WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


คู่มือหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิ พอ.สว. ปีที่ ๑๒
427829
จาก ฅนปีนเสา
IP:27.145.176.48

เสาร์ที่ , 29/10/2559
เวลา : 08:39

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       คู่มือหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิ พอ.สว. ปีที่ ๑๒
ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
จังหวัดอุทัยธานี - ตาก - แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ - เชียงราย - แพร่ - พิษณุโลก แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
       แผนการปฏิบัติงาน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 08:47  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14980

คำตอบที่ 2
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๑

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 08:52  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14981

คำตอบที่ 3
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๑

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 08:55  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14982

คำตอบที่ 4
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๒

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 09:26  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14983

คำตอบที่ 5
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๒

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 09:27  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14984

คำตอบที่ 6
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๓


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 09:28  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14985

คำตอบที่ 7
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๓

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 09:29  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14986

คำตอบที่ 8
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๔

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 21:03  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14987

คำตอบที่ 9
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๔


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829427829 จาก ฅนปีนเสา เสาร์, 29/10/2559 เวลา : 21:03  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14988

คำตอบที่ 10
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๕


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อังคาร, 22/11/2559 เวลา : 13:56  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14989

คำตอบที่ 11
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๕

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อังคาร, 22/11/2559 เวลา : 13:57  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14990

คำตอบที่ 12
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๖


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อังคาร, 22/11/2559 เวลา : 13:58  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14991

คำตอบที่ 13
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๖


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อังคาร, 22/11/2559 เวลา : 13:59  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14992

คำตอบที่ 14
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๗

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อาทิตย์, 4/12/2559 เวลา : 17:07  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14993

คำตอบที่ 15
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๗


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อาทิตย์, 4/12/2559 เวลา : 17:08  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14994

คำตอบที่ 16
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๘


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อาทิตย์, 4/12/2559 เวลา : 17:13  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14995

คำตอบที่ 17
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๘


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อาทิตย์, 4/12/2559 เวลา : 17:14  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14996

คำตอบที่ 18
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๙ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อาทิตย์, 4/12/2559 เวลา : 17:15  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14997

คำตอบที่ 19
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๙

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อาทิตย์, 4/12/2559 เวลา : 17:16  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14998

คำตอบที่ 20
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๑๐


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อาทิตย์, 4/12/2559 เวลา : 17:17  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14999

คำตอบที่ 21
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๑๐


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา อาทิตย์, 4/12/2559 เวลา : 17:19  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15000

คำตอบที่ 22
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๑๑

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 14:39  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15202

คำตอบที่ 23
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๑๑

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 14:40  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15203

คำตอบที่ 24
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๑๒

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 14:43  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15204

คำตอบที่ 25
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๑๒

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 14:44  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15205

คำตอบที่ 26
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๑๓

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 14:46  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15206

คำตอบที่ 27
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๑๓

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 14:47  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15207

คำตอบที่ 28
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๑๔


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 15:33  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15208

คำตอบที่ 29
       กำหนดการปฏิบัติงาน ทีมที่ ๑๔


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 15:34  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15209

คำตอบที่ 30
       แผนที่แสดงจุดบริการ ทีมที่ ๑๕ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก ฅนปีนเสา ศุกร์, 13/1/2560 เวลา : 15:34  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15210

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันศุกร์,24 พฤษภาคม 2562 (Online 1692 คน)