WeekendHobby.com


** เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2554 ในโครงการ สานฝันปันน้ำใจ 2554 **
izu362
จาก Tik, IZU362
พุธที่ , 8/12/2553
เวลา : 15:11

อ่าน = 6240
110.164.141.12
       ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมการกุศลแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ ด้อยโอกาส ในโครงการสานฝันปันน้ำใจ 2554 ณ.โรงเรียนบ้านน้ำพุสาขาห้องเรียนไกรเกรียง ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนศรีนครินทร์
ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554

สำหรับโครงการนี้ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมทุกๆ ค่าย ทุกคณะ ที่ต้องการให้การช่วยเหลือชุมชนที่หางไกลความเจริญ โดยไม่จำกัด


ขอเชิญชมรายละเอียดต่างๆ ของโครงการได้ดังต่อไปนี้

เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


   
   

คำตอบที่ 1
       ข้อมูลโครงการ
โครงการ “สานฝันปันน้ำใจ 2554”
ณ. โรงเรียน บ้านน้ำพุ (ห้องเรียนไกรเกรียง)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจริญพงษ์ วิเศษ (IZU362)

1.เหตุแห่งการจัดกิจกรรม
ชมรม Isuzu Offroad Unity จะจัดกิจกรรม วันเด็กทุกๆ ปีโดยจะเลือกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจร่วมในกิจกรรมได้ไป และมีส่วนร่วมในงานการกุศล ในปี 2553 ที่ผ่านมา ชมรม IZU ได้ไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเครื่องเรียน และเครื่องเล่นให้แก่ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ตั้งอยู่ที่อำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว ซึ่งเด็ก และคุณครูต่างดีใจที่ได้รับโอกาสนั้น ในครั้งนั้นเราได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อช่วยสมทบในการสร้างฝาผนังของอาคารเรียนซึ่งยังก่อสร้างไม่เสร็จเนื่องจากขาดงบประมาณ แต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีผู้ที่ร่วมสมทบทุนต่อจนทำให้บรรลุจุดประสงค์คืออาคารเรียนหลังนั้นมีฝาผนังครบทุกห้องเรียน เราชาว IZU ก็รู้สึกอิ่มใจในการที่ได้แบ่งปัน ความสุขให้แก่สังคมตามที่ได้กำหนดไว้เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของชมรม
นอกจากได้ทำบุญให้กับสังคมแล้วเราก็ยังได้โอกาสที่จะได้พบปะเพื่อนๆ ทั้งผู้เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก ถือได้ว่าได้พบเพื่อนใหม่ๆมากขึ้น และยังได้เป็นโอกาสท่องเที่ยวไปในที่ๆ และใหม่ๆ สำหรับสมาชิกบางท่านที่ยังไม่ได้เคยไปอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันเด็ก
2.1 เพื่อเป็นการเติมคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ในชนบทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กๆ ให้เขารู้ว่า เขายังไม่ถูกทอดทิ้ง
2.3 เพื่อความสุขและความสบายใจของสมาชิกที่ร่วมไปทำกิจกรรม
2.4 เพื่อให้สมาชิกที่ร่วมทำกิจกรรมรู้จักกัน สนิทสนม และผูกสัมพันธ์เป็นเพื่อนผู้สร้างสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมชนบท และมีจิตสำนึกในการให้ เผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ต่อเพื่อนมนุษย์ รู้จักการให้และรู้จักรักใคร่สามัคคีซึ่งกันและกัน
2.5 เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และเพื่อมิตรภาพใหม่ๆ ระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม
2.5 เดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยกัน และได้สัมผัสกับการเดินทางแบบคาราวานรถยนต์

3. โรงเรียนที่จะจัดกิจกรรม
3.1 ชื่อโรงเรียน: โรงเรียนบ้านน้ำพุ (ห้องเรียนไกรเกรียง) ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของ โรงเรียนบ้านน้ำพุ ที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2
3.2 สถานที่ตั้ง: หมู่บ้านไกรเกรียง หมู่ที่ 3 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
3.3 จำนวนนักเรียน ชั้นอนุบาล ถึง ป.6 รวม 92 คน (รวมเด็กก่อนวัยเรียน)
3.4 บุคคลากร: ครูประจำ 1 คน และครูอาสา 2 คน

4. รูปแบบของกิจกรรมที่จัดที่โรงเรียน
4.1 เกมส์ กิจกรรมที่จะสร้างความสนุนสนานให้เด็กๆ
4.2 เลี้ยงอาหาร
4.3 บริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน และ อุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียน
4.4 บริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา
4.5 และอื่นๆ

5. สิ่งของที่ต้องการเพื่อนำไปบริจาค
5.1 อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา สีไม้ สีเทียน
5.2 อุปกรณ์กีฬา
5.3 ของเล่นเด็ก ตุ๊กตา
5.4 อุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและชั้นอนุบาล
5.6 อาหารแห้ง นมกล่อง ขนม
5.7 เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม กันหนาว ที่มีสภาพดี
5.8 อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียน และเด็กๆ ในชุมชน
5.9 ของรางวัล สำหรับเด็กในการจัดกิจกรรม ประกวด แข่งขันในงานวันเด็ก
5.10 เงินทุนเพื่อสมทบในการสร้างและปรับปรุงโรงเรียนให้มีสภาพดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

6. รายละเอียดอื่นๆ
6.1 หมู่บ้านนี้มี 156 หลังคาเรือน มีประชากรประมาณ 410 คน
6.2 อยู่ห่างจากชุมชนอื่น 33 กม. แต่ใช้เวลาเดินทางถึงประมาณ 2-2.5 ชม. ในหน้าแล้งเนื่องจากถนนมีสภาพเป็นถนนดิน เป็นเนินสูง ต่ำ บางส่วนเลียบภูเขา และข้ามลำธาร
6.3 ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า จะมีเพียงไฟจากโซลาเซลล์
6.4 เป็นพื้นที่ที่โทรศัพท์เข้าไม่ถึง และไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ทำให้การติดต่อกับชุมชนภายนอกเป็นไปด้วยความยากลำบาก
6.5 ด้านอนามัยชุมชน ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ยังห่างจากเกณฑ์มาตรฐานมาก

7. วันจัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554

8. วิธีการดำเนินงาน
8.1 สอบถาม และหาข้อมูลเบื้องต้นจากเพื่อนสมาชิก และจากทาง website ต่างๆ หรือจากทางกลุ่มกิจกรรมอื่นๆ ที่เคยได้ไปสัมผัสก็โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และยังต้องการความช่วยเหลืออีก
8.2 รวบรวมข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ

8.3 สำรวจโรงเรียนเป้าหมายโดยประสานกันครู เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในท้องที่โรงเรียนเป้าหมายเพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้าย แล้วสรุปเป็นโครงการกิจกรรม
8.4 แต่งตั้งคณะผู้จัดกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งอาจมาจากบุคคลที่สนใจที่จะร่วมกิจกรรม
8.5 ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและผู้สนใจได้ทราบด้วยสื่อดังต่อไปนี้
8.5.1 ประชาสัมพันธ์ทางบอร์ด Weekendhobby.com/Isuzu
8.5.2 ประชาสัมพันธ์โดยคณะผู้จัดฯ หรือสมาชิก และผู้สนใจแจ้งต่อๆ กัน
8.5.3 ประชาสัมพันธ์โดยการเชิญชวนผู้ที่เคยร่วมกิจกรรมในครั้งก่อนๆ กับ IZU
8.5.4 ประชาสัมพันธ์ทางบอร์ดอื่นๆ

8.6 การขอรับบริจาค
8.6.1 รับบริจาคสิ่งของได้ที่ 2 ท่านต่อไปนี้
8.6.1.1 คุณ พงศธร กระทุ่มทอง (อ๊อด) 081-9042327
8.6.1.2 คุณ เจริญชัย ฮัดไข่ (กู๋) 081-8349517
8.6.2 รับบริจาคเงินทุนสมทบได้ที่ บ/ช เพื่อกิจกรรมชมรม IZU

หมายเลข บ/ช 015-0-28680-5 ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ชื่อ บ/ช เจริญพงษ์ วิเศษ [บ/ช เพื่อกิจกรรมชมรม IZU]
แล้ว โพสต์ หรือ โทรแจ้งได้ที่ เจริญพงษ์ วิเศษ (081-8529041)

8.7 รับสมัครผู้ร่วมเดินทาง
8.7.1 แจ้งผ่านหน้าเวปบอร์ด ในกระทู้ของโครงการฯ
8.7.2 Email ไปยัง คุณเจริญพงษ์ วิเศษ isuzu@weekendhobby.com
8.7.3 โทรศัพท์แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
• เจริญพงษ์ วิเศษ (081-8529041)
• คุณ เจริญชัย ฮัดไข่ (081-8349517)
• คุณสมศักดิ์ เกื้อกิจ (081-9306997)

9. อื่นๆ
เนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดแคลนในหลายๆ สิ่งที่จำเป็น เริ่มตั้งแต่ตัวอาคาร โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียน ครู โต๊ะอาหาร และอื่นๆ ชมรม IZU จึงตั้งใจที่จะรวบรวมเงินเพื่อบริจาคร่วมสมทบเพื่อมอบให้ทางโรงเรียนไว้เป็นทุนในการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน และจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่ดี และเหมาะสม
หากเพื่อนๆ ท่านใดต้องการร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงสภาพของโรงเรียนในครั้งนี้แล้ว ก็สามารถบริจาคได้ตามหมายเลข บ/ช เพื่อกิจกรรมชมรม IZU ตามรายละเอียดในข้อ 8.6.2izu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.12  พุธ, 8/12/2553 เวลา : 15:12   


คำตอบที่ 2
       ภาพถ่ายของโรงเรียน

สภาพของโรงเรียน ที่มีอาคารลักษณะเป็นอาคารชั่วคราวเปิดทำการสอนชั้น ป.1 – ป.6


izu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.12  พุธ, 8/12/2553 เวลา : 15:15   


คำตอบที่ 3
       ตัวอาคารไม่มีผนังโครงสร้างเป็นไม้ ฝากันระหว่างชั้นเรียนเป็นไม้ไผ่ หลังคามุงจาก

izu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.12  พุธ, 8/12/2553 เวลา : 15:16   


คำตอบที่ 4
       เสาธงชาติไทย เป็นไม้ไผ่ ให้เด็กไทยได้ยืนตรงเคารพธงชาติ

izu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.12  พุธ, 8/12/2553 เวลา : 15:19   


คำตอบที่ 5
       พื้นอาคารเรียนเป็นพื้นดินอัดแน่น โต๊ะเก้าอี้เป็นโต๊ะที่ยังมีสภาพพอใช้ได้ที่ได้รับบริจาคมาจากโรงเรียนอื่นๆ


izu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.12  พุธ, 8/12/2553 เวลา : 15:21   


คำตอบที่ 6
      

izu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.12  พุธ, 8/12/2553 เวลา : 15:22   


คำตอบที่ 7
       มีเครื่องเล่นใหม่จำนวน 2 ชิ้น ที่เพิ่งได้รับบริจาคมาจากผู้ใจบุญ

izu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.12  พุธ, 8/12/2553 เวลา : 15:25   


คำตอบที่ 8
       อาคารนี้สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2

izu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.12  พุธ, 8/12/2553 เวลา : 15:26   


คำตอบที่ 9
       ความทุรกันดารเกิดจากเส้นทางกาเดินทางไม่สะดวกสบายเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ทอดผ่านไปตามภูเขา ขึ้น ลงเนินหลายแห่งเป็นระยะทางประมาณ 33 กม. จากชุมชนที่เจริญกว่า (แยกทุ่งมะกอก) แต่ต้องใช้เวลาในการเดินทางหน้าแล้งถึง 2-2.5 ชม. โดยรถยนต์ (ทางสำหรับรถกระบะหรือรถออฟโรด) ยิ่งในหน้าฝนแล้วล่ะก้อ เวลาการเดินทางจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว เพราะเส้นทางบางจุดจะกลายสภาพไปเป็นลำธาร

ในหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ชาวบ้านอาศัยแหล่งจ่ายไปจากโซล่าเซลล์ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์พื้นฐานก็ไม่มี

ดังนั้นการเดินทางในวันเด็กที่เราจะไปจัดกิจกรรมนั้น เราจะเดินทางตั้งแต่เช้ามืด เพื่อที่จะได้ไปเริ่มกิจกกรมได้ตั้งแต่ 10:00 น. ที่โรงเรียน

กำหนดการของกิจกรรมเป็นดังนี้

05:00น. รวมตัวกันที่ปั๊ม ปตท. NGV และน้ำมัน บนถนนสายบางบัวทองสุพรรณบุรีใกล้ทางแยกบายพาสสุพรรณบุรี (พิกัด GPS N14.44226 E100.13299) จุดสังเกตคือ ป้ายเครื่องหมาย NGV ใหญ่ภายในบริเวณปั๊มมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านสะดวกซื้อ
05:30น. ออกเดินทางจากจุดนัดพบไปตามถนนบายพาส มุ่งหน้าไปทาง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี และต่อไปยัง อ.หนองปรือ และแยกทุ่งมะกอก (ใกล้วัดทุ่งมะกอก) ตามลำดับ รวมระยะทางประมาณ 117 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จุดแยกทุ่งมะกอกนี้จะเป็นจุดนัดพบที่ 2 (พิกัด N14.8378 E99.3253) ก่อนเดินทางไปตามถนนลูกรังเข้าสูงโรงเรียนบ้านน้ำพุสาขาไกรเกรียงที่อยู่สุดทาง (พิกัด N15.0229 E99.1866)
07:30น. ออกเดินทางไปตามถนนลูกรังสู่โรงเรียนบ้านน้ำพุสาขาห้องเรียนไกรเกรียง ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 33 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.
09:30น. เดินทางถึงโรงเรียน
10:00น. เปิดงาน เริ่มกิจกรรมวันเด็ก
12:00น. เลี้ยงอาหารเด็กนักเรียน และเด็กในหมู่บ้าน ต่อจากนั้นเลี้ยงอาหารชาวบ้านในชุมชน และคณะฯ
13:30น. เริ่มกิจกรรมเกมส์ การแข่งขัน ต่อ
14:30น. มอบของบริจาคให้เด็ก และให้คุณครู และปิดงาน
15:30น. เดินทางต่อไปยังที่หน่วย ศร.9 ไกรเกรียง ซึ่งเป็นที่พักการเต๊นท์ เพื่อพักค้างแรม
15:10น. ถึงจุดกางเต๊นท์ เตรียมที่กางเต๊นท์ และที่ประกอบอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัทยาศัย
18:00น. รับประทานอาหารและพบปะเพื่อนสมาชิก
22:00น. งดใช้เสียงดังบริเวณในอุทยานแห่งชาติ
06:00น. ตื่นเช้ารับวันใหม่ เดิน วิ่ง ขี่จักรยานออกกำลังกาย เตรียมอาหารเช้า และรับประทาน
09:30น. ออกเดินทางกลับออกจากหมู่บ้าน หากใครต้องการชมโบสถ์สแตนเลส ณ. วัดปากลำขางแข้ง ก็สามารถแวะได้โดยท่าเรือที่ข้ามไปโบสถ์จะอยู่ระหว่างทางห่างจากหมู่บ้าน 12 กม. แต่ต้องวางแผนและแจ้งความจำนงค์ไว้ก่อนเพื่อติดต่อเรือมารอรับ
11:30น. ถึงแยกทุ่งมะกอกจึงแยกย้ายกันเดินทางกลับสู่ กทม. โดยสวัสดิภาพ ระหว่างทางอาจแวะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้คียงหรือตามเส้นทางผ่านizu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.12  พุธ, 8/12/2553 เวลา : 15:38   


คำตอบที่ 10
       กำหนดงานออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นตั้งแต่เช้ามืด ก็เนื่องจากต้องการเข้าไปยังโรงเรียนตั้งแต่เช้า 9:30น. เพื่อที่จะได้เริ่มกิจกรรมวันเด็กตั้งแต่ 10:00น. หากท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางตั้งแต่เช้ามืด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วยเพื่อที่ทางทีมงานจะพยายามจัดคนนำทางในกลุ่มที่ 2 ซึ่งจะทำให้ออกเดินทางสายกว่าเดิมได้ อีกสักประมาณ 2 ชม.

การเดินทางในทริปนี้ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ตลอดเส้นทาง ตั้งแต่แยกทุ่งมะกอกเป็นต้นไป จึงขอให้แต่ละคันจัดหา ว.แดงไว้เพื่อสื่อสารกันทั้งระหว่างเดินทางและ ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยครับ
izu362 จาก Tik, IZU362  223.205.72.152  พุธ, 8/12/2553 เวลา : 22:46   


คำตอบที่ 11
       ท่านใดที่สนใจที่จะช่วยเหลือเด็กๆ และชุมชน แต่ไม่สามารถเดินทางไปได้และต้องการฝากของไปให้เด็กๆ สามารถติดต่อ 2 ท่าน คือ
1 คุณ พงศธร กระทุ่มทอง (อ๊อด) 081-9042327 อยู่ในพื้นที่บางบัวทอง และใกล้เคียง
2 เจริญชัย ฮัดไข่ (กู๋) 081-8349517 อยู่ในพื้นที่ รามอินทรา และใกล้เคียง

สามารถติดต่อนัดหมายได้ตามเบอร์โทรเลยนะครับ
izu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.12  พฤหัสบดี, 9/12/2553 เวลา : 10:05   


คำตอบที่ 12
       รบกวนพี่ติ๊กกำหนดช่องความถี่ด้วยครับ
เพื่อที่จะสามารถ Stand by ได้เลยก่อนที่จะถึงจุดรวมพล
และจะสามารถสอบถามเส้นทางกันได้เลยครับ
***ทั้งเครื่องคำและเครื่องแดงเลยนะครับ***phichai จาก พิชัย IZU 660  202.80.239.130  พฤหัสบดี, 9/12/2553 เวลา : 15:11   


คำตอบที่ 13
       ยินดี่จัดหาอุปกรณ์ ตามที่แจ้งและจะเดินทางไปด้วยhighways จาก หมอผี IZU 656  124.120.66.41  พฤหัสบดี, 9/12/2553 เวลา : 19:30   


คำตอบที่ 14
       รับทราบครับ คงเดินทางไปไม่ใด้เหมือนเคย
คงเหมือนทุกปีครับ....ผมแจ้งอีกที่นะครับsaraboon จาก จิเด๋อIZU205  125.26.148.94  พฤหัสบดี, 9/12/2553 เวลา : 21:22   


คำตอบที่ 15
       สวัสดีครับ เพือนสมาชิก IZU ทุกทคนครับ

ขอเชิญท่านที่สนใจจะร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมวันเด็ก 2554 ในโครงการ " สานฝันปันน้ำใจ 2554 "

กรุณาลงชื่อแจ้งรายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้ .-

1. ชื่อผู้เดินทาง พร้อม Log in
2. ประเภทรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง และทะเบียนรถ
3. จำนวนผู้ติดตามที่จะไป
4. สถานที่พัก กรุณาระบุ พักแพ หรือกางเต็นท์
5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
6. E-mail address ( ถ้ามี )
7. วิทยุสื่อสารเครื่องดำ และ/หรือ เครื่องแดง ( ถ้ามี กรุณาระบุ )

โปรดแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วนแก่ทีมงาน เพื่อที่จะนำข้อมูลของท่านไปจัดการในเรื่องต่าง ๆ
เช่นการจองที่พัก การเดินทาง การจัดการเรื่องอาหาร การติดต่อสื่อสาร และแจ้งอัพเดทข่าวสารของกิจกรรม

ผู้ที่ประสงค์จะนอนแพ ซึ่งแพอยู่ใกล้จุดที่เรากางเต๊นท์ห่างจากโรงเรียนลำขาแข้งประมาณ 500 เมตร ( โดยประมาณ )
รายละเอียดเรื่องแพที่พักนั้นผมจะนำรายละเอียดมาแจ้งให้ทราบต่อไป หรือสามารถเข้าไปชมกันได้ที่ www.numaer.com/
ท่านใดประสงค์จะนอนแพกรุณาแจ้งและลงชื่อด้วย นะครับ

ผู้ที่ประสงค์จะนอนเต๊นท์ที่ใกล้กับที่ทำการของ ศร. 9 หน่วยไกรเกรียง ขอให้ลงชื่อแจ้งให้ทราบด้วยเช่นกันเพื่อจะจัดตรียมสถานที่ไว้ให้เพียงพอ
และกรุณาจัดเตรียมผ้าห่มไปด้วย เพราะเดือนมกราคมคาดว่าอากาศยังคงจะเย็นและค่อนข้างหนาวในเวลากลางคืน

ส่วนผู้จะกางเต๊นท์ สถานที่กางเต็นท์นั้นสวยงาม นอนริมอ่างเก็บน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ และได้บรรยากาศแบบธรรมชาติจริง ๆ

หากท่านใดมีวิทยุสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเครื่องดำหรือแดงกรุณานำไปด้วย เพื่อใช้ในการสื่อสารกันระหว่างเดินทาง
และที่นั้นไม่สามารถติดต่อกันทางโทรศัพท์ได้ ทุก ๆ เครือข่าย

แล้วผมจะเข้ามาเก็บข้อมูลและอัพข้อมูลให้ทราบกันนะครับ

กู๋ IZU 649

( หมายเหตุ ; หากท่านใดไม่สะดวกแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ในหน้ากระทู้นี้ และประสงค์จะแจ้งให้ผมทราบเป็นการส่วนตัว กรุณาส่งข้อมูลของท่านมาได้ที่ e-mail : goo_9517@windowslive.com ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับคับ ) แก้ไขเมื่อ : 11/12/2553 12:28:43

IZU 649 จาก IZU 649  180.210.216.131  เสาร์, 11/12/2553 เวลา : 12:16   


คำตอบที่ 16
       ขอลงชื่อคนแรกเลยนะครับ

1. ชื่อผู้เดินทาง : เจริญชัย ฮัดไข่ Log in IZU 649
2. ประเภทรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง : อีซูซุ 4WD ทะเบียนรถ : ปม 4232 กทม.
3. จำนวนผู้ติดตามที่จะไป : 1 คน
4. สถานที่พัก : กางเต็นท์
5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 08-1834-9517
6. E-mail address : goo_9517@windowslive.com
7. วิทยุสื่อสาร : มีทั้งเครื่องดำ และ เครื่องแดง
IZU 649 จาก IZU 649  180.210.216.131  เสาร์, 11/12/2553 เวลา : 12:24   


คำตอบที่ 17
       สมทบคันที่ 2 นะครับ

1. ชื่อผู้เดินทาง : พิชัย อุ่นใจ Log in IZU 660
2. ประเภทรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง : TOYOTA Prerunner ทะเบียนรถ : ถก 7088 กทม.
3. จำนวนผู้ติดตามที่จะไป : 1 คน
4. สถานที่พัก : กางเต็นท์
5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 08-1996-5002
6. E-mail address : phic_jar1@hotmail.com
7. วิทยุสื่อสาร : มีทั้งเครื่องดำ และ เครื่องแดง

phichai จาก พิชัย IZU 660  202.80.239.130  เสาร์, 11/12/2553 เวลา : 15:00   


คำตอบที่ 18
      
1. ชื่อผู้เดินทาง : เจริญพงษ์ วิเศษ Log in Tik IZU362
2. ประเภทรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง : ISUZU ADVENTURE ทะเบียนรถ : กง 8517 อยุธยา
3. จำนวนผู้ติดตามที่จะไป : 3 คน
4. สถานที่พัก : กางเต็นท์
5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 081-8529041
6. E-mail address : v_charoenpong@hotmail.com
7. วิทยุสื่อสาร : มีทั้งเครื่องดำ และ เครื่องแดงizu362 จาก Tik, IZU362  206.53.152.48  เสาร์, 11/12/2553 เวลา : 16:50   


คำตอบที่ 19
       1. ชื่อผู้เดินทาง : อ็อด+เชอรี+เด็กติดตามอีก 2 IZU 632
2. ประเภทรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง : อีซูซุ 4WD DMAX ทะเบียนรถ : ช.ศ. 4956กทม.
3. จำนวนผู้ติดตามที่จะไป : 3 คน
4. สถานที่พัก : กางเต็นท์
5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 08-1904-2327
6. E-mail address : pongsathorn_k@yahoo.com
7. วิทยุสื่อสาร : เครื่องแดง
ประเดิม ขอร่วมบริจาค 1500 บ.


 แก้ไขเมื่อ : 12/12/2553 8:55:44

apple จาก อ็อด IZU632  58.10.207.25  เสาร์, 11/12/2553 เวลา : 18:42   


คำตอบที่ 20
       1. ชื่อผู้เดินทาง ธรรมนูญ สันทัดค้า LOG IN หมอผี IZU 656
2. ประเภทรถยนต์ที่ใช้เดินทาง ISUZU ADVENTURE 4X4 ทะเบียน ษศ 6746 กทม
3. จำนวนผู้ติดตาม 4 คน
4. สถานที่พัก กางเต้นท์
5. เบอร์โทรศัพท์ 085-9009015
6. E-mail address: thammanoon_san@hotmail
7. วิทยุสื่อสารมีทั้งเครื่องดำและเครื่องแดงhighways จาก หมอผี IZU 656  124.122.109.140  เสาร์, 11/12/2553 เวลา : 18:55   


คำตอบที่ 21
       ลงชื่อไปด้วยครับ
ชื่อ คัชพนษ์ นนทเดชะ ( Log in Se ) IZU 282
รถ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตู กค -7764 สุพรรณบุรี
ผู้ติดตาม 3
ที่พัก เตนท์
โทร 086-9830066,086-5005354
อีเมล์ cachpon@hotmail.com
วิทยุ แดง

ขอร่วมบริจาคด้วย 1,000 บาทครับ

 แก้ไขเมื่อ : 13/12/2553 16:57:36cachponcachpon จาก Se  117.47.186.135  จันทร์, 13/12/2553 เวลา : 13:37   


คำตอบที่ 22
       ขอแจ้งรายการของขอรับบริจาคที่ได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนเพื่อเราจะได้เตรียมของเพิ่มเติม และเพื่อที่คณะใดผ่านมาพบเห็นและต้องการเข้าไปบริจาคในโอกาสต่อไปด้วย

สิ่งของที่จำเป็นและขาดแคลน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ (ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก,ห้องเรียนบ้านไกรเกรียง) อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

1. เครื่องแบบนักเรียน
2. เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี
3. รองเท้าผ้าใบสีขาว-สีน้ำตาล
4. ถุงเท้านักเรียนสีขาว-สีน้ำตาล
5. รองเท้าฟองน้ำ
6. อุปกรณ์การเรียนการสอน (สมุด, ปากกา , ดินสอ , ไม้บรรทัด , ยางลบ , น้ำยาลบคำผิด)
7. อุปกรณ์กีฬา
8. ชุดกีฬา (ม่วง-ขาว)
9. ของใช้สำหรับนักเรียน (ผ้าเช็ดตัว, สบู่, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, ยาสระผม,แป้ง , ผงซักฟอก ฯลฯ)
10. ยารักษาโรค
11. ข้าวสารอาหารแห้ง
12. งบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
13. ทุนการศึกษา
14. เครื่องตัดหญ้า
15. ถังน้ำไฟเบอร์กลาส
16. เครื่องกรองน้ำ
17. อุปกรณ์ตัดผม (บัตตาเลี่ยน , กรรไกร ,หวี ฯลฯ )
- ชาย 3 ชุด
- หญิง 3 ชุดizu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.124  อังคาร, 14/12/2553 เวลา : 11:44   


คำตอบที่ 23
       ร่วมเดินทางด้วยครับ
1. ชื่อผู้เดินทาง : วีระ ปราบทุกข์ Log in สายหมอก IZU 295
2. ประเภทรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง : ISUZU RODEO ทะเบียนรถ : อษ 924 กทม
3. จำนวนผู้ติดตามที่จะไป : 3 คน
4. สถานที่พัก : กางเต็นท์
5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 083-7840558
6. E-mail address : vera_mea@hotmail.com
7. วิทยุสื่อสาร : มีทั้งเครื่องดำ และ เครื่องแดง

สายหมอก จาก สายหมอก IZU 295  58.181.157.122  อังคาร, 14/12/2553 เวลา : 12:31   


คำตอบที่ 24
      

izu362 จาก Tik, IZU362  223.205.174.78  เสาร์, 18/12/2553 เวลา : 22:32   


คำตอบที่ 25
       ขอเลขที่บัญชีเดี๋ยวโอนเงินช่วยสมทบ ช่วยเหลือเด็กๆออ เห็นเลขที่บัญชีแล้ว อ่านไม่ละเอียดโทษที
จาก : book 339(book 339) 19/12/2553 8:09:59 [115.87.24.222]

book 339 จาก Book 339  115.87.24.222  อาทิตย์, 19/12/2553 เวลา : 08:08   


คำตอบที่ 26
       ขอขอบคุณคุณ Book 339 ล่วงหน้าครับ

หมายเลข บ/ช 015-0-28680-5 ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ชื่อ บ/ช เจริญพงษ์ วิเศษ [บ/ช เพื่อกิจกรรมชมรม IZU]
แล้ว โพสต์ หรือ โทรแจ้งได้ที่ เจริญพงษ์ วิเศษ (ติ๊ก 081-8529041)

หากว่างเว้นจากภาระกิจในวันกิจกรรม 8-9 มค. 54 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมนะครับ
izu362 จาก Tik, IZU362  223.205.169.167  อาทิตย์, 19/12/2553 เวลา : 10:47   


คำตอบที่ 27
       ผมขอนำแผนที่เท่าที่หาได้ในเวป และเส้นทางที่ได้เดินทางไปสำรวจเองและบันทึก track ของการเดินทางไว้มาลงบนแผนที่ของ Google ด้วยดังต่อไปนี้ครับ

รูปแรกได้จาก website ของห้วยขาแข้งริเวอร์ไซด์ซึ่งเป็นแพพักอยู่ที่สุดทางที่เราจะไปกัน คืออยู่หน้าโรงเรียนที่เราจะไปจัดกิจกรรมกันเลยครับ

การเดินทางจะมุ่งหน้า หน่วย ศร.9 ไกรเกรียง เพราะโรงเรียนจะอยู่ก่อนถึงหน่วยไกรเกรียงประมาณ 800 เมตรครับ

izu362 จาก Tik, IZU362  223.205.76.236  จันทร์, 20/12/2553 เวลา : 23:15   


คำตอบที่ 28
       แผนที่อีกฉบับหนึ่ง


izu362 จาก Tik, IZU362  223.205.76.236  จันทร์, 20/12/2553 เวลา : 23:16   


คำตอบที่ 29
       เส้นทางวันที่เดินทางสำรวจโรงเรียน

izu362 จาก Tik, IZU362  223.205.76.236  จันทร์, 20/12/2553 เวลา : 23:17   


คำตอบที่ 30
       พี่ตี๋ แจ้งให้ลงข้อความให้เรื่องร่วมเดินทางดังนี้

ร่วมเดินทางด้วยครับ
1. ชื่อผู้เดินทาง : สมศักดิ์ เกื้อกิจ (ตี๋ ดอนเมือง) IZU429
2. ประเภทรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง : ISUZU MU7 และ Fortuner
3. จำนวนผู้ติดตามที่จะไป : 6 คน (รถยนต์ 2 คัน)
4. สถานที่พัก : กางเต็นท์
5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 081-9306997
6. E-mail address : tee_aot@hotmail.com
7. วิทยุสื่อสาร : เครื่องแดง (ทั้ง 2 คัน)izu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.171  พฤหัสบดี, 23/12/2553 เวลา : 10:11   


คำตอบที่ 31
       รายชื่อผู้ที่แจ้งร่วมสมทบทุนสำหรับโครงการนี้ที่แจ้งจำนวนเงินแล้วมีดังนี้ครับ
1. คุณ อ๊อด IZU632, 1500 บาท (นำไปให้ในวันงาน)
2. คุณ คัชพนษ์ IZU282, 1000 บาท (นำไปให้ในวันงาน)
3. เจริญพงษ์ วิเศษ IZU362, 2000 บาท
4. คุณหมอผี IZU656, 1000 บาท (นำไปให้วันงาน)
5. นพ. ณัฐพล วรรณาวาทย์ (รพ.อยุธยา) 1,500 บาท (รับมอบแล้ว)
6. คุณ วิศิษฐ์ ชัญญานุวัตร 3000 บาท (โอนเข้า บ/ช กิกรรมชมรม IZU)
7. คุณเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง จะไปมอบให้ในวันงาน 1,000 บาท
8. คุณ ประมวล IZU676 สมาชิกจาก จ.ขอนแก่น 1,000 บาท (โอนเงินเข้า บ/ช)
9. คุณอิงอร ไทยดี และคุณ มาศสิริ พวงศรี 200 บาท (โอนเงินเข้า บ/ช ชมรม IZU)
10. นพ. วีระพล ธีระพันธ์เจริญ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา) 5,000 บาท - รับมอบแล้ว
11. คุณ ภิรมย์ คัมภีร์ธัมโม (โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา) 1,500 บาท - รับมอบแล้ว
12. กลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2,150 บาท
13. คุณจักรินทร์ - คุณวรลักษณ์ ฆ้องวงษ์ 500 บาท (รับมอบแล้ว)
14. ดร.เกษม - คุณเพลินจิตร บำรุงเวช 500 บาท (รับมอบแล้ว)
15. คุณ เทเวช ชุ่มเย็น บ.โยเนะเดน (ประเทศไทย) จำกัด 1000 บาท (จะไปมอบให้ในวันงาน)
16. คุณนววิธ - คุณสุภาภรณ์ กสิเสรีวงศ์ (เฮียวิธ และคุณเปิ้ล) 2000 บาท - โอนเข้า บ/ช ชมรมแล้ว
17. คุณเวหา และ คุณพัตราภรณ์ แสนสกล (พัท IZU569) โอนเงินเช้า บ/ช 2,000 บาท
18. กลุ่มพนักงานบริษัทแมกเนคอมพ์พรีซิชั่นเทคโนโลยีจำกัด มอบเงิน 9,740 บาท
19. คุณปรัชญากร อ่อนทรวง (ผจก.โรงงาน บ.โยเนะเด็น ประเทศไทยจำกัด) 1,000 บาท
20. คุณวรุต - คุณวนิดา น้องนนท์ น้องหนึ่ง ชุนถนอม 500 บาท
คณะเจ้าหน้าที่ รพ.อยุธยา 1,740 บาท
21. คุณธนวัฒน์ เจนสุทธิเวชกุล 1,100 บาท
22. คุณไฉน และคุณปาริฉัตร ดีอุดม 1,000 บาท
23. กลุ่มเพื่อนการไฟฟ้านครหลวง มีนบุรี ลาดกระบัง 10,000 บาท และของบริจาครวมทั้งเงินแจกเด็กๆ ทุกคนอีกต่างหาก
24. คุณสมศักดิ์ และคุณศิริพร เกื้อกิจ (ตี๋ ดอนเมือง IZU429) 2,000 บาท
25. คุณจักรกฤต และคุณน้ำฝน 1,000 บาท


ยอดรวมขณะนี้ 54,940 บาทizu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.171  พฤหัสบดี, 23/12/2553 เวลา : 11:19   


คำตอบที่ 32
       คุณติ๊ก ผมร่วมบริจาคด้วย 1,000.- บาท จะนำไปให้ในวันเดินทางเลยhighways จาก หมอผี IZU 656  124.122.109.38  ศุกร์, 24/12/2553 เวลา : 18:27   


คำตอบที่ 33
       รับทราบครับ

ขอขอบคุณคุณหมอผี IZU656 มากๆ ครับizu362 จาก Tik, IZU362  117.47.190.137  เสาร์, 25/12/2553 เวลา : 00:07   


คำตอบที่ 34
       สวัสดีครับคุณติ๊ก

รบกวนหน่อยครับ หลังจากจบกิจกรรมนี้แล้ว

ช่วยลงภาพแนะนำการเดินทางและข้อมูลในการติดต่อให้ด้วยครับ

(รถกระบะขับ2 สามารถเดินทางไปได้ไหม)

เพื่อผมมีโอกาสจะพาทีมงานของผม(v12)phutharn12@gmail.com ไปบริจาค

ขอบคุณมากครับphutharnphutharn จาก V12  223.206.34.43  อังคาร, 28/12/2553 เวลา : 21:06   


คำตอบที่ 35
       คุณ V12 ครับ

ในหน้าแล้ง รถกระบะขับสองไปได้ครับ เมื่อผมกลับจากทริปนี้แล้วจะมารายงานทริปให้ทราบครับizu362 จาก Tik, IZU362  222.123.202.113  อังคาร, 28/12/2553 เวลา : 22:28   


คำตอบที่ 36
       คุณติ๊กครับ เพื่อนผมคันนึงเขาอยู่กาญจน์ฯไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ขออนุญาตขอร่วมไปด้วย 1 คัน 2 คน และจะขอร่วมบริจาคเป็นเงินสดมอบให้วันเด็ก 1,000 บาทด้วยครับ
ชื่อ คุณเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง พอดีเขามีธุระที่จะไปหาข้อมูลจากอบต.ท้องถิ่น(ผมไม่ทราบว่าที่นั่นมีอบต.หรือเปล่า)ด้วย ผมจึงชวนร่วมขบวนไปด้วยกันครับcachponcachpon จาก คัชพนษ์  222.123.219.14  พุธ, 29/12/2553 เวลา : 13:13   


คำตอบที่ 37
       คุณติ๊กครับ ถ้าผมตัดสินใจร้องตามไปในนาทีสุดท้ายได้ไหมครับ

พอดีที่ทำงานผมก็จัดกิจกรรมวันเด็กที่ศาลากลางจังหวัดเหมือนกัน ไม่รู้ว่าจะได้แว่บออกมาได้หรือป่าวอ่ะครับ

น่าเสียดายจังถ้าไม่ได้ไปกับกลุ่มisucanoe จาก เอก(พ่อน้องcanoe)  119.42.124.241  พุธ, 29/12/2553 เวลา : 13:24   


คำตอบที่ 38
       คำตอบที่ 36 - โดยคุณคัชพนษ์

คุณติ๊กครับ เพื่อนผมคันนึงเขาอยู่กาญจน์ฯไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ขออนุญาตขอร่วมไปด้วย 1 คัน 2 คน และจะขอร่วมบริจาคเป็นเงินสดมอบให้วันเด็ก 1,000 บาทด้วยครับ
ชื่อ คุณเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง พอดีเขามีธุระที่จะไปหาข้อมูลจากอบต.ท้องถิ่น(ผมไม่ทราบว่าที่นั่นมีอบต.หรือเปล่า)ด้วย ผมจึงชวนร่วมขบวนไปด้วยกันครับ


ตอบ - ยินดีมากครับ ไปร่วมจัดกิจกรรมให้เด็ก และเลี้ยงอาหารแก่เด็กๆ ด้วย ไม่ได้เป็นสมาชิกของ IZU ก็ไม่เป็นไรครับ


********************************

คำตอบที่ 37 - โดยคุณ เอก(พ่อน้องcanoe)

คุณติ๊กครับ ถ้าผมตัดสินใจร้องตามไปในนาทีสุดท้ายได้ไหมครับ
พอดีที่ทำงานผมก็จัดกิจกรรมวันเด็กที่ศาลากลางจังหวัดเหมือนกัน ไม่รู้ว่าจะได้แว่บออกมาได้หรือป่าวอ่ะครับ
น่าเสียดายจังถ้าไม่ได้ไปกับกลุ่มisu


ตอบ - ได้ครับ จำนวน ผู้ร่วมเดินทางมีกี่ท่านครับ แต่ถ้ารู้แน่นอนเมื่อไหร่ว่าไปร่วมได้ ช่วยรีบแจ้งให้ทราบด้วยครับ จะได้สะดวกต่อการจัดการของคณะผู้จัดครับ


ช่วยหยิบยืม ว.แดงติดไปด้วยนะครับizu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.197  พุธ, 29/12/2553 เวลา : 16:57   


คำตอบที่ 39
       รับทราบ ว 2 ว8 ว61 ถ้าแว่บออกมาได้จะแจ้งจำนวนอีกครั้ง เปลี่ยน...
สมาชิก ก็น่าจะ ผู้ใหญ่3 เด็ก 1 นะครับ ถ้าตามไปจะโทรไปconfirm อีกครั้ง เรื่องที่นอนไม่ไซเรียสครับ...
จาก : canoe(canoe) 30/12/2553 0:38:00 [180.180.18.157]

canoe จาก เอก(พ่อน้องcanoe)  180.180.18.157  พฤหัสบดี, 30/12/2553 เวลา : 00:22   


คำตอบที่ 40
       ระหว่าง 31 Dec'10 - 3 Jan'11 ผมอยู่ทางโซน เชียงราย เชียงใหม่ครับ หากมีท่านใดต้องการติดต่อเรื่องกิจกรรมวันเด็ก ก็โพสต์ข้อความไว้ หรือ email ก็ได้นะครับizu362 จาก Tik, IZU362  222.123.217.113  พฤหัสบดี, 30/12/2553 เวลา : 09:24   


คำตอบที่ 41
       คุณติ๊กขอแจ้งจำนวนคนไปเพิ่มเติมจากเดิม 4 คนเป็น 6 คนครับ
พักเต้นท์ครับhighways จาก หมอผี IZU 656  124.120.61.194  ศุกร์, 31/12/2553 เวลา : 08:56   


คำตอบที่ 42
       คำตอบที่ 41 - โดยคุณหมอผี

คุณติ๊กขอแจ้งจำนวนคนไปเพิ่มเติมจากเดิม 4 คนเป็น 6 คนครับ
พักเต้นท์ครับ

ตอบ - รับทราบครับ ขอบคุณครับ และถ้าเป็นไปได้ อยากขออาสาสมัครช่วยควบคุมเกมส์สำหรับเด็กๆ ด้วยครับizu362 จาก Tik, IZU362  110.49.129.85  ศุกร์, 31/12/2553 เวลา : 19:51   


คำตอบที่ 43
       สอบถามลูกๆ แล้วยินดีช่วยควบคุมเกมครับ
เคยทำตอนเป็นนิสิตคงมีประสบการณ์
และเป็นประโยชน์ต่อคณะครับhighways จาก หมอผี IZU 656  124.120.64.27  อาทิตย์, 2/1/2554 เวลา : 06:13   


คำตอบที่ 44
       พี่ วิศิษฐ์ ชัญญานุวัตร เพื่อนสมาชิกที่เคยร่วมเดินทางไปวังเวียงเมื่อ กค. 54 ได้บริจาคเงินจำนวน 3000 บาทให้เพื่อกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้โอนเงินเข้าที่ บ/ช ชมรม IZU วันนี้

ขอขอบคุณพี่วิศิษฐ์มากๆ ที่ช่วยบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านน้ำพุสาขาบ้านไกรเกรียงนี้ครับ

ผมได้ update รายชื่อผู้บริจาคต่อไว้ในคำตอบที่ 31 แล้ว
izu362 จาก Tik, IZU362  119.42.123.152  อาทิตย์, 2/1/2554 เวลา : 22:20   


คำตอบที่ 45
       คุณติ๊กช่วยอัพเดทผู้บริจาคที่ไม่ใช่สมาชิกจะร่วมเดินทางไปด้วย 1 คัน ชื่อคุณเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง จะไปมอบให้ในวันงาน 1,000 บาทด้วยครับรับทราบครับ ขอขอบพระคุณ คุณเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง มา ณ. ที่นี้ด้วยครับ
จาก : izu362(izu362) 3/1/2554 21:05:09 [117.47.74.144]

cachponcachpon จาก คัชพนษ์  222.123.221.21  จันทร์, 3/1/2554 เวลา : 11:40   


คำตอบที่ 46
       ผม Update รายชื่อผู้ร่วมบริจาคไว้ในคำตอบที่ 31 อยู่เรื่อยๆ ครับ

และนอกจากนี้ยังมีของเล่น รวมทั้งเครื่องเขียนเครื่องเรียน อีกมากที่มีผู้ใจดี แจ้งมอบให้ไปยังคุณ อ๊อด IZU632 และคุณ พิชัย IZU660izu362 จาก Tik, IZU362  117.47.74.144  จันทร์, 3/1/2554 เวลา : 21:07   


คำตอบที่ 47
       คุณ เทเวช จากบริษัทโยเนะเดน (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งร่วมเดินทางตามรายละเอียดดังนี้ครับ

1. ชื่อผู้เดินทาง : นายเทเวช ชุ่มเย็น
2. ประเภทรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง: ISUZU GRAND ADVENTURE two tone เขียว / นำตาล 4x2 ทะเบียน: ภร 5244 กทม.
3. จำนวนผู้ติดตามที่จะไปด้วย : 5 คน รวมทั้งหมด
4. สถานที่พัก : เต็นท์ 2 หลัง
5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 081-8345716
6. E-mail address : ctawate@ydt.fujikura.co.th หรือ tawate.ydt@gmail.com
7. วิทยุสื่อสาร : เครื่องแดง
izu362 จาก Tik, IZU362  222.123.222.242  อังคาร, 4/1/2554 เวลา : 16:48   


คำตอบที่ 48
       รูปของบริจาคจากตรีเพชร ISUZU

aodaod จาก อ็อด izu 632  58.10.207.238  อังคาร, 4/1/2554 เวลา : 18:45   


คำตอบที่ 49
       สวัสดีครับ สวัสดีปีใหม่ทุกคนครับ

วันนี้ ผมได้โทรคุยกับเจ้าของห้วยขาแข้ง ริเวอร์แคมป์ แพพักที่อยู่ใกล้ ๆ กับ รร. ที่จะไปจัดกิจกรรมวันเด็กกัน
บอกว่าถนนได้รับการปรับปรุงดีขึ้น จนถึง รร. เลยครับ และอากาศ ณ วันที่ 2 มกรา อยู่ที่ 15 C ครับ
เตรียมเครื่องกันหนาวกันให้พร้อมนะครับ

กู๋ IZU 649
IZU 649 จาก IZU 649  118.175.38.82  อังคาร, 4/1/2554 เวลา : 20:28   


คำตอบที่ 50
       มีเงินโอนเข้าบ/ชเพื่อกิจกรรมชมรม เมื่อวันที่ 3 มค 54 เวลา 13:22น. จำนวน 1000 บาท จากสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น แต่ไม่ได้รับแจ้งจากผู้โอน

ขอให้ผู้ที่โอนเงินช่วยสมทบในกิจกรรมนี้ช่วยแจ้งนามด้วยนะครับ
และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเงินจำนวน 1000 บาท จากสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่นเป็นเงินโอนของ izu 676 ครับ เพื่อสานฝันปันน้ำใจ
จาก : ual(ual) 5/1/2554 22:04:49 [223.205.239.116]
พรุ่งนี้จะ fax เอกสารตามไปทีหลังครับ
จาก : ual(ual) 5/1/2554 22:05:57 [223.205.239.116]
เปลี่ยนใจไม่ fax แล้วนะครับ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ
จาก : ual(ual) 5/1/2554 22:08:55 [223.205.239.116]
ขอขอบคุณคุณ ประมวล IZU676 สมาชิกจากขอนแก่นมา ณ. ที่นี้อีกครั้งครับ
จาก : izu362(izu362) 6/1/2554 23:35:24 [223.205.170.219]

izu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.197  พุธ, 5/1/2554 เวลา : 12:20   


คำตอบที่ 51
       Check list ของใช้จำเป็น (ตัวอย่าง)

1. อุปกรณ์ประกอบอาหาร
- จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ หม้อหุงข้าว กระทะ
- เตาแก๊สปิคนิคพร้อมแก๊สกระป๋อง
- น้ำยาล้างจาน ผงซักซอก
- น้ำดื่ม
- ข้าวสารสำหรับหุง
- อาหารสด หรือแห้งสำหรับประกอบอาหาร มื้อเย็น และเช้าวันรุ่งขึ้น

2. เครื่องนอน อุปกรณ์กางเต๊นท์
- เต๊นท์ ฟลายชีตกันน้ำค้าง พร้อมอุปกรณ์เสา สมอบก
- แผ่นรองนอน ถุงนอน หรือผ้าห่มกันหนาว หมอน
- ตะเกียงแก๊ส พร้อมแก๊ส หรือ หลอดไฟฟลูออเรสเชนต์ใช้ไฟ 12V ใช้กับแบเตอรี
- ไฟฉายพร้อมถ่านสำรอง

3. อุปกรณ์สื่อสาร
- วิทยุสื่อสาร แบตเตอรี่สำรอง ให้เพียงพอ หากไม่พอสำหรับ 2 วัน ต้องใช้อย่างประหยัด เอาไว้เผื่อเวลาเดินทางกลับ
- ใบอนุญาตให้มีและใช้วิทยุสื่อสาร

4. เตรียมความพร้อมของรถยนต์
- check สภาพรถยนต์
- ยางอะไหล่ ตรวจลมยาง

5. อื่นๆ
- ยาแก้ปวดศีรษะ ยาแก้ไข และยาประจำตัวต่างๆ
- ยาทากันยุง แมลง

ฯลฯizu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.197  พุธ, 5/1/2554 เวลา : 12:32   


คำตอบที่ 52
       คุณ ประจักษ์ชัย วุฒิวัฒน์ IZU577 แจ้งร่วมเดินทางด้วย
ข้อมูลรถยนต์ เป็นรถ มิตซูบิชิ G-Wagon
จำนวน ผู้ติดตาม - ไม่มี
วิทยุสื่อสาร: เครื่องแดง

นัดเจอที่จุดนัดพบ ปั๊ม NGV ปตท. เวลา 05:00 - 05:30น. ตามเวลานัดหมายครับมีชาวรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้่าอยากไปด้วยค่ะ แต่ว่า ติดเวร แง แง เอาไว้ไปปีหน้าด้วย ได้หรือไม่ค่ะ
จาก : cartoonart(cartoonart) 6/1/2554 23:40:01 [203.149.12.246]

izu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.197  พุธ, 5/1/2554 เวลา : 13:03   


คำตอบที่ 53
       คุณอิงอร ไทยดี และคุณ มาศสิริ พวงศรี แจ้งโอนเงินร่วมบริจาคเป็นเงิน 200 บาท

ขอบพระคุณมากครับizu362 จาก Tik, IZU362  222.123.223.65  พุธ, 5/1/2554 เวลา : 19:26   


คำตอบที่ 54
       น้องใหม่ จะขอฝากตัวด้วยครับพ่วงไป 1 คันครับ
ชื่อ สรวิชญ์ นาคธน (จิ๊บครับ)
รถ Thairung VICTOR II
ผู้ติดตาม 1 ชีวิต (หากมีอีกจะแจ้งให้ทราบ)
วิทยุสือสาร กำลังจะติด ไม่มีครับ
โทร085-167-5285,086-313-1030

ขอฝากตัวด้วยครับยินดีครับ แต่พอจะหายืมวิทยุสื่อสารเครื่องแดงไปได้ไหมครับ เพราะจำเป็นมากในการเดินทา
จาก : izu362(izu362) 5/1/2554 21:40:20 [223.204.204.22]

azeus จาก Jibjeep  115.87.8.102  พุธ, 5/1/2554 เวลา : 20:44   


คำตอบที่ 55
       คำตอบที่ 54 จากคุณ Jibjeep

น้องใหม่ จะขอฝากตัวด้วยครับพ่วงไป 1 คันครับ
ชื่อ สรวิชญ์ นาคธน (จิ๊บครับ)
รถ Thairung VICTOR II
ผู้ติดตาม 1 ชีวิต (หากมีอีกจะแจ้งให้ทราบ)
วิทยุสือสาร กำลังจะติด ไม่มีครับ
โทร085-167-5285,086-313-1030

ขอฝากตัวด้วยครับ

คำตอบ - ยินดีครับ แต่พอจะหยิบยืม ว.แดงมือถือ ไปด้วยได้ไหมครับ เพราะเดินทางไปในที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เป็นระยะทางไกลๆ อย่างนี้ หรือ เดินทางดงตั้งแต่เช้ามืด ยังไม่สว่างอย่างนี้จะได้ไม่เป็นภาระต่อขบวนครับจะลองดูครับ
จาก : azeus(azeus) 5/1/2554 21:51:16 [124.122.254.90]

izu362 จาก Tik, IZU362  223.204.204.22  พุธ, 5/1/2554 เวลา : 21:45   


คำตอบที่ 56
       รายชื่อผู้บริจาคเงินเพิ่มเติม

- นพ. วีระพล ธีระพันธ์เจริญ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา) 5,000 บาท
- คุณ ภิรมย์ คัมภีร์ธัมโม (โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา) 1,500 บาท
izu362 จาก Tik, IZU362  223.204.204.22  พุธ, 5/1/2554 เวลา : 21:49   


คำตอบที่ 57
       คณะผู้ร่วมบริจาคจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
นำโดย คุณปู,คุณตูน และคุณแตงไทย ร่วมบริจาค เครื่องเขียน เครื่องใช้ เสื้อผ้า และเงินสมทบอีก 2150 บ.

ขอบพระคุณเพื่อนๆ ชาว รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้ามากครับ ผม update รายการบริจาคเงินในกระทู้ที่ 31 แล้วครับ
จาก : izu362(izu362) 6/1/2554 13:31:32 [110.164.141.197]
รับทราบค่ะพี่็อ็อด เอ่อ พี่อ็อดค่ะ เพื่อนการ์ตูนอีกคนน่ะ ชื่อแตงไทย ค่ะมิใช่ กระแต อิอิอิ
จาก : cartoonart(cartoonart) 6/1/2554 23:42:31 [203.149.12.246]
ผมแก้ไขชื่อของคุณแตงไทยให้ถูกต้องแล้วครับ
จาก : izu362(izu362) 7/1/2554 10:27:45 [124.157.243.12]
ขอบคุณค่ะ แล้วถ้ามีโีึครงการดีๆ แบบนี้อีกรบกวนช่วยแจ้งด้วยนะคะ
จาก : cartoonart(cartoonart) 7/1/2554 12:54:47 [203.149.12.246]
ถ้าสามารถแจ้งได้ล่วงหน้า ก็จะสามารถ ไปร่วมกิจกรรมด้วยได้น่ะค่ะ อยากไป อยากไป
จาก : cartoonart(cartoonart) 8/1/2554 6:32:23 [203.149.12.245]

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.200  พฤหัสบดี, 6/1/2554 เวลา : 12:36   


คำตอบที่ 58
       เพื่อนๆ ที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาแจ้งจำนวนสมาชิกที่จะเดินทางว่ามีจำนวน ผู้ใหญ่ชาย ผู้ใหญ่หญิง และเด็กจำนวนอย่างละกี่คน เพื่อที่จะได้เตรียมไว้แจ้งให้เจ้าหน้าที่อุทยานทราบที่ด่านป่าไม้ จะได้ไม่เสียเวลาตอนเดินทางเข้าไปครับ

แจ้งได้ที่คุณกู๋ 08-1834-9517
E-mail address : goo_9517@windowslive.comizu362 จาก Tik, IZU362  110.164.141.197  พฤหัสบดี, 6/1/2554 เวลา : 15:03   


คำตอบที่ 59
       ขอร่วมสมทบทุนโครงการ สานฝันปันน้ำใจ 2554 จำนวน 2,000 บาท ขออภัยที่ไม่ได้ร่วมเดินทางและช่วยงานกิจกรรม

วิธ + เปิ้ลVIT38SPL จาก VIT IZU363  124.120.16.138  พฤหัสบดี, 6/1/2554 เวลา : 22:24   


คำตอบที่ 60
       คุณ เทเวช จากบริษัทโยเนะเดน (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งร่วมเดินทางตามรายละเอียดดังนี้ครับ

1. ชื่อผู้เดินทาง : นายเทเวช ชุ่มเย็น
2. ประเภทรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง: ISUZU GRAND ADVENTURE two tone เขียว / นำตาล 4x2 ทะเบียน: ภร 5244 กทม.
3. จำนวนผู้ติดตามที่จะไปด้วย : 5 คน รวมทั้งหมด
4. สถานที่พัก : เต็นท์ 2 หลัง
5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 081-8345716
6. E-mail address : ctawate@ydt.fujikura.co.th หรือ tawate.ydt@gmail.com
7. วิทยุสื่อสาร : เครื่องแดง

พี่ติ๊กครับ ผมขอเพิ่มเติมผู้ติดตามจาก 5 คน เป็น 6 คนครับ รวมทั้งคัน ชาย = 1 หญิง = 2 เด็ก = 4 และขอร่วมบริจาคเงิน 1000 บาท มอบให้วันงานครับ และเตรียมเกมส์ให้เด็กๆเล่น 1 เกมส์ครับTAWATE จาก เวช  124.121.155.20  พฤหัสบดี, 6/1/2554 เวลา : 22:25   


คำตอบที่ 61
       คำตอบที่ 59 - เฮียวิธ VIT IZU363

ขอร่วมสมทบทุนโครงการ สานฝันปันน้ำใจ 2554 จำนวน 2,000 บาท ขออภัยที่ไม่ได้ร่วมเดินทางและช่วยงานกิจกรรม

วิธ + เปิ้ล

ตอบ - ขอบคุณมากครับเฮียวิธ และ คุณเปิ้ล โอกาสหน้าคงได้ร่วมทริปกันอีกครับ


izu362 จาก Tik, IZU362  223.205.170.219  พฤหัสบดี, 6/1/2554 เวลา : 23:21   


คำตอบที่ 62
       มีหลายท่านที่บริจาคมาเป็นเครื่องเขียนเครื่องใช้ และตุ๊กตาจำนวนมาก ซึ่งผมยังมิได้แจ้งรายนาม ผมขอขอบคุณมาด้วยเช่นกัน ซึ่งผมจำนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง ในกระทู้รายงานกิจกรรมนะครับizu362 จาก Tik, IZU362  223.205.170.219  พฤหัสบดี, 6/1/2554 เวลา : 23:40   


คำตอบที่ 63
       แจ้งช่อง ว.แดง ใช้ความถี่ ช่อง 04 นะครับ
ส่วน ว.ดำย่าน VR ใช้ 144.0250 MHz ผม. HS1QCE ครับ
izu362 จาก Tik, IZU362  206.53.152.11  ศุกร์, 7/1/2554 เวลา : 00:55   


คำตอบที่ 64
       ท่านที่เดินทางออกจาก กทม. ที่ใช้เส้นทาง บางบัวทอง-สุพรรณบุรี หมายเลข 340 ระยะทางจากแยกบางบัวทอง ไปยังจุดนัด (ปั๊ม ปตท NGV) รวม 65 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 50 นาทีครับ

ส่วนแผนที่เส้นทางที่เราจะใช้เมื่อออกจากจุดนัดที่ 1 (ปั๊ม NGV) นี้ไปยัง อ. หนองปรือ เป็นดังภาพนี้

ที่ อ. หนองปรือ เราจะไม่เข้าตัวอำเภอหนองปรือ แต่เราจะบายพาส ตรงแยกก่อนเข้า อ.หนองปรือ

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.243.12  ศุกร์, 7/1/2554 เวลา : 10:41   


คำตอบที่ 65
       อีกภาพหนึ่งเป็นแผนที่ต่อจากภาพบน โดยจะเป็นเส้นทางจาก อ.หนองปรือ ไปยัง แยกทุ่งมะกอก (ใกล้วัดทุ่งมะกอก)

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.243.12  ศุกร์, 7/1/2554 เวลา : 10:46   


คำตอบที่ 66
       คุณเวหา และ คุณพัตราภรณ์ แสนสกล (พัท IZU569) โอนเงินเพื่อบริจาคร่วมทำบุญ 2,000 บาท
ขอขอบคุณ คุณพัท และ คุณเวหา มากๆ ครับ

ติ๊ก IZU362


** ผม update ชื่อผู้บริจาคเงินไว้ในคำตอบที่ 31 หน้าที่ 2 ครับizu362 จาก Tik, IZU362  124.157.243.12  ศุกร์, 7/1/2554 เวลา : 11:51   


คำตอบที่ 67
       สิ่งของที่ได้รับร่วมบริจาคกับโครงการสานฝันปันนำใจ ให้เด็กๆ จากคุณจอยใจดี
เครื่องเขียน,หนังสือ,ขนม,เสื้อผ้า และ ตุ๊กตา BIG FIVE

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.78  ศุกร์, 7/1/2554 เวลา : 16:12   


คำตอบที่ 68
       คุณชลนัย ผู้ที่เดยเดินทางทริปสวนผึ้งกับ Isuzuclub แจ้งเดินทางด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับ

1. ชื่อผู้เดินทาง : คุณ ชลนัย สำราญสุข
2. ประเภทรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง : ISUZU Rodeo ทะเบียนรถ : ถน. 779 กทม.
3. จำนวนผู้ติดตามที่จะไป : 1 คน
4. สถานที่พัก : กางเต็นท์
5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 089-1552131
6. E-mail address :
7. วิทยุสื่อสาร : แดงizu362 จาก Tik, IZU362  124.157.243.12  ศุกร์, 7/1/2554 เวลา : 16:39   


คำตอบที่ 69
       กลุ่มเพื่อนพนักงานจาก บ.แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยีจำกัด มอบเงินบริจาคร่วมสมทบจำนวน 9,740 บาท พร้อมสิ่งของบริจาคอีกจำนวนหนึ่ง


** Update รายนามผู้บริจาคเงินไว้ในคำตอบที่ 31 หน้าที่ 2

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.243.12  ศุกร์, 7/1/2554 เวลา : 16:55   


คำตอบที่ 70
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.243.12  ศุกร์, 7/1/2554 เวลา : 16:56   


คำตอบที่ 71
       สิ่งของที่ได้รับจากเพื่อนๆ ชาวแมกเนคอมพ์พรีซิชั่นเทคโนโลยี จำกัด เพิ่มเติมจากเงินจำนวน 9740 บาท

ขอขอบคุณสมาชิกชาวแมกเนคอมพ์พรีซิชั่นเทคโนโลยีจำกัด เป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมใจกันช่วยเหลือสังคมในถิ่นกันดาร

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.243.12  ศุกร์, 7/1/2554 เวลา : 17:00   


คำตอบที่ 72
       ยังมีเงิน และสิ่งของบริจาคอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้ update ไว้เนื่องจากหลายส่วนอยู่กับเพื่อนสมาชิกซึ่งจะนำมารวมมอบให้ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งผมจะนำมาประชาสัมพันธ์ขอบคุณภายหลังจากกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขอขอบคุณในน้ำใจของเพื่อนๆ ผู้ใจบุญทุกๆ ท่าน ซึ่งมีบางท่านยังโทรบอกให้ไปรับของเมื่อประมาณ สี่ทุ่มที่ผ่านมานี้ แต่ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ขณะนี้เรากำลังจัดและแพ๊คของเพื่อเตรียมเดินทางตั้งแต่ตีสี่พรุ่งนี้ จึงไม่อาจไปรับได้ ขอเป็นโอกาสหน้านะครับ

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ติ๊ก IZU362izu362 จาก Tik, IZU362  117.47.74.81  ศุกร์, 7/1/2554 เวลา : 22:38   


คำตอบที่ 73
      
ถ้ามีกิจกรรม โครงการดี ๆ กรุณา ช่วยแจ้งด้วยค่ะ
เพื่อนพ้องน้องพี่ ชาวรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ยินดีช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ปล.แจ้งได้ที่ rung_pli@hotmail.com (การ์ตูน)
devil_junior839@hotmail.com (ปูเป้)
tangtai2808@hotmail.com (แตงไทย)

 แก้ไขเมื่อ : 8/1/2554 7:01:56

 แก้ไขเมื่อ : 8/1/2554 7:04:49ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ กิจกรรมดีๆแบบนี้จัดขึนทุกปีครับหากมีโอกาสเรียนเชิญครับ
จาก : สายหมอก(สายหมอก) 14/1/2554 12:40:22 [58.181.157.122]
ถ้าหากมีแพทย์หรือพยาบาลไปด้วย น่าจะให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยากับชาวบ้านได้ครับ
จาก : สายหมอก(สายหมอก) 14/1/2554 12:43:04 [58.181.157.122]

cartoonart จาก หวานใจ  203.149.12.245  เสาร์, 8/1/2554 เวลา : 06:54   


คำตอบที่ 74
       ภาพบางมุมบรรยากาศงาน สานฝันปันนำใจ 2554

สมาชิกเบื้องหน้าที่ร่วมกิจกรรม (ถ่ายภาพหมู่หน่อย) เบื้องหลังอีกเยอะแยะaodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 19:29   


คำตอบที่ 75
       หนูก็อยากแจกด้วย (มาทุกปี) เฮ้อสนุก

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 19:33   


คำตอบที่ 76
       ต่อแถวรับสิ่งของแถวยาวเหยียด

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 19:36   


คำตอบที่ 77
       ของหนูต้องเต็มถุงใบหย่ายๆนะ

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 19:39   


คำตอบที่ 78
       เบื้องหลังของรางวัล ลุงติ๊กใจดี ปีหน้าต้องแต่งตัวเป็นลุงซานต้าด้วยนา

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 19:42   


คำตอบที่ 79
       เบื้องหลังภาพสวย

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 19:46   


คำตอบที่ 80
       ของผมได้อะไรเอ่ย

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 19:50   


คำตอบที่ 81
       หนูก็มาช่วยนะค่ะ

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 19:51   


คำตอบที่ 82
       ทีมงานคุณภาพจาก IZU และเพื่อนร่วมแก๊ง

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 19:54   


คำตอบที่ 83
       ลูกโป่ง และ เสื้อสวย จาก ISUZU

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:03   


คำตอบที่ 84
       เข้าแถวรอรับอะไรกันหน่อ?

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:05   


คำตอบที่ 85
       วันนี้ลุงยอมกระเป๋าฉีก ผ.บ.ท.บ. อนุมัติแล้ว

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:11   


คำตอบที่ 86
       มาถึงหนูหรือยัง เร็วๆหน่อย ลุง

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:16   


คำตอบที่ 87
       ขอบคุณค่า ของหนูสีฟ้า ช้อบชอบ

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:18   


คำตอบที่ 88
       ขอบคุณ คุณต้น จากแก๊งซาตาน ช่วยเตรียมรางวัล

 แก้ไขเมื่อ : 9/1/2554 22:36:08

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:21   


คำตอบที่ 89
       รุ่นใหญ่มาเอง พวกหนูชอบจริงๆ

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:23   


คำตอบที่ 90
       คนละกระเป๋า 2 กระเป๋า

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:25   


คำตอบที่ 91
       เดี๋ยวพวกหนูเซิ้งกระติ๊บให้ดู

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:27   


คำตอบที่ 92
       อาหย่อย

 แก้ไขเมื่อ : 9/1/2554 20:32:54

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:29   


คำตอบที่ 93
       เอ้าเซิ้งกันหน่อย

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:34   


คำตอบที่ 94
       ถูกนำตัวไปรับรางวัล

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:36   


คำตอบที่ 95
       ผมได้รถ ขอบคุณคับ

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:38   


คำตอบที่ 96
       หนูขอเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาได้ใหมค้า

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:39   


คำตอบที่ 97
       ยังเหลืออีกเพียบ

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:40   


คำตอบที่ 98
       ฟังกติกาก่อนเล่นเกม

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:44   


คำตอบที่ 99
       ส่วนผม อะหย่อย

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:45   


คำตอบที่ 100
       รอยยิ้ม

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:47   


คำตอบที่ 101
       สู้ตายคับ

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:48   


คำตอบที่ 102
       มุมอะหร่อย

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:49   


คำตอบที่ 103
       หนูชอบแซ่บแซ่บ

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:50   


คำตอบที่ 104
       อิ่มแล้วก็เต้นต่อ

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:51   


คำตอบที่ 105
       แถม

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:52   


คำตอบที่ 106
       ขอหนูเลือกรางวัลหน่อย

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:53   


คำตอบที่ 107
       เกมเยียบลูกโป่ง (เต็มที่)

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:55   


คำตอบที่ 108
       สองหนูน้อยหน่วยเตรียมรางวัล

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:57   


คำตอบที่ 109
       รางวัลต่อไป

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 20:58   


คำตอบที่ 110
       การแสดงจากน้องๆ ร.ร.บ้านนำพุ

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:00   


คำตอบที่ 111
       เก้าอี้ดนตรี

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:01   


คำตอบที่ 112
       บรรยากาศกองเชียของหนูน้อย (บนโต๊ะเขียนหนังสือ บริจาคโดยคุณอ้วน ตากสิน)

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:05   


คำตอบที่ 113
       รางวัลหย่าย ที่ 1 และ 2

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:06   


คำตอบที่ 114
       คุณครูผู้ร่วมสานฝันเด็กๆ จากกรุงเทพ

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:09   


คำตอบที่ 115
       ภาพหมู่ผู้ได้รับรางวัล

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:11   


คำตอบที่ 116
       ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ คุณครู ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:13   


คำตอบที่ 117
       ภาพเหนือเขื่อนศรีตอนเย็น ติดสถานที่กางเต้นท์

ขออนุญาตขโมยภาพนี้นะจ๊ะ สวยดี จะเอาไว้ไปทำเป็น wallpaper ขอบคุณนะคะ
จาก : cartoonart(cartoonart) 13/1/2554 2:58:33 [203.149.12.245]

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:15   


คำตอบที่ 118
       หนูอยากพายเรือไปฝั่งโน้น (เสียงดังขึ้นทันที ไม่ต้องมาชวนอานา ไม่ใหว)

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:18   


คำตอบที่ 119
       พลุสวยเหนือเขื่อนศรีตอนบน จากน้องจิ๊บ และ น้องฟีล์ม (ขอขอบคุณแทนน้องด้วยที่ช่วยขนสิ่งของตั้งมากมาย)

 แก้ไขเมื่อ : 9/1/2554 23:00:41

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:22   


คำตอบที่ 120
       อีกสักภาพ

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:23   


คำตอบที่ 121
       นายแบบ สถานที่กางเต้น และหมอกยามเช้า

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:25   


คำตอบที่ 122
       วิวยามเช้าสถานที่กางเต้น

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:27   


คำตอบที่ 123
       สถานที่กางเต้นหน่วยพิทักษ์ที่ ศร.9 ไกรเกรียง

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:31   


คำตอบที่ 124
       มอบสื่งของให้เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ที่ ศร.9 ไกรเกรียง โดยสมาชิก IZU656

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:35   


คำตอบที่ 125
       ของที่นำมายังไม่หมดเลยบริจาคต่ออีกโรงเรียน (ถ่ายภาพหม่ก่อนเดินทางกลับ)

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:41   


คำตอบที่ 126
       ขอขอบคุณเพื่อนผู้ร่วมสานฝันปันนำใจ จากSATAN GANG

 แก้ไขเมื่อ : 9/1/2554 22:56:00

ไม่เห็นมีซาตานซักตนเลย มีแต่เทพบุตรสุดหล่อกะเทพธิดาน่าหม่ำ โดยฉะเพาะ..หัวหน้าซาตาน สาวซู๊ดดดดดดเลย
จาก : IZU 282(cachpon) 10/1/2554 20:31:28 [222.123.205.222]

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:48   


คำตอบที่ 127
       อ้าว...เข้าแถวก่อนกลับ

ลาไปด้วยภาพสุดท้ายจากมุมที่ผมเห็น รอชมมุมอื่นจากสมาชิกท่านอื่นต่อไป ขอบคุณคับ

aodaod จาก อ็อด IZU 632  58.10.207.222  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 21:49   


คำตอบที่ 128
       ขอบคุณพี่อ๊อด สำหรับภาพกิจกรรมสวย ๆ ค่ะ

wayha569 จาก พัท IZU569  124.120.38.108  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 22:41   


คำตอบที่ 129
       วินัย....ของเด็กๆที่มารอรับของขวัญ ต่อแถวกัน ฮี่ๆๆ

highways จาก หมอผี IZU 656  124.122.166.49  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 23:18   


คำตอบที่ 130
       เอาไปเลยเอาไป เอาไปเอาไปได้เลยย...แจงของให้น้องๆๆคร๊าบ

highways จาก หมอผี IZU 656  124.122.166.49  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 23:37   


คำตอบที่ 131
       คุณลุงใจดี แจงของใหญ่เลย...

highways จาก หมอผี IZU 656  124.122.166.49  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 23:41   


คำตอบที่ 132
       ซ้ายขวา....ทั้งหวานทั้งเย็น

highways จาก หมอผี IZU 656  124.122.166.49  อาทิตย์, 9/1/2554 เวลา : 23:49   


คำตอบที่ 133
       มารอชมภาพสวยๆจากทุกท่านครับ.............เห็นแล้วหายเหนื่อยครับ...........สายหมอก จาก สายหมอก IZU 295  58.181.157.122  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 15:18   


คำตอบที่ 134
       ยอดเยียมมากครับ สำหรับน้ำใจของทุก ๆ ท่านที่มอบให้กับด็ก ๆ โอกาสหน้า ถ้าพร้อมจะไปร่วมด้วยครับ ขอใหทุกท่านมีความสุขและร่ำรวย ตลอดปี 2554 นี้ครับ

 แก้ไขเมื่อ : 10/1/2554 18:12:44

 แก้ไขเมื่อ : 10/1/2554 18:13:08

 แก้ไขเมื่อ : 10/1/2554 18:13:31blue monster จาก Blue Monster  110.49.64.35  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 18:09   


คำตอบที่ 135
      ยังไม่เข้าใจในระบบ งง ไม่รู้ว่าโพสต์รูปยังไง คอมเม้นตรงไหน
จาก : dogland(dogland) 11/1/2554 5:57:42 [58.9.97.124]
สวัสดีครับ ผมต้น ซาตาน แก๊งค์ ยัง งง งง ไม่เข้าใจในระบบโพสต์รูปตรงไหน ลงยังไงขอศึกษาแป๊บ
จาก : dogland(dogland) 11/1/2554 5:59:32 [58.9.97.124]

dogland จาก satan gang  58.9.75.17  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 19:08   


คำตอบที่ 136
       ยินดีด้วยครับทุกท่าน กับความสำเร็จในภาระกิจแบ่งปันความสุขให้กับเด็กๆ

ขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่ครับphutharn จาก V12  222.123.157.192  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 20:57   


คำตอบที่ 137
       ขอลงบ้าง แบบว่าคันไม้คันมือนะIZU 649 จาก IZU 649  118.175.38.82  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 21:44   


คำตอบที่ 138
       กล้องของจิ๊บครับ เริ่มด้วยสภาพเส้นทางช่วงต้นเริ่มเข้าถนนดินแดง

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 21:51   


คำตอบที่ 139
       ถนนลูกรังอัดแน่น รถขับ2สบายมากๆในคณะมีNVไปด้วย

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 21:59   


คำตอบที่ 140
       ลงน้ำนิดหน่อย

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:02   


คำตอบที่ 141
       ต่ออีกซักภาพนะIZU 649 จาก IZU 649  118.175.38.82  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:02   


คำตอบที่ 142
       ผมมารอนานแล้วน่ะครับ จะแจกกันยัง

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:04   


คำตอบที่ 143
       เอ้าเริ่ม แจกแล้วของบริจาคเยอะมากเห็นแล้วเหนือยแทนเด็ก

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:07   


คำตอบที่ 144
       แจกแหลก

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:09   


คำตอบที่ 145
       สงสัยถุงเล็กไป

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:09   


คำตอบที่ 146
       เหมือนจับปูใส่กระด้ง เหนื่อยแทนพี่ตี๋เลยครับ

 แก้ไขเมื่อ : 10/1/2554 22:12:27

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:11   


คำตอบที่ 147
       พี่อ๊อด ผลิตลูกโป่งแจกน้องๆ

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:13   


คำตอบที่ 148
       เรื่อย ๆ นะ

IZU 649 จาก IZU 649  118.175.38.82  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:14   


คำตอบที่ 149
       รับของเสร็จ ก็มานั่งเล่นเลยครับ

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:15   


คำตอบที่ 150
       บ้างก็หม่ำ จนไม่สนใครเลย สงสัยอร่อยมาก

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:17   


คำตอบที่ 151
       ไปเรื่อย ๆ

IZU 649 จาก IZU 649  118.175.38.82  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:18   


คำตอบที่ 152
       มากกันแบบล้นหลาม มีความสุขกันทุกคน

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:18   


คำตอบที่ 153
       และก็มายังที่หน่วยเกรียงไกร

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:22   


คำตอบที่ 154
       รถพี่ติกขอบคุณมากครับ พี่ที่ช่วยตั้งว.

นึกถึงสีฟ้าเวลาหิว...!
จาก : aod(aodaod) 10/1/2554 22:40:00 [58.10.207.120]

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:24   


คำตอบที่ 155
       รอบๆบริเวณ

ฝาแฝดนี่นา ......
จาก : aod(aodaod) 10/1/2554 22:38:43 [58.10.207.120]

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:25   


คำตอบที่ 156
       เรื่อย

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:26   


คำตอบที่ 157
       ผมขับไปตั้งสองคันแหละIZU 649 จาก IZU 649  118.175.38.82  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:28   


คำตอบที่ 158
       เด็กสนุกกันใหญ่

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:35   


คำตอบที่ 159
       สภาพก่อนเดินทางIZU 649 จาก IZU 649  118.175.38.82  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:35   


คำตอบที่ 160
       สภาพหลังผจญภัย 555 เปลี่ยนสีด้ทันใจIZU 649 จาก IZU 649  118.175.38.82  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:36   


คำตอบที่ 161
      

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:36   


คำตอบที่ 162
       หาทำเลกางเต้นท์พักผ่อนก่อนค่ำ

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:41   


คำตอบที่ 163
       ตั้งแถวกันหน่อย

IZU 649 จาก IZU 649  118.175.38.82  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:42   


คำตอบที่ 164
       รถใครเอ่ย สวยจัง

IZU 649 จาก IZU 649  118.175.38.82  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:44   


คำตอบที่ 165
       เป็นระเบียบ เรียบร้อย

IZU 649 จาก IZU 649  118.175.38.82  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:45   


คำตอบที่ 166
       เป็นระเบียบเรียบร้อย

IZU 649 จาก IZU 649  118.175.38.82  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:46   


คำตอบที่ 167
       เอากาศเริ่มเย็น

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:48   


คำตอบที่ 168
       เงียบสงบ

ขออนุญาตขโมยภาพนี้นะจ๊ะ สวยดี จะเอาไว้ไปทำเป็น wallpaper ขอบคุณนะคะ
จาก : cartoonart(cartoonart) 13/1/2554 3:04:59 [203.149.12.245]

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:49   


คำตอบที่ 169
       อีกมุม รถสวย ๆ ทุกคันเลย อิอิ

IZU 649 จาก IZU 649  118.175.38.82  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:52   


คำตอบที่ 170
      

ขออนุญาตขโมยภาพนี้นะจ๊ะ สวยดี จะเอาไว้ไปทำเป็น wallpaper ขอบคุณนะคะ (ขออีกรูปนะ)
จาก : cartoonart(cartoonart) 13/1/2554 3:06:13 [203.149.12.245]

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:53   


คำตอบที่ 171
       มื้อเย็นกับครอบครัว

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:55   


คำตอบที่ 172
       เด็กๆเล่นไฟเย็นกันเพลิน

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 22:56   


คำตอบที่ 173
      

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 23:00   


คำตอบที่ 174
       พลุงาม

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 23:02   


คำตอบที่ 175
       ตั้งวงสนทนา

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 23:02   


คำตอบที่ 176
       ตอนเช้า

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 23:03   


คำตอบที่ 177
      

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 23:05   


คำตอบที่ 178
      

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 23:06   


คำตอบที่ 179
      

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 23:06   


คำตอบที่ 180
      

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 23:07   


คำตอบที่ 181
      

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 23:08   


คำตอบที่ 182
      

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 23:09   


คำตอบที่ 183
      

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 23:09   


คำตอบที่ 184
      

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 23:10   


คำตอบที่ 185
      

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 23:11   


คำตอบที่ 186
      

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 23:12   


คำตอบที่ 187
      

azeus จาก Jibjeep  124.121.175.104  จันทร์, 10/1/2554 เวลา : 23:12   


คำตอบที่ 188
       ขอบคุณทุกๆท่านอย่างมากมายที่ให้โอกาส ซาตานไปแจมด้วย
มีความสุขมากมายครับงานนี้มีแต่ได้กับได้ครับ
ขอบคุณท่านแม่บ้านที่ทำอาหารให้ฝากท้อง
ขอบคุณท่านพี่ติ๊ก ที่เป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้นมา
ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้การเป็นกันเองกับ แก๊งค์ซาตานสุดหล่อ+สาวสวย
ที่งานนี้ขอแปะไปด้วย
ขอบคุณท่าน เฮียเสถียน อาซ้อ สุดใจดี ที่เปิด..อาณาจักรในไร่
ทำกับข้าวเลียงชาวคณะมื้อเที่ยง อร่อยอิ่มหนำกันทั่วทุกคน เห็นโคนแซบหลายครับ
มะขามก็หวานสุดๆ ไร่สามัคคีการเกษตร..
ขอบคุณแม่ครัวที่ทำอาหารให้ทาน
ขอบคุณท่านพี่กู๋ สุดหล่อ ที่พาไปร่วมทริป
ประทับใจมากมายครับ
ขอบคุณ ท่านเจ้าของเสียงหวานๆรายงานการจราจร ตลอดการเดินทาง
ขอบคุณจากใจ ..ต้น ซาตานแก็งค์.dogland จาก satan gang  58.9.97.124  อังคาร, 11/1/2554 เวลา : 06:12   


คำตอบที่ 189
       คุณติ๊กน่าจะลืมรูดซิปกางเกง คุณกู๋เลยย่องเข้าไปพิศูจน์ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้กล่าวหาคุณติ๊กเลยเรียกคุณต้นเข้าไปเป็นพยานว่าคุณติ๊กลืมรูดซิปจริงๆ


cachponcachpon จาก IZU 282  223.204.200.25  อังคาร, 11/1/2554 เวลา : 19:38   


คำตอบที่ 190
       สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก Isuzu Offroad Unity ที่ให้การต้อนรับอบอุ่นมาก ๆ แม้จะเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมทริบกับ IZU
ขอขอบคุณในความมีน้ำใจให้ซึ่งกันและกัน ขอบคุณในการเอื้อเฟื้อ เพื่อแผ่ให้กัน ขอบคุณอาหารมื้อเย็น และมื้อเช้า อร่อยมากครับ ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ สมาชิกทุกท่าน ที่ช่วยซ่อมรถ ขอบคุณที่ให้ยืมเครื่องมือ ขอบคุณสำหรับน้ำมันเบรคกระป๋องนั้น และขอขอบคุณอาหารมื้อเที่ยงก่อนเดินทางกลับ อร่อยมากมายครับ ขอบคุณในมิตรภาพที่พวกเราได้สร้างกันขึ้นมา ถึงแม้ว่าแต่ละท่านจะมาจากต่างที่ต่างแดน แต่เรามาด้วยจุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ มามอบและให้ มาปันน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้น้อง ๆ และเด็ก ๆ ที่ยังขาดแคลนให้เค้าได้มีโอกาสทัดเทียมกับเด้ก ๆ ในเมืองบ้าง ถึงจะไม่มากมายอะไร แต่อย่างน้อยก้อให้เค้าได้รับรู้ว่าพวกเราไม่เคยลืมและ ทอดทิ้งพวกเค้า ผมเชื่อนะว่าต่อให้รวยล้นฟ้าขนาดไหน ก้อเทียบไม่ได้กับความสุขที่ได้รับจากการให้ และรอยยิ้มพร้อมทั้งเสียงหัวเราะที่ออกมาจากใจของเด็ก ๆ แทนคำขอบคุณ

ขอบคุณครับ

กู๋ IZU 649

ในส่วนกระป๋องเป็นจุดเริ่มต้นที่จริงทุกคันเตรียมหลอดเล็กเตรียมดูดจากรถตัวเองเพื่อแบ่งปันกันพออยู่นะ
จาก : highways(highways) 22/1/2554 2:24:41 [124.120.62.36]

IZU 649 จาก IZU 649  118.175.38.82  อังคาร, 11/1/2554 เวลา : 21:13   


คำตอบที่ 191
       มารอชมภาพอีกครับdogland จาก satan gang  58.9.73.144  พุธ, 12/1/2554 เวลา : 05:35   


คำตอบที่ 192
       อยากได้ลูกโป่งบ้างงง...

highways จาก หมอผี IZU 656  124.120.62.78  พฤหัสบดี, 13/1/2554 เวลา : 00:03   


คำตอบที่ 193
       เอ้ยยยยย...ไม่ได้เล่นแบบนั้นคร๊าบบบ

highways จาก หมอผี IZU 656  124.120.62.78  พฤหัสบดี, 13/1/2554 เวลา : 00:07   


คำตอบที่ 194
       หนูอยากเล่นบ้างงงง

highways จาก หมอผี IZU 656  124.120.62.78  พฤหัสบดี, 13/1/2554 เวลา : 00:10   


คำตอบที่ 195
       มารอชมต่อครับ ขอบคุณทุกท่านครับสำหรับภาพสวยๆ สำหรับเพื่อนๆซาตานแก้งค์หากชื่นชอบในรดชาดอาหาร โอกาสหน้าคงได้ร่วมทริปกันอีกครับ เดี๋ยวแวะไปชมที่บ้านอีซูซู คลับครับ

 แก้ไขเมื่อ : 14/1/2554 12:26:25ขอขอบคุณมาก ๆ ครับ สำหรับอาหารสองมื้อนั้น
จาก : IZU 649(IZU 649) 16/1/2554 0:01:13 [119.31.100.181]

สายหมอก จาก สายหมอก IZU 295  58.181.157.122  ศุกร์, 14/1/2554 เวลา : 12:15   


คำตอบที่ 196
       ช่วยซ่อมแซมดัวยน้ำใจ คนละไม้ละมือ

highways จาก หมอผี IZU 656  115.87.65.139  พฤหัสบดี, 20/1/2554 เวลา : 18:35   


คำตอบที่ 197
       แก้ไขเฉพาะหน้า ต้องออกมาพร้อมๆ กัน

 แก้ไขเมื่อ : 20/1/2554 18:37:18

highways จาก หมอผี IZU 656  115.87.65.139  พฤหัสบดี, 20/1/2554 เวลา : 18:36   


คำตอบที่ 198
       ทุกคนเอาใจช่วย ไม่ทอดทิ้งกัน นี้แหละ IZU

 แก้ไขเมื่อ : 21/1/2554 4:49:47

highways จาก หมอผี IZU 656  115.87.65.139  พฤหัสบดี, 20/1/2554 เวลา : 18:38   


คำตอบที่ 199
       จับกลุ่มคุยกันถึงความสำเร็จของงาน

highways จาก หมอผี IZU 656  115.87.65.139  พฤหัสบดี, 20/1/2554 เวลา : 18:40   


      

Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วัน<%=WeekdayName(Weekday(Date))%>,<%=formatdatetime(date(),1)%> (Online <%=Application("OnlineUsers")%> คน)
                                       

เพื่อลดภาระของ ฐานข้อมูล ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก เพราะเวบเปิดมากว่า 10 ปี
จึงทำให้เวบช้าลงมาก ทีมงานจึงขออนุญาต แปลงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลหลักเป็น SHTML File
เพื่อลดภาระการทำงานของ ฐานข้อมูลหลักครับ การแปลงฐานข้อมูลนี้ จะทำให้กระทู้นี้
ไม่สามารถตอบคำถามได้อีกต่อไปครับ แต่จะสามารถค้นหาชื่อกระทู้ และ Link ตรงมาที่หน้านี้ได้เหมือนเดิมครับ

ด้วยความนับถืออย่างสูง ทีมงาน Weekendhobby.com


Convert on : 26/8/2554 6:30:10

Error processing SSI file