WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net
เชิญร่วมบริจาคของครับ
khunphum
จาก ป้อเลี้ยงเจียงใหม่
IP:119.31.69.149

อังคารที่ , 18/1/2554
เวลา : 22:36

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ บริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของ
เรียน ท่านผู้ใจบุญ
ด้วย ชมรมผาแดงหลวง แอดแวนเจอร์ทีม ได้จัดทาโครงการกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ผู้ขาดแคลน ขาดการส่งเสริม ห่างไกลแหล่งสาธารณูประโภค เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญ จึงเป็นอุปสรรคในการเดินทางเข้าถึงแหล่งบริการต่างๆ โครงการที่จะจัดทาขึ้นในครั้งนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมและให้โอกาสเด็กที่อยู่ในชนบทให้ได้รับสิ่งสนับสนุนขั้นพื้นฐานทางการศึกษาและเรียนรู้ ซึ่งการส่งเสริมให้เด็กมีการศึกษาที่ดีนั้น เราเชื่อว่าการศึกษาจะขัดเกลาให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้
สถานที่โครงการจะจัดขึ้นในครั้งนี้คือ
1. โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน มีนักเรียนทั้งหมด 69 คน
2. โรงเรียนแม่อุมพาย ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ประชากรทั้งสองหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าปาเกอญอ(กระเหรี่ยง) การเดินทางเข้าถึงหมู่บ้านและโรงเรียนทั้งสองนั้น จัดอยู่ในระดับยากลาบากตลอดการเดินทาง โดยเฉพาะหน้าฝน เนื่องจากสภาพเส้นทางเป็นลักษณะที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขามีความลาดชัน คดเคี้ยว บางช่วงสภาพถนนเป็นร่องน้าเซาะ มีร่องน้าและลื่นมาก จากสภาพเส้นทางที่ลาบากและสภาพที่ตั้งที่อยู่ในหุบเขาลึกนี่เอง ส่งผลให้เด็ก ชาวบ้าน ขาดความพร้อมและโอกาสที่จะได้รับแทบทุกทาง เช่น สื่อการเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่มกันหนาว ยารักษาโรค และอาหารเป็นต้น และบ่อยครั้งที่ชาวบ้านเจ็บป่วยแล้วไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ทันเวลาเนื่องจากสภาพถนนลื่นทาให้ไม่สามารถเดินทางไปได้
ดังนั้นทางชมรมทางชมรมผาแดงหลวง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ร่วมสมทบทุน ทุนทรัพย์ และสิ่งของ ร่วมกับทางชมรม เพื่อจัดซื้อจัดหาสิ่งของ และอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ผ้าห่มเสื้อกันหนาวฯลฯ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาให้กับเด็กๆ และชาวบ้าน ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสง์ของโครงการต่อไป
ทางชมรมผาแดงหลวง แอ๊ดแวนเจอร์ทีม ได้กาหนดการเดินทางเพื่อส่งมอบสิ่งของต่างๆ ในวันที่ 30 มกราคม 2554 ท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคทุนทรัพย์ และร่วมเดินทางเพื่อส่งมอบสิ่งของกับทางชมรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกผู้ประสานงานได้ตามท้ายของเอกสารนี้
เบอร์ติดต่อของสมาชิกผู้ประสานงาน
1. คุณสิทธิพงษ์ 085-5551762 2. คุณทศพร 086-2054998
3. คุณสงวน 082-2076885 4. คุณอรรณพ 087-0366889 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       กำหนดกำรเดินทำง วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554
20:00 น. ออกเดินทางจาก อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี มุ่งหน้า จ.แม่ฮ่องสอน
วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2554
15:00 น. เดินทางถึงหมู่บ้านผาแดงหลวง
16:00 น. เตรียมกางเต็นท์และพักผ่อนตามสบาย
17:00 น. ร่วมรับประทานอาหาร
19:00 น. แยกย้ายพักผ่อน หลับฝันดี
วันอาทิตย์ ที่ 30 มกราคม 2554
06:00 น. ทาธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า
09:00 น. กิจกรรมการละเล่นและแจกรางวัลเด็กๆที่ร่วมเล่นกิจกรรมทุกคน
10:00 น. พิธีมอบสิ่งของ
12:00 น. รับประทานอาหาร
13.30 น. เดินทางกลับ หมายเหตุ

 รถที่ร่วมเดินทางเข้าพื้นที่ ควรเป็นรถกระบะเพื่อความสะดวกต่อการเดินทาง(ไม่จาเป็นต้องเป็นรถ4x4) ส่วนรถผู้ร่วมเดินทางที่เป็นรถชนิดอื่น(เก๋ง,ตู้,กระบะโหลดต่า)สามารถจอดรถได้ที่ ที่ทาการ อบต.แม่โถ ปากทางขึ้นดอยแล้วเดินทางขึ้นไปกับรถชมรม
 ผู้ร่วมเดินทางและพักค้างแรมกับทางชมรมควรเตรียมเครื่องนอน เครื่องห่มกันหนาว ให้เพียงพอสาหรับตัวท่านเองและผู้ติตาม
 เรื่องอาหารจัดหาเอง แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

khunphum จาก ป้อเลี้ยงเจียงใหม่ 119.31.69.149 อังคาร, 18/1/2554 เวลา : 22:37  IP : 119.31.69.149   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 225395

คำตอบที่ 2
       กำหนดกำรเดินทำง วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554
20:00 น. ออกเดินทางจาก อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี มุ่งหน้า จ.แม่ฮ่องสอน
วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2554
15:00 น. เดินทางถึงหมู่บ้านผาแดงหลวง
16:00 น. เตรียมกางเต็นท์และพักผ่อนตามสบาย
17:00 น. ร่วมรับประทานอาหาร
19:00 น. แยกย้ายพักผ่อน หลับฝันดี
วันอาทิตย์ ที่ 30 มกราคม 2554
06:00 น. ทาธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า
09:00 น. กิจกรรมการละเล่นและแจกรางวัลเด็กๆที่ร่วมเล่นกิจกรรมทุกคน
10:00 น. พิธีมอบสิ่งของ
12:00 น. รับประทานอาหาร
13.30 น. เดินทางกลับ หมายเหตุ

 รถที่ร่วมเดินทางเข้าพื้นที่ ควรเป็นรถกระบะเพื่อความสะดวกต่อการเดินทาง(ไม่จาเป็นต้องเป็นรถ4x4) ส่วนรถผู้ร่วมเดินทางที่เป็นรถชนิดอื่น(เก๋ง,ตู้,กระบะโหลดต่า)สามารถจอดรถได้ที่ ที่ทาการ อบต.แม่โถ ปากทางขึ้นดอยแล้วเดินทางขึ้นไปกับรถชมรม
 ผู้ร่วมเดินทางและพักค้างแรมกับทางชมรมควรเตรียมเครื่องนอน เครื่องห่มกันหนาว ให้เพียงพอสาหรับตัวท่านเองและผู้ติตาม
 เรื่องอาหารจัดหาเอง แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

khunphum จาก ป้อเลี้ยงเจียงใหม่ 119.31.69.149 อังคาร, 18/1/2554 เวลา : 22:37  IP : 119.31.69.149   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 225396

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่

Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันเสาร์,15 สิงหาคม 2563 (Online 1271 คน)