WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


Ko Chang International Fishing Tournament ครั้งที่ 1
ชนบท
จาก ชนบท
IP:114.128.60.146

พฤหัสบดีที่ , 6/8/2552
เวลา : 15:33

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       Ko Chang International Fishing Tournament ครั้งที่ 1
วันที่ 20 - 22 พ.ย. 2552
สูจิบัตร


ด้วย จังหวัดตราด และ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ร่วมกับ World Sport Fishing Federation – Asia, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง , หน่วยงานประมงจังหวัดตราด, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้, เกาะหวายปะการังรีสอร์ท, Sea Hunter Tour, มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ ICEF (International Cultural Education Foundation), นิตยสาร SET HOOK และ WWW. Weekendhobby.com ขอเรียนให้ทราบถึงงานแข่งขันตกปลานานาชาติที่เกาะช้างจังหวัดตราด ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ :-
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องทะเลของจังหวัดตราด
2. เพื่อให้สมาชิกพบปะสังสรรค์ และสร้างความสามัคคี
3. เพื่อพัฒนากีฬาตกปลาสู่ระดับสากล
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม กีฬาตกปลาให้เป็นที่นิยมในสังคมมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ยากจนแต่เรียนดี
6. เพื่อหารายได้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
7. เพื่อให้นักกีฬาตกปลามีจรรยาบรรณและรักในศักดิ์ศรีแห่งตน
รายละเอียด :-
1. สถานที่แข่งขัน อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
2. วันแข่งขัน วันศุกร์ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552
3. วันลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.30 น.
4. สถานที่รับสมัคร www.weekendhobby.com/fishing หรือที่ นายชนบท โทร 089-5188855
5.วันที่รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
6. ค่าสมัคร ทีมละ 3,000 บาท แบ่งเป็น ทุนการศึกษา 2,000 บาท และค่าอาหารวันพิธีปิด 1,000 บาท
7. เงื่อนไขการสมัคร
7.1 จำนวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน 8 คน และไม่น้อยกว่า 4 คน
7.2 นักกีฬาจะต้องหาอุปกรณ์มาเอง
7.3 ผู้สมัครจะต้องจัดหาเรือเอง
7.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองทุกคน ไม่อนุญาตลงทะเบียนให้กับ
7.5 ผู้เข้าแข่งขันและไต๋เรือทุกลำจะต้องพร้อมกันที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับฟังกติกาและปล่อยเรือ
7.6 เรือทุกลำจะต้องออกเรือหลัง 16.00 น.
7.7 งานเลี้ยงและพิธีแจกรางวัลจะจัดขึ้นที่ โรงแรมอ่าวปะการังรีสอร์ทเกาะหวาย วันที่ 22 พ.ย.2552 เวลา 12.30 น.

8. ประเภทปลาที่ใช้ในแข่งขัน
กลุ่มปลาตาย
8.1 ปลาเก๋า
8.2 ปลากะพง อังเกย, กะพงแดง,กะพงแดงเขี้ยว,
8.3 ปลาโฉมงาม
8.4 ปลาช่อนทะเล
8.5 ปลาสาก
8.6 ปลาโต้มอญ
8.7 ปลาอินทรี
8.8 ปลาตะคอง,แชกำ,กะมง
8.9 ปลากระโทง
8.10ปลาสละ


กลุ่มปลาเป็น
1. ปลาเก๋า น้ำหนักตั้งแต่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป
2. ปลาอังเกย น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
3. ปลากะพงแดง น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
4. ปลากะพงแดงเขี้ยว น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
5. ปลาแชกำ น้ำหนักตั้งแต่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป
6. ปลาตะคองเหลือง,ตะคองลาย น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
7. ปลาโฉมงาม น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
8. ปลาช่อนทะเล น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
9. ปลากะรังแดงจุดฟ้า น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป

9. รางวัลสำหรับการแข่งขัน
กลุ่มปลาตาย
9.1 รางวัลชนะเลิศประเภทปลาเกมส์ 10 ชนิด ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท
9.2 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
9.3 รางวัลกัปตันเรือของทีมชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล
9.4 รางวัลทีมนักอนุรักษ์ทะเลไทย 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
กลุ่มปลาเป็น
9.5 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
9.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
9.7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท

เงื่อนไข : - ทีมหนึ่งส่งปลาเป็นขึ้นชั่งได้ไม่เกินทีมละ 3 ตัวเท่านั้น
- ปลาเป็นทุกตัวที่ส่งขึ้นชั่งมอบให้ผู้จัดนำเข้าโครงการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ต่อไป
โดยปลาที่ไม่ติดรางวัลใดใด จะนำมาเฉลี่ยเท่าๆกันจากเงินรางวัล 5,000 บาท
- ปลาเป็น น้ำหนัก สูงสุด ของทุกชนิดพันธุ์ปลา จะได้รับรางวัลเพิ่มอีก 5,000 บาท
เป็น 10,000 บาท

10. ชนิดสายและขนาดสาย อนุญาตให้ใช้ได้ทั้งสายเอ็นโมโน และหรือ สายเชือกถัก มีขนาดแรงตึงไม่เกิน 40 ปอนด์
10.1 สายหน้าไม่เกิน 60 ปอนด์ และยาวไม่เกิน 10 ฟุต
10.2 ระดับสายที่ไม่มีระบุไว้ห้ามนำมาใช้แข่งขัน
10.2 ปลาที่ขึ้นชั่ง จะได้ 1 คะแนนต่อน้ำหนักปลา 1 กิโลกรัม (เฉพาะประเภท ปลารวม 15 ตัวน้ำหนักรวม) เศษของกิโลกรัมให้คิดเป็นทศนิยม

11. กติกาใช้ในการแข่งขัน
11.1 นักกีฬาทุกคนนำรอกที่จะใช้แข่งขันทุกตัว มาลงทะเบียน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบและบันทึกขนาดสายและข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.30 น. วันที่ 20 พ.ย. 2552 ณ. สะพานเทียบเรือบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้
11.2 กำหนดเวลาเข้าชั่งปลาเวลา 12.00 น. วันที่ 22 พ.ย. 2552 เรือทุกลำจะต้องมาถึง หน้าอ่าวโรงแรมเกาะหวายอ่าวปะการังรีสอร์ท และต้องบันทึกเวลาลงในใบบันทึกเวลา กับกรรมการ ณ จุดลงเวลา
11.3 ปลาที่มีน้ำหนักเท่ากัน ให้ตัดสินด้วยเวลาที่บันทึกไว้ (ในข้อ 11.2 )ใครมาถึงก่อนเป็นผู้ชนะ
11.4 ปลาที่เข้าชั่งต้องมีใบ Tag ที่ระบุชื่อคนตกได้ ,ชนิดปลา, ชื่อทีม แนบติดมากับปลาทุกตัว
11.5 ใบ Tag ทุกใบจะนำไปจับรางวัลเพื่อมอบที่พักโรงแรมบนเกาะช้าง และของรางวัล
11.6 นักกีฬา 1 คนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
11.7 นักกีฬาต้องระบุประเภทปลาเข้าชั่ง ตามประเภทปลาใหญ่และประเภทปลาน้ำหนักรวม สูงสุด 15 ตัว ดังนั้นปลาที่ส่งเข้าชั่งจะมีจำนวนไม่เกิน 25 ตัวใน 10 ประเภทปลาเกมส์ที่ระบุไว้พร้อมระบุประเภทที่เข้าแข่งขันให้เด่นชัดว่า เป็นประเภทปลาเกมส์หรือปลารวม
11.8 หากตรวจสอบพบว่านักกีฬาท่านใดเจตนาไม่มีจรรยาบรรณ เช่น ระบุขนาดสายที่ใช้ตกปลาไม่ตรงกับความเป็นจริง จะด้วยความจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม นักกีฬาทีมนั้น รวมทั้งเรือและกัปตันเรือทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน และจะถูกตัดสิทธิ์ห้ามลงแข่งใน แมทช์การแข่งขันทุกรายการแข่งขันในจังหวัดตราด
11.9 ปลาที่ได้รางวัลปลาใหญ่แล้วไม่นำเข้ารวมเป็นประเภทปลาน้ำหนักรวม
11.10 รางวัลพิเศษ สำหรับผู้ที่ตกปลา น้ำหนักเกิน17.5 กิโลกรัม (ยกเว้น ปลากะเบน ปลาฉลาม และปลาโรนัน) รับเงินรางวัล 1,000 $US ถ้ามีปลาที่เกิน 17.5 กก. มากกว่า 1 ตัวให้ตัวที่มีน้ำหนักมากที่สุดชนะ ถ้าน้ำหนักเท่ากันให้ตัดสินที่เวลาเข้า ตามข้อ 11.2
12. ผู้เข้าแข่งขัน กัปตันเรือและลูกเรือจะต้องปฏิบัติตามกติกาของการแข่งขัน การฝ่าฝืนกติกาจะมีผลให้หมดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยทันทีและจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการแข่งขันครั้งอื่นในรายการอื่นๆ ด้วย
13. กรณีสงสัยผลการตัดสิน การชั่งน้ำหนักปลา และการให้คะแนน จะต้องแจ้งต่อกรรมการรับผิดชอบโดยทันที หากพ้นขั้นตอนการชั่งน้ำหนักไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ทักท้วงแต่อย่างใด
14. ผลการตัดสินของของคณะกรรมการจัดการแข่งขันในทุกกรณี ที่ผ่านขั้นตอนตรวจสอบแล้วถือเป็นข้อยุติ
15. อนุญาตให้เตรียมเหยื่อล่วงหน้าได้
16. จะมีกรรมการร่วมลงเรือไปกับนักกีฬาด้วยทีมละ 1 คน
17. จุดลงทะเบียน พิธีเปิด และปิด
17.1 พิธีเปิด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 จุดลงทะเบียน ปลายสะพานเทียบเรือบ้านบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้ เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. สิ้นสุดการลงทะเบียนเวลา 14.30 น.ปล่อยเรือ 16:00น
17.2 พิธีปิด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 ที่ ศาลากลางน้ำ เกาะหวายปะการังรีสอร์ท พิธีเริ่มตั้งแต่ เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น.

สนับสนุนการแข่งขันโดย
- เจ้าภาพหลัก จังหวัดตราด และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด
- เจ้าภาพร่วม World Sport Fishing Federation – Asia,
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท),
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราด,
หน่วยงานประมงจังหวัดตราด,
อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง,
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ ,
เกาะหวายปะการังรีสอร์ท,
มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ (ICEF)
ผู้สนับสนุนอุปกรณ์ตกปลา - ร้านชิงหลิว, Ocean Sport, Sast Marin , Ryoko.
เต้นท์ - บ้านไทย

คณะกรรมผู้ตัดสิน: - เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดตราด
อนุกรรมการ : - เจ้าหน้าที่อาสา จากสมาคม ICEF
Organizer โดย นายชนบท นิตยสาร SET HOOK และ WeekendHobby.com คุณอุดมพร เตโมกา Sea Hunter Tourผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดมี 19 ทีม
1. ทีม ชมรมตกปลา Weekend Fishing Clubไต๋ปื๊ด
2. ทีม ชมรมตกปลาศรีราชา เรือ สุวัชนาวี ไต๋อ้วน
3. ทีม อรุณ เรือไต๋โก๊ะ
4. ทีม กำนัน นายอำเภอเสริม ไต๋ต้น
5. ทีม GT Fisherman เรือไต๋เฉิก
6. ทีม เพื่อนกัน เรือไต๋แก้ว
7. ทีม อินฟินิตี้ เรือ ไต๋พล
8. ทีม นครสวรรค์ เรือเนตรวารี ไต๋ดอย
9. ทีม อ่อนนุช ไต๋เพชร
10. ทีม เรียวโก๊ะ ไต๋ล้าน
11. ทีม นิบิโร เรือสปีดโบ๊ท
12. ทีม ทัวร์ แอนด์ ฟิชชิ่ง
13. ทีม เกาะช้างใต้
14. ทีม ซีฮันเตอร์ 1 เรือจูเลียไวท์ ไต๋วุฒิ
15. ทีม ซีฮันเตอร์ 2 เรือไต๋น้อง
16. ทีม ซีฮันเตอร์ 3 เรือไต๋น้องแหลมงอบ
17. ทีม อินทรีคันทรี เรือไต๋เดช
18. ทีม คล้ายจินดา เรือไต๋นุ
19. ทีม คอเดียวกัน เรือไต๋บูรณ์

ประเทศผู้เข้าร่วมแข่งขัน มี 12 ประเทศ
เกาหลี, ญี่ปุ่น, ออสเตเลีย, นิวซีแลนด์, ไต้หวัน, ฟิลิปินส์, เนปาล, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เยอรมันนี, กัมพูชา และ ประเทศไทย
ขั้นตอนและวิธีการ

1. ขั้นตอนการแจ้งลงทะเบียนบันทึกเวลา
1.ตัวแทนทีมนำใบบันทึกเวลา (ใบตอกเข้าทำงานของบริษัททั่วไป จะแจกไปพร้อมเอกสาร) มาเสียบที่เครื่องบันทึกเวลา เพื่อบันทึกเวลา “ออก” ให้เครื่องทำงานตอกเวลาลงในบัตร
2.ยืนบัตรลงเวลา ที่ได้บันทึกเวลาแล้ว ให้กับกรรมการที่อยู่ ณ เครื่องบันทึกเวลาก่อนออกเรือ ซึ่งใบบันทึกเวลาจะเขียนชื่อทีมของท่านไว้ ถ้ายังไม่เขียนชื่อทีม โปรดเขียนชื่อทีมตรงช่อง ชื่อ..............ด้วย
3.เมื่อนำปลามาชั่ง ให้ตัวแทนทีม ไปแจ้งชื่อทีมกับกรรมการที่จุดลงเวลา ปลายสะพานเกาะหวายปะการังรีสอร์ท เพื่อให้กรรมการนำบัตรลงเวลามาบันทึกเวลา “เข้า”
4.จะยึดเวลา ก่อน-หลังตามใบบันทึกเวลา นี้เป็นหลักฐานสำคัญ

2. ขั้นตอนการชั่งปลา
2.1 ประเภทปลาตาย
1.เขียนชื่อผู้ตก ระบุชื่อทีม และชนิดปลา ลงในใบ TAG ระบุประเภทปลาที่ส่งเข้าแข่งขันเป็นประเภท ปลาเกมส์ หรือปลาน้ำหนักร่วม ให้ชัดเจน
2.นำใบ TAG ติดกับตัวปลา
3.นำปลาพร้อมใบ TAG ไปจุดชั่งปลา
4.ตัวแทนทีมแจ้งชื่อทีมให้คณะกรรมการ ที่ชั่งปลา
5.กรรมการชั่งปลาที่ละตัว พร้อมขานน้ำหนักปลา พร้อมชื่อผู้ตกและชื่อทีมให้ทราบโดยทั่วกัน
6.ตัวแทนทีมทุกทีมให้ยืนอยู่ด้านหน้าตาชั่งเท่านั้น
7.ถ้าเกิดสงสัย ในน้ำหนักปลาตัวใด ผู้แทนทีมสามารถทำการทักท้วง เพื่อทำการชั่งใหม่ทันที
8.ปลาที่ชั่งแล้วจะถูกนำไปเรียงยังจุดที่กำหนด
9.ใบ TAG แต่ละทีมจะมีสีที่แตกต่างกันเพื่อให้สะดวก ในการแยกปลาว่าเป็นของทีมใด

2.2 ประเภทปลาเป็น
1. กรรมการจะทำการ น๊อค ปลาก่อนนำมาชั่ง
2. บันทึกนำหนักปลา ลงในใบบันทึกน้ำหนักปลา พร้อมระบุชื่อทีม
3. นำปลาที่ชั่งน้ำหนักแล้วไปปล่อยในกระชังที่เตรียมไว้
4. ถ้าปลาตัวใดเสียชีวิตหรือไม่ส่ออาการว่าจะมีชีวิต ให้ถือว่าปลาตัวนั้นตายแล้ว ผู้เข้าแข่งขันสามารถจะเปลี่ยนนำปลาตัวนั้นไปชั่งในประเภทปลาเกมส์ได้

3. ขั้นตอนการตัดสิน
1.ปลาที่มีน้ำหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
2.ถ้าน้ำหนักเท่ากันจะใช้เวลาในใบบันทึกเป็นผู้ตัดสิน ทีมที่เข้ามาบันทึกเวลาก่อนเป็นผู้ชนะ
3.ปลาที่ชนะประเภทปลาเกมส์ ไม่สามารถนำมานับเป็นประเภทปลารวมได้
4.ถ้าน้ำหนักประเภทปลารวมเท่ากันให้ตัดสินที่เวลาที่บันทึก ทีมที่บันทึกเวลาเข้าก่อนชนะ
6.รางวัลพิเศษปลาน้ำหนักเกิน 17.5 กิโลกรัม (สำหรับผู้ตกได้) ให้ปลาที่น้ำหนักมากที่สุดชนะ ถ้าน้ำหนักเท่ากัน ตัดสินที่บันทึกเวลาเข้า ก่อนชนะ

4. ขั้นตอนการแจกรางวัล คูปองที่พักโรงแรม
1. ใบ TAG ที่แนบมากับปลาทุกใบ จะถูกนำมาจับฉลากโดยนักกีฬาด้วยกันเอง
2. ถ้ามีการสละสิทธิ์ จะให้สิทธิ์กับท่านต่อไป

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  7  

คำตอบที่ 61
       แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.176.233 อังคาร, 8/9/2552 เวลา : 22:03  IP : 124.121.176.233   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44175

คำตอบที่ 62
       อะไร น้าหลิว ตาโตเท่าไข่ห่าน เลยน๊ะ...........

งานแรกในโลกก็ว่าได้ แข่งขันตกปลาเป็นเอามาเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์

กรมประมงให้การสนับสนุนเต็มที พร้อมส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ในงานนี้ด้วย

นอกจากกรมประมงจะสนับสนุนแล้ว อบต.เกาะช้างใต้ และสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวตราดยังสนับสนุนเต็มที่พร้อมจัดหางบ มาตุนไว้รอจ่ายให้พวกเราเพียบ........

งานนี้นอกจากจะได้พบปะเพื่อนฝูงที่ตกปลาด้วยกันแล้ว เรายังได้ช่วยกันอนุรักษ์พันธ์ อีกด้วยนะครับ เผลอๆ อาจได้เงินแถมไปฝากแม่ไอ้หนูที่บ้านก็ได้ 5555..... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.80.178 พุธ, 9/9/2552 เวลา : 09:59  IP : 112.142.80.178   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44187

คำตอบที่ 63
       ตาโต...คือ..จะเอาปลาเป็นที่ตกได้...ขังไว้อย่างไรดี..
ขนาดยังไม่ได้ตกนะ....เริ่มกังวลแล้ว..อิอิ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.172.56 พฤหัสบดี, 10/9/2552 เวลา : 23:14  IP : 124.121.172.56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44216

คำตอบที่ 64
       นั้นนะสิ จะหาวิธีเอาปลาเป็นๆ มาได้ยังไง.......... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.80.178 ศุกร์, 11/9/2552 เวลา : 05:11  IP : 112.142.80.178   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44217

คำตอบที่ 65
       วันนี้โอนค่ามัดจำเรือไต๋เฉิกผ่านน้าป้อแล้ว 4000บาท
น้าป้อไปตราดวันนี้....ไปเรือไต๋พล..ไปตรวจหมายลูกหมู แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 58.10.90.18 ศุกร์, 11/9/2552 เวลา : 13:21  IP : 58.10.90.18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44219

คำตอบที่ 66
       ผมว่าอีกหน่อยเรือที่จะร่วมการแข่งขัน นอกจากจะมีห้องขังเหยื่อเป็นแล้ว คงต้องสร้างห้องขังปลาเป็นไว้ด้วยถึงจะสมบูรณ์แบบ...คราวนี้ก็จะมีโอกาศลุ้นรางวัลปลาเป็นกัน... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 ศุกร์, 11/9/2552 เวลา : 14:49  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44220

คำตอบที่ 67
       ต้นหลิว==> "น้าป้อไปตราดวันนี้....ไปเรือไต๋พล..ไปตรวจหมายลูกหมู"

ไม่ใช่ไปขังลูกหมูไว้นะ น้าต้นหลิว 555.......
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

ทำกระชังเลี้ยงปลาผูกข้างเรือไว้ดิ......เอาลูกใหญ่ๆเลย....ใส่ปลาได้เยอะดี แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 114.128.162.85 ศุกร์, 11/9/2552 เวลา : 14:55  IP : 114.128.162.85   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44221

คำตอบที่ 68
       น้าโย นอกจากจะต้องขังมาจนถึงเกาะหวายแล้ว เวลาเอาปลาเป็นไปชั่งอีกล่ะ มันจะตายก่อนมั้ยเนี่ยะ หรือมีที่มารับปลาเป็นขึ้นช่างครับ 555 ตกยังไม่ได้ ก็เริ่มคิดมากไว้ก่อนแล้ว เป้าหมายปลาอนุรักษ์นี่ก็ดีแท้ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

pow2512 จาก pow2512 192.55.18.36 จันทร์, 14/9/2552 เวลา : 14:52  IP : 192.55.18.36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44231

คำตอบที่ 69
       วิธีการเคลื่อนย้ายปลา จะมีเจ้าหน้าที่กรมประมงมาให้คำแนะนำในวันเปิด ครับ............

งานนี้เอาไปเอามาไม่ใช่งานเล็กๆ สะแล้ว..........
รู้สึกทั้งคนในและคนนอกวงการจะให้การสนับสนุน ดีเกินคาด.... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 114.128.57.55 จันทร์, 14/9/2552 เวลา : 17:11  IP : 114.128.57.55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44232

คำตอบที่ 70
       ชื่อการแข่งขันมันก็บอกแล้วครับว่าเกาะช้าง มันก็เลยต้องเป็นงานช้างตามชื่อครับ แต่ผมว่าเป็นเรื่องดีนะ จะได้ยกระดับมาตราฐานกีฬาตกปลาบ้านเรา ถ้ามีผู้สนับสนุนเยอะๆ ก็แสดงว่าผู้เกี่ยวข้องฝ่ายอื่นๆมองเห็นผลทางด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์จากงานนี้กัน...ดีครับดี.. คราวนี้งานจะประสบความสำเร็จแค่ไหนก็อยู่ที่บรรยากาศมวลรวมในงาน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน การตัดสิน และผลงานของพวกเราเหล่าบรรดานักกีฬาแล้วหละครับ ถ้าผลงานดี มีปลาขึ้นชั่งเยอ เป็นปลาเกมที่มีคุณภาพ มันก็จะเป็นที่พูดถึงของทุกคน ทุกฝ่าย ปีหน้าก็จะมีคนอยากมาร่วมงานอีกคิดแล้วก็ช่วยกันลุ้น และพร้อมให้ความร่วมมือ เพราะอยากเห็นงานประสบความสำเร็จ...แล้วคราวนี้อยากไปจัดแข่งที่ไหนรับรองมีแต่คนสนับสนุน.. แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 อังคาร, 15/9/2552 เวลา : 11:15  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44234

คำตอบที่ 71
       พี่โยครับอีกเรื่องครับ เห็นเป็นเรื่องดีกลัวจะเงียบหายไป
การตั้ง สมาพันธ์กีฬาตกปลาแห่งประเทศไทยขึ้น โดยใช้ชื่อสากล ว่า Thailand Sport Fishing Federation
อยากให้พี่โยขยายความต่อว่า ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องเตรียมหลักฐานเอกสารอะไรมั๊ย?ถ้าสนใจสมัคร เรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องดีอีกเรื่องที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาวงการตกปลา..อนาคตอาจมีสปอนเซอร์จากเมืองนอกมาสนับสนุนงานแข่งดีๆในบ้านเราก็ได้ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 อังคาร, 15/9/2552 เวลา : 11:26  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44236

คำตอบที่ 72
       เข้าท่า แฮะงานนี้
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ประสิทธิ์ จาก ประสิทธิ์ 118.173.55.1 อังคาร, 15/9/2552 เวลา : 22:33  IP : 118.173.55.1   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44243

คำตอบที่ 73
       ขอบคุณมากครับชายอ้วน สำหรับความเห็นที่เสนอมา
พี่ขอนำเข้าที่ประชุม ที่จะมีขึ้นวันศุกร์นี้ก่อนว่าทางผู้ใหญ่ร่วมก่อตั้งจะเห็นยังไง แล้วจะใช้สื่อนี้แจ้งให้ทราบทุกคน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 114.128.102.56 พุธ, 16/9/2552 เวลา : 08:05  IP : 114.128.102.56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44245

คำตอบที่ 74
       น้าหลิว ขอที่ว่า 1 ที่แล้วกัน ตัด ใจไม่ไปชายร่องแล้วครับ ขออยู่ทีมหมาล่า แมวด้วย คนนะครับ เห้ย หมาล่าเนื้อ เน้อะๆๆ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ประสิทธิ์ จาก ประสิทธิ์ 118.173.57.107 พฤหัสบดี, 17/9/2552 เวลา : 20:49  IP : 118.173.57.107   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44275

คำตอบที่ 75
       แจ้งผลการประชุมเมื่อวานนี้

เพิ่ม Concept ของงาน ด้วยการตกปลาแบบยังยืน Sustainable Fishing โดยเพิ่มประเภทปลาเป็นและเพิ่มรางวัลที่ใช้แข่งขัน จึงแบ่งกลุ่มประเภทปลาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มปลาตาย มีทั้งหมด 10 ชนิดปลาได้แก่
1.ปลาเก๋า
2.ปลากะพง อังเกย, กะพงแดง,กะพงแดงเขี้ยว,
3.ปลาโฉมงาม
4.ปลาช่อนทะเล
5.ปลาสาก
6.ปลาโต้มอญ
7.ปลาอินทรี
8.ปลาตะคอง,แชกำ,กะมง
9.ปลากระโทง
10. ปลาสละ

2.กลุ่มปลาเป็น มี 9 ประเภทปลา
1.ปลาเก๋า น้ำหนักตั้งแต่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป
2.ปลาอังเกย น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
3.ปลากะพงแดง น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
4.ปลากะพงแดงเขี้ยว น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
5.ปลาแชกำ น้ำหนักตั้งแต่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป
6.ปลาตะคองเหลือง,ตะคองลาย น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
7.ปลาโฉมงาม น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
8.ปลาช่อนทะเล น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
9.ปละกะรังแดงจุดฟ้า น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป

รางวัลสำหรับการแข่งขัน
กลุ่มปลาตาย
1 รางวัลชนะเลิศประเภทปลาเกมส์ 10 ชนิด ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท
2 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
3 รางวัลกัปตันเรือของทีมชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล
4 รางวัลทีมนักอนุรักษ์ทะเลไทย 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
กลุ่มปลาเป็น
5 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
8 รางวัลชมเชย ปลาเป็นทุกตัวที่ไม่ติดรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
เงื่อนไข :- ทีมหนึ่งส่งปลาเป็นขึ้นชั่งได้ไม่เกินทีมละ 3 ตัวเท่านั้น

ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 15.30 น. วันที่ 20 พ.ย. 2552 ณ. สะพานเทียบเรือบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้

สนับสนุนการแข่งขันโดย:- Pure Fishing, RAPARA Inc, ร้านชิงหลิว, ร้านฟิชชิ่งโก, เอกมัยอุปกรณ์ , Ocean Sport, Super Jack, Sub Marin ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราด, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง,การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด,องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้,ขนส่งทางน้ำพาณิชย์นาวีจังหวัดตราด,เกาะหวายปะการังรีสอร์ท,มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ ICEF (International Cultural Education Foundation),ประมงจังหวัดตราด

คณะกรรมผู้ตัดสิน:- เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดตราด
อนุกรรมการ :- นิสิต นักศึกษาอาสา จากสมาคม ICEF
Organizer โดย นายชนบท นิตยสาร SET HOOK & WeekendHobby.com และ คุณอุดมพร เตโมกา จาก Sea Hunter

เงื่อนไขการสมัครสมาชิกชมรมตกปลา Weekend Fishing Club:-
1.เอกสารสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2.รูปถ่าย 1 " จำนวน 2 ใบ


บทบาทและหน้าที่ของชมรมตกปลา Weekend Fishing Club :-
1.ส่งเสริมให้มีการตกปลาแบบยังยืน
2.ส่งเสริมให้มีการแข่งขันตกปลาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พันธ์ปลา

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก :-

ได้รับสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาตกปลา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันตกปลาทั้งในประเทศ และในต่างประเทศ ที่จัดขึ้นโดย สมาพันธ์กีฬาตกปลาโลก หรือ World Sport Fishing Federation (WSFF) และ ชมรมตกปลาโลก หรือ World Fishing Club (WFC) ที่จะจัดขึ้นในปี 2010 ในประเทศไทย และ ครั้งต่อไปในประเทศเหล่าสมาชิก 50 ประเทศ ทั่วโลก

รับสมัครสมาชิกที่หน้างาน
ฉะนั้น สมาชิกท่านใดสนใจจะสมัครโปรดนำเอกสารดังกล่าวไปในงานนี้ด้วยด้วย

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 114.128.101.229 เสาร์, 19/9/2552 เวลา : 09:07  IP : 114.128.101.229   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44282

คำตอบที่ 76
      

อย่างนี้ Clear จ๊ะ..... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ไพรวัลย์ จาก ไพรวัลย์ 125.27.4.62 เสาร์, 19/9/2552 เวลา : 09:59  IP : 125.27.4.62   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44283

คำตอบที่ 77
       Okay, Noted แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 118.173.38.201 เสาร์, 19/9/2552 เวลา : 19:22  IP : 118.173.38.201   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44285

คำตอบที่ 78
       รับทราบ ...ครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 อังคาร, 22/9/2552 เวลา : 14:34  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44350

คำตอบที่ 79
       งานช้างสมชื่อ...

ผ่านงานนี้พี่โย รับออร์แกนไนซ์งานอีเว้นได้เลย
--

สำหรับผม เดือน พ.ย.พายุหมด เมฑหมอกจางลง ใกล้ชัดเจนแล้วครับน้าต้นหลิว แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

เด็กโหลด จาก เด็กโหลด 58.8.126.87 พุธ, 23/9/2552 เวลา : 22:24  IP : 58.8.126.87   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44357

คำตอบที่ 80
       ข่าวแววๆ มาว่า Pure Fishing จะสนับสนุนสายเอ็น Big Game แจกให้นักกีฬา คนละม้วน ถ้าเป็นจริง คงต้องรบกวนสมาฃิก นำรอกเปล่ามาขึ้นสายเอ็น ที่จุดลงทะเบียนด้วยนะครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.88.59 พฤหัสบดี, 24/9/2552 เวลา : 08:27  IP : 112.142.88.59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44374

คำตอบที่ 81
       อยากทราบรายละเอียดของสมาพันธ์กีฬาตกปลาแห่งประเทศไทย รบกวนหน่อยนะค่ะ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นมา ถ้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วมีสิทธิอะไรบ้าง แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

chatarporn จาก chatarporn 58.9.165.177 พฤหัสบดี, 24/9/2552 เวลา : 09:30  IP : 58.9.165.177   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44375

คำตอบที่ 82
       ของแจก ใครก็อยากได้คร้าบ แต่ถ้าเอาแบบงานบุญ ได้โควต้าคนละม้วนแล้วหยอดตู้ตามความสมัครใจ นำรายได้นี้มอบแก่ชุมชนหรือสนับสนุนกรมประมงไปอนุรักษ์ปลาก็คงเป็นประโยชน์ดียิ่งๆขึ้นไป ดีมั้ยครับ ทางPure fishing เองก็ได้บุญไปด้วยกัน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

pow2512 จาก pow2512 192.55.18.36 พฤหัสบดี, 24/9/2552 เวลา : 09:38  IP : 192.55.18.36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44376

คำตอบที่ 83
       คุณ Chatraporn

ต้องขออภัย ด้วยจริงๆ ที่ยังสรุป ในสิ่งที่คุณ Chatraporn ถามมาได้ ตอนแรก ตั้งใจจะให้พี่คนหนึ่งรับอาสาทำหน้าที่รักษาการณ์เป็นประธานสมาพันธ์ เพื่อก่อตั้งสมาพันธ์ ขึ้นมา แล้วมาร่างกฏกติกา บทบาทหน้าที่ Vision และ Mission แล้วจึงให้มีการเลือก ประธานตัวจริง มาสานต่อ แต่ว่าพี่เขาปฏิเสธ

สรุปก็คือว่า ยังไม่มีในสิ่งที่คุณถามมาครับ กรุณารอผลการประชุม ซึ่งผม กับพี่ๆ รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการตกปลาประชุมกันก่อน ซึงผมคิดว่าการประชุม คงจะมีขึ้นเร็วๆ นี้ ครับ

ขอบคุณครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.88.59 พฤหัสบดี, 24/9/2552 เวลา : 09:51  IP : 112.142.88.59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44377

คำตอบที่ 84
       แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 58.8.129.234 ศุกร์, 25/9/2552 เวลา : 13:42  IP : 58.8.129.234   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44397

คำตอบที่ 85
       24ทีม แล้ว...สนุกจัง

จะทราบอย่างไรว่าครอบครัวที่ไปพักที่เกาะจะได้รับส่วนลด 25-50% หรือมีคูปองแจกครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.122.236.57 พุธ, 30/9/2552 เวลา : 21:08  IP : 124.122.236.57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44470

คำตอบที่ 86
       ติดต่อมาได้เลยครับ ผมจะประสานงานให้ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 114.128.59.196 พุธ, 30/9/2552 เวลา : 21:50  IP : 114.128.59.196   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44477

คำตอบที่ 87
       อ่านกติกาใน SET HOOK แล้ว
....เรื่องสายเอ็น และ PE
เรื่องสายเอ็นเข้าใจดีแล้ว แต่จะให้ใช้ PE ได้หรือไม่ครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.177.82 อาทิตย์, 4/10/2552 เวลา : 10:01  IP : 124.121.177.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44520

คำตอบที่ 88
       กฏกติกา เรื่องสาย มีการแก้ไขใหม่ ตามที่ Post ลงในเวปนี้แล้วครับ และถือเอาในใบสูจิบัตร ที่จะแจก ในวันลงทะเบียนเป็นข้อตกลงสิ้นสุด
แต่ที่ลงใน Set HooK ตอนนั้น เป็น Original ยังไม่ได้แก้ไข ครับ
อย่าลืม นำ รอกเปล่าไปกรอ สายเอ็น ที่ได้รับแจกจาก Pure Fishing ด้วยละ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 114.128.58.222 จันทร์, 5/10/2552 เวลา : 14:31  IP : 114.128.58.222   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44541

คำตอบที่ 89
       น้าโย คุณใหญ่ใจดีให้สายกี่หลาต่อรอก 1 ตัวครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

parkorn จาก parkorn 124.120.189.86 จันทร์, 5/10/2552 เวลา : 14:35  IP : 124.120.189.86   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44542

คำตอบที่ 90
       thank you.....รอกเปล่าต้องไม่ลืม เพราะมีตัวเดียว...อิอิอิ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.174.9 อังคาร, 6/10/2552 เวลา : 00:55  IP : 124.121.174.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44564

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  7  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันจันทร์,11 ธันวาคม 2566 (Online 1336 คน)