WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


วันวิสาขบูชา
จังโก้ป่า3
จาก จังโก้ป่า3
IP:124.122.153.126

จันทร์ที่ , 16/5/2554
เวลา : 23:55

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       พรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชา ขอเชิญชวนพวกเราชาวแค้มปิ้ง ออกไปทำบุญ ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม รักษาศีล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัวกันนะครับ


ดีๆครับช่วยๆดันความเข้าใจประเพณีผมคิดนะพื้นฐานเด็กยุคใหม่แย่ๆลง
จาก : TTC077(TTC077) 17/5/2554 0:52:51 [124.121.207.85]
...สาธุเช่นกันครับ
จาก : ดอกดิน.(ดอกดิน.) 17/5/2554 7:34:10 [223.204.193.134]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
       วันวิสาขบูชา หรือ วิศาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็น "วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล" ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก, วันหยุดราชการ ในหลายประเทศ และ วันสำคัญของโลก ตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จังโก้ป่า3 จาก จังโก้ป่า3 124.122.153.126 จันทร์, 16/5/2554 เวลา : 23:59  IP : 124.122.153.126   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 30958

คำตอบที่ 2
       เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขมาส (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง จึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก"วิสาขปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จังโก้ป่า3 จาก จังโก้ป่า3 124.122.153.126 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 00:01  IP : 124.122.153.126   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 30959

คำตอบที่ 3
       ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน โดยในประเทศไทย ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 หลัง ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทอื่นที่ไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติของไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 แม้ในปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม และในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกาย ที่นับถือว่าเหตุการณ์ทั้ง 3 นั้น เกิดในวันต่างกันไป จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ๆ ซึ่งจะไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาท แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จังโก้ป่า3 จาก จังโก้ป่า3 124.122.153.126 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 00:02  IP : 124.122.153.126   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 30960

คำตอบที่ 4
       วันวิสาขบูชานั้น ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน) และเหตุการณ์ต่อมา เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) และเหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จังโก้ป่า3 จาก จังโก้ป่า3 124.122.153.126 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 00:05  IP : 124.122.153.126   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 30961

คำตอบที่ 5
       วิสาขบูชา มีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาททุกนิกายมาช้านานแล้ว ในบางประเทศเรียกพิธีนี้ว่า "พุทธชยันตี" (Buddha Jayanti) เช่นใน อินเดีย และศรีลังกา ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ เช่น ประเทศอินเดีย, ประเทศไทย, ประเทศพม่า, ประเทศศรีลังกา, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จังโก้ป่า3 จาก จังโก้ป่า3 124.122.153.126 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 00:07  IP : 124.122.153.126   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 30962

คำตอบที่ 6
       (ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมากที่สุด) ในฝ่ายของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ได้รับคติการปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบูชามาจากลังกา (ประเทศศรีลังกา) ในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่ามีการจัดพิธีวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จังโก้ป่า3 จาก จังโก้ป่า3 124.122.153.126 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 00:09  IP : 124.122.153.126   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 30963

คำตอบที่ 7
       วันวิสาขบูชา ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เพราะชาวพุทธทุกนิกายจะพร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก (ซึ่งไม่เหมือนวันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา ที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นิยมนับถือกันเฉพาะในประเทศไทย, ลาว, และกัมพูชา) และด้วยเหตุนี้ ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติจึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น "วันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day)" หรือ "วันสำคัญของโลก" ตามคำประกาศของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 54 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 แก้ไขเมื่อ : 17/5/2554 0:11:41

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จังโก้ป่า3 จาก จังโก้ป่า3 124.122.153.126 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 00:10  IP : 124.122.153.126   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31002

คำตอบที่ 8
       ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และประชาชน จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จังโก้ป่า3 จาก จังโก้ป่า3 124.122.153.126 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 00:12  IP : 124.122.153.126   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31003

คำตอบที่ 9
       เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ดังกล่าว ที่ถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันที่ "ประสูติ" ของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ "ตรัสรู้" เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงกอปรไปด้วย "พระบริสุทธิคุณ", "พระปัญญาคุณ" ผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม คือความจริงของโลกแก่พหูชนทั้งปวงโดย "พระมหากรุณาธิคุณ" จวบจนทรง "เสด็จดับขันธปรินิพพาน" ในวาระสุดท้าย ซึ่งทั้งสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องในวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งสิ้นนี้ ทำให้พระพุทธศาสนาได้บังเกิดและสืบต่อมาอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน

ลากันไปด้วยภาพนี้ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ตั้งใจไปทำบุญกันในวันพรุ่งนี้ด้วย เก็บภาพมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ สวัสดีครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จังโก้ป่า3 จาก จังโก้ป่า3 124.122.153.126 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 00:15  IP : 124.122.153.126   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31004

คำตอบที่ 10
       สมาชิกท่านไหนที่อยู่โซนนครนายก เชิญร่วมทำบุญถวายพระพุทธรูป และร่วมปลูกป่าสักทอง 1,000ต้น ที่วัดป่าศรีถาวรนิมิตร จ.นครนายก ใกล้ๆกับวัดพระเจ้าปากแดงนะคะ สอบถามเส้นทางที่ป้าแอ๋ว 086-3745407เริ่มตั้งแต่ 08.00 น.เป็นต้นไปค่ะ ปลูกป่า 10.00 น.
จาก : sumalee k.(sumalee k.) 17/5/2554 5:41:30 [124.121.159.57]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

sumalee k. จาก แอ๋ว 124.121.159.57 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 05:40  IP : 124.121.159.57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31005

คำตอบที่ 11
       สาธุครับ .... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

นายอันดามัน จาก นายอันดามัน 119.42.66.132 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 07:29  IP : 119.42.66.132   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31008

คำตอบที่ 12
       สาธุ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

koni จาก โก๋ 56 58.9.229.233 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 08:14  IP : 58.9.229.233   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31009

คำตอบที่ 13
       สาธุ สาธุ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คชไพร จาก คชไพร 61.90.122.78 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 08:39  IP : 61.90.122.78   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31012

คำตอบที่ 14
       สาธุ สาธุ สาธุ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

wuth9115 จาก กาแฟดำ 124.121.3.117 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 11:57  IP : 124.121.3.117   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31031

คำตอบที่ 15
       สาธุค่ะ .... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

whanjai จาก ผึ้งหวาน 125.27.193.203 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 11:23  IP : 125.27.193.203   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31041

คำตอบที่ 16
       ถวายทรายให้วัด

โมทนาบุญด้วยค่า...สาธุ
จาก : sumalee k.(sumalee k.) 17/5/2554 19:52:48 [124.122.59.64]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

koni จาก โก๋ 56 58.9.248.187 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 16:32  IP : 58.9.248.187   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31059

คำตอบที่ 17
       เย็นนี้จะไปเวียนเทียนค่ะ......

 แก้ไขเมื่อ : 17/5/2554 18:02:22แล้วเจอกันค่ะ มองพระจันทร์ดวงเดียวกัน เพราะพวกเราอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันค่ะ
จาก : sumalee k.(sumalee k.) 17/5/2554 19:53:36 [124.122.59.64]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

whanjai จาก ผึ้งหวาน 182.52.178.111 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 18:00  IP : 182.52.178.111   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31061

คำตอบที่ 18
       ช่วยกันปลูกป่าสักทอง ๑,๐๐๐ ต้น ที่วัดป่าศรีถาวรนิมิตร จ.นครนายก

ต้นนี้สงสัยจะไม่รอด
จาก : arkoy(arkoy) 18/5/2554 16:11:13 [118.174.13.9]
ช่ายๆๆ ว่ายังงั้นเหมือนกันค่ะ 5555+
จาก : sumalee k.(sumalee k.) 19/5/2554 0:49:09 [124.121.163.161]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

sumalee k. จาก แอ๋ว 124.122.59.64 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 18:05  IP : 124.122.59.64   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31062

คำตอบที่ 19
       ต้นสักทองเพาะพันธุ์เนื้อเยื่อมาจากต้นสักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก"พันธุ์สยามมินทร์"

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

sumalee k. จาก แอ๋ว 124.122.59.64 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 18:09  IP : 124.122.59.64   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31063

คำตอบที่ 20
       ต้นนี้ป้าแอ๋วปลูกเองค่า

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

sumalee k. จาก แอ๋ว 124.122.59.64 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 18:11  IP : 124.122.59.64   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31064

คำตอบที่ 21
       ไปทำบุญมาแล้วครับ วัดทุ่งครุครับ หลวงพ่อไกรสร

พระศักดิ์สิทธิ์ของเขตทุ่งครุครับ (องค์บนสุดครับ)

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

koni จาก โก๋ 56 58.9.248.187 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 16:23  IP : 58.9.248.187   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31108

คำตอบที่ 22
       มาช่วยกันปลูกคนละต้นสองต้น

อิ่มบุญเลยคะ..
จาก : whanjai(whanjai) 17/5/2554 18:23:10 [182.52.178.111]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

sumalee k. จาก แอ๋ว 124.122.59.64 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 18:10  IP : 124.122.59.64   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31111

คำตอบที่ 23
       ฉลองวันเกิดน้องไข่มุกอายุครบ 17 ปี อิ่มใจอิ่มบุญค่ะ

อากาศร้อนค่ะ ปลูกเสร็จขอทั้งผ้าเย็นทั้งน้ำเย็น...
จาก : sumalee k.(sumalee k.) 17/5/2554 18:15:36 [124.122.59.64]
HBD จ้า ขอให้มีความสุขมาก ๆ เรียนหนังสือเก่ง ๆ ครับ
จาก : โก๋ 56(koni) 17/5/2554 19:25:45 [58.9.34.249]
ขอบคุณค่า
จาก : sumalee k.(sumalee k.) 18/5/2554 9:25:32 [124.121.160.116]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

sumalee k. จาก แอ๋ว 124.122.59.64 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 18:13  IP : 124.122.59.64   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31112

คำตอบที่ 24
       .............................. อิ่มบุญ ครับ ส้าธุ ส้าธุ ส้าธุ ......................... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จันผา จาก จันผา 101.108.132.245 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 16:22  IP : 101.108.132.245   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31145

คำตอบที่ 25
       บริจาคโลงครับ (ขออนุญาติเจ้าของกระทู้ด้วยนะครับที่ใช้พื้นที่)

รูปแบบการบริจาค..คะ
จาก : whanjai(whanjai) 17/5/2554 17:58:11 [182.52.178.111]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

koni จาก โก๋ 56 58.9.248.187 อังคาร, 17/5/2554 เวลา : 16:36  IP : 58.9.248.187   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31146

คำตอบที่ 26
       ป๋าตั๋งกำลังจุดธูปเทียน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

sumalee k. จาก แอ๋ว 124.121.168.3 พุธ, 18/5/2554 เวลา : 00:17  IP : 124.121.168.3   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31157

คำตอบที่ 27
       ไปกันทั้งบ้านค่า

อนุโมทนาบุญด้วยครับ
จาก : จังโก้ป่า3(จังโก้ป่า3) 19/5/2554 17:32:56 [124.120.186.59]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

sumalee k. จาก แอ๋ว 124.121.168.3 พุธ, 18/5/2554 เวลา : 00:18  IP : 124.121.168.3   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31158

คำตอบที่ 28
       ไปเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้านค่ะ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

sumalee k. จาก แอ๋ว 124.121.168.3 พุธ, 18/5/2554 เวลา : 00:16  IP : 124.121.168.3   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31176

คำตอบที่ 29
       อิ่มบุญ หนุนธรรม นำสุข ทุขคลาย..............สาธุ ๆ ๆ
น่ารักทุกครอบครัวครับผม แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

tiksantana จาก Santana 118.175.144.21 พฤหัสบดี, 19/5/2554 เวลา : 12:30  IP : 118.175.144.21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31471

คำตอบที่ 30
      
ขออวยพรวันเกิดน้องไข่มุกย้อนหลังนะครับ ขอให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่
แบบนี้ตลอดไป ตั้งใจเรียนหนังสื่อให้เก่งๆ เรียนให้จบ Dr. ไปเลย คุณพ่อคุณแม่
จะได้ยิ้มหน้าบานเท่ากระด้งไปเลยนะจ้ะน้องไข่มุกคนดีขอบคุณค่า...
จาก : sumalee k.(sumalee k.) 19/5/2554 16:21:36 [124.121.168.158]
อาโกย ป้าแอ๋วโพสรูปเจ้าหนอนน้อยน่ารักไว้คำตอบที่ 105-106 กระทู้ของพังพลาย "โพสวันละหลายรูปฯ
จาก : sumalee k.(sumalee k.) 19/5/2554 16:29:58 [124.121.168.158]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

arkoy จาก arkoy 118.174.13.9 พฤหัสบดี, 19/5/2554 เวลา : 14:57  IP : 118.174.13.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31479

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันพุธ,20 มิถุนายน 2561 (Online 917 คน)