WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


กรณีซองกระสุนบรรจุเกินสิยนัด
51
จาก 51
IP:222.123.111.200

จันทร์ที่ , 20/8/2550
เวลา : 21:13

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       กฎกระทรวงมหาดไทย
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2491)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490...ข้อ 2 ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตสำหรับให้ทำ หรือสั่ง หรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน
สำหรับอาวุธปืน ดังต่อไปนี้ เพื่อการค้าหรือเพื่อใช้ส่วนตัว คือ...


...(12) ซองกระสุนที่สามารถบรรจุกระสุนได้เกินสิบนัด
เว้นแต่ซองกระสุนที่ใช้กับปืนลูกกรดขนาด .22

ความใน (12) เดิม ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2512)
กรณีที่ท่านมีซองกระสุนที่สามารถบรรจุได้เกินสิบนัด ไว่ในครอบครอง
เว้นแต่ซองกระสุนที่ใช้กับปืนในขนาด .22 ชนวนริม
(ถึงแม้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจะบรรจุไว้แค่สิบนัดก็ตาม)
เพราะความในกฎกระทรวงฯ บ่งบอกไว้ชัดเจนถึงความสามารถในการบรรจุของซองกระสุน

นั้นหมายถึงว่า พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาต่อท่าน
ว่าท่านกระทำการละเมิดต่อ ความในมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ
...มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้สั่ง หรือนำเข้า
ซึ่งอาวุธปืนหรือ เครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่...

เนื่องจากความในกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2491)
ข้อ 1(4) ระบุไว้สรุปได้ว่า ให้ถือว่า เครื่องส่งกระสุน ซองกระสุนหรือส่วนประกอบที่สำคัญของสิ่งเหล่านี้
เป็น "อาวุธปืน" ตามความในมาตรา 4(1) แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืน
...มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
(1) "อาวุธปืน" หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืน
โดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่อง กลไกอย่างใด
ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ๆ
ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง...การกระทำการละเมิดต่อมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ นั้น

ระบุโทษไว้ตามมาตรา 72 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกันความว่า...
...ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นกรณีเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืน
ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือเป็นกรณีที่มีเครื่องกระสุนปืน
ผู้ฝ่าฝืนต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ...


จากนิ้ว...ที่จิ้มแป้น...
จากเรา...ซึมเศร้าฯ ทีม

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       สรุป ซองกระสุนเกิน 10 นัดโดนจับใช่ไหม่ท่าน 51
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 202.91.19.200 อังคาร, 21/8/2550 เวลา : 08:48  IP : 202.91.19.200   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 41344

คำตอบที่ 2
       ถ้าแบบนี้ตำรวจบ้านผมโดนจับหลายคน

ผมว่าอย่างนี้นะครับ กรณีถูกจับแล้วพบว่ามีกระสุนในซองกระสุนเกิน 10 นัด อันนี้โอเค แต่ถ้าซองกระสุนสามารถใส่ได้เกินสิบนัดแต่เจ้าของเขาใส่แค่สิบนัดแล้วจับเขา อันนี้ต้องคุยกันหน่อย
ตัวอย่างเช่น เมืองไทยห้ามขับรถเร็วเกินที่กฏหมายกำหนด เช่น แปดสิบ เก้าสิบ แต่รถที่เข้ามาขายแม้แต่มอร์เตอร์ไซด์ วิ่งได้เกินที่ กฏหมายกำหนด อย่างนี้เจ้าของรถผิดหรือว่าคนทำรถผิด หรือว่าคนที่อนุญาตให้รถคันนี้เข้ามาขายผิด

ตามข้อกฏหมายที่เจ้าของกระทู้โพสขึ้นมานั้น เนื้อหาสาระเป็นเรื่องเกี่ยวกับซองกระสุนถือว่าเป็นส่วนของอาวุธปืนที่ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ทีนี้ตอนเราซื้อปืนมาเขาให้ซองกระสุนเรามา เขาก็มิได้แสดงเจตนาในการป้องกันไม่ให้เราใส่ลูกเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด แบบนี้เราผิดหรือคนขายผิด ถ้าจับคนซื้อก็ต้องจับคนขายด้วย อย่างกรณีปืนสวัสดิการซึ่งคนขายเป็นราชการจะทำอย่างไร กฏหมายแบบนี้เป็นกฏหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสวงหาประโยชน์ได้
แต่ถ้าเรามาดัดแปลงซองกระสุนให้บรรจุได้มากกว่าที่เขาทำมาหรือในคู่มือปืนกำหนด อันนี้เข้าข่ายที่ เจ้าของกระทู้ว่าแน่ๆ

ผมสรุปความเห็นส่วนตัวอย่างนี้นะครับ
กรณีที่ซื้อปืนมาแล้วซองกระสุนสามารถบรรจุได้เกินกว่าที่กฏหมายกำหนด ซึ่งไม่ได้มีการดัดแปลงใดๆ อันนี้ไม่น่าผิด แต่ ถ้าบรรจุกระสุนมากกว่าที่กฏหมายกำหนด หรือดัดแปลงให้มากกว่าที่กฏหมายกำหนด อันนี้ผิด


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

hs3lx จาก 230e สีแดง 125.26.146.132 อังคาร, 21/8/2550 เวลา : 10:12  IP : 125.26.146.132   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 41347

คำตอบที่ 3
       ...มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้สั่ง หรือนำเข้า
ซึ่งอาวุธปืนหรือ เครื่องกระสุนปืน

เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่...

ของผม Beretta 92FS บรรจุ ๑๕ นัด แต่ผมถือว่าได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องที่(ป.๓,ป.๔)แล้วครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

shah_vip จาก shah_vip 158.108.133.157 อังคาร, 21/8/2550 เวลา : 11:24  IP : 158.108.133.157   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 41348

คำตอบที่ 4
       ความผิด...อยู่ที่ตัวซองกระสุน
ไม่ใช่กระสุนที่อยู่ข้างใน ครับ

จากนิ้ว...ที่จิ้มแป้น...

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

51 จาก 51 202.151.6.35 อังคาร, 21/8/2550 เวลา : 12:42  IP : 202.151.6.35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 41350

คำตอบที่ 5
       ใบแบบ ป.4 ได้รับการอนุญาตโดยนายทะเบียนท้องที่
แต่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้มาก่อนที่ท่านจะได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ครับ

เป็นคนละกรรม คนละวาระ ครับ...

ผมเรียนว่า พนง.สอบสวน จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อท่าน
ส่วนท่านจะแจ้งข้อกล่าวหาเช่นไรต่อนายทะเบียนท้องที่ นั้น
เป็นเรื่องของท่าน มิใช่เรื่องของพนักงานสอบสวน ครับ


การเข้าใจกฎหมายแบบหลบเลี่ยง
หรืออาศัยช่องโหว่ ต้องแบ่งเป็นส่วน ๆ ไปครับ
ไม่สามารถนำมารวบไว้ในคราวเดียวกันได้
เพราะในชั้นศาลจะพิจารณาเป็นส่วน ๆ ไป
ตามข้อกล่าวหาและข้อโต้แย้ง...ครับจากนิ้ว...ที่จิ้มแป้น... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

51 จาก 51 202.151.6.35 อังคาร, 21/8/2550 เวลา : 12:50  IP : 202.151.6.35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 41351

คำตอบที่ 6
       กฎหมายแบ่งไว้เป็นส่วน ๆ ครับ
ตั้งแต่ การทำ การสั่ง การนำเข้า การมีไว้ในครอบครอง และการใช้

ท่านอยู่ในส่วนใดบ้างล่ะครับ

จากนิ้ว...ที่จิ้มแป้น... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

51 จาก 51 202.151.6.35 อังคาร, 21/8/2550 เวลา : 12:56  IP : 202.151.6.35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 41352

คำตอบที่ 7
       ตอนขอใบ. ป.3 9 มม. ระบุ ปืน1กระบอกพร้อมกระสุน 12 นัด ขอ .22 ปืน 1 กระบอกพร้อมกระสุน 100 นัด แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

krabiandaman จาก กระบี่อันดามัน 61.19.151.186 อังคาร, 21/8/2550 เวลา : 13:24  IP : 61.19.151.186   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 41353

คำตอบที่ 8
       ขออภัยถ้าข้อความของผมทำให้ท่านไม่พอใจ ผมก็แค่แสดงความเห็นตามที่ได้เรียนมาก็แค่นั้นเองครับ

อยู่ในนี่มาพอสมควร เข้าใจดีว่าท่านเป็นผู้รู้ด้านกฏหมาย ผมถึงบอกว่า"เป็นความเห็นส่วนตัว"

คำว่า"การเข้าใจกฎหมายแบบหลบเลี่ยง หรืออาศัยช่องโหว่ " ท่านไม่ควรใช้กับผม เพราะท่านไม่ใช่(หรือใช่)พนักงานสอบสวน ผมเป็นชาวบ้านครับ ผมก็เข้าใจแบบชาวบ้าน

ขออภัยที่พูดตรงไปตรงมา คนบ้านนอกก็อย่างนี้แหละครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

hs3lx จาก 230e สีแดง 125.26.146.132 อังคาร, 21/8/2550 เวลา : 14:59  IP : 125.26.146.132   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 41354

คำตอบที่ 9
       ขอบคุณท่านเจ้าของกระทู้ และกับความเห็นทุกท่านครับ แต่ถ้าสิ่งไหนมันตึงๆไปช่วยลดลงนิดหนึ่งดีไหมครับ เดี๋ยวหลายๆท่านที่พึ่งจะเข้ามาศึกษาจะหมดกำลังใจเสียก่อน เอาเป็นว่าผมขอคาราวะอย่างใจจริงครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก พสุธา 125.26.248.128 อังคาร, 21/8/2550 เวลา : 18:24  IP : 125.26.248.128   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 41363

คำตอบที่ 10
       นั่นสิครับทุกๆท่าน มีอารมณ์ขันกันหน่อยครับ ใครมีอะไรก็แสดงความคิดเห็นกันไปครับ....แบบผมนี่กวนคนเขาไปทั่ว แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

krabiandaman จาก กระบี่อันดามัน 203.113.71.136 อังคาร, 21/8/2550 เวลา : 22:53  IP : 203.113.71.136   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 41371

คำตอบที่ 11
       ถ้าเราไม่ใช้ซองกระสุนเกิน 10 นัด แล้วมาใช้ซองกระสุนไม่เกิน 10 นัด แต่ใช้หลายซองจะได้ไหม แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก จตร. 125.25.210.85 พุธ, 22/8/2550 เวลา : 00:08  IP : 125.25.210.85   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 41374

คำตอบที่ 12
       ถ้าเราไม่ใช้ซองกระสุนเกิน 10 นัด
แล้วมาใช้ซองกระสุนไม่เกิน 10 นัด แต่ใช้หลายซองจะได้ไหม

__________________________________________________


กฎกระทรวงฯ กำหนดการฝ่าฝืนไว้ที่
"ความสามารถในการบรรจุกระสุนที่เกินสิบนัดของซองกระสุน" ครับ
มิได้กำหนดไว้ที่ "จำนวนของซองกระสุน" ครับ


จากนิ้ว...ที่จิ้มแป้น...
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

51 จาก 51 202.151.6.35 พุธ, 22/8/2550 เวลา : 09:19  IP : 202.151.6.35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 41383

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันพฤหัสบดี,20 กุมภาพันธ์ 2563 (Online 607 คน)