WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


แจ้งข่าวอบรมยิงปืนครับ

จาก DK1
IP:221.128.74.210

พุธที่ , 15/3/2549
เวลา : 03:57

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       สถาบันการยิงปืนพกและการป้องกันตัว
เปิดสอนหลักสูตรการยิงปืนพกและการป้องกันตัว โดยคณะครูฝึกจากโรงเรียนนายร้อย จปร.

•สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการฝึกอบรม
1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาวุธปืน กฎหมายอาวุธปืน และวิธีการใช้อาวุธปืน อย่างถูกต้องปลอดภัย
2.ความรู้ความเข้าใจในหลักการปรัชญา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
3.ทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถป้องกันตัวเองและเข้าช่วยเหลือผู้อื่นได้
4.เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับอาวุธปืน และกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืน
5.วุฒิบัตรและเข็มเครื่องหมายแม่นปืนจาก รร.จปร.
6.เป็นสมาชิกสนามยิงปืน รร.จปร. มีสิทธิซื้อกระสุนปืนและใช้สนามยิงปืนได้ในราคาสมาชิก


ถ้าท่านสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันการยิงปืนพกและการป้องกันตัว
โทร. 01-6335888 , 09-0099595 , 02-5817639
หรือ สมัครทางโทรสาร หมายเลข 02-5935559 , 02-5817639

## สำหรับรุ่นที่ 14 จะเปิดสอนวันที่ 19 มีนาคม ผู้ที่สนใจกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน 3 วันนะครับ หลักสูตรนี้รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน ##
หลักสูตรการยิงปืนพกและป้องกันตัว

•รายละเอียดของการฝึกอบรม

07.00 - 08.00 น. สมาชิกทุกคนพร้อมกัน ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายในวิทยาลัยการปกครอง คลอง 6
ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
08.00 น. ออกเดินทางโดย รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ. นครนายก
08.40 น. ถึงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(เขาชะโงก) อ. เมือง นครนายก
09.00 - 10.30 น. แนะนำคณะวิทยากร สถานที่ และความเป็นมาของหลักสูตร
- การใช้อาวุธปืนพก (พ.ท.เกษม วัฒนพันธ์ และคณะ)
- หลักการและปรัชญาของการใช้อาวุธปืน
- ส่วนประกอบของอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ (แม็กกาซีน)
- เทคนิคและวิธีการใช้อาวุธปืน / การถอดประกอบอาวุธปืน / ท่ายิงแบบต่าง ๆ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. ฝึกการใช้อาวุธปืนพกแม็กกาซีน (ขนาด 9 มม.)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. ฝึกการใช้อาวุธปืนพกแม็กกาซีน (ขนาด 9 มม.)
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 17.00 น. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (พ.ท.สานิตย์ ซ้ายขวัญ และคณะ)
- หลักการและปรัชญา ของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
- สรีระวิทยาของร่างกายมนุษย์ และจุดอ่อนจุดแข็งในร่างกาย
- หลักการใช้อาวุธชนิดต่าง ๆ
- ท่าฝึกเป็นฝ่ายรับในกรณีถูกทำร้ายด้วยมือเปล่า
- ท่าฝึกเป็นฝ่ายรับในกรณีถูกทำร้ายด้วยอาวุธ
- ท่าฝึกเป็นฝ่ายรุกในกรณีถูกทำร้ายด้วยมือเปล่า
- ท่าฝึกเป็นฝ่ายรุกในกรณีถูกทำร้ายด้วยอาวุธ
17.00 น. พิธีมอบวุฒิบัตร และเข็มเครื่องหมายแม่นปืนแก่ผู้ผ่านการอบรม
17.30 น. ออกเดินทางกลับจาก ร.ร.จปร.
18.00 น. ถึงสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยสวัสดิภาพ

•สถานที่ฝึกอบรม
- ห้องบรรยายสนามยิงปืน รร. จปร.
- สนามยิงปืน รร.จปร. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
•การแต่งกาย
เสื้อยืด / หมวกที่จัดให้ / กางเกง ชุดฝึก รองเท้าผ้าใบ
•วิทยากร /ควบคุมการยิงปืนและสอนโดยคณะครูฝึกจากโรงเรียนนาย ร้อย จปร.


•สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาวุธปืน กฎหมายอาวุธปืน และวิธีการใช้อาวุธปืนพกระบบกึ่งอัตโนมัติ(แม็กกาซีน) อย่างถูกต้องปลอดภัย
2.ความรู้ความเข้าใจในหลักการปรัชญา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
3.ทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถป้องกันตัวเองและเข้าช่วยเหลือผู้อื่นได้
4.เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับอาวุธปืน และกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืน
5.วุฒิบัตรและเข็มเครื่องหมายแม่นปืนจาก รร.จปร.
6.เป็นสมาชิกสนามยิงปืน รร.จปร. มีสิทธิซื้อกระสุนปืนและใช้สนามยิงปืนได้ในราคาสมาชิก


•หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1” 3 ใบ
4. ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท
- วิทยากร - เอกสาร
- อาวุธปืน - กระสุน 50 นัด พร้อมเป้า
- อุปกรณ์การฝึก - เสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว
- หมวกแก๊ป 1 ใบ - อาหาร / เครื่องดื่ม
- ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก DK1 221.128.74.210 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 04:05  IP : 221.128.74.210   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18556

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก DK1 221.128.74.210 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 04:06  IP : 221.128.74.210   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18557

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก DK1 221.128.74.210 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 04:06  IP : 221.128.74.210   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18558

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก DK1 221.128.74.210 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 04:06  IP : 221.128.74.210   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18559

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก DK1 221.128.74.210 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 04:07  IP : 221.128.74.210   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18560

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก DK1 221.128.74.210 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 04:07  IP : 221.128.74.210   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18561

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก DK1 221.128.74.210 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 04:07  IP : 221.128.74.210   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18562

คำตอบที่ 8
       ดูรูปแล้วพูดได้คำเดียว....เสียว แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก เล็ก 203.188.32.145 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 10:46  IP : 203.188.32.145   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18566

คำตอบที่ 9
       สงสัยจะไปไม่ทันแน่ แล้วรุ่นที่ 15 มีเมื่อไรครับ แจ้งให้ทราบด้วย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก ดร 192.55.18.36 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 11:23  IP : 192.55.18.36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18568

คำตอบที่ 10
       อยากไปจังเลย แต่ว่าคงไม่ทันรุ่นนี้แน่ ๆ ไม่ทราบว่ารุ่นที่ 15 มีเมื่อไรครับผม


ขอขอบคุณ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

punlor จาก tiger junior toc810 203.156.190.141 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 15:22  IP : 203.156.190.141   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18572

คำตอบที่ 11
       รุ่น 15 ประมาณวันที่ 30 เมษายน 2549 ครับ
ไปไม่ทันเหมือนกัน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก เด็กโง่ 203.146.194.218 เสาร์, 18/3/2549 เวลา : 19:54  IP : 203.146.194.218   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18676

คำตอบที่ 12
       รุ่น 15 เปิดอบรม 30 เมษายน 2549 ค่ะ
เพราะเราพึ่งไปอบรม รุ่น 14 มาค่ะ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก UE 203.121.143.10 จันทร์, 20/3/2549 เวลา : 12:51  IP : 203.121.143.10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18706

คำตอบที่ 13
       อยากไปฝึกเหมือนกันครับ..ไม่ทราบว่ารุ่นต่อไปเปิดอีกเมื่อไหร่ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก แล่ม 203.150.206.170 เสาร์, 25/3/2549 เวลา : 11:40  IP : 203.150.206.170   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18927

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอังคาร,17 กรกฎาคม 2561 (Online 629 คน)