WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


ปืนลมยิงคนตายถูกจับข้อหาใด และระวางโทษจำคุกกี่ปี

จาก ปืนมันแรง
IP:124.121.25.174

พุธที่ , 26/9/2550
เวลา : 03:55

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       ถ้าคนที่แต่งปืนลมเป็น ยิงคนตายในเขตเมือง โดยใช้ปืนลมสั้น หัวกระสุน .177 ลูกหัวตะหั่วครับ จะโดนข้อหาวัคถุระเบิดหรือไม


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       ฆ่าคนตายโดยเจตนาครับ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 202.91.18.200 พุธ, 26/9/2550 เวลา : 08:51  IP : 202.91.18.200   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 42276

คำตอบที่ 2
       - ปืนลมยิงคนตายถูกจับข้อหาใด และระวางโทษจำคุกกี่ปี
- ถ้าคนที่แต่งปืนลม ยิงคนตายในเขตเมือง
โดยใช้ปืนลมสั้น หัวกระสุน .177 ลูกหัวตะหั่วครับ
จะโดนข้อหาวัตถุระเบิดหรือไม่


อันดับแรกมาดูกันที่ "ปืนลม" กันก่อนครับ


ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ระบุไว้ว่า
มาตรา 4(1) "อาวุธปืน" หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิด
ซึ่งใช้ส่ง เครื่องกระสุนปืน โดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด
ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงาน
และส่วนหนึ่งส่วนใดของ อาวุธนั้น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง

ดังนั้น ตามมาตรา 4(1) ปืนลมที่สามารถส่งกระสุนออกไปให้พ้นจากตัวปืน ถือเป็น "อาวุธปืน" ครับ

อันดับสอง มาดูกันที่ กระสุน .177 ลูกหัวตะกั่ว ครับ

ตามมาตรา 4(2) แห่ง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกัน ระบุว่า...
"เครื่องกระสุนปืน" หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก
ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด
ทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรด
แก๊สเชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ หมอกหรือควัน
หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด
ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน
หรือเครื่อง หรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืน

ดังนั้น กระสุนปืนลม .177 หัวตะกั่ว ของปืนลม
ถือเป็น กระสุนโดดหรือที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันกับ เครื่องกระสุนปืน ครับ


จบกันที่เครื่องมือซึ่งใช้ในการประกอบความผิด แล้วนะครับ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

51 จาก 51 202.151.7.108 พุธ, 26/9/2550 เวลา : 11:19  IP : 202.151.7.108   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 42279

คำตอบที่ 3
       ถ้าปืนลม ถือเป็น อาวุธปืน ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ
จะมีการตั้งข้อกล่าวหา ดังนี้.-

ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน ระบุว่า
..ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า
ซึ่งอาวุธปืนหรือ เครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่...

...ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง สิบปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท...ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง...


มาตรา 8ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน
หรือ ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว
เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็น และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์..

...ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 8ทวิ วรรคหนึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ..ตามมาตรา 72ทวิเฉพาะตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ

ท่านต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 10 ปี (ต่ำสุด 1 ปี)
กรณี มี ใช้อาวุธปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต

และระวางโทษจำคุกสูงสุดอีกไม่เกิน 5 ปี
กรณีพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเขตเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร

รวมแล้ว ระวางโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 15 ปี
ถ้ารวมค่าปรับด้วย สูงสุดก็ไม่เกิน 30,000.- บาท


จากนิ้ว...ที่จิ้มแป้น...


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

51 จาก 51 202.151.7.108 พุธ, 26/9/2550 เวลา : 11:33  IP : 202.151.7.108   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 42280

คำตอบที่ 4
       ตามมาตรา 4(3) แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ระบุว่า...
"วัตถุระเบิด" คือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลัน ในเมื่อระเบิดขึ้น
โดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้เกิดกำลังดัน หรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้น
ทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหาร
กับ หมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่าง ๆ
หรือวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกัน
ซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อทำให้เกิดการระเบิด
ซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ ในราชกิจจานุเบกษา

ดังนั้น ปืนลมและกระสุน .177 ลูกหัวตะกั่ว
ไม่ถือเป็น วัตถุระเบิด ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ครับ

จากนิ้ว...ที่จิ้มแป้น... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

51 จาก 51 202.151.7.108 พุธ, 26/9/2550 เวลา : 11:37  IP : 202.151.7.108   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 42281

คำตอบที่ 5
       ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ระบุว่า..
ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี

ถ้าหากเป็นการไตร่ตรองไว้ก่อน...
และหรือกระทำการโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย
(เพราะกระสุนปืนลมมีอานุภาพน้อยเกินไปที่จะทำให้เสียชีวิตโดยพลัน)
ตามมาตรา 289 แห่งประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน
ระบุไว้ว่า ต้องระวางโทษประหารชีวิต ครับ

จากนิ้ว...ที่จิ้มแป้น...

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

51 จาก 51 202.151.7.108 พุธ, 26/9/2550 เวลา : 11:42  IP : 202.151.7.108   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 42283

คำตอบที่ 6
       จากข้างต้น
จะมีการตั้งข้อกล่าวหา...ในเบื้องต้น (ชั้นสอบสวน)
ดังนี้.-

1. มีและใช้อาวุธปืนโดยมิได้รับอนุญาต ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ
2. พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร ตามมาตรา 8ทวิ แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ
3. กระทำการฆ่าผู้อื่น ตามมาตรา 288 และหรือตามมาตรา 289 แห่งประมวกฎหมายอาญา

โทษจำคุก (ไม่รวมโทษตลอดชีวิตและลดโทษ)
คือ สูงสุด 35 ปี และต้องไม่ต่ำกว่า 1 ปี
หากรวมโทษปรับด้วยก็ไม่เกิน 30,000.- บาท

ส่วนระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิต นั้น
ชัดแจ้งอยู่แล้วครับจากนิ้ว...ที่จิ้มแป้น...
จากเรา...ซึมเศร้าฯ ทีม
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

51 จาก 51 202.151.7.108 พุธ, 26/9/2550 เวลา : 11:53  IP : 202.151.7.108   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 42284

คำตอบที่ 7
       สำหรับในส่วนของการดัดแปลงปืนลม...
ให้มีอานุภาพเพิ่มขึ้น โดยมิได้รับอนุญาตฯ นั้น

ในส่วนของ "อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล"
ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มิได้กล่าวไว้
คงกล่าวไว้เพียงการดัดแปลงอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า เท่านั้น ครับ

ข้อกล่าวหานี้ ในชั้นสอบสวน
มักจะไม่มีการกล่าวหาไว้
เนื่องจาก...ทนายจำเลย จะสามารถแก้ต่างได้ในชั้นศาล
โดยอาศัย การแบ่งส่วนตามหมวดของ พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ครับ


ที่สำคัญ การดัดแปลงอานุภาพของปืนลมให้เพิ่มขึ้น
จนถึงมีอำนาจสังหารได้ นั้น
สามารถบ่งบอกได้ถึงการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
ตามมาตรา 289 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ครับจากนิ้ว...ที่จิ้มแป้น..
จากเรา...ซึมเศร้าฯ ทีม แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

51 จาก 51 202.151.7.108 พุธ, 26/9/2550 เวลา : 11:58  IP : 202.151.7.108   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 42285

คำตอบที่ 8
       ขอรับใช้ ท่าน "ปืนมันแรง" ด้วยความยินดีครับ...
หากมีข้อซักถามใดหรือคำชี้แนะใดเพิ่มเติม...
ขอรับไว้ด้วยความเคารพ...อย่างสูง...ครับ

เพราะ "ผมไม่แรง" ครับ


จากนิ้ว...ที่จิ้มแป้น...
โผล่แป้นแร๊น...ออกมา...จากใจ...
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

51 จาก 51 202.151.7.108 พุธ, 26/9/2550 เวลา : 12:11  IP : 202.151.7.108   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 42286

คำตอบที่ 9
       กระสุนปืนลม ขนาด .177 ลูกหัวตะกั่ว ครับ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

51 จาก 51 202.151.7.108 พุธ, 26/9/2550 เวลา : 12:30  IP : 202.151.7.108   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 42287

คำตอบที่ 10
       เป็นคำตอบที่ งดงาม ยิ่งนัก ท่าน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

num16 จาก num16 61.7.137.61 พฤหัสบดี, 27/9/2550 เวลา : 11:40  IP : 61.7.137.61   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 42325

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอังคาร,24 เมษายน 2561 (Online 264 คน)