WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


Ko Chang International Fishing Tournament ครั้งที่ 1
ชนบท
จาก ชนบท
IP:114.128.60.146

พฤหัสบดีที่ , 6/8/2552
เวลา : 15:33

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       Ko Chang International Fishing Tournament ครั้งที่ 1
วันที่ 20 - 22 พ.ย. 2552
สูจิบัตร


ด้วย จังหวัดตราด และ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ร่วมกับ World Sport Fishing Federation – Asia, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง , หน่วยงานประมงจังหวัดตราด, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้, เกาะหวายปะการังรีสอร์ท, Sea Hunter Tour, มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ ICEF (International Cultural Education Foundation), นิตยสาร SET HOOK และ WWW. Weekendhobby.com ขอเรียนให้ทราบถึงงานแข่งขันตกปลานานาชาติที่เกาะช้างจังหวัดตราด ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ :-
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องทะเลของจังหวัดตราด
2. เพื่อให้สมาชิกพบปะสังสรรค์ และสร้างความสามัคคี
3. เพื่อพัฒนากีฬาตกปลาสู่ระดับสากล
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม กีฬาตกปลาให้เป็นที่นิยมในสังคมมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ยากจนแต่เรียนดี
6. เพื่อหารายได้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
7. เพื่อให้นักกีฬาตกปลามีจรรยาบรรณและรักในศักดิ์ศรีแห่งตน
รายละเอียด :-
1. สถานที่แข่งขัน อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
2. วันแข่งขัน วันศุกร์ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552
3. วันลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.30 น.
4. สถานที่รับสมัคร www.weekendhobby.com/fishing หรือที่ นายชนบท โทร 089-5188855
5.วันที่รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
6. ค่าสมัคร ทีมละ 3,000 บาท แบ่งเป็น ทุนการศึกษา 2,000 บาท และค่าอาหารวันพิธีปิด 1,000 บาท
7. เงื่อนไขการสมัคร
7.1 จำนวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน 8 คน และไม่น้อยกว่า 4 คน
7.2 นักกีฬาจะต้องหาอุปกรณ์มาเอง
7.3 ผู้สมัครจะต้องจัดหาเรือเอง
7.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองทุกคน ไม่อนุญาตลงทะเบียนให้กับ
7.5 ผู้เข้าแข่งขันและไต๋เรือทุกลำจะต้องพร้อมกันที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับฟังกติกาและปล่อยเรือ
7.6 เรือทุกลำจะต้องออกเรือหลัง 16.00 น.
7.7 งานเลี้ยงและพิธีแจกรางวัลจะจัดขึ้นที่ โรงแรมอ่าวปะการังรีสอร์ทเกาะหวาย วันที่ 22 พ.ย.2552 เวลา 12.30 น.

8. ประเภทปลาที่ใช้ในแข่งขัน
กลุ่มปลาตาย
8.1 ปลาเก๋า
8.2 ปลากะพง อังเกย, กะพงแดง,กะพงแดงเขี้ยว,
8.3 ปลาโฉมงาม
8.4 ปลาช่อนทะเล
8.5 ปลาสาก
8.6 ปลาโต้มอญ
8.7 ปลาอินทรี
8.8 ปลาตะคอง,แชกำ,กะมง
8.9 ปลากระโทง
8.10ปลาสละ


กลุ่มปลาเป็น
1. ปลาเก๋า น้ำหนักตั้งแต่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป
2. ปลาอังเกย น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
3. ปลากะพงแดง น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
4. ปลากะพงแดงเขี้ยว น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
5. ปลาแชกำ น้ำหนักตั้งแต่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป
6. ปลาตะคองเหลือง,ตะคองลาย น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
7. ปลาโฉมงาม น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
8. ปลาช่อนทะเล น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
9. ปลากะรังแดงจุดฟ้า น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป

9. รางวัลสำหรับการแข่งขัน
กลุ่มปลาตาย
9.1 รางวัลชนะเลิศประเภทปลาเกมส์ 10 ชนิด ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท
9.2 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
9.3 รางวัลกัปตันเรือของทีมชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล
9.4 รางวัลทีมนักอนุรักษ์ทะเลไทย 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
กลุ่มปลาเป็น
9.5 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
9.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
9.7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท

เงื่อนไข : - ทีมหนึ่งส่งปลาเป็นขึ้นชั่งได้ไม่เกินทีมละ 3 ตัวเท่านั้น
- ปลาเป็นทุกตัวที่ส่งขึ้นชั่งมอบให้ผู้จัดนำเข้าโครงการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ต่อไป
โดยปลาที่ไม่ติดรางวัลใดใด จะนำมาเฉลี่ยเท่าๆกันจากเงินรางวัล 5,000 บาท
- ปลาเป็น น้ำหนัก สูงสุด ของทุกชนิดพันธุ์ปลา จะได้รับรางวัลเพิ่มอีก 5,000 บาท
เป็น 10,000 บาท

10. ชนิดสายและขนาดสาย อนุญาตให้ใช้ได้ทั้งสายเอ็นโมโน และหรือ สายเชือกถัก มีขนาดแรงตึงไม่เกิน 40 ปอนด์
10.1 สายหน้าไม่เกิน 60 ปอนด์ และยาวไม่เกิน 10 ฟุต
10.2 ระดับสายที่ไม่มีระบุไว้ห้ามนำมาใช้แข่งขัน
10.2 ปลาที่ขึ้นชั่ง จะได้ 1 คะแนนต่อน้ำหนักปลา 1 กิโลกรัม (เฉพาะประเภท ปลารวม 15 ตัวน้ำหนักรวม) เศษของกิโลกรัมให้คิดเป็นทศนิยม

11. กติกาใช้ในการแข่งขัน
11.1 นักกีฬาทุกคนนำรอกที่จะใช้แข่งขันทุกตัว มาลงทะเบียน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบและบันทึกขนาดสายและข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.30 น. วันที่ 20 พ.ย. 2552 ณ. สะพานเทียบเรือบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้
11.2 กำหนดเวลาเข้าชั่งปลาเวลา 12.00 น. วันที่ 22 พ.ย. 2552 เรือทุกลำจะต้องมาถึง หน้าอ่าวโรงแรมเกาะหวายอ่าวปะการังรีสอร์ท และต้องบันทึกเวลาลงในใบบันทึกเวลา กับกรรมการ ณ จุดลงเวลา
11.3 ปลาที่มีน้ำหนักเท่ากัน ให้ตัดสินด้วยเวลาที่บันทึกไว้ (ในข้อ 11.2 )ใครมาถึงก่อนเป็นผู้ชนะ
11.4 ปลาที่เข้าชั่งต้องมีใบ Tag ที่ระบุชื่อคนตกได้ ,ชนิดปลา, ชื่อทีม แนบติดมากับปลาทุกตัว
11.5 ใบ Tag ทุกใบจะนำไปจับรางวัลเพื่อมอบที่พักโรงแรมบนเกาะช้าง และของรางวัล
11.6 นักกีฬา 1 คนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
11.7 นักกีฬาต้องระบุประเภทปลาเข้าชั่ง ตามประเภทปลาใหญ่และประเภทปลาน้ำหนักรวม สูงสุด 15 ตัว ดังนั้นปลาที่ส่งเข้าชั่งจะมีจำนวนไม่เกิน 25 ตัวใน 10 ประเภทปลาเกมส์ที่ระบุไว้พร้อมระบุประเภทที่เข้าแข่งขันให้เด่นชัดว่า เป็นประเภทปลาเกมส์หรือปลารวม
11.8 หากตรวจสอบพบว่านักกีฬาท่านใดเจตนาไม่มีจรรยาบรรณ เช่น ระบุขนาดสายที่ใช้ตกปลาไม่ตรงกับความเป็นจริง จะด้วยความจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม นักกีฬาทีมนั้น รวมทั้งเรือและกัปตันเรือทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน และจะถูกตัดสิทธิ์ห้ามลงแข่งใน แมทช์การแข่งขันทุกรายการแข่งขันในจังหวัดตราด
11.9 ปลาที่ได้รางวัลปลาใหญ่แล้วไม่นำเข้ารวมเป็นประเภทปลาน้ำหนักรวม
11.10 รางวัลพิเศษ สำหรับผู้ที่ตกปลา น้ำหนักเกิน17.5 กิโลกรัม (ยกเว้น ปลากะเบน ปลาฉลาม และปลาโรนัน) รับเงินรางวัล 1,000 $US ถ้ามีปลาที่เกิน 17.5 กก. มากกว่า 1 ตัวให้ตัวที่มีน้ำหนักมากที่สุดชนะ ถ้าน้ำหนักเท่ากันให้ตัดสินที่เวลาเข้า ตามข้อ 11.2
12. ผู้เข้าแข่งขัน กัปตันเรือและลูกเรือจะต้องปฏิบัติตามกติกาของการแข่งขัน การฝ่าฝืนกติกาจะมีผลให้หมดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยทันทีและจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการแข่งขันครั้งอื่นในรายการอื่นๆ ด้วย
13. กรณีสงสัยผลการตัดสิน การชั่งน้ำหนักปลา และการให้คะแนน จะต้องแจ้งต่อกรรมการรับผิดชอบโดยทันที หากพ้นขั้นตอนการชั่งน้ำหนักไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ทักท้วงแต่อย่างใด
14. ผลการตัดสินของของคณะกรรมการจัดการแข่งขันในทุกกรณี ที่ผ่านขั้นตอนตรวจสอบแล้วถือเป็นข้อยุติ
15. อนุญาตให้เตรียมเหยื่อล่วงหน้าได้
16. จะมีกรรมการร่วมลงเรือไปกับนักกีฬาด้วยทีมละ 1 คน
17. จุดลงทะเบียน พิธีเปิด และปิด
17.1 พิธีเปิด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 จุดลงทะเบียน ปลายสะพานเทียบเรือบ้านบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้ เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. สิ้นสุดการลงทะเบียนเวลา 14.30 น.ปล่อยเรือ 16:00น
17.2 พิธีปิด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 ที่ ศาลากลางน้ำ เกาะหวายปะการังรีสอร์ท พิธีเริ่มตั้งแต่ เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น.

สนับสนุนการแข่งขันโดย
- เจ้าภาพหลัก จังหวัดตราด และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด
- เจ้าภาพร่วม World Sport Fishing Federation – Asia,
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท),
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราด,
หน่วยงานประมงจังหวัดตราด,
อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง,
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ ,
เกาะหวายปะการังรีสอร์ท,
มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ (ICEF)
ผู้สนับสนุนอุปกรณ์ตกปลา - ร้านชิงหลิว, Ocean Sport, Sast Marin , Ryoko.
เต้นท์ - บ้านไทย

คณะกรรมผู้ตัดสิน: - เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดตราด
อนุกรรมการ : - เจ้าหน้าที่อาสา จากสมาคม ICEF
Organizer โดย นายชนบท นิตยสาร SET HOOK และ WeekendHobby.com คุณอุดมพร เตโมกา Sea Hunter Tourผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดมี 19 ทีม
1. ทีม ชมรมตกปลา Weekend Fishing Clubไต๋ปื๊ด
2. ทีม ชมรมตกปลาศรีราชา เรือ สุวัชนาวี ไต๋อ้วน
3. ทีม อรุณ เรือไต๋โก๊ะ
4. ทีม กำนัน นายอำเภอเสริม ไต๋ต้น
5. ทีม GT Fisherman เรือไต๋เฉิก
6. ทีม เพื่อนกัน เรือไต๋แก้ว
7. ทีม อินฟินิตี้ เรือ ไต๋พล
8. ทีม นครสวรรค์ เรือเนตรวารี ไต๋ดอย
9. ทีม อ่อนนุช ไต๋เพชร
10. ทีม เรียวโก๊ะ ไต๋ล้าน
11. ทีม นิบิโร เรือสปีดโบ๊ท
12. ทีม ทัวร์ แอนด์ ฟิชชิ่ง
13. ทีม เกาะช้างใต้
14. ทีม ซีฮันเตอร์ 1 เรือจูเลียไวท์ ไต๋วุฒิ
15. ทีม ซีฮันเตอร์ 2 เรือไต๋น้อง
16. ทีม ซีฮันเตอร์ 3 เรือไต๋น้องแหลมงอบ
17. ทีม อินทรีคันทรี เรือไต๋เดช
18. ทีม คล้ายจินดา เรือไต๋นุ
19. ทีม คอเดียวกัน เรือไต๋บูรณ์

ประเทศผู้เข้าร่วมแข่งขัน มี 12 ประเทศ
เกาหลี, ญี่ปุ่น, ออสเตเลีย, นิวซีแลนด์, ไต้หวัน, ฟิลิปินส์, เนปาล, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เยอรมันนี, กัมพูชา และ ประเทศไทย
ขั้นตอนและวิธีการ

1. ขั้นตอนการแจ้งลงทะเบียนบันทึกเวลา
1.ตัวแทนทีมนำใบบันทึกเวลา (ใบตอกเข้าทำงานของบริษัททั่วไป จะแจกไปพร้อมเอกสาร) มาเสียบที่เครื่องบันทึกเวลา เพื่อบันทึกเวลา “ออก” ให้เครื่องทำงานตอกเวลาลงในบัตร
2.ยืนบัตรลงเวลา ที่ได้บันทึกเวลาแล้ว ให้กับกรรมการที่อยู่ ณ เครื่องบันทึกเวลาก่อนออกเรือ ซึ่งใบบันทึกเวลาจะเขียนชื่อทีมของท่านไว้ ถ้ายังไม่เขียนชื่อทีม โปรดเขียนชื่อทีมตรงช่อง ชื่อ..............ด้วย
3.เมื่อนำปลามาชั่ง ให้ตัวแทนทีม ไปแจ้งชื่อทีมกับกรรมการที่จุดลงเวลา ปลายสะพานเกาะหวายปะการังรีสอร์ท เพื่อให้กรรมการนำบัตรลงเวลามาบันทึกเวลา “เข้า”
4.จะยึดเวลา ก่อน-หลังตามใบบันทึกเวลา นี้เป็นหลักฐานสำคัญ

2. ขั้นตอนการชั่งปลา
2.1 ประเภทปลาตาย
1.เขียนชื่อผู้ตก ระบุชื่อทีม และชนิดปลา ลงในใบ TAG ระบุประเภทปลาที่ส่งเข้าแข่งขันเป็นประเภท ปลาเกมส์ หรือปลาน้ำหนักร่วม ให้ชัดเจน
2.นำใบ TAG ติดกับตัวปลา
3.นำปลาพร้อมใบ TAG ไปจุดชั่งปลา
4.ตัวแทนทีมแจ้งชื่อทีมให้คณะกรรมการ ที่ชั่งปลา
5.กรรมการชั่งปลาที่ละตัว พร้อมขานน้ำหนักปลา พร้อมชื่อผู้ตกและชื่อทีมให้ทราบโดยทั่วกัน
6.ตัวแทนทีมทุกทีมให้ยืนอยู่ด้านหน้าตาชั่งเท่านั้น
7.ถ้าเกิดสงสัย ในน้ำหนักปลาตัวใด ผู้แทนทีมสามารถทำการทักท้วง เพื่อทำการชั่งใหม่ทันที
8.ปลาที่ชั่งแล้วจะถูกนำไปเรียงยังจุดที่กำหนด
9.ใบ TAG แต่ละทีมจะมีสีที่แตกต่างกันเพื่อให้สะดวก ในการแยกปลาว่าเป็นของทีมใด

2.2 ประเภทปลาเป็น
1. กรรมการจะทำการ น๊อค ปลาก่อนนำมาชั่ง
2. บันทึกนำหนักปลา ลงในใบบันทึกน้ำหนักปลา พร้อมระบุชื่อทีม
3. นำปลาที่ชั่งน้ำหนักแล้วไปปล่อยในกระชังที่เตรียมไว้
4. ถ้าปลาตัวใดเสียชีวิตหรือไม่ส่ออาการว่าจะมีชีวิต ให้ถือว่าปลาตัวนั้นตายแล้ว ผู้เข้าแข่งขันสามารถจะเปลี่ยนนำปลาตัวนั้นไปชั่งในประเภทปลาเกมส์ได้

3. ขั้นตอนการตัดสิน
1.ปลาที่มีน้ำหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
2.ถ้าน้ำหนักเท่ากันจะใช้เวลาในใบบันทึกเป็นผู้ตัดสิน ทีมที่เข้ามาบันทึกเวลาก่อนเป็นผู้ชนะ
3.ปลาที่ชนะประเภทปลาเกมส์ ไม่สามารถนำมานับเป็นประเภทปลารวมได้
4.ถ้าน้ำหนักประเภทปลารวมเท่ากันให้ตัดสินที่เวลาที่บันทึก ทีมที่บันทึกเวลาเข้าก่อนชนะ
6.รางวัลพิเศษปลาน้ำหนักเกิน 17.5 กิโลกรัม (สำหรับผู้ตกได้) ให้ปลาที่น้ำหนักมากที่สุดชนะ ถ้าน้ำหนักเท่ากัน ตัดสินที่บันทึกเวลาเข้า ก่อนชนะ

4. ขั้นตอนการแจกรางวัล คูปองที่พักโรงแรม
1. ใบ TAG ที่แนบมากับปลาทุกใบ จะถูกนำมาจับฉลากโดยนักกีฬาด้วยกันเอง
2. ถ้ามีการสละสิทธิ์ จะให้สิทธิ์กับท่านต่อไป

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  7  

คำตอบที่ 1
       ก้าวเข้าสู่ระดับสากลแล้วนะเนี่ย...ดีใจด้วยครับพี่โย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 พฤหัสบดี, 6/8/2552 เวลา : 17:10  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44012

คำตอบที่ 2
       10. ชนิดสายและขนาดสายเอ็นโมโนไม่เกิน 30 ปอนด์หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 0.022 นิ้ว และสาย PE ไม่เกิน PE-3


กติกาข้อนี้ต้องเน้นๆหน่อย เพราะอาจจะมีพลาดได้ เพราะเราเคยแต่ใช้สายใหญ่ๆ 5..5..5 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 พฤหัสบดี, 6/8/2552 เวลา : 17:19  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44013

คำตอบที่ 3
       ไม่เป็นไรครับชายอ้วน เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราไปลองสายเล็กกันก่อนซ้อมมือไว้ สายเล็กๆคันอ่อนๆ ปลาร่อนๆ
หนุกหนานๆ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

mals จาก mals 118.173.238.242 ศุกร์, 7/8/2552 เวลา : 07:21  IP : 118.173.238.242   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44014

คำตอบที่ 4
       สายโมโนขนาด 0.022 นิ้ว ขอแบบ หน่วย mm. ด้วยครับพี่โย จะได้ไม่ผิดพลาด เพราะบางยี่ห้ออาจไม่ได้บอกเป็นนิ้วนะ ถ้าไม่ผิดก็น่าจะไม่เกิน 0.55 mm แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

pow2512 จาก pow2512 192.55.18.36 ศุกร์, 7/8/2552 เวลา : 08:33  IP : 192.55.18.36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44015

คำตอบที่ 5
       จะโกอินเตอร์กันและงานนี้

จะได้เห็นเรือตกปลาสวยๆ ก็งานนี้แหล่ะ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

เด็กโหลด จาก เด็กโหลด 202.8.86.253 ศุกร์, 7/8/2552 เวลา : 16:26  IP : 202.8.86.253   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44016

คำตอบที่ 6
       1. เรื่องสายโมโน 30lb....
จะเอาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
เป็นหลักหรือแค่กำหนดเป็นปอนด์...
เดี๋ยวนี้สายโหลด 60ปอนด์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันกับสาย 30ปอนด์ก็มีนะ...

2. สาย PE 3 ควรต้องกำหนดขนาดปอนด์ ชัดเจนนะ..
สายบางรุ่น เป็น PE 3 แต่แรงดึง 58ปอนด์ เช่น Jigman YGK หรือ Varivas Avani หรือสายถัก 8เส้น ฯลฯ

3. เมื่อมี PE 3 ก็จะมีสาย Shock Leader...ส่วนใหญ่นักตกปลามักใช้สาย Shock lead ที่มีแรงดึงมากกว่าสายในรอก...ตามกติกาทั่วไป..หากสายในรอกมีการต่อสายที่มีแรงดึงสูงกว่าสายเดิมให้คิดเเรงดึงของสายที่นำมาต่อเป็นหลัก...เช่น สาย PE 3 (30lb)+ Shock Lead 50lb ก็ให้ถือว่าสายทั้งหมดเป็น 50ปอนด์...เป็นต้น

4. มีบางท่านบอกมาว่าเอาสาย 50ปอนด์รองพื้น +30lb อยู่บนเพื่อลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยกลับข้างทีหลัง...

อันนี้ผมว่านะ...
- ใครทำได้ตามกติกาและได้รางวัล..ย่อมภูมิใจไปตลอดชีวิตเลยนะ..
- ส่วนใครคิดจะโกงนะ..ตัวท่านและสวรรค์รับรู้...หากได้รับรางวัลใหญ่..ก็เป็นตราบาปไปตลอดชีวิตเช่นกันนะ...

<*))))>{ ~~ <*))))>{ ~~ <*))))>{
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.122.213.227 เสาร์, 8/8/2552 เวลา : 14:35  IP : 124.122.213.227   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44017

คำตอบที่ 7
       ขอบคุณครับน้าต้นหลิวที่ Share ความเห็น

ขนาดสายจะกำหนดตามปอนด์เทส ก็สามารถทำได้ เรามีเครื่องมือวัดแรงตึงสาย
หรือจะวัดหน้าตัดก็ได้ เราก็มีเครื่องมือวัด ผมแนะนำให้ใช้สายหน้าตัดเต็มปอนด์ จะดีกว่า

สำหรับสาย PE ถ้าก่อให้เกิดปัญหามาก เราก็อาจจะไม่ให้ใช้สำหรับแข่งขัน จะอนุญาตเฉพาะสายเอ็นโมโน ก็จะตัดปัญหา เรื่องขนาดสายที่ไม่เท่ากัน


รึน้าต้นหลิวคิดเห็นยังไง ช่วยแนะนำ ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการแข่งขันงานนี้

ขอบคุณครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 114.128.103.150 อาทิตย์, 9/8/2552 เวลา : 20:20  IP : 114.128.103.150   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44018

คำตอบที่ 8
       ผมอยากจะขอออกความคิดเห็นส่วนตัวเรื่องขนาดของสายและกำหนดของขนาดบ้างจะได้ไหมครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ไพรวัลย์ จาก ไพรวัลย์ 125.27.25.23 อาทิตย์, 9/8/2552 เวลา : 21:42  IP : 125.27.25.23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44019

คำตอบที่ 9
       ได้ครับพี่ ดีเลยครับ ช่วยๆ กันคิด ช่วยๆ กันทำ เป็นการช่วยกัน พัฒนาวงการตกปลาบ้านเรา ให้ดียิ่งขึ้น

และยิ่งข่าวที่ผมได้รับว่าปี่หน้า Wold Fishing Tournament จะมาจัดการแข่งขันที่บ้านเราด้วยแล้ว เราควรต้องเตรียมพร้อม กันตั้งแต่ปีนี้เลย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.93.105 จันทร์, 10/8/2552 เวลา : 05:55  IP : 112.142.93.105   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44020

คำตอบที่ 10
       เห็นด้วยกับการใช้สายเอ็นโมโน 30ปอนด์ และยกเลิกสาย PE ครับน้าโย..(เฉพาะงานนี้ เหตุผลคือเสียเวลาตรวจสอบขนาดสาย)

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.122.213.206 จันทร์, 10/8/2552 เวลา : 08:15  IP : 124.122.213.206   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44021

คำตอบที่ 11
       ขอนิดเดียว...ไหนๆก็จะจัดให้เป็นงานอินเตอร์ ผมขอเสนอให้ผู้จัด จัดหาสายมาให้ด้วยเลย ผู้ที่จะแข่งขันเอารอกเปล่ามาแล้วโหลดสายให้เลย พอจะไหวไหมเนี่ย.... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

mals จาก mals 118.173.238.23 จันทร์, 10/8/2552 เวลา : 10:03  IP : 118.173.238.23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44022

คำตอบที่ 12
       +++++++++++++
แก้ไขใหม่

++++++++++++++
Ko Chang International Fishing Tournament ครั้งที่ 1
วันที่ 20 - 22 พ.ย. 2552

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด, สมพันธ์ตกปลาเอเซีย, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวตราด, เกาะหวายปะการังรีสอร์ท, Sea Hunter Tour, การท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานตราด และเวปไซต์ Weekendhobby.com ขอเรียนให้ทราบถึงงานแข่งขันตกปลานานาชาติที่เกาะช้างจังหวัดตราด ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ :-
1. เพื่อให้สมาชิกพบปะสังสรรค์ และสร้างความสามัคคี
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด
3. เพื่อพัฒนากีฬาตกปลาสู่ระดับสากล
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม กีฬาตกปลาให้เป็นที่นิยมในสังคมมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ยากจน
6. เพื่อให้นักกีฬาตกปลามีจรรยาบรรณและรักในศักดิ์ศรีแห่งตน
7. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ท้องทะเล

รายละเอียด :-
1. สถานที่แข่งขัน อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ดูแผนที่ประกอบ)
2. วันแข่งขัน วันศุกร์ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552
3. วันลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.30 น.
4. สถานที่รับสมัคร www.weekendhobby.com/fishing
5.วันที่รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
6. ค่าสมัคร ทีมละ 3,000 บาท
7. เงื่อนไขการสมัคร
7.1 จำนวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน 8 คน และไม่น้อยกว่า 4 คน
7.2 นักกีฬาจะต้องหาอุปกรณ์มาเอง
7.3 ผู้สมัครจะต้องจัดหาเรือเอง
7.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองทุกคน ไม่อนุญาตลงทะเบียนให้กับ
7.5 ผู้เข้าแข่งขันและไต๋เรือทุกลำจะต้องพร้อมกันที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับฟังกติกาและปล่อยเรือ
7.6 เรือทุกลำจะต้องออกเรือหลัง 15.30 น.
7.7 งานเลี้ยงและพิธีแจกรางวัลจะจัดขึ้นที่ โรงแรมอ่าวปะการังรีสอร์ทเกาะหวาย วันที่ 22 พ.ย.2552 เวลา 12.30 น.

8. ประเภทปลาที่ใช้ในแข่งขัน
8.1 ปลาเก๋า
8.2 ปลากะพง อังเกย, กะพงแดง,กะพงแดงเขี้ยว,
8.3 ปลาโฉมงาม
8.4 ปลาช่อนทะเล
8.5 ปลาสาก
8.6 ปลาโต้มอญ
8.7 ปลาอินทรี
8.8 ปลาตะคอง,แชกำ,กะมง
8.9 ปลากระโทง
8.10 ปลาสละ

9. รางวัลสำหรับการแข่งขัน
9.1 รางวัลชนะเลิศประเภทปลาเกมส์ 10 ชนิด ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท
9.2 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล
9.3 รางวัลกัปตันเรือของทีมชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล
9.4 รางวัลทีมนักอนุรักษ์ทะเลไทย 1 รางวัล
10. ชนิดสายให้ใช้สายเอ็นโมโนไม่เกิน 30 ปอนด์หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 0.022 นิ้ว หรือ 0.55 มิลลิเมตร บรรจุในรอก เท่านั้น
10.1 สายหน้าไม่เกิน 60 ปอนด์ และยาวไม่เกิน 10 ฟุต
10.2 ระดับสายที่ไม่มีระบุไว้ห้ามนำมาใช้แข่งขัน
10.2 ปลาที่ขึ้นชั่ง จะได้ 1 คะแนนต่อน้ำหนักปลา 1 กิโลกรัม (เฉพาะประเภท ปลารวม 15 ตัวน้ำหนักรวม)
- เศษของกิโลกรัมคิดเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
- เศษของคะแนนคิดเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง11. กติกาใช้ในการแข่งขัน
11.1 นักกีฬาทุกคนนำรอกที่จะใช้แข่งขันทุกตัว ใส่สายชนิดสายเอ็นโมโนเท่านั้น นำมาลงทะเบียน เพื่อให้กรรมการบขันทึกขนาดสายและข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. วันที่ 20 พ.ย. 2552
11.2 กำหนดเวลาเข้าชั่งปลาเวลา 12.00 น. วันที่ 22 พ.ย. 2552 เรือทุกลำจะต้องมาถึง หน้าอ่าวโรงแรมเกาะหวายอ่าวปะการังรีสอร์ท และต้องมอบธงประจำทีมและเซ็นชื่อพร้อม ใบบันทึกเวลา กับกรรมการ
11.3 ปลาที่มีน้ำหนักเท่ากัน ให้ตัดสินด้วยเวลาที่บันทึกไว้ (ในข้อ 11.2 )ใครมาถึงก่อนเป็นผู้ชนะ
11.4 ปลาที่เข้าชั่งต้องมีใบ Tag ที่ระบุชื่อคนตกได้ ,ชนิดปลา, ชื่อทีม แนบติดมากับปลาทุกตัว
11.5 ใบ Tag ทุกใบจะนำไปจับรางวัลเพื่อมอบที่พักโรงแรม หรือ รีสอร์ทให้แก่นักตกปลาฟรี
11.6 นักกีฬา 1 คนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัลได้
11.7 นักกีฬาสามารถส่งปลาเข้าชั่งได้ไม่จำกัดจำนวน ทั้งประเภทปลาใหญ่และประเภท ปลา 15 ตัวน้ำหนักรวม สูงสุด เช่น นักกีฬาส่งปลาเข้าชั่ง 30 ตัว คละประเภทปลา คณะกรรมการ จะรวมน้ำหนักปลา ของ 15 ตัวที่ไม่ติดรางวัลปลาใหญ่ เพื่อนำมาคิดเป็นน้ำหนักปลารวมทีม โดยคิดคะแนนตามข้อ 10.2 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดชนะ ถ้าคะแนนเท่ากันจะตัดสินที่ใบลงเวลาในข้อ 11.2
11.8 หากตรวจสอบพบว่านักกีฬาท่านใดเจตนาไม่มีจรรยาบรรณ เช่น ระบุขนาดสายที่ใช้ตกปลาไม่ตรงกับความเป็นจริง จะด้วยความจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม นักกีฬาทีมนั้น รวมทั้งเรือและกัปตันเรือทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน และจะถูกตัดสิทธิ์ห้ามลงแข่งในแมทช์การแข่งขันทุกรายการแข่งขันในจังหวัดตราด
11.9 ปลาที่ได้รางวัลปลาใหญ่แล้วไม่นำเข้ารวมเป็นประเภทปลาน้ำหนักรวม
11.10 รางวัลพิเศษ สำหรับผู้ที่ตกปลา น้ำหนักเกิน 17.5 กิโลกรัม (ยกเว้น ปลากะเบน ปลาฉลาม และปลาโรนัน) รับเงินรางวัล 1,000 $US ถ้ามีปลาที่เกิน 17.5 กก. มากกว่า 1 ตัวให้ตัวที่มีน้ำหนักมากที่สุดชนะ ถ้าน้ำหนักเท่ากันให้ตัดสินที่เวลาเข้า ตามข้อ 11.2

12. ผู้เข้าแข่งขัน กัปตันเรือและลูกเรือจะต้องปฏิบัติตามกติกาของการแข่งขัน การฝ่าฝืนกติกาจะมีผลให้หมดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยทันทีและจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการแข่งขันครั้งอื่นในรายการอื่นๆ ด้วย
13. กรณีสงสัยผลการตัดสิน การชั่งน้ำหนักปลา และการให้คะแนน จะต้องแจ้งต่อกรรมการรับผิดชอบโดยทันที หากพ้นขั้นตอนไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ทักท้วงแต่อย่างใด
14. ผลการตัดสินของของคณะกรรมการจัดการแข่งขันในทุกกรณี ที่ผ่านขั้นตอนตรวจสอบแล้วถือเป็นข้อยุติ
15. อนุญาตให้เตรียมเหยื่อล่วงหน้าได้
16. จะมีกรรมการร่วมลงเรือไปกับนักกีฬาด้วยทีมละ 1 คน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

มันหลายตังคฺเอาเรื่อง เลยนะ คุณประพล......แต่ถ้าได้ก็ดี 55555 ของฟรีใครไม่ชอบละ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.81.166 จันทร์, 10/8/2552 เวลา : 10:12  IP : 112.142.81.166   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44023

คำตอบที่ 13
       10. ชนิดสายให้ใช้สายเอ็นโมโนไม่เกิน 30 ปอนด์หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 0.022 นิ้ว หรือ 0.55 มิลลิเมตร บรรจุในรอก เท่านั้น


สรุปว่าสาย PE ห้ามใช้ สอบถามเรื่องสายโหลด ครับถ้าเป็นสายโหลดที่ขนาดแรงดึงตามกติกากำหนด 30 ปอนด์แต่ขนาดหน้าตัดสายเล็กกว่าทีกำหนดในกติกาใช้ได้มั๊ยครับพี่โย....ผมมีแต่รอกเล็กๆหน้าแคบๆจุสายเอ็นโมโนแบบเต็มปอนด์ได้น้อย..น่าจะต้องหันมาพึ่งสายโหลด 30 ปอนด์แทน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 จันทร์, 10/8/2552 เวลา : 14:05  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44024

คำตอบที่ 14
       "สรุปว่าสาย PE ห้ามใช้ สอบถามเรื่องสายโหลด ครับถ้าเป็นสายโหลดที่ขนาดแรงดึงตามกติกากำหนด 30 ปอนด์แต่ขนาดหน้าตัดสายเล็กกว่าทีกำหนดในกติกาใช้ได้มั๊ยครับพี่โย....ผมมีแต่รอกเล็กๆหน้าแคบๆจุสายเอ็นโมโนแบบเต็มปอนด์ได้น้อย..น่าจะต้องหันมาพึ่งสายโหลด 30 ปอนด์แทน "

ข้อนี้ผมตอบแทนน้าโยได้เลยครับน้าชายอ้วน..

(1.) ตามความเข้าใจคือว่าสายต้องไม่เกิน 30ปอนด์ หรือ ไม่เกิน 0.55มม... คือเลือกเอาครับว่าจะเอา 30ปอนด์ หรือ 0.55มม. เป็นเกณฑ์...อยู่ที่เจตนาของกรรมการ...(ต้องมีเครื่องตรวจสอบแรงดึงนะและวัดขนาดสาย)

(2.) แต่หากเขียนว่าสายต้องไม่เกิน 30ปอนด์ และ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสายต้องไม่เกิน 0.55มม. ด้วย...

- ถ้าแบบนี้ทั้ง (1.) และ (2.) กรณี ของน้าชายอ้วนใช้สายโหลด 30ปอนด์ สบายมากไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด...

- แต่หากน้าชายอ้วนจะใช้สายแรงดึง 60ปอนด์ มีขนาด 0.55มม พอดี อันนี้ ถ้าตามกติกา ข้อ (1.) ต้องแปลความหมายกันใหม่นะ...แต่ถ้าข้อ (2.) ไม่มีข้อแม้ครับ...

"ฝากน้าโย....ยืนยันอีกรอบนะ..หากต้องการใช้ 30ปอนด์ ให้เเก้ไขคำว่า "หรือ" เป็นคำว่า "และ" แทน..ในกติกาข้อ 10. ที่น้าชายอ้วนถามมานะ..."


ด้วยความจริงใจ....ไม่ใช่จิงโจ้...แต่ก็ไม่จริงจังนะ...อิอิอิ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.176.52 จันทร์, 10/8/2552 เวลา : 18:37  IP : 124.121.176.52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44026

คำตอบที่ 15
       ผมเห็นด้วยกับพี่ประพนธ์นะ....
ไม่ต้องฟรีก็ได้นะ..เอาสายที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งน่าจะได้นะ..เก็บเพิ่มคนละ..60-100บาท
น่าจะเหลือเฟือนะ...ตราระฆัง ม้วนละ 55บาทมั้ง
30ปอนด์ = 0.45มม

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.176.52 จันทร์, 10/8/2552 เวลา : 18:45  IP : 124.121.176.52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44027

คำตอบที่ 16
       วันนี้ไปเรื่องเรือมาทั้งวันกลับมาเปิดดูเรื่องที่ผมจะเสนอแนะก็มีพี่ๆและหลายๆท่านได้ออกความคิดเห็นไปเกือบหมดแล้ว จุดประสงค์ก็อย่างเดียวกันครับอาจหลากหลายความคิดและเหตุผลก็ตาม

กฎหรือกติกาทุกชนิดออกมาเพื่อจะบังคับนักกีฬานั้นผมว่าคงจะทำได้ยากถ้าจะคิดอย่างนี้ แต่เพื่อจะให้นักกีฬาปฎิบัติตามนั้นความเป็นไปได้น่าจะมีมากกว่า แต่สำคัญที่ว่าความเป็นนักกีฬาที่ดีนั้นจะปฎิบัตฺตามหรือไม่

อย่างนี้ต้องถามตัวและใจของเราดูเองถึงจะได้คำตอบครับ การโกหกคนอื่นยังไงเขาก็เชื่อถึงไม่มากก็น้อยนานไปเขาก็อาจจะลืมได้ แต่การโกหกตัวเราเองมันลืมไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะฝังอยู่ในความทรงจำของสมองเราไปตลอดจนกว่าลมหายใจสุดท้ายของเราทีเดียว

ส่วนเรื่องสายนั้นผมเห็นด้วยกับเรื่องสาย PE ว่าควรจะตัดออกเพื่อตัดปัญหาที่จะตามมาอีกมากมาย ถ้าจะห้ามใช้ผมคิดว่าคงจะไม่มีท่านใดคัดค้าน ถึงแม้นว่าอาจมีบางคนไม่มีสายเอ็นแล้วก็ตามถ้าจะออกเงินซื้ออีกสักหน่อยก็คงจะไม่ไปไร

สรุปทางผู้จัดอาจสั่งซื้อสายมาเลยแต่ต้องยี่ห้อและขนาดต้องเหมือนกันจะว่ากันไม่ได้ว่ามีความแตกต่างกันปัญหาจะได้ไม่เกิดเพราะมาตรฐานเดียวกันหมดและที่สำคัญอีกอย่างคือเรื่องสีของสายเอ็นก็ต้องเป็นสีเดียวกันทั้งหมดด้วยน๊ะเราตกปลาจะได้ใช้สายเหมือนกันทุกคน...เรามาวัดกันด้วยฝีมือดีกว่าจริงไหมครับ

บทความและความคิดของผมไม่ได้ว่าหรือดูถูกท่านใดว่าจะโกหกหรือจะโกงแต่ผมอยากเห็นวงการตกปลาของบ้านเรามีมาตรฐานระดับสูงขึ้นไป และเป็นตัวอย่างให้กับนักตกปลารุ่นหลังๆที่จะต้องมาแทนพวกเราต่อไปในอนาคตครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ไพรวัลย์ จาก ไพรวัลย์ 125.27.28.175 จันทร์, 10/8/2552 เวลา : 21:46  IP : 125.27.28.175   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44028

คำตอบที่ 17
       ตอบชายอ้วน ครับ
เกณฑ์หลัก คือ กำหนดสายไม่เกิน 30 ปอนด์ จะใช้สายหน้าตัดเท่าไรก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 0.55 mm.

ส่วนข้อเสนอให้ใช้สายเอ็นส่วนกลาง ก็เป็นความคิดที่ดี จะลองติดต่อหา Sponsor ดูแล้วกันนะครับ

การจะป้องกันการทำผิดกติกา นั้นกระทำได้ยาก กติกาถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้นักกีฬาปฎิบัติตาม แต่ถ้าผู้ใดไม่ปฎิบัติตาม คนผู้นั้นก็ไม่ใช่นักกีฬา แต่เป็นคน "ขี้โกง" ซึ่งมันก็จะติดตัวเขา ฝังตรึงในความทรงจำของเขาไปจนวันตาย อย่างที่พี่ไพรวัลย์กล่าวไว้ นั้นแหละ

ผมว่าไต๋เรือ คนเรือ และนักกีฬาตกปลาบ้านเราจะต้องรักษาสิทธิ์ และทำหน้าที่ ของตนเองมากกว่าที่เป็นอยู่นี้ อย่างเช่น ใช้สิทธิ์ที่จะทักท้วงเพื่อนร่วมทีมเมื่อเห็นว่าเพื่อนคนนั้นพยายามทำผิดกติกา
และทำหน้าที่แจ้งกรรมการเมื่อรู้ว่าเพื่อนร่วมทีมผู้นั้นทำผิดกติกา เมื่อทุกคนใช้สิทธิ์ และทำหน้าที่ ตามนี้แล้ว ผมเชื่อว่า จะไม่มีใครกล้าที่จะทำผิดกติกา แน่นอน

เกรียติยศและศักดิ์ศรี จะต้องได้มาอย่างขาวสะอาด ถึงจะภูมิใจ ครับ

ผมเชื่อว่าเมื่อเกิดการท้วงติงขึ้น เพื่อนคนนั้นก็น่าจะละอายใจบ้างละ

การที่ให้นำอุปกรณ์มาตรวจสอบก็เพื่อ ให้เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อไม่ให้มีการได้เปรียบ หรือเสียเปรียบ ไม่ใช่เป็นการจับผิด ถ้าจะจับผิด จริงๆ ไม่มีวิธีใดที่สามารถจะป้องกัน ได้หมดครบทุกกระบวน มันอยู่ที่ตัวบุคคล ผู้นั้นจะซื่อสัตย์ต่อตนเองแค่ไหน
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.142.133 อังคาร, 11/8/2552 เวลา : 05:50  IP : 112.142.142.133   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44030

คำตอบที่ 18
       เกณฑ์หลัก คือ กำหนดสายไม่เกิน 30 ปอนด์ จะใช้สายหน้าตัดเท่าไรก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 0.55 mm.

ส่วนข้อเสนอให้ใช้สายเอ็นส่วนกลาง ก็เป็นความคิดที่ดี จะลองติดต่อหา Sponsor ดูแล้วกันนะครับ
อย่าถึงกับฟรีเลย ขอแค่มาในราคาต่ำแต่ขายได้ในปริมาณที่มาก ให้ทุกๆท่านใช้สายที่เท่าๆกันและเหมือนๆกันที่เหลืออยู่ที่ฝีมือและดวงแล้วกันนะครับ
หมดยุกต์ ของฟรีมีที่ไหน ของฟรีไม่มีในโลก
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

mals จาก mals 118.173.238.23 อังคาร, 11/8/2552 เวลา : 09:12  IP : 118.173.238.23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44031

คำตอบที่ 19
       ผมได้รับข้อเสนอจากพี่ท่านหนึ่งเสนอมาว่า
1.ใช้สายเอ็นหน้าเต็ม กันหมดทุกคนจะดีมั๊ย
เดี๋ยวพอใช้สาย Load หน้าตัด 0.55 mm มันจะเกิน 30 ปอนด์
2. กำหนดยี่ห้อสายที่ได้มาตรฐานสัก 4-5 ยี่ห้อไปเลยว่าให้ใช้ได้
3.จากข้อ 2 ติดต่อร้านค้ามาจำหน่ายหน้างาน ก็จะทำให้ทุกคนใช้สายยี่ห้อและรุ่น เหมือนๆ กัน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 222.123.6.76 อังคาร, 11/8/2552 เวลา : 20:31  IP : 222.123.6.76   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44034

คำตอบที่ 20
       ผมขอเสริมอีกนิดครับ....

ถ้าจะหา Sponsor เรื่องสายนั้นผมว่าน่าจะได้รับการสนับสนุนแน่เพราะอย่างน้อยการแข่งขันในครั้งนี้นักกีฬาได้ใช้สินค้าของเขา ก็เท่ากับว่าสินค้าแบร์นนี้ได้นำมาทดสอบว่าคุณสมบัติเป็นเช่นไรจากการทดสอบในครั้งนี้ ในต่างประเทศนั้นเขารีบวิ่งเอาสินค้าของเขามาเป็นเสนอเป็น Sponson กันแทบจะเหยีบกันตาย.

ถ้าผมจำไม่ผิดมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมไปแข่งขันตกปลาที่แหลมงอบของ ท.ท.ท.จัดซึ่งมีซุ้มของสายเอ็นของยี่ห้อหนึ่งนำมาแจกเลยครับ ไม่ขายด้วยบอกว่าให้เอาไปลองใช้ดูก่อนว่าสินค้าของผมเป็นอย่างไร ถ้าชอบใจก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันภายหลังก็แล้วกัน ซึ่งผมยังอดชื่นชมในความมีน้ำใจของเขาไม่ได้เลยจึงขอขอบคุณมาน๊ะตรงนี้ด้วยครับ ถ้าจำไม่ผิดชื่อ..หลงหยาง..ถ้าผิดพลาดยังไงขอโทษด้วยครับ แต่สินค้าของเขาดีครับ.... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ไพรวัลย์ จาก ไพรวัลย์ 125.27.19.5 อังคาร, 11/8/2552 เวลา : 22:59  IP : 125.27.19.5   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44035

คำตอบที่ 21
       อยากไปตกปลาแล้วนะ..

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.175.197 พุธ, 12/8/2552 เวลา : 11:39  IP : 124.121.175.197   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44038

คำตอบที่ 22
       พี่โยสรุปอย่างไงบอกผมด้วยนะครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

t-bone จาก t-bone 117.47.22.67 พุธ, 12/8/2552 เวลา : 19:42  IP : 117.47.22.67   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44042

คำตอบที่ 23
       แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 ศุกร์, 14/8/2552 เวลา : 12:47  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44053

คำตอบที่ 24
       สำหรับบางคน อาจซื้อสายเอ็นเตรียมรอแล้วอิอิอิ คงไม่ต้องถึงกับไปซื้อหน้างานนะครับ แค่เอาม้วนไปแสดงหรือไปวัดขนาดสำหรับผู้ที่ใส่สายมาแล้วตอนลงทะเบียนคงไม่ว่ากันนะ บังเอิญเริ่มเตรียมอุปกรณ์ตั้งแต่ไก่โห่เลย 555 เอ็นเก่าก็เยอะเสียด้วยสิ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

pow2512 จาก pow2512 192.55.18.36 ศุกร์, 14/8/2552 เวลา : 14:21  IP : 192.55.18.36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44054

คำตอบที่ 25
       ทีมที่สมัครแล้ว

1.ทีม Bule Anglers ไต๋บูรณ์ เรือโชคสุทธาทิพย์
2.ทีม ต้นกล ไต๋อ้วน เรือสุวัชนาวี
3.ทีม กำนัน (นายอำเภอเสริม)
4.ทีม Aroon ไต๋โก๊ะ
5.ทีม Fish Fever ไต๋เฉิก
6.ทีม โป้ บางนา ไต๋แก้ว
7.ทีม Infinity เรือไต๋พล
8.ทีม Taiwan Team เรือจูเลียไวท์
9.ทีม Kore Team เรือไต๋น้อง
10.ทีม Hongkong Team เรือไต๋เดช
11.ทีม Russe Team
12.ทีม อ่อนนุช ไต๋เปีย


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 114.128.114.140 ศุกร์, 14/8/2552 เวลา : 16:31  IP : 114.128.114.140   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44055

คำตอบที่ 26
       ทีมศรีราชา..หายไปไหนนะ...งง แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.172.134 ศุกร์, 14/8/2552 เวลา : 22:04  IP : 124.121.172.134   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44057

คำตอบที่ 27
       น้าโย 22-23 วางเปล่าครับอยากชวนไปงานที่แก่งกระจาน จังเลย ไปกันแทบครบนะครับพี่โย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

t-bone จาก t-bone 117.47.38.34 ศุกร์, 14/8/2552 เวลา : 22:53  IP : 117.47.38.34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44058

คำตอบที่ 28
       ทีมศรีราชา อยู่ทีม ต้นกล ไต๋อ้วนครับ น้าต้นหลิว
จะเหลือก็ น้าต้นหลิวนี่แหละครับ ที่ยังไม่มี ทีมลง
ตกลงจะ ลงทีมไหน ดีละครับ น้าต้นหลิว

ขอบคุณครับ โทน ที่ชวน
ติดเรียน DOE (Design and Anaysis of Experiments) ครับ วิชานี้ โคตร ของโคตร ยาก เลยละ...

http://www.wsff.org/Photo/News/4FWC_Summary(E).pdf

ให้คุณอาวันชัย ครับ เท่าที่ผมเข้าไปค้นใน Google ก็เจอแมทช์แข่งนี้ ครับ
ตกลงเป็น World Sport Fishing Federation อักษรย่อ WSFF ครับ
มีคุณ Dr. Hideo Oyamada เป็นประธาน และคนนี้จะมาร่วมงานนี้ด้วย เพื่อที่จะจัดงาน ตาม Like ในบ้านเราในปีหน้าครับ
วัตถุประสงค์ของ WSFF ก็เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทะเล
สรุป หลังจากงานนี้ จะมีการทำซั้ง หรือปะการังเทียม เกิดขึ้นตามมา
ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่า พวกเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเปล่า แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 202.28.78.175 เสาร์, 15/8/2552 เวลา : 14:15  IP : 202.28.78.175   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44059

คำตอบที่ 29
       ดีครับ ทำประการังเทียมแบบแท่งปูนหรือโครงปูนทนทาน เพื่อสัตว์น้ำอาศัยแล้วเราจะได้มีปลาให้ตกกันต่อไป แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

pow2512 จาก pow2512 192.55.18.36 จันทร์, 17/8/2552 เวลา : 13:35  IP : 192.55.18.36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44062

คำตอบที่ 30
       น้าหลิว กะติ่ว ถ้ายังไม่มีทีม ขอเชิญร่วมทีมผมก็ได้นะครับ คาดว่าจะมีน้าลูกหมีมาลงด้วยอีกคน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

pow2512 จาก pow2512 192.55.18.36 จันทร์, 17/8/2552 เวลา : 13:38  IP : 192.55.18.36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44063

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  7  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันจันทร์,11 ธันวาคม 2566 (Online 1568 คน)