WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


แจ้งข่าวอบรมยิงปืนครับ

จาก DK1
221.128.74.210
พุธที่ , 15/3/2549
เวลา : 03:57

อ่านแล้ว = 8814 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       สถาบันการยิงปืนพกและการป้องกันตัว
เปิดสอนหลักสูตรการยิงปืนพกและการป้องกันตัว โดยคณะครูฝึกจากโรงเรียนนายร้อย จปร.

•สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการฝึกอบรม
1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาวุธปืน กฎหมายอาวุธปืน และวิธีการใช้อาวุธปืน อย่างถูกต้องปลอดภัย
2.ความรู้ความเข้าใจในหลักการปรัชญา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
3.ทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถป้องกันตัวเองและเข้าช่วยเหลือผู้อื่นได้
4.เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับอาวุธปืน และกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืน
5.วุฒิบัตรและเข็มเครื่องหมายแม่นปืนจาก รร.จปร.
6.เป็นสมาชิกสนามยิงปืน รร.จปร. มีสิทธิซื้อกระสุนปืนและใช้สนามยิงปืนได้ในราคาสมาชิก


ถ้าท่านสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันการยิงปืนพกและการป้องกันตัว
โทร. 01-6335888 , 09-0099595 , 02-5817639
หรือ สมัครทางโทรสาร หมายเลข 02-5935559 , 02-5817639

## สำหรับรุ่นที่ 14 จะเปิดสอนวันที่ 19 มีนาคม ผู้ที่สนใจกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน 3 วันนะครับ หลักสูตรนี้รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน ##
หลักสูตรการยิงปืนพกและป้องกันตัว

•รายละเอียดของการฝึกอบรม

07.00 - 08.00 น. สมาชิกทุกคนพร้อมกัน ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายในวิทยาลัยการปกครอง คลอง 6
ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
08.00 น. ออกเดินทางโดย รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ. นครนายก
08.40 น. ถึงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(เขาชะโงก) อ. เมือง นครนายก
09.00 - 10.30 น. แนะนำคณะวิทยากร สถานที่ และความเป็นมาของหลักสูตร
- การใช้อาวุธปืนพก (พ.ท.เกษม วัฒนพันธ์ และคณะ)
- หลักการและปรัชญาของการใช้อาวุธปืน
- ส่วนประกอบของอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ (แม็กกาซีน)
- เทคนิคและวิธีการใช้อาวุธปืน / การถอดประกอบอาวุธปืน / ท่ายิงแบบต่าง ๆ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. ฝึกการใช้อาวุธปืนพกแม็กกาซีน (ขนาด 9 มม.)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. ฝึกการใช้อาวุธปืนพกแม็กกาซีน (ขนาด 9 มม.)
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 17.00 น. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (พ.ท.สานิตย์ ซ้ายขวัญ และคณะ)
- หลักการและปรัชญา ของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
- สรีระวิทยาของร่างกายมนุษย์ และจุดอ่อนจุดแข็งในร่างกาย
- หลักการใช้อาวุธชนิดต่าง ๆ
- ท่าฝึกเป็นฝ่ายรับในกรณีถูกทำร้ายด้วยมือเปล่า
- ท่าฝึกเป็นฝ่ายรับในกรณีถูกทำร้ายด้วยอาวุธ
- ท่าฝึกเป็นฝ่ายรุกในกรณีถูกทำร้ายด้วยมือเปล่า
- ท่าฝึกเป็นฝ่ายรุกในกรณีถูกทำร้ายด้วยอาวุธ
17.00 น. พิธีมอบวุฒิบัตร และเข็มเครื่องหมายแม่นปืนแก่ผู้ผ่านการอบรม
17.30 น. ออกเดินทางกลับจาก ร.ร.จปร.
18.00 น. ถึงสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยสวัสดิภาพ

•สถานที่ฝึกอบรม
- ห้องบรรยายสนามยิงปืน รร. จปร.
- สนามยิงปืน รร.จปร. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
•การแต่งกาย
เสื้อยืด / หมวกที่จัดให้ / กางเกง ชุดฝึก รองเท้าผ้าใบ
•วิทยากร /ควบคุมการยิงปืนและสอนโดยคณะครูฝึกจากโรงเรียนนาย ร้อย จปร.


•สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาวุธปืน กฎหมายอาวุธปืน และวิธีการใช้อาวุธปืนพกระบบกึ่งอัตโนมัติ(แม็กกาซีน) อย่างถูกต้องปลอดภัย
2.ความรู้ความเข้าใจในหลักการปรัชญา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
3.ทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถป้องกันตัวเองและเข้าช่วยเหลือผู้อื่นได้
4.เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับอาวุธปืน และกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืน
5.วุฒิบัตรและเข็มเครื่องหมายแม่นปืนจาก รร.จปร.
6.เป็นสมาชิกสนามยิงปืน รร.จปร. มีสิทธิซื้อกระสุนปืนและใช้สนามยิงปืนได้ในราคาสมาชิก


•หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1” 3 ใบ
4. ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท
- วิทยากร - เอกสาร
- อาวุธปืน - กระสุน 50 นัด พร้อมเป้า
- อุปกรณ์การฝึก - เสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว
- หมวกแก๊ป 1 ใบ - อาหาร / เครื่องดื่ม
- ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก DK1 221.128.74.210 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 04:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18556

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก DK1 221.128.74.210 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 04:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18557

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก DK1 221.128.74.210 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 04:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18558

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก DK1 221.128.74.210 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 04:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18559

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก DK1 221.128.74.210 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 04:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18560

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก DK1 221.128.74.210 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 04:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18561

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก DK1 221.128.74.210 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 04:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18562

คำตอบที่ 8
       ดูรูปแล้วพูดได้คำเดียว....เสียว แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก เล็ก 203.188.32.145 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 10:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18566

คำตอบที่ 9
       สงสัยจะไปไม่ทันแน่ แล้วรุ่นที่ 15 มีเมื่อไรครับ แจ้งให้ทราบด้วย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก ดร 192.55.18.36 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 11:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18568

คำตอบที่ 10
       อยากไปจังเลย แต่ว่าคงไม่ทันรุ่นนี้แน่ ๆ ไม่ทราบว่ารุ่นที่ 15 มีเมื่อไรครับผม


ขอขอบคุณ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

punlor จาก tiger junior toc810 203.156.190.141 พุธ, 15/3/2549 เวลา : 15:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18572

คำตอบที่ 11
       รุ่น 15 ประมาณวันที่ 30 เมษายน 2549 ครับ
ไปไม่ทันเหมือนกัน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก เด็กโง่ 203.146.194.218 เสาร์, 18/3/2549 เวลา : 19:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18676

คำตอบที่ 12
       รุ่น 15 เปิดอบรม 30 เมษายน 2549 ค่ะ
เพราะเราพึ่งไปอบรม รุ่น 14 มาค่ะ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก UE 203.121.143.10 จันทร์, 20/3/2549 เวลา : 12:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18706

คำตอบที่ 13
       อยากไปฝึกเหมือนกันครับ..ไม่ทราบว่ารุ่นต่อไปเปิดอีกเมื่อไหร่ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก แล่ม 203.150.206.170 เสาร์, 25/3/2549 เวลา : 11:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18927

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอาทิตย์,25 มีนาคม 2561 (Online 524 คน)
                                               


ประกัน รถยนต์ ไดเร็คเอเชีย