WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net
สอบถามครับขั้นตอนโอนปืนมรดก ( กรณีเจ้าของเสียชีวิต )
Radius
จาก rdius
IP:58.11.53.23

พุธที่ , 1/10/2557
เวลา : 12:28

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       รบกวนท่านผู้รู้ครับ เนื่องจากคุณพ่อเสียไปนานมากแล้วครับ เพิ่งเจอใบมรณะบัตร กับ ใบ ป.4 ผมต้องการโอนเปลี่ยนชื่อจาก คุณพ่อ มาเป็นชื่อผม โดยมีคุณแม่เป็น ผู้จัดการมรดก มีขั้นตอนอย่างไรครับ
๑. อาวุธปืนขนาด .๒๒ ครับ
๒. ทะเบียนปืนอยู่ อ.กระทุ่มแบน ผมเป็นเจ้าบ้าน อยู่ กทม.
๓. ผมต้องขอ ป.๓ ก่อนหรือไม่ครับ แล้วต้องไปขอที่ใหนครับ ที่ สนข. ตามทะเบียนบ้านผม
๔. จากนั้น ดำเนินการอย่างไรต่อครับ

ขอความกรุณาด้วยครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน
ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น
- บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
- หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน
หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น
หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไร
ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน
เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
- หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป
หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป
- พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ
- หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
มาประกอบการพิจารณา
- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน <<===ต่างจังหวัดไม่ต้อง

การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากบุคคล
- หลักฐานเอกสารเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุน
- สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้โอน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4)
ฉบับจริงของอาวุธปืนที่จะโอน
- ผู้โอน(เจ้าของเดิมกับผู้ขอรับโอน) ต้องบันทึกการยินยอมการโอนต่อหน้านายทะเบียนไว้ในหลังใบอนุญาต(ป.4)
ว่าโอนปืนกระบอกนี้ ให้ใคร มีค่าตอบแทนเท่าใด หรือโอนไม่คิดค่าตอบแทน เนื่องจากอะไร แล้วลงนามไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมผู้รับโอนลงนามไว้ด้วย
- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน<<===ต่างจังหวัดไม่ต้อง
- หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
มาประกอบการพิจารณา
- นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง

การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย)
- ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป.4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย
- ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา
- สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
- ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย
- ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ
- ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อ
นายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น
- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
- นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง

เนื่องจากคุณพ่อเสียไปนานมากแล้ว
-ต้องคุยกับทางอำเภอว่าจะโอนมาให้ผู้จัดการมรดกก่อนหรือจะโอนให้ลูกได้เลยครับ
๑. อาวุธปืนขนาด .๒๒ ครับ
-ไม่น่าจะมีปัญหา
๒. ทะเบียนปืนอยู่ อ.กระทุ่มแบน ผมเป็นเจ้าบ้าน อยู่ กทม.
-ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อ
นายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น==>ไปที่กระทุ่มแบนครับ
๓. ผมต้องขอ ป.๓ ก่อนหรือไม่ครับ แล้วต้องไปขอที่ใหนครับ ที่ สนข. ตามทะเบียนบ้านผม
๔. จากนั้น ดำเนินการอย่างไรต่อครับ
-ไม่ต้องขอก่อนแต่เตรียมเอกสารขออาวุธปืนไปยื่นด้วยที่กระทุ่มแบนครับ ทางที่กระทุ่มแบนจะทำหนังสือ
ตัดโอนที่กระทุ่มแบนให้เรามายื่นเอกสารที่ กทม ครับ ส่วนขั้นตอนเรื่องคุณสมบัติของผู้ขออาวุธปืน
ในแต่และพื้นที่จะต่างกัน ทางที่ดีลองโทรปรึกษากับศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองที่นางเลิ้งดูก่อนครับ

http://www.weekendhobby.com/gun/webboard/question.asp?id=9622
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 113.53.149.98 เสาร์, 4/10/2557 เวลา : 11:22  IP : 113.53.149.98   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 70880

คำตอบที่ 2
       ขอบพระคุณมากครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Radius จาก rdius 58.9.37.142 เสาร์, 4/10/2557 เวลา : 20:19  IP : 58.9.37.142   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 70881

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่

Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันพุธ,23 กันยายน 2563 (Online 530 คน)