WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


แข่งขันตกปลานานาชาติ เกาะช้าง ครั้งที่ 3
ชนบท
จาก ชนบท
IP:101.109.156.132

ศุกร์ที่ , 24/2/2555
เวลา : 20:03

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       WeekendHobby.com มีความยินดีขอเชิญร่วมแข่งขันตกปลานานาชาติครั้งที่3 ที่ หมู่เกาะช้าง จ.ตราด
ระหว่างวันที่ 20 - 22 เม.ย.2555
----------------------------------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สมาชิกพบปะสังสรรค์ และสร้างความสามัคคี
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตกปลา
3. สร้างบ้านปลา

----------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียด
1. สถานที่แข่งขัน อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ดูแผนที่ประกอบ)
2. วันแข่งขัน วันศุกร์ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555
3. วันลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.30 น.
4. สถานที่รับสมัคร www.weekendhobby.com/fishing หรือจุดลงทะเบียน
5.วันที่รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 20 เมษายน 2555
6. ค่าสมัคร ทีมละ 3,000 บาท
7. เงื่อนไขการสมัคร
7.1 จำนวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน 8 คน
7.2 นักกีฬาจะต้องหาอุปกรณ์มาเอง
7.3 ผู้สมัครจะต้องจัดหาเรือเอง
7.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองทุกคน ไม่อนุญาตลงทะเบียนให้กับ
7.5 ผู้เข้าแข่งขันและไต๋เรือทุกลำจะต้องพร้อมกันที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับฟังกติกาและปล่อยเรือ
7.6 เรือทุกลำจะต้องออกเรือหลัง 15.30 น.
7.7 งานเลี้ยงและพิธีแจกรางวัลจะจัดขึ้นที่ โรงแรมอ่าวปะการังรีสอร์ทเกาะหวาย วันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 12.30 น.
8. ประเภทปลาที่ใช้ในแข่งขัน
8.1 ปลาเก๋า
8.2 ปลากะพง อังเกย, กะพงแดง,กะพงแดงเขี้ยว,
8.3 ปลาโฉมงาม
8.4 ปลาช่อนทะเล
8.5 ปลาสาก
8.6 ปลาโต้มอญ
8.7 ปลาอินทรี
8.8 ปลาตะคอง,แชกำ,กะมง
8.9 ปลากระโทง
8.10 ปลาสละ
9. รางวัลสำหรับการแข่งขัน
9.1 รางวัลชนะเลิศประเภทปลาเกมส์ 10 ชนิด
9.2 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล
9.3 รางวัลกัปตันเรือของทีมชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล
10. ปลาที่ขึ้นชั่ง จะได้ 1 คะแนนต่อน้ำหนักปลา 1 กิโลกรัม
- เศษของกิโลกรัมคิดเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
- เศษของคะแนนคิดเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง


11. กติกาใช้ในการแข่งขัน
11.1 นักกีฬาทุกคนนำรอกที่จะใช้แข่งขันทุกตัว ใส่สายมาพร้อม นำมาลงทะเบียน เพื่อให้กรรมการทำการวัดขนาดสาย เพื่อบันทึกขนาดสายและข้อมูลในแบบฟอร์ม ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. วันที่ 20 เม.ย. 2555
11.2 กำหนดเวลาเข้าชั่งปลาเวลา 12.00 น. วันที่ 22 เม.ย. 2555 เรือทุกลำจะต้องมาถึง หน้าอ่าวโรงแรมเกาะหวายอ่าวปะการังรีสอร์ท และต้องมอบธงประจำทีมและเซ็ตชื่อพร้อม ใบบันทึกเวลา กับกรรมการ
11.3 ปลาที่มีน้ำหนักเท่ากัน ให้ตัดสินด้วยเวลาที่บันทึกไว้ (ในข้อ 11.2 )ใครมาถึงก่อนเป็นผู้ชนะ
11.4 ปลาที่เข้าชั่งต้องมีใบ Tag ที่ระบุชื่อคนตกได้ ,ชนิดปลา, ชื่อทีม แนบติดมากับปลาทุกตัว
11.5 ใบ Tag ทุกใบจะนำไปจับรางวัลเพื่อมอบที่พักโรงแรม หรือ รีสอร์ทให้แก่นักตกปลาฟรี
11.6 นักกีฬา 1 คนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัลได้
11.7 นักกีฬาสามารถส่งปลาเข้าชั่งได้ไม่จำกัดจำนวน ทั้งประเภทปลาใหญ่และประเภท ปลา 20 ตัวน้ำหนักรวม สูงสุด เช่น นักกีฬาส่งปลาเข้าชั่ง 30 ตัว คละประเภทปลา คณะกรรมการ จะรวมน้ำหนักปลา ของ 20 ตัวที่ไม่ติดรางวัลปลาใหญ่ เพื่อนำมาคิดเป็นน้ำหนักปลารวมทีม โดยคิดคะแนนตามข้อ 10.2 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดชนะ ถ้าคะแนนเท่ากันจะตัดสินที่ใบลงเวลาในข้อ 11.2
11.8 หากตรวจสอบพบว่านักกีฬาท่านใดเจตนาไม่มีจรรยาบรรณ เช่น ระบุขนาดสายที่ใช้ตกปลาไม่ตรงกับความเป็นจริง จะด้วยความจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม นักกีฬารวมทั้งเรือและกัปตันเรือทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน และจะถูกห้ามลงแข่งในครั้งต่อไป
11.9 ปลาที่ได้รางวัลปลาใหญ่แล้วไม่นำเข้ารวมเป็นประเภทปลารวม
12. ผู้เข้าแข่งขัน กัปตันเรือและลูกเรือจะต้องปฏิบัติตามกติกาของการแข่งขัน การฝ่าฝืนกติกาจะมีผลให้หมดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยทันทีและจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการแข่งขันครั้งอื่นในรายการอื่นๆ ด้วย
13. กรณีสงสัยผลการตัดสิน การชั่งน้ำหนักปลา และการให้คะแนน จะต้องแจ้งต่อกรรมการรับผิดชอบโดยทันที หากพ้นขั้นตอนไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ทักท้วงแต่อย่างใด
14. ผลการตัดสินของของคณะกรรมการจัดการแข่งขันในทุกกรณี ที่ผ่านขั้นตอนตรวจสอบแล้วถือเป็นข้อยุติ

ขั้นตอนการแจ้งลงทะเบียนบันทึกเวลา
1.ตัวแทนทีมนำใบบันทึกเวลา (ใบตอกเข้าทำงานของบริษัททั่วไป จะแจกไปพร้อมเอกสาร) มาเสียบที่เครื่องบันทึกเวลา ให้เครื่องทำงานตอกเวลาลงในบัตร
2.ยืนบัตรลงเวลา ที่ได้บันทึกเวลาแล้ว ให้กับกรรมการที่อยู่ ณ เครื่องบันทึกเวลา ซึ่งใบบันทึกเวลาจะเขียนชื่อทีมของท่านไว้ ถ้ายังไม่เขียนชื่อทีม โปรดเขียนชื่อทีมตรงช่อง ชื่อ..............ด้วย
3.ขอให้มาลงเวลาก่อน ปลานำขึ้นมาภายหลังได้
4.จะยึดเวลา ก่อน-หลังตามใบบันทึกเวลา นี้เป็นหลักฐานสำคัญ

ขั้นตอนการชั่งปลา
1.เขียนชื่อผู้ตก ระบุชื่อทีม และชนิดปลา ลงในใบ TAG
2.นำใบ TAG ติดกับตัวปลา
3.นำปลาพร้อมใบ TAG ไปจุดชั่งปลา
4.ตัวแทนทีมแจ้งชื่อทีมให้คณะกรรมการ ที่ชั่งปลา
5.กรรมการชั่งปลาที่ละตัว พร้อมขานน้ำหนักปลา พร้อมชื่อผู้ตกและชื่อทีมให้ทราบโดยทั่วกัน
6.ตัวแทนทีมทุกทีมให้ยืนอยู่ด้านหน้าตาชั่งเท่านั้น
7.ถ้าเกิดสงสัย ในน้ำหนักปลาตัวใด ผู้แทนทีมสามารถทำการทักท้วง เพื่อทำการชั่งใหม่ทันที
8.ปลาที่ชั่งแล้วจะถูกนำไปเรียงยังจุดที่กำหนด
9.ใบ TAG แต่ละทีมจะมีสีที่แตกต่างกันเพื่อให้สะดวก ในการแยกปลาว่าเป็นของทีมใด

ขั้นตอนการตัดสิน
1.ปลาที่มีน้ำหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
2.ถ้าน้ำหนักเท่ากันจะใช้เวลาในใบบันทึกเป็นผู้ตัดสิน ทีมที่เข้ามาบันทึกเวลาก่อนเผ็นผู้ชนะ
3.ปลาที่ชนะเลิศปลาใหญ่ สามารถนำมานับเป็นชนิดปลารวมด้วย
4.ถ้าชนิดปลารวมเท่ากันให้ตัดสินที่ น้ำหนักรวม
5.ถ้าน้ำหนักรวมเท่ากันให้ตัดสินที่เวลาที่บันทึก ทีมที่เข้ามาก่อนชนะ

สมาชิก WBC สนใจสมัครได้ในกระทู้นี้
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       ติดไป ฮาวาย 15-21 เมษา..เกรงว่ากลับมางานล้นมือ....แต่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.160.228 ศุกร์, 24/2/2555 เวลา : 22:05  IP : 124.121.160.228   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 49355

คำตอบที่ 2
       งานนี้ก็คืองานแข่งขันตกปลานานาชาติ ครั้งที่ 3 นั้นแหละ น้าต้นหลิว แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 101.109.144.153 เสาร์, 25/2/2555 เวลา : 06:21  IP : 101.109.144.153   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 49357

คำตอบที่ 3
       แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 171.97.140.116 ศุกร์, 2/3/2555 เวลา : 00:44  IP : 171.97.140.116   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 49359

คำตอบที่ 4
       รางวัลให้นักตกปลา หรือให้ไต๋เรือครับ น้าโย... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

preeda.wa จาก คิม K Outdoor Gears 110.168.241.107 จันทร์, 5/3/2555 เวลา : 09:47  IP : 110.168.241.107   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 49360

คำตอบที่ 5
       ถอนตัวงานแข่ง

 แก้ไขเมื่อ : 9/3/2555 11:23:39 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

888 จาก 888 202.29.21.52 อังคาร, 6/3/2555 เวลา : 11:49  IP : 202.29.21.52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 49361

คำตอบที่ 6
       รางวัลให้นักตกปลาครับ ของไต๋เรือไม่มีรางวัลให้ครับ เฮียคิม

ณ วันนี้ ทีมที่แจ้งความประสงค์มาแล้ว 14 ทีมครับ
สมาชิกท่านใดสนใจ ให้รีบ ติดต่อเรือกันโดยเร็ว
เงินรางวัล ปีนี้ จะไม่ให้มี เพราะเราต้องนำไปสร้างบ้านปลาให้สำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้
และที่ได้รับข่าวมา จะนำเรือรบที่ปลดระวาง ไปทำบ้านปลา ซึ่งคงมีค่าใช้จ่ายเยอะมากพอดู

ใครอยากเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ก็เชิญครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 182.53.254.187 พุธ, 7/3/2555 เวลา : 06:10  IP : 182.53.254.187   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 49362

คำตอบที่ 7
       แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 58.9.96.73 พฤหัสบดี, 8/3/2555 เวลา : 13:08  IP : 58.9.96.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 49364

คำตอบที่ 8
       ทีมระริกระรี้ เรือก้องธรณี ไต๋น้อง สมัครมาเป็นรายล่าสุด ของวันนี้ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 113.53.62.189 พฤหัสบดี, 8/3/2555 เวลา : 13:26  IP : 113.53.62.189   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 49365

คำตอบที่ 9
       มีแบนเนอร์งานปีนี้ไหมครับ น้าโย จะลงหน้าแรกประชาสัมพันธ์ให้ครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 58.9.239.92 ศุกร์, 9/3/2555 เวลา : 10:25  IP : 58.9.239.92   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 49366

คำตอบที่ 10
       งานแข่งนานาชาติ

 แก้ไขเมื่อ : 21/3/2555 11:14:47 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

888 จาก 888 202.29.21.52 ศุกร์, 9/3/2555 เวลา : 10:55  IP : 202.29.21.52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 49367

คำตอบที่ 11
       ผมก็จองเรือไว้วันที่ 27-29 เม.ย. เหมือนกัน เพื่อนเราหลายทีมก็จองเรือไปแล้ว สุดท้าย พอเลื่อนวัน ผมก็หาเรือไม่ได้เช่นกัน
ไม่รู้ทำไม ถึงเปลี่ยน ไม่ดูข้างขึ้นข้างแรมกันเลย ข้างขึ้น 14 ค่ำ แรม 1-2 ค่ำ ใครเขาตกปลากัน

เด๋วพัดจัดวันสานสัมพันธ์ แทนสะเลย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 101.109.151.188 อาทิตย์, 11/3/2555 เวลา : 07:38  IP : 101.109.151.188   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 49369

คำตอบที่ 12
       คำตอบที่ 6
การทิ้งเรือปลดระวาง คนละงบเลยครับ ไม่เกี่ยวกับเงินรางวัล
เงินรางวัล มีปกติครับ ปีนี้ ได้ข่าวว่าเพิ่มมาด้วย สำหรบปลาเป็น และถ้าปลารอดชีวิตถึง 1 ปี จะได้เพิ่มด้วย และ ถ้ารอดถึง 2 ปี ก็จะเพิ่มให้อีกด้วยครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

songwood จาก man 118.172.207.113 อาทิตย์, 8/4/2555 เวลา : 22:33  IP : 118.172.207.113   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 49394

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันจันทร์,11 ธันวาคม 2566 (Online 1629 คน)