WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


ข่าวออกค่ายศิลปะ ณ สวนศิลป์ บ้านดิน จังหวัดราชบุรี 27 - 30 เมษายน 2555 ค่ะ
thairayong
จาก thairayong
IP:125.27.110.23

ศุกร์ที่ , 16/3/2555
เวลา : 12:32

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       มีข่าวมาแวะบอกน้องๆที่ชอบด้านศิลป กับกิจกรรมดีๆปิดเทอมใหญ่นี้ค่ะ

โครงการค่ายเยาวชน “GEN-THAI 7” ตอน Find Yourself with Fine Art”
วันที่ 27 - 30 เมษายน 2555 ณ สวนศิลป์ บ้านดิน จังหวัดราชบุรี

มานพ มีจำรัส “ครูนาย” ศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2548 จากสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมและผู้อำนวยการสวนศิลป์บ้านดิน จังหวัดราชบุรี ได้นำความรู้ สู่บ้านเกิด.....ก่อเกิด "สวนศิลป์บ้านดิน" เผยเทคนิคการเป็นครูผู้ “ให้” โอกาส เติมเต็มความฝันแก่เด็กๆ สร้างคนคุณภาพ ปลูกฝังนิสัยที่ดี ผ่านศิลปะการแสดง เน้นการสอนและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สู่สมาธิ และสติปัญญา

.....

ที่มา http://www.brainability.co.th/index.php/7-news-and-events/71-2555-gen-thai-7-find-yourself-with-fine-art-3


====================

"...ศิลปะสอนให้มองสิ่งที่คนบอกว่าเลวร้าย แล้ววิเคราะห์ พิจารณาให้เห็นว่าชีวิตไม่เคยอยู่กับความสวยงาม รู้จักวิพากษ์วิจารณ์ว่าอันนี้ไม่เหมาะ อันนี้เหมาะ รู้จักที่จะดูคน สุดท้ายเราก็จะมองโลกตามความเป็นจริง เมื่อก่อนถ้าให้ผมอยู่กับคนเยอะ ๆ ผมจะหงุดหงิด นั่นเพราะเราบังคับโลกให้เป็นไปตามที่เราคิด พอเราเปลี่ยนไปก็จะเข้าใจ ไม่ใช่ว่าเราทนอยู่ แต่เราจะอยู่อย่างงดงาม ดังนั้นการสอนศิลปะของผม คือ อยากให้เด็กได้เห็นสิ่งที่ผมเห็น ได้มาแชร์ความคิดซึ่งกันและกัน"
...ศิลปะสอนว่าอะไรที่เกิดขึ้น แล้วเราจะอยู่กับมันอย่างไร ทุกอย่างเป็นวงกลม ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้"

ครูนาย มานพ มีจำรัส เริ่มต้นการเป็นศิลปินกับภัทราวดีเธียเตอร์ ในปี 2535 จากนั้นได้รับทุนเพื่อไปศึกษาศิลปะการแสดง การเต้นรำ และนาฏศิลป์ รูปแบบต่างๆ Ballet, Modern Dance, Butoh, Acrobat ในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ แคนาดา ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อังกฤษ และฝรั่งเศส หลังจากประสบความสำเร็จจึงนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาถ่ายทอดให้คนในชุมชนเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง
ที่นี่..ครูนายได้สร้าง “สวนศิลป์บ้านดิน” ขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้โอกาสเติมเต็มความฝันแก่เด็กๆ เหมือนในวัยเด็กที่ครูนายเคยโหยหามาก่อน โดยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นกันเองแบบครอบครัว เด็กๆ ได้อยู่กับธรรมชาติ และเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว “เพียงโอกาสก็สามารถสร้างคนที่มีคุณค่าให้เขาได้ให้โอกาสกับคนอื่นๆ ต่อไป แต่เราเป็นเพียงผู้ประคับประคองเท่านั้น ไม่ใช่ผู้กำหนด เราไม่ใช่เจ้าของชีวิต เพราะถ้าคิดว่าเราเป็นเจ้าของชีวิต เด็กเหล่านั้นก็จะไม่ได้พัฒนาอะไร”
วิชาความรู้ด้านการแสดงนั้น ไม่ใช่แค่การให้วิชาความรู้ แต่เน้นการสร้างคนให้มีคุณภาพ ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีวัตถุประสงค์

1.เพื่อได้ฝึกทักษะทางอารมณ์และตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น บริหารอารมณ์ได้ดีมีความสุขในการใช้ชีวิต
2.เพื่อได้ฝึกทักษะและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีวินัย ยอมรับกติกา ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง
3.เพื่อฝึกฝนให้เด็กๆ ได้มั่นใจและมีความกล้าในการแสดงออก มีสมาธิจากการฟังต่อการเรียนในชั้นเรียน
4.เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไปให้แก่สังคม
5.เพื่อเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนร่วมค่ายจุดเด่นของค่ายนี้
1.ผู้ปกครองทราบถึงวิธีการแก้ไขจุดอ่อนในการเรียนของน้องๆ
2.สร้างสมาธิ วินัย ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษากาย ด้วยวิธี "กายปัสนะ" ผ่านกระบวนการ Theatre Technique โดยครูนาย มานพ มีจำรัส (ศิษย์เอกของครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน) ครูบ้าน AF ปีนี้ ทั้งเด็กๆ ทุกคนจะได้รับการอบรม และดูแลอย่างใกล้ชิด ได้รับการแก้ไขจุดอ่อนเป็นรายบุคคล
3.การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำที่จะสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ที่สนุกและประทับใจ โดยทีมงาน BrainAbility
4.ปลูกฝังมารบาทและคุณลักษณ์ที่ดีที่ความเป็นไทย
5.กิจกรรมครั้งนี้ เน้นไปที่กระบวนการทางการละครมากขึ้น (กว่าคราวที่แล้ว ที่วิกหัวหิน) เพื่อให้เด็กๆ เกิดความละเอียดอ่อน เอื้อเฟื้อ รู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม ก่อให้เกิดภาวะความเข้าใจ และความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยจะเห็นผลสัมฤทธิ์จากการแสดงที่ปรากฎออกมาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
6.เด็กๆ จะได้นำเสนอผลงานการแสดงในงาน All About Arts (สืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน) ณ ลานวัฒนธรรม ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน เพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนา ตลาดที่เก่าแก่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเจ็ดเสมียนหมายเหตุ

กิจกรรมในค่ายเน้นให้เด็กๆ เรียนรู้ผ่านกระบวนการทางการละคร เพื่อให้เด็กๆ เกิดความละเอียดอ่อน เอื้อเฟื้อ รู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมพิเศษสุด

"น้องๆ จะได้แสดงผลงานจริง บนเวทีกิจกรรมในงาน All About Arts ของชุมชนตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2555 ณ ตลาดเจ็ดเสมียน ด้วยค่ะ"กิจกรรม

1. Neurobic Exercise ออกกำลังกายสมอง
2. ฝึกทักษะด้านศิลปะ (การปั้นดิน ,การเพ้นท์, การวาด)
3. กิจกรรมเธียเตอร์เทคนิค Body Movement (กายปัสนะ) กับครูนาย มานพ มีจำรัส
4. แสดงผลงาน ในงาน All About Arts ณ เวทีของชุมชนที่ตลาดเก่า ๑๑๙ ปีเจ็ดเสมียนของชุมชมเจ็ดเสมียน วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555
5. กิจกรรมจิตอาสา (ปลูกป่าชายเลน)

โดยกิจกรรมในค่าย Gen-Thai 7นี้จะเน้นหนักไปที่กระบวนการทางการละครมากขึ้น เพื่อให้เด็กเกิดความละเอียดอ่อน เอื้อเฟื้อ รู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม ก่อให้เกิดภาวะความเข้าใจและความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยจะเห็นผลสัมฤทธิ์จากการแสดงที่ปรากฏออกมา(เป็นรูปธรรม)กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเด็กนักเรียน อายุระหว่าง 10 – 14 ปี จำนวน 35 คน


สถานที่จัดโครงการ
สวนศิลป์บ้านดิน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ระยะเวลาในการจัดโครงการ
ระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน 2555 เป็นระยะเวลา 4 วัน 3 คืน


ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ

ได้ที่
http://www.brainability.co.th/index.php/7-news-and-events/71-2555-gen-thai-7-find-yourself-with-fine-art-3


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       ตารางกิจกรรมจร้า ^_^


การสมัคร
ส่งใบสมัคร และสำเนาใบโอนเงิน ส่งตามความสะดวกของท่าน ดังนี้
1. โทรสาร 02-947-6107
2. อีเมล (E-mail) : register@brainability.co.th
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
คุณบุษบา (น้องเล็ก) 08-7497-4189
คุณณัฐพิชา (เกิ้ล) 08-4466-6263
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.brainability.co.th

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

thairayong จาก thairayong 125.27.110.23 ศุกร์, 16/3/2555 เวลา : 12:34  IP : 125.27.110.23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1490

คำตอบที่ 2
       อีกภาพค่พ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

thairayong จาก thairayong 125.27.110.23 ศุกร์, 16/3/2555 เวลา : 12:35  IP : 125.27.110.23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1491

คำตอบที่ 3
       ที่นี่เค้ามีหลายค่ายเลยค่ะ... ลองไปดูที่เวบหลักได้เลยค่ะ ที่

www.brainability.co.th

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

thairayong จาก thairayong 125.27.110.23 ศุกร์, 16/3/2555 เวลา : 12:36  IP : 125.27.110.23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1492

คำตอบที่ 4
      
กิจกรรมดี ๆ ค่ะ ปิดเทอมน้องๆจะได้ไปร่วมกิจกรรมด้วยกันค่ะ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

homeofart จาก Home Of Art 124.121.204.124 พฤหัสบดี, 22/3/2555 เวลา : 11:51  IP : 124.121.204.124   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1493

คำตอบที่ 5
       แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

thairayong จาก thairayong 125.27.83.183 อาทิตย์, 1/4/2555 เวลา : 15:10  IP : 125.27.83.183   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1517

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันพุธ,20 กุมภาพันธ์ 2562 (Online 792 คน)