WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net
เสวนาวิชาการ เรื่อง NGV/LPG: ทุกข์ของประชาชน ผลประโยชน์ของใคร ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
webmaster
จาก webmaster
58.9.115.237
พฤหัสบดีที่ , 5/2/2552
เวลา : 16:06

อ่านแล้ว = 4540 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       ขอเชิญทุกท่านรวมพลังกันที่ โครงการเสวนาวิชการ เรื่อง NGV/LPG: ทุกข์ของประชาชน ผลประโยชน์ของใคร

โครงการเสวนาวิชการ เรื่อง NGV/LPG: ทุกข์ของประชาชน ผลประโยชน์ของใคร????
ดูรายละเอียดที่นี่ครับ

http://www.gasthai.com/article/html/444.html

เพื่อนๆชาว แก๊ส และ JUC ไม่ควรพลาดครับ
ที่จะได้แสดงพลังและแสดงออกแบบปัญญาชน

===========================================================

===========================================================
โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “NGV/LPG: ทุกข์ของประชาชน ผลประโยชน์ของใคร”
ร่วมจัดโดย
คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบ เรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และกลุ่มพลังไท
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจุมภฎ–พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นเวทีในการอภิปรายและระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีที่ภาครัฐจะมีการปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV /LPG
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้บริโภค
๓. เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน

หลักการและเหตุผล
ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก จนทำให้มีประชาชนหันมาใช้เชื้อเพลิงประเภทนี้อย่างกว้างขวาง ต่อมารัฐบาลโดยการผลักดันของ บมจ.ปตท. ได้เปลี่ยนมาส่งเสริม นโยบายใช้ก๊าซ NGV ในรถยนต์ทั่วไป โดยไม่มีการให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างถูกต้องชัดเจนจนถึงเหตุผลของการเปลี่ยนนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะผลดีและผลเสียของการใช้ก๊าซ NGV ในขณะเดียวกันเพื่อให้นโยบายการใช้ก๊าซ NGV บรรลุผล ก็ได้มีความพยายามผลักดันให้มีการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ที่ขาย ยังมีราคาต่ำกว่าความเป็นจริง รวมไปถึงมุ่งชี้ถึงแต่ผลเสียของการใช้ก๊าซ LPG สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ทำให้ประชาชนเคลือบแคลงและสับสนต่อนโยบายการส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV และ LPG ของรัฐบาล

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภา ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์นี้มาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรภาคประชาชน พิจารณาเห็นว่าหากปล่อยให้สถานการณ์ลักษณะนี้ดำเนินต่อไปโดยไม่สร้างความกระจ่างและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน จะยิ่งก่อความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างกว้างขวาง อย่างยากที่จะแก้ไข จึงเห็นควรจัดให้มีการเสวนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้หาแนวทางร่วมกันในการแก้ไข โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของทุกภาคส่วนในสังคม


ลักษณะรายการ
เป็นการเสวนาทางวิชาการในลักษณะเน้นการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการรับฟังความเห็นจากประชาชนเป็นหลัก

ประเด็น “NGV/LPG ทุกข์ของประชาชน ผลประโยชน์ของใคร”

ผู้ร่วมเสวนา
๑. นางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
๒. ผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน
๓. นางสาวชื่นชม สง่าราศี กรีเซ่น นักวิชาการจากกลุ่มพลังไท
๔. นายรุ่งชัย จันทสิงห์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์
แห่งประเทศไทย
๕. นายสุรศักดิ์ นิตติวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์
ผู้ดำเนินรายการโดย นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ผู้ร่วมรับฟัง ๑. สมาชิกเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG
๒. สมาชิกชมรมผู้ประกอบการสถานีบริการก๊าซ LPG
๓. สมาชิกสมาคมธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์
๔. สมาชิกเครือข่ายผู้บริโภค
๕. สถาบันวิชาการต่าง ๆ
๖. องค์กรภาคประชาชน
๗. สื่อมวลชน
๘. นิสิตนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
สถานที่
ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น ๔
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเวลา วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ผู้ร่วมจัด ๑. คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบ เรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
๒. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
๔. กลุ่มพลังไท
========================


ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 12:00-13:00 น. ในช่อง เครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์แห่งประเทศไทย
แผนที่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.gasthai.com/map-cu.htm


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ


เพิ่มความเชื่อมั่นให้รูปสินค้าด้วยรูปถ่ายจาก snap ยืนยันมีสินค้าจริง รูปจริง ตรงปก ไม่ตัดต่อ ตรวจสอบได้ทุกรูป Click ดาวน์โหลดเลย


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
       ตอนนี้ สื่อตีข่าวคนแห่มาติดแก๊ส
ทั้งๆที่จริงๆ คนค่อยๆมา มีจำนวนไม่มาก

รับไม้ต่อ CEO PTT ให้ข่าว ประชาชนหันมาใช้แก๊ส LPG เพิ่มขึ้น ปริมาณในประเทศไม่พอ จำต้องนำเข้า แบกรับภาระไม่ไหว

ไม้ต่อไป รมต. พลังงาน ก็จะนำเรื่องขึ้นราคาแก๊ส เสนอ กพช. อีกแหล่ะ

ต่อจากนั้น พวกเราก็ไปอีกรอบ เหนื่อยๆ ใจ (ครับ) โว้ยยยยยยยยยยย

หากรวมพลังทุกเครือข่าย คอยตรวจสอบ แสดงพลังออกมา คนคิดไม่ดีก็จะทำอะไรตามใจ ยาก ครับ

ผมดูท่านระบายในบอร์ดมานานแล้ว
อยากเห็นตัวท่านเป็นๆ สักครั้งในงานนี้ครับ
ใครจะไปเป็นเพื่อนผม ยกมือครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster 58.9.112.173 พฤหัสบดี, 5/2/2552 เวลา : 17:41   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377355

คำตอบที่ 2
       กำลังใจไม่ต้องงงงงงงงง แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

เอ๋ จาก เอ๋ ออริจินัล 203.144.160.244 พฤหัสบดี, 5/2/2552 เวลา : 19:01   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377391

คำตอบที่ 3
       เข้ามายกมือก่อนเพื่อนเลย

แนะนำ...เชิญ "ไฝ จอมเขมือบ" มาเข้าเป็นผู้ร่วมเสวนา จะเหมาะกว่านี้ครับ

นานมาแล้วไม่ได้ติดตามเรื่องพวกนี้ครับ

LPG มีการนำเข้าจริงหรือ จากที่ไหน เท่าไหร่

แล้วที่เราขุดได้จากอ่าวไทย ใช้ไม่เพียงพอในประเทศหรือ ถ้าใช้ไม่พอแล้วเอาไปส่งออกประเทศเพื่อนบ้านทำไม

จริง ๆ แล้วอาจจะมีลูกเล่นในการเล่นแร่แปรธาตุอีกเยอะครับ คงมีการซิกแซกกันจนจับผิดยาก

ว่าง ๆ เล่าให้ฟังประดับความรู้หน่อยครับ ท่าน webmaster กลัวเข้าไปฟังเดี๋ยวมีคนถามแล้วไม่รู้เรื่อง แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

mop จาก SUPERMOP 58.8.233.237 พฤหัสบดี, 5/2/2552 เวลา : 19:12   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377393

คำตอบที่ 4
       งานนี้นัดล่วงหน้านานขนาดนี้แล้ว ห้ามบอกว่ากระทันหันแล้วน๊า...5555....

ลุงนพ อ.ปุ๊ ไปป่าว แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

mop จาก SUPERMOP 58.8.233.237 พฤหัสบดี, 5/2/2552 เวลา : 19:14   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377394

คำตอบที่ 5
       ปา.............................ยด้ว............................ย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก so7j'(รักเธอประเทศไทย) 124.121.81.4 พฤหัสบดี, 5/2/2552 เวลา : 19:50   แก้ไขข้อความ แก้ไขข้อความ   เปลี่ยนรูปใหม่ เปลี่ยนรูป   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377404

คำตอบที่ 6
       ขอบคุณครับพี่หนึ่งแมนรัตน์ juc อาวุโส so7j'
วันที่ 16 ขอบคุณมากครับที่มาตั้งไกล เลยไม่ได้ทักทาย
ตอนพี่ขับผมที่ทำเนียบ

เพื่อนๆท่านใด มีสายข่าว สายรายการ ทีวี วิทยุ
โปรด ช่วยกรุณา มาทำข่าว ดีมีสาระเพื่อประชาชน นะครับ

ส่วนข่าว ปลากระป๋อง หรือ ข่าวแจกเงิน 2000 ข่าวผู้อพยพชาวพม่าก็ แบ่งๆมาทางนี้บ้างครับ


แล้วผู้ประสานงานมือทองของผมละ ท่าน ผอ.กองฯ ท่านรู้แล้วนะว่าสโมสรรัฐสภา ย้ายไปใต้โรงรถ

มีเรื่องขำๆในรัฐสภา
วันที่เราไปประชุมร่วม คณะอนุกรรมาธิการฯ
ผมคุยกะเรขาเอ๋ว่า เราคิดว่าน่าจะมีโรงอาหาร ดีกว่านี้ในบรเวณนี้นะ เพราะเท่าที่ดูโรงอาหารเล็ก คับแคบมาก โรงอาหารโรงเรียนวัด ยังงามน่านั่งกว่าเย่อะ ทันใดนั้นเรขาเอ๋ ก็บอกให้ผมหันหลัง ต๊าย ท่าน ส.ส. สากกะเบือ ชวรินทร์ ก็นั่งกินข้าวแกงจานละ 20 บาท ที่เดียวกะผม

สรุป ผมขอยกมือให้ย้ายทำเนียบไปหาที่ โล่งๆ ทำดีกว่านี้เถ่อะครับ มันคับแคบ อึดอัด เก็บไว้ทำพิพิธภัณฑ์ ประชาธิปไตย จะเหมาะมาก แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster 58.9.112.173 พฤหัสบดี, 5/2/2552 เวลา : 20:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377422

คำตอบที่ 7
       ทาม..มายมันไม่ฮ๊อตเล้ย...กระทู้นี้

กำลังลังจาย ไม่อาววววว
อยากเจอหน้าพี่น้องครับ
เวลามันขึ้นราคา เห็นโวยวายกกันจัง?
ได้เวลาแสดงพลังแล้วครับ..พี่น้อง
ไปกันให้รถติดทั้งเมืองเลย........ได้มั้ยครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก 007SIGล๊อคอินบ่ได้ก้าบ 124.122.212.7 พฤหัสบดี, 5/2/2552 เวลา : 22:18   แก้ไขข้อความ แก้ไขข้อความ   เปลี่ยนรูปใหม่ เปลี่ยนรูป   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377446

คำตอบที่ 8
       ขออาศัยไปด้วยได้มะครับขับรถเข้าเมืองไม่ถูก หรือไม่ก็นัดรวมพลแถวชานเมืองก่อนอยากไปด้วยครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก num_island 124.120.35.120 พฤหัสบดี, 5/2/2552 เวลา : 22:42   แก้ไขข้อความ แก้ไขข้อความ   เปลี่ยนรูปใหม่ เปลี่ยนรูป   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377451

คำตอบที่ 9
       ถ้าไม่ติดงานแบบด่วน...
จะบึ่งรถไปจากเมืองชลเลยครับ.... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

semork จาก สีหมอกBJ.No.5 117.47.28.136 ศุกร์, 6/2/2552 เวลา : 07:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377495

คำตอบที่ 10
       แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Bomb จาก Bombkrab 124.120.137.98 ศุกร์, 6/2/2552 เวลา : 08:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377512

คำตอบที่ 11
       นินจา ถ้าอยากให้กระทู้ฮอตแบบสุดๆ วันหน้าวันหลังต้องลง "นัดกินเหล้าเคล้าสภา" อาจจะตรึมก็ได้นะเออ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

เอ๋ จาก เอ๋ ออริจินัล 203.144.160.244 ศุกร์, 6/2/2552 เวลา : 09:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377527

คำตอบที่ 12
       ใจเย็นๆ ท่านพี่นินจา-ท่านพี่เอ๋ ออริจินัล เดี๋ยวแนวร่วมก็ออกมา

ไปกันพวกเราๆๆ...ร่วมด้วยช่วยอีกแรง...ชูสองแขนสองมือเลย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

tigerwood จาก TigerWood 124.120.37.149 ศุกร์, 6/2/2552 เวลา : 10:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377558

คำตอบที่ 13
       ไปครับไปด้วย...แต่คณะคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับ ต้องไปจอดรถตรงไหน..ครับ... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

kaidow จาก KaidowZJ 116.58.231.242 ศุกร์, 6/2/2552 เวลา : 10:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377560

คำตอบที่ 14
       ขอแผนที่ด้วยครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

เอwj9777 จาก เอwj9777 58.9.34.186 ศุกร์, 6/2/2552 เวลา : 10:42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377563

คำตอบที่ 15
       ไปด้วยครับพี่ไข่วันนัดรบกวนรับโทรศัพท์ผมด้วยนะพี่เข้าเมืองไม่ค่อยถูก แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ตึ๊ดตื๋อZJ จาก ตึ๊ดตื๋อZJ 124.121.37.159 ศุกร์, 6/2/2552 เวลา : 10:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377568

คำตอบที่ 16
       อิอิ....กระทู้ไม่HOTTTTTTTTTT เหมือนแจกของฟรีแบบ แบตเตอรี่ ใช่มั้ยหล่ะท่านWeb และท่านพี่เลขา เอ๋ฯ

ไม่ต้องการกำลังใจ....แต่ต้องการกำลังคนตัวเป็นๆ ไม่ต้องจ้างผมก็ไปอยู่แล้ว เพราะไปด้วยใจ ยังคิดว่าเอารถจอดสยามฯ ดีไหม แล้วเรียกรถสามล้อไปส่งต่อ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

หมูน้อย JUC121 จาก หมูน้อย JUC121 58.9.20.86 ศุกร์, 6/2/2552 เวลา : 11:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377574

คำตอบที่ 17
       เอารถไปเลยหมูน้อยรูปหล่อ(ว่าที่แชมป์เปี้ยน...) มันจะได้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

semork จาก สีหมอกBJ.No.5 117.47.28.136 ศุกร์, 6/2/2552 เวลา : 11:08   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377576

คำตอบที่ 18
       ไปครับ
supermop นัดจอดรถแถวพัฒนาการ แล้วนั่งแท็กซี่ไปกันดีกว่า หรือ จะเอารถคันใหญ่ของท่าน มารถผมแถวพัฒนาการก็ แหล่ม เลย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก jeep4206 210.4.143.15 ศุกร์, 6/2/2552 เวลา : 14:30   แก้ไขข้อความ แก้ไขข้อความ   เปลี่ยนรูปใหม่ เปลี่ยนรูป   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377633

คำตอบที่ 19
       ถ้าปตท.อ้างว่าขาดทุนนำเข้า แอลพีจี ลองเสนอรัฐบาล ให้ผู้ค้าฯตามมาตรตรา 7 เช่น สยามแก๊ส ยูนิค ปิคนิค นำเข้าเอง ปตท.จะยอมหรือเปล่า ถ้าไม่ยอมแสดงว่า ปตท.ตุกติกการนำเข้า แอลพีจี

ถ้า สยามแก๊ส ยูนิค ปิคนิค นำเข้าเองอาจจะถูกกว่า ปตท.มากินหัวคิวก็ได้ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก juc2426 125.26.55.49 ศุกร์, 6/2/2552 เวลา : 15:33   แก้ไขข้อความ แก้ไขข้อความ   เปลี่ยนรูปใหม่ เปลี่ยนรูป   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377655

คำตอบที่ 20
       6 ก.พ.52 ปตท.ขู่เลิกนำเข้า LPG อ้างหนีขาดทุน ยันรับภาระให้ก่อนได้ไม่เกิน 1 หมื่นล้าน

http://www.gasthai.com/article/html/446.html


เราจะยอม ????
หรือเราจะลุกขึ้น ?

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากท่านแม่ทัพจิวยี้

---------------------------------------------------------------
ดูจากยอดที่ผลิตได้ในประเทศ นั้น เพียงพอต่อ
ภาคครัวเรือนและขนส่ง สบายๆ

สรุป ว่าควรจะคงที่หรือ ปรับลดราคาลงได้ก็จะดีครับ เพราะภาคครัวเรือนและรถยนต์นั้น เป็นรากหญ้าประชาชนจำนวนกว่า 60 ล้านคนที่จะกระทบ เช่น
- ภาคครัวเรือนหากปรับราคาก็จะส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น ข้างแกงจะแพงขึ้น อาหารทุกอย่างจะฉวยโอกาสขึ้นราคา
-ภาคขนส่งคือ ประชาชนรากหญ้าที่มีรายได้ไม่พอจ่ายค่าน้ำมันในการดำรงค์ชีวิต รู้ทั้งรู้ว่ามันอันตรายแต่ก็ไม่มีทางเลือก เช่น คนใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์ รถแท็กซี่ รถสามล้อ รับบรรทุกรับจ้าง รถสองแถว คนเหล่านี้ ถ้าแก๊สขึ้นราคาเขาไม่สามารถไปบวกต้นทุนการดำรงค์ชีวิตได้ เพราะรายได้เงินเดือน ค่าจ้าง ก็เท่าเดิม ไม่เหมือน พวกนักลงทุนที่บอกตัวเองว่ามีธรรมาภิบาลชั้นสูงศักดิ์
-ก๊าซเป็นทรัพยากรมาจากอ่าวไทย ของคนไทย ใครกันที่ฉวยโอกาสแปรรูปช่วงฟองสบู่แตก ใช้เงินแค่หยิบมือ เข้ามาถือครองหุ้นแล้วเข้ามาหาผลประโยชน์บนคราบน้ำตา บนเลือดเนื้อคนไทยด้วยกัน ผลกำไรก็มาจากการเอาเปรียบคนไทยด้วยกัน แล้วอ้างธรรมาภิบาลชั้นสูงสุด

ส่วนภาคอุตสาหกรรมและปิโตเคมีนั้น
อยากลอยก้ลอยไปครับ เพราะหากลอยตัวแล้ว ก็จะกระทบคนไม่กี่คนที่เป็นเจ้าของโรงงาน ทานก็เอาไปบวกเป็นต้นทุนสินค้ามาขายสิครับ เพราะส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัที่ผู้มีก๊าซถือหุ้นอยู่ทั้งนั้น อัฐยายซื้อขนมยาย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster 58.9.117.136 ศุกร์, 6/2/2552 เวลา : 19:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377718

คำตอบที่ 21
       ไปครับ
ถ้าจะให้สะดวก ไปรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงที่สถานีสามย่าน เดินทะลุออกจามจุรีสแควร์ เข้าทางคณะบัญชี ที่เหลือจากนี้คงไม่เกินความสามารถของพี่ ๆ น้อง ๆ หรือจะรบกวนพี่ รปภ. ก็ได้ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก กวาง (บ่ได้ล็อคอินเด้อ) 203.153.172.1 ศุกร์, 6/2/2552 เวลา : 21:34   แก้ไขข้อความ แก้ไขข้อความ   เปลี่ยนรูปใหม่ เปลี่ยนรูป   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377750

คำตอบที่ 22
       ไปด้วยครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก s 124.121.78.214 ศุกร์, 6/2/2552 เวลา : 22:30   แก้ไขข้อความ แก้ไขข้อความ   เปลี่ยนรูปใหม่ เปลี่ยนรูป   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377771

คำตอบที่ 23
      
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 12:00-13:00 น. ในช่อง เครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์แห่งประเทศไทย
แผนที่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.gasthai.com/map-cu.htm
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster 58.9.117.136 ศุกร์, 6/2/2552 เวลา : 23:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377785

คำตอบที่ 24
       มาช้าไปหน่อย เอ้าว่าไงพี่น้องใครจะไปกับผมบ้าง ขอจอง1 ที ก็แล้ว กัล นะครับ งานแบบนี้ พลาดได้ที่ไหน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

เหน่งเอง จาก เหน่งเอง 125.27.47.165 เสาร์, 7/2/2552 เวลา : 01:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 377814

คำตอบที่ 25
       กระทู้ชักจะร่วง ช่วยดันครับ

เจอกันในงาน ครับเดี๋ยวห้องประชุมจะว่าง แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

producer_att จาก อัฐJUC1657 125.24.102.3 อังคาร, 10/2/2552 เวลา : 21:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 378905

คำตอบที่ 26
       มาช่วยดันอีกคน เอาเร็ว พี่น้อง เห็นเงียบจนกระทู้จะตกหน้าแล้ว คนละไม้ละมือครับ ผมเองไม่ได้ใช้ LPGมาจะ ครบ 1 ปีแล้ว เติมลิตรละเกือบ 46 บาท ก็เติมมาแล้ว ยังจะไปเลยครับพี่น้อง แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

เหน่งเอง จาก เหน่งเอง 125.25.250.55 พุธ, 11/2/2552 เวลา : 07:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 379014

คำตอบที่ 27
       ขอเกาะ ไข่ดาวละกันงานนี้ ....... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก s 124.121.139.66 พุธ, 11/2/2552 เวลา : 08:40   แก้ไขข้อความ แก้ไขข้อความ   เปลี่ยนรูปใหม่ เปลี่ยนรูป   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 379023

คำตอบที่ 28
       จอดรถได้ที่อาคารจอดรถใหม่ ผมจำชื่อไม่ได้ว่าใช่จามจุรี 9 หรือเปล่าเป็นอาคารสร้างใหม่สะดวกสบายอยู่ด้านข้างสนามจุ๊ป ด้านข้างของสาธิตจุฬามัธยม จะมีป้ายบอกแล้วเดินข้ามถนนมาอีกฝั่งเข้าประตูคณะบัญชี เดินตรงมาจะเจอคณะรัฐศาสตร์ นอกนั้นไม่มีที่จอดสำหรับรถที่ไม่มีสติกเกอร์ของจุฬาสำหรับจอด แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก หนุ่มบางพลี 125.24.22.228 พุธ, 11/2/2552 เวลา : 09:57   แก้ไขข้อความ แก้ไขข้อความ   เปลี่ยนรูปใหม่ เปลี่ยนรูป   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 379054

คำตอบที่ 29
       ในแผนที่ที่แนบมากับกระทู้ยังไม่มีอาคารนี้ครับ ถ้าเอาตามแผนที่ อาคารจอดรถใหม่คือบริเวณ P ด้านหลังสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์(สนามจุ๊ป) แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก หนุ่มบางพลี 125.24.22.228 พุธ, 11/2/2552 เวลา : 10:02   แก้ไขข้อความ แก้ไขข้อความ   เปลี่ยนรูปใหม่ เปลี่ยนรูป   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 379056

คำตอบที่ 30
       ที่สถาบันวิจัยสังคมฝากบอกมาครับ
สำหรับผู้เข้าร่วมที่จะขับรถไปเองที่ จุฬาฯ อาจจะหาที่จอดยากหน่อยครับ หรืออาจจะไม่มีให้จอด
สำหรับรถไฟฟ้าทั้งบนดิน และใต้ดิน น่าจะเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางครับ

(จุฬาฯ ไม่ใกล้ ไม่ไกล เรานั่งรถไฟแล้วก็ไปต่อรถยนต์) แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster 58.9.112.221 พุธ, 11/2/2552 เวลา : 10:11   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 379062

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่

Loading...

เพิ่มความเชื่อมั่นให้รูปสินค้าด้วยรูปถ่ายจาก snap ยืนยันมีสินค้าจริง รูปจริง ตรงปก ไม่ตัดต่อ ตรวจสอบได้ทุกรูป Click ดาวน์โหลดเลย

Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันพุธ,27 พฤษภาคม 2563 (Online 27 คน)