WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


เรียนถามผู้รู้ครับผม เรื่องปืนมรดก
buaann
จาก buaann
IP:171.98.39.23

จันทร์ที่ , 15/7/2556
เวลา : 20:42

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       รบกวนขอความรู้ครับ พอดีผมกำลังจะได้ปืนมรดกจาก ลุงผมซึ้งเสียชีวิต ป้าผมให้มารับปืนเเล้วจัดการเรื่องโอนให้เรียบร้อย ผมจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ ไม่ทราบจริงๆเลยครับ เคสนี้ (รู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดตอนเด็กๆเคยเห็นน่าจะเป็น colt .765) ลูกหาซื้อยากไม๊ครับ ราคาประมาณอยู๋ที่กล่องประมาณเท่าไรครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       ผู้จัดการมรดก
ผู้จัดการมรดกโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือ ผู้จัดการมรดกที่ตั้งขึ้นโดยคำสั่งศาล และผู้จัดการมรดกที่จัดตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมซึ่งในทางปฏิบัติต้องร้องขอจัดตั้ง
สำหรับประเภทแรกคือ ผู้จัดการมรดกที่ตั้งขึ้นตามคำสั่งศาล อาจไม่ใช่ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายก็ได้ กฎหมายกำหนดไว้เพียงว่า
ถ้าผู้ตายไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดกไว้ ผู้ที่จะมาร้องขอจัดการมรดกต่อศาลได้คือบุคคล 3 ประเภท ได้แก่ ทายาท ผู้มีส่วนได้เสีย และพนักงานอัยการ
ทั้งนี้ ตามกฎหมายถ้ามรดกเป็นทรัพย์ที่ไม่มีทะเบียน ทายาทที่มีสิทธิชอบธรรมสามารถแบ่งมรดกกันเองได้ แต่ถ้ามรดกเป็นทรัพย์ที่มีทะเบียน
เช่น ที่ดิน รถ เป็นต้น เมื่อแบ่งกันแล้วต้องไปขอรับมรดกกับนายทะเบียนเพื่อแก้ไขชื่อให้ถูกต้อง และต้องเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล
การจะเป็นผู้จัดการมรดกกฎหมายกำหนดข้อห้ามไว้ 3 ข้อ
1. ห้ามผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้จัดการมรดกต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
หรือบรรลุนิติภาวะจากการสมรสคืออายุ 17 ปีบริบูรณ์ และสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
2.ห้ามบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นเสมือน
คนไร้ความสามารถ ได้แก่ พวกร่างกายพิการ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นพวกใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย ประพฤติเสเพล
เมื่อมีคำร้องไปถึงศาล ศาลก็อาจมีคำสั่งว่าผู้นั้นเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้เช่นกัน
3.ห้ามบุคคลล้มละลายตามคำสั่งศาล
การที่ศาลจะตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดก ศาลจะพิจารณาความเหมาะสมหลายประการ ดูว่ามีความรู้ความสามารถแค่ไหน
น่าไว้วางใจเพียงใด จะให้ดีผู้จัดการมรดกควรมีความรู้ความสามารถทางกฎหมายด้วย แต่ก็ไม่ได้เข้มงวดมากนัก
ผู้จัดการมรดกจะเป็นผู้รวบรวมทรัพย์มรดกทางหนี้ของกองมรดก ชำระหนี้ของกองมรดก ฟ้องคดี หรือต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์มรดก
และมีอำนาจขายทรัพย์มรดกเป็นเงินแล้วรวบรวมเงินนั้นแบ่งแก่ทายาท สำหรับการขายทรัพย์มรดกนี้ ผู้จัดการมรดกต้องพิจารณาถึง
ความเหมาะสมด้วยว่ามีความจำเป็นหรือสมควรขายเป็นเงินหรือไม่ ก่อนจะแบ่งปันมรดก โดยผู้จัดการมรดกต้องจัดทำบัญชีทรัพย์มรดกภายใน 15 วัน
นับแต่ทราบว่าตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกตามที่ศาลตั้งให้ บัญชีมรดกต้องทำต่อหน้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกองมรดกอย่างน้อย 2 คน
และต้องทำให้เสร็จภายใน 1 เดือน
เมื่อทำบัญชีมรดกเสร็จแล้วต้องนำบัญชีไปเสนอต่อศาลเพื่อได้พิจารณา ถ้าศาลเห็นชอบกับบัญชีทรัพย์มรดกแล้วผู้จัดการมรดกจึงจะทำตามหน้าที่
ในเรื่องอื่นๆ ต่อไป และต้องไม่ลืมว่าต้องแบ่งปันทรัพย์มรดกแก่ทายาทให้ถ้วนหน้ากันทุกคน โดยแบ่งตามสิทธิ และกฎหมายยังกำหนดระยะเวลา
ไว้ว่าต้องจัดการมรดกให้เสร็จภายใน 1 ปี ถ้าจัดไม่แล้วเสร็จตามกำหนดต้องขออนุญาตศาลขอขยายเวลาออกไป
กฎหมายยังบัญญัติบังคับไว้ว่า ผู้จัดการมรดกต้องจัดทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการมรดกที่ต้องส่งให้ทายาททุกคน พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และต้องนำไปยื่นศาลอีก 1 ชุด เพื่อให้ศาลพิจารณาอนุมัติ เมื่อศาลอนุมัติรายงานการจัดการมรดกจึงจะถือว่าการจัดการมรดกได้สิ้นสุดลง
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 113.53.140.222 อังคาร, 16/7/2556 เวลา : 09:57  IP : 113.53.140.222   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 70113

คำตอบที่ 2
       การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย)
  - ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป.4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน
    30 วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย
  - ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา
  - สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
  - ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย
  - ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ
  - ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อ
    นายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
  - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง


ผมก็ไม่ถนัดเรื่องนี้ครับ ลองอ่านดูครับ หรืออาจจะต้องปรึกษาทนายหากจำเป้น
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 113.53.140.222 อังคาร, 16/7/2556 เวลา : 09:59  IP : 113.53.140.222   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 70114

คำตอบที่ 3
       ขอบคุณมากเลยครับ คุณคำก้อน ผมจะลองดูครับผม แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

buaann จาก buaann 171.98.39.23 อังคาร, 16/7/2556 เวลา : 18:46  IP : 171.98.39.23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 70120

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอังคาร,28 มกราคม 2563 (Online 195 คน)