-859-5381 089-664-4030
  วินช์ SURE รถยก รถออฟโรด
โทร. 081-8645944
  GIANT4x4
ชุดลากเรือ รถกระบะ และ รถPPVทุกรุ่น!!และ อุปกรณ์ต่อรถพ่วง เทรลเลอร์ลากเรือ โทร 081-9144498,063-6639698
  ติดต่อลงโฆษณา
คลิ๊กที่นี่
  ติดต่อลงโฆษณา
คลิ๊กที่นี่
  หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี
Tel:02-892-1727-8
บางค้อดีเซล
เช็คปั้ม หัวฉีด เครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิด
ซ่อมเครื่อง โมดิฟาย เครื่องดีเซลเทอร์โบทุกชนิด รับแก้ควันดำ กินน้ำมัน วิ่งไม่ออก จำหน่ายหม้อน้ำ Line 063 954 1642,089-1375926,02-1957112 เฮียตี๋
 
  HAND MADE OFFROAD อุปกรณ์ตกแต่ง OFFROAD พร้อมดัดแปลงช่วงล่าง 2WD เป็น 4WD โดย คุณโกวิท สนิทชน โทร 089-7702523   Bird กระทะเหล็ก
ศูนย์รวมกระทะล้อเหล็ก กระทะล้อผ่า กระทะล้อเหล็กสำเร็จรูปรถ4x4
089-6114555 และ 086-8958866
  KS4x4
ขายชุดแต่ง OFF ROAD กันชน โรบาร์ บันไดข้าง โทร.0815195147
Line Id : 0815195147 Line Id : ks4x4dang
  S.C.C ปทุมธานี
Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอาทิตย์,24 มกราคม 2564 (Online 136 คน)