WeekendHobby.com


*** รายงานทริปวันเด็ก 2553 - IZU แบ่งปันความสุขให้น้อง 2553 ***
izu362
จาก Tik, IZU362
อังคารที่ , 12/1/2553
เวลา : 13:17

อ่าน = 4429
124.157.221.118
       รายงานทริปวันเด็ก IZU แบ่งปันความสุขให้น้อง 2553
ณ. โรงเรียน กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ 12 ธค 52 ที่คณะเดินทางสำรวจโรงเรียน ได้ไปดูสถานที่และเก็บข้อมูลที่โรงเรียน ได้พบกับท่าน ผอ. ปรัชญา เพ็ชรโกมล คณะครูของโรงเรียน และท่านผู่ใหญ่บ้านประยูร สนิทชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ทัพราช ที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ได้ทราบรายละเอียดถึงการขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในด้านต่างๆ ซึ่ง ท่าน ผอ.ปรัชญา และผู้ใหญ่ประยูร ต่างก็ช่วยกันหาทางต่างๆ นานาเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เจริญเพื่อชาวบ้านและลูกๆ หลานๆ โรงเรียนนี้มีนักเรียน 167 คน ( ป.1 – ป.6) และเด็กก่อนวัยเรียนอีกประมาณ 30 คน มีคุณครู 11 คน

กลับจากการสำรวจคณะทำงานชมึรม IZU ก็ลงความเห็นเลือกที่จะไปจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ. โรงเรียนแห่งนี้ โดยจะจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กๆ นักเรีนและเด็กๆ ในหมู่บ้าน และคณะทำงานยังตั้งใจที่จะนำเงินเพื่อบริจาคให้โรงเรียนเพื่อสมทบในการสร้างต่อเติมผนังอาคารเรียนเนื่องจากมีอาคารเรียนอู่ 1 หลังที่ยังมีผนังห้องไม่ครบ ทุกห้องทำให้มีนักเรียนอยู่ 4 ชั้นเรียนที่ต้องเรียนอยู่รวมกันกัน ห้องละ 2 ชั้นเรียน

คณะทำงานงานได้ประชาสัมพันธ์ทางหน้าเวปบอร์ดของ weekendhobby.com/ Isuzu, เวปบอร์ดของ PSDC pistol Board (www.psdcpistols.com) ซึ่งเป็นเวปบอร์ดของสถาบันการยิงปืนพกและการป้องกันตัว ซึ่งมีสมาชิกบางท่านเป็นสมาชิกของชมรม IZU อยู่ และยังได้ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งก็ได้รับการสนักสนุนอยากดีเยี่ยม โดยเฉพาะ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด ซึ่งได้มอบอุปกรณ์การเรียน การศึกษาขนมต่างๆ และ ลูกโป่งสำหรับจัดงาน จำนวนมาก สมาชิก IZU หลายท่านที่ไม่สามารถไปร่วมงานได้แต่ก็ได้ร่วมบริจาคเป็นเงินเพื่อสมทบในการจัดกิจกรรมทั้งการโอนเงินเข้า บ/ช เพื่อกิจกรรมชมรม IZU บางท่านก็ฝากมาเป็นเงินสด บางท่านก็นำมาให้ในวันงาน ณ. ที่โรงเรียนซึ่งเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นถึง 40,600 บาท นอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ของเล่นเด็ก และเสื้อผ้าสภาพดีอีกมากมายจนทีมงานประสบปัญหาบ้างเล็กน้อยในการขนลำเลียงมายังโรงเรียน

ในวันกิจกรรม ทางโรงเรียนได้เริ่มกิจกรรมวันเด็กตั้งแต่ 8:00น. โดยจัดมีการแสดงของเด็กๆ แต่ละชั้นเรียน ซึ่งคุณครูได้ดำเนินกิจกรรมไปอย่างสนุกสนานโดยมีผู้ชมเป็นทั้งเด็กๆ นักเรียน เด็กและผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน รวมทั้งชาว IZU ที่ทะยอยเดินทางมาถึงกลุ่มแรกตั้งแต่ประมาณ 8:30น. เนื่องจากออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่บ้าง ตีห้าบ้าง และหกโมงบ้าน

เมื่อถึงเวลาของเราชาว IZU พี่ตี๋ได้นำทีมขึ้นไปจัดเกมส์ให้แก่เด็กๆ ได้เล่น และแจกของรางวัลกันอย่างสนุกสนาน สลับกับเกมส์กลางแจ้งสนุกๆ มันส์ๆ โดยคุณครูชัยวัฒน์ คณะ IZU ได้มอบเงินสมทบเพื่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนให้แก่ท่าน ผอ.ปรัชญา เป็นจำนวน 30,000 บาท และมอบเงินจัดเลี้ยงจำนวน 8500 บาท ส่วนที่เหลืออีก 2,100 บาทนั้น เนื่องจากเป็นเงินที่ได้รับมาภายหลังจากที่ได้มอบเงินให้ทางโรงเรียนแล้ว จึงได้นำเงินส่วน 2,100 บาท กลับเข้า บ/ช ชมรมไว้เพื่อกิจกรรมการกุศลครั้งต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้คณะทำงานชมรม IZU ขอขอบพระคุณมายังผู้มีอุปการะคุณดังต่อไปนี้


1. บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด ผู้ที่ได้สมุด เครื่องเขียน ขนมพุดดิ้งดีแมกซ์ บะหมี่ดีแม็กซ์ และลูกโป่งพร้อมก้านเพื่อจัดกิจกรรม
2. คุณ วีระชาติ สาระบูรณ์ (จิเด๋อ IZU205) 5,000 บาท
3. คุณ พรจันทร์ ประพันธเทวา (IZU629) 3,000 บาท
4. คุณ ส้ม - ภัชชรีย์ ตั้งประเสริฐ PSDC รุ่น 37 1,000 บาท
5. คุณ ภิรมย์ คัมภีรธัมโม (รพ.อยุธยา) 1,000 บาท
6. คุณ เจริญพงษ์ วิเศษ (ติ๊ก IZU362) 2,000 บาท
7. นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ ผอ.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 4,000 บาท
8. นพ. ณัฐพล วรรณาวาทย์ (รพ.อยุธยา) 1,500 บาท
9. พญ. ศิริรัตน์ พวงศิริ (รพ.อยุธยา) 500 บาท
10. พยาบาล รพ.อยุธยา (กลุ่มศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลสระบุรี) 500 บาท
11. กลุ่ม BFA(BIG FAMILY AVENTURE) ครอบครัวทำดี 2,000 บาท
12. กลุ่มเพื่อนช่างกลปทุมวันรุ่น47 (GOLDGEAR 47) 4,000 บาท
13. เพื่อนคุณเปิ้ล 1,000 บาท
14. IZU MEA (คนเดินทาง) 1,000 บาท
15. คุณ ปรัชญากร อ่อนทรวง ผจก.โรงงาน โยเนเด็น (ประเทศไทย) 1,000 บาท
16. กลุ่มพนักงาน บริษัทโยเนะเด็นฯ 3,700 บาท
17. นพ.สุรชัย โชคครรชิตชัย รพ.อยุธยา 200 บาท
18. คุณ วรุต - วนิดา ชุนถนอม รพ.อยุธยา 200 บาท
19. คุณ สุพรรณี ขันธศุภ รพ.อยุธยา 500 บาท
20. คุณ สัจจา ศิวรักษ์ (ลุงจา) 1,000 บาท
21. คุณ ไฉน ดีอุดม (IZU519) 1,000 บาท
22. คุณ พิชัย อุ่นใจ (IZU660) 1,000 บาท
23. คุณ วิกรม ภาคาพรต (IZU659) 500 บาท
24. คุณ สมศักดิ์ เกื้อกิจ 5,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 40,600 บาท
นอกจากนี้ ยังขอขอบพระคุณมายังผู้ที่ได้ช่วยประสานงานจนทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี
1. คุณ ปรัชญา เพ็ชรโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
2. คุณ ประยูร สนิทชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
3. คุณ สมศักดิ์ เกื้อกิจ ที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมบนเวที ให้ความสนุกสนาน ความบันเทิง
4. คุณ พงศธร กระทุ่มทอง (คุณ อ๊อด และน้องลิตเติ้ล IZU632) ที่ช่วยบรรทุก ขนของบริจาคจำนวนมากไปยังโรงเรียน
5. คุณ วิกรม ภาคาพรต และคุณพิชัย อุ่นใจที่ช่วยบันทึกภาพประทับใจ
6. คุณ อ้วน คุณ ฝน และคุณ แจ๋ว จาก รพ. พระนครศรีอยุธยา
7. คณะทำงานชมรม IZU ที่ช่วยดำเนินการ เตรียมงาน และประสานงานในด้านต่างๆ จนทำให้งานลุล่วงไปด้วยดี
8. เพื่อนๆ สมาชิกที่คอยให้กำลังใจอยู่ด้านหลัง เนื่องจากมีภาระกิจทำให้ไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานได้

โปรดติดตามภาพประทับใจในกิจกรรมครั้งนี้ได้ต่อไปครับ

รายงานกิจกรรมโดย
ติ๊ก IZU362

หมายเหตุ: Link นี้เป็น Link ของการสำรวจโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 ธค 53
http://www.weekendhobby.com/offroad/ISUZU/question.asp?id=9760


เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


   
   

คำตอบที่ 1
       กิจกรรมการแสดงของเด็กๆ ชั้นเรียนต่างๆ ก่อนที่คณะ IZU จะเดินทางมาพร้อมกันizu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 13:48   


คำตอบที่ 2
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 13:51   


คำตอบที่ 3
       Banner ของ IZU และ Banner กิจกรรมวันเด็กเดินทางมาถึงแล้ว

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 13:54   


คำตอบที่ 4
       นักร้องรุ่นเยาว์ แต่เสียงเหมือนนักร้องอาชีพ กำลังขับกล่อมพร้อม แดนเซอร์ด้านหลัง

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 13:55   


คำตอบที่ 5
       การแสดงดำเนินไป สลับกัน เด็กเล็กบ้างเด็กโตบ้าง

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 13:57   


คำตอบที่ 6
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 13:59   


คำตอบที่ 7
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 14:00   


คำตอบที่ 8
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 14:02   


คำตอบที่ 9
       มอบรางวัลหลังการแสดงทุกๆชุดโดยผู้ใหญ่ใจดีหลายๆ ท่าน

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 14:32   


คำตอบที่ 10
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 14:33   


คำตอบที่ 11
       ลูกโป่งประดับงาน และแจกจ่ายให้เด็กๆ เป็นของ บ.ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ ที่มอบให้มาเพื่อประดับงาน

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 14:35   


คำตอบที่ 12
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 14:36   


คำตอบที่ 13
       ผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งมอบรางวัลให้น้องๆ นักแสดง

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 14:38   


คำตอบที่ 14
       แผนกเตรียมลูกโป่ง

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 14:43   


คำตอบที่ 15
       การแสดงยังคงดำเนินไป แต่ผมขอพักเบรคชั่วคราว ครับ

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 14:45   


คำตอบที่ 16
       การแสดงสนุกๆ แบบขมขัน ของเด็กๆ

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 17:15   


คำตอบที่ 17
       ประมาณ สิบเอ็ดโมงครึ่ง ได้เวลาอาหารกลางวัน

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 17:18   


คำตอบที่ 18
       บริการอาหารกลางวันโดยคุณพิชัย และเพื่อนๆ จาก รพ.อยุธยา

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 17:20   


คำตอบที่ 19
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 17:22   


คำตอบที่ 20
       ไอศครีมก็มีครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเด็กๆ

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 17:23   


คำตอบที่ 21
       ลูกชิ้นปิ้งก็มาด้วย

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 17:28   


คำตอบที่ 22
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 17:29   


คำตอบที่ 23
       ภาพถ่ายกิจกรรมการกินอาจน้อยไปนิด แต่เด็กๆ และผู้ใหญ่ทุกคนอิ่มหนำสำราญกันทั่วหน้าด้วยขนมจีนน้ำยา ก๋วยเตี๋ยวและข้าว แถมด้วยลอดช่องสิงค์โปร์อร่อยๆ จากชาวบ้านในพื้นที่

หลังอาหารกลางวันแล้วพี่ตี๋ ดอนเมืองหนึ่งในคณะทำงานของชมรม IZU ก็ขึ้นทำหน้าที่ให้ความบันเทิงแก่เด็กๆ และผู้ใหญ่ที่ร่วมเล่นเกมส์ และรับชมizu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 17:34   


คำตอบที่ 24
       ผู้เล่นเกมส์ทุกคนได้รับรางวัลเป็นตุ๊กตาบ้าง กระเป๋านักเรียนบ้าง ของเล่นอื่นๆ บ้างizu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 17:38   


คำตอบที่ 25
       ด้านล่างของเวที เด็กๆ และผู้ใหญ่ต่างเพลิดเพลินกับเกมส์ที่พี่ตี๋ เตรียมมา

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 17:40   


คำตอบที่ 26
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 17:42   


คำตอบที่ 27
       รอยยิ้มของเด็กๆ บ้าง

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 17:42   


คำตอบที่ 28
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  อังคาร, 12/1/2553 เวลา : 17:45   


คำตอบที่ 29
       เล่นเกมส์ แจกรางวัล

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 10:53   


คำตอบที่ 30
       จากนั้นก็เป็นกิจกรรมกลางแจ้ง เกมส์วิบาก

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:04   


คำตอบที่ 31
       ช่วยเชียร์

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:07   


คำตอบที่ 32
       ช่วยลุ้นแทบแย่

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:08   


คำตอบที่ 33
       เกมส์นี้ตื่นเต้นไม่แพ้กัน (เสาไม้ไผ่ทาด้วยน้ำมัน) ปีนขึ้นไปเอารางวัลบนยอดเสา

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:15   


คำตอบที่ 34
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:18   


คำตอบที่ 35
       พอหอมปากหอมคอกับเกมส์มันส์ๆ

ถึงเวลามอบของบริจาคซึ่งเป็นอุปกรณ์การเรียน การศึกษา กีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และอื่นๆ

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:23   


คำตอบที่ 36
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:26   


คำตอบที่ 37
       ถ่ายภาพคณะ IZU และคณะคุณครูโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวรบนเวที

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:28   


คำตอบที่ 38
       ผมมอบเงินจำนวน 30,000 บาท จากผู้ที่บริจาคสมทบ ให้ท่าน ผอ. ปรัชญา เพื่อช่วยสร้าง ต่อเดิมผนังอาคารเรียนที่ยังไม่ทราบทุกห้อง

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:30   


คำตอบที่ 39
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:31   


คำตอบที่ 40
       จากนั้นมอบของบริจาค สมุด ดินสอ ปากกา อุปกรณ์การเรียน ให้ทางโรงเรียน เพื่อที่จะบริหารจัดการต่อไป

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:33   


คำตอบที่ 41
       ต่อไปเป็นการแจกขอให้เด็ก ๆ โดยคุณครูได้จัดแบ่งให้นักเรียนแต่ละชั้นเรียนเข้าแถว เพื่อเข้ามารับจากสมาชิก IZU ที่รอแจกอยู่ทุกชั้นปีizu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:38   


คำตอบที่ 42
       เด็กๆ เข้าแถวกัน

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:40   


คำตอบที่ 43
       สมาชิกเรา ช่วยกันแจก

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:41   


คำตอบที่ 44
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:43   


คำตอบที่ 45
       สมาชิก IZU ตัวน้อย ช่วยแจกของด้วย

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:44   


คำตอบที่ 46
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:45   


คำตอบที่ 47
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:46   


คำตอบที่ 48
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:47   


คำตอบที่ 49
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:48   


คำตอบที่ 50
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:49   


คำตอบที่ 51
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:51   


คำตอบที่ 52
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:52   


คำตอบที่ 53
       รอแจกของ

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:54   


คำตอบที่ 54
       รอรับแจก

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:55   


คำตอบที่ 55
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:57   


คำตอบที่ 56
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 11:59   


คำตอบที่ 57
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 12:06   


คำตอบที่ 58
      

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 12:07   


คำตอบที่ 59
       ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนโครงการทุกๆ ท่านตามรายรามที่ได้กล่าวขอบคุณไว้ที่หัวกระทู้ และขอขอบคุณท่านที่ได้ติดตามและให้กำลังใจจนโครงการได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงเป็นอย่างดี

จากนั้นคณะเราเดินทางกลับไปกางเต๊นท์ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา อากาศคืนนั้นเย็นสบาย ประมาณ 15 องศา C. น้ำค้างมากพอประมาณ รุ่งเช้าจึงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 12:13   


คำตอบที่ 60
       ภาพที่นำมาเสนอนี้ได้มาจาก 3 กล้องคือ กล้องของผม, คุณ กั๊ก IZU659 และคุณพิชัย IZU660

ขอขอบคุณผู้ที่ทำหน้าที่ช่างภาพดังกล่าวเป็นอย่างมากครับ

izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 12:16   


คำตอบที่ 61
       ขอปรบมือให้กับทุกท่านที่เสียสละเวลาและร่วมทำกิจกรรมดีๆทีจัดขึ้นทุกปี เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับน้องๆ ปีนี้ติดภาระกิจไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ วันเด็กปีหน้าครับเจอกันครับคุยกับเพื่อนไว้แล้ว

สายหมอก จาก สายหมอก IZU 295  58.181.157.122  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 14:13   


คำตอบที่ 62
       อาคารเรียนที่ยังมีฝาผนังห้องไม่ครบคือ อาคารหลังนี้ครับ


izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.118  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 17:04   


คำตอบที่ 63
       นี่คือความร่วมมือร่วมใจของ IZU เรา
และผมก็จะสนับสนุนกิจกรรมทางชมรม ตลอดไป
ถึงแม้จะไม่ใด้เดินทางไปด้วย
ขอให้ IZU อยู่คู่เราตลอดไปครับsaraboon จาก จิเด๋อ IZU205  125.26.195.204  พุธ, 13/1/2553 เวลา : 20:35   


คำตอบที่ 64
       ดีใจมากๆ เลยที่เห็นชาว IZU สานต่อกิจกรรมดีๆเพื่อเด็กๆ ชื่นชมมากๆ อยากไปแบบนี้บ้างแต่ไม่มีโอกาส ขอเป็นกำลังใจให้เบื้องหลังฮ่ะtae43me จาก Anone  124.120.13.95  พฤหัสบดี, 1/7/2553 เวลา : 15:51   


คำตอบที่ 65
       สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ได้มีท่านผู้ใจบุญไปต่อยอดจนมีฝาอาคารครบทั้งอาคารเรียนร้อยแล้วครับ ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ช่วยกันมอบความสุข ความสมบูรณ์ ให้แก่น้องๆ และชาวชุมชนที่ห่างไกล


สำหรับกิจกรรมวันเด็กปี 2554 ปีหน้านี้ ฝากให้ท่านสายหมอก IZU กลุ่ม MEA เป็นผู้นำกิจกรรมครับ ซึ่งได้วางโครงการไว้ว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่กันดาร ระยะทางไม่ไกลนัก จะได้ไม่ต้องใช้เวลาเดินทางกันนานๆ
izu362 จาก Tik, IZU362  110.164.139.100  ศุกร์, 16/7/2553 เวลา : 15:17   


คำตอบที่ 66
       ช่วง 24 - 25 ก.ค 53 จะไปเที่ยวแถว อ.สวนผึ้งจะมองๆหาโรงเรียนกันดารและขาดแคลนด้วยครับ หากเพื่อนสมาชิกท่านใดมีโรงเรียนมาแนะนำเชิญได้เลยครับ เอาแบบที่พี่ติ๊กตั้งเป้าไว้สายหมอก จาก สายหมอก IZU 295  58.181.157.122  พฤหัสบดี, 22/7/2553 เวลา : 13:44   


คำตอบที่ 67
       ที่อยู่ผมครับคุณติ๊ก
159/7-8 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
มีกิจกรรมอีก...คงใด้ร่วมมืออีกหลายๆครั้งครับถ้ามีโอกาศ
ขอบคุณครับ.....จิ๋เด๋อ IZU 205saraboon จาก จิเด๋อIZU205  182.53.118.63  พุธ, 10/11/2553 เวลา : 23:00   


คำตอบที่ 68
       คุณติ๊กอยากได้แบบโรงเรียนเหมื่อนข้อคำตอบที่ 62
ไปปลูกที่สังขละนะ จะติดต่อแบบได้จากใครhighways จาก หมอผี IZU 656  124.120.62.193  อังคาร, 30/11/2553 เวลา : 04:39   


คำตอบที่ 69
       คุณติ๊กอยากได้แบบโรงเรียนเหมื่อนข้อคำตอบที่ 62
ไปปลูกที่สังขละนะ จะติดต่อแบบได้จากใครhighways จาก หมอผี IZU 656  124.120.62.193  อังคาร, 30/11/2553 เวลา : 04:40   


คำตอบที่ 70
       คุณหมอผีครับ

สำหรับแบบอาคารเรียน ผมจะสอบถามท่าน ผอ. โรงเรียนดูนะครับizu362 จาก Tik, IZU362  124.157.243.141  อังคาร, 30/11/2553 เวลา : 11:15   


      

Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วัน<%=WeekdayName(Weekday(Date))%>,<%=formatdatetime(date(),1)%> (Online <%=Application("OnlineUsers")%> คน)
                                       

เพื่อลดภาระของ ฐานข้อมูล ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก เพราะเวบเปิดมากว่า 10 ปี
จึงทำให้เวบช้าลงมาก ทีมงานจึงขออนุญาต แปลงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลหลักเป็น SHTML File
เพื่อลดภาระการทำงานของ ฐานข้อมูลหลักครับ การแปลงฐานข้อมูลนี้ จะทำให้กระทู้นี้
ไม่สามารถตอบคำถามได้อีกต่อไปครับ แต่จะสามารถค้นหาชื่อกระทู้ และ Link ตรงมาที่หน้านี้ได้เหมือนเดิมครับ

ด้วยความนับถืออย่างสูง ทีมงาน Weekendhobby.com


Convert on : 26/8/2554 6:28:44

Error processing SSI file