WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


คู่มือหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิ พอ.สว. ปีที่ ๑๒
427829
จาก ฅนปีนเสา
IP:27.145.176.48

เสาร์ที่ , 29/10/2559
เวลา : 08:39

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       คู่มือหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิ พอ.สว. ปีที่ ๑๒
ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
จังหวัดอุทัยธานี - ตาก - แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ - เชียงราย - แพร่ - พิษณุโลก แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
       แผนการปฏิบัติงาน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 08:47  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14980

คำตอบที่ 2
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๑

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 08:52  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14981

คำตอบที่ 3
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๑

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 08:55  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14982

คำตอบที่ 4
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๒

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 09:26  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14983

คำตอบที่ 5
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๒

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 09:27  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14984

คำตอบที่ 6
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๓


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 09:28  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14985

คำตอบที่ 7
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๓

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 09:29  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14986

คำตอบที่ 8
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๔

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 21:03  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14987

คำตอบที่ 9
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๔


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 21:03  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14988

คำตอบที่ 10
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๕


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อังคาร, 22/11/2559 เวลา : 13:56  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14989

คำตอบที่ 11
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๕

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อังคาร, 22/11/2559 เวลา : 13:57  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14990

คำตอบที่ 12
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๖


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อังคาร, 22/11/2559 เวลา : 13:58  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14991

คำตอบที่ 13
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๖


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อังคาร, 22/11/2559 เวลา : 13:59  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14992

คำตอบที่ 14
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๗

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อาทิตย์, 4/12/2559 เวลา : 17:07  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14993

คำตอบที่ 15
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๗


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อาทิตย์, 4/12/2559 เวลา : 17:08  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14994

คำตอบที่ 16
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๘


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อาทิตย์, 4/12/2559 เวลา : 17:13  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14995

คำตอบที่ 17
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๘


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อาทิตย์, 4/12/2559 เวลา : 17:14  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14996

คำตอบที่ 18
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๙ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อาทิตย์, 4/12/2559 เวลา : 17:15  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14997

คำตอบที่ 19
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๙

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อาทิตย์, 4/12/2559 เวลา : 17:16  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14998

คำตอบที่ 20
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๑๐


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อาทิตย์, 4/12/2559 เวลา : 17:17  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14999

คำตอบที่ 21
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๑๐


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อาทิตย์, 4/12/2559 เวลา : 17:19  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15000

คำตอบที่ 22
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๑๑

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 14:39  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15202

คำตอบที่ 23
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๑๑

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 14:40  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15203

คำตอบที่ 24
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๑๒

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 14:43  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15204

คำตอบที่ 25
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๑๒

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 14:44  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15205

คำตอบที่ 26
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๑๓

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 14:46  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15206

คำตอบที่ 27
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๑๓

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 14:47  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15207

คำตอบที่ 28
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๑๔


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 15:33  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15208

คำตอบที่ 29
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๑๔


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 15:34  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15209

คำตอบที่ 30
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๑๕ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 15:34  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15210

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันพุธ,21 พฤศจิกายน 2561 (Online 561 คน)