WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


โปรแกรมเดือน ธันวาคม 2555 Caravan to Northern Laos & Vietnam
vps1992
จาก SAK
IP:171.7.228.66

จันทร์ที่ , 24/9/2555
เวลา : 13:10

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       Caravan to Northern Laos & Vietnam 2-11 ธค 2555
เชียงของ-เมืองขวา – เดียนเบียนฟู -ซาป้า - ฮานอย -อ่าวฮาลอง- วิน – ท่าแขก – นครพนม


วันที่ 1 ภูมิลำเนา -เชียงราย- อ.เชียงของ
00.00 น. ออกเดินทางตามอัธยาศัย
17.00 น. พร้อมกันที่โรงแรม ที่ อ.เชียงของ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ พร้อมสรุปการเดินทางเบื้องต้น

วันที่ 2 เชียงของ –อุดมไชย- เมืองขวา 410 กม.
08.00 น. นัดพบที่เชียงของทีค การ์เด้นนำท่านสู่ท่าเรือเชียงของ พร้อมนำรถลงแพขนานยนต์ไปขึ้นทีห้วยทราย(ฝั่งลาว)พร้อมตรวจเอกสาร
09.00 น. ออกเดินทาง ไปที่เมืองขวาผ่านเมืองหลวงน้ำทาสภาพถนนลาดยางผ่านเขาสูง
12.30 น. แวะทานอาหารกลางวันที่หลวงน้ำทาและเติมน้ำมันหลังจากนั้นออกเดินทางต่อ
18.30 น. ถึงเมืองขวารับประทานอาหารเย็นและเข้าที่พักๆระดับ 2 ดาว

วันที่ 3 เมืองขวา – เดียนเบียนฟู 110 กม.
08.00 น. ออกเดินทางไปที่ชายแดนลาว-เวียดนาม สภาพเส้นทางเป็นป่าทึบบางช่วง
11.00 น. ถึงชายแดนพร้อมทำเอกสารทั้ง 2 ฝั่ง หลังจากตรวจเอกสารของทั้ง2ประเทศแล้วอกเดินทางไปประมาณ 40 กม.ถึงเมืองเดียนเบียนฟูนำ
ท่านทานอาหารกลางวัน
บ่าย พาท่านชมดินแดนประวัติศาสตร์สมัยสงครามอินโดจีนที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดทั้งสามประเทศ เวียดนาม-ลาว-กัมพูชาแล้วจะรวมให้เป็นประเทศเดียวโดยใช้ชื่อว่าประเทศอินโดจีน แต่เมืองนี้เป็นที่มั่นสุดท้ายของการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส ก่อนจะพ่ายแพ้สงครามทำให้ทั้ง3ประเทศรอดพ้นจากการรวมประเทศ
17.00 น. เข้าที่พักโรงแรม 3 ดาว
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 เดียนเบียนฟู – ไลเชา - ซาป้า 320 กม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแล้วออกเดินทางไปยังเมืองซาปา ระหว่างทางท่านจะพบธรรมชาติที่สวยงาม ถนนค่อนข้างแคบ ต้องใช้
ความระมัดระวังในการขับขี่ เราแวะให้ท่านถ่ายรูปเป็นระยะ ๆเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
16.00 น ถึงเมืองซาปานำท่านเข้าที่พัก.เข้าที่พักโรงแรม 3 ดาว
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5 เที่ยวเมืองซาป้า
07.00 น.บริการอาหารเช้า หลังอาหารชมทะเลหมอก บนยอดเขา ที่รายล้อม เมืองซาปา เทือกเขาเหล่านี้ทอดยาว จากมณฑลยูนนาน
ในประเทศจีน ยอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดคือ ฟานซีปัน (Fansipan) บนเทือกเขาหว่างเหลี่ยน เซิน และเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบ
อินโดจีน คือสูงถึง 3,143 เมตร หลังจากนั้นนำท่านไปเที่ยวชมตลาดที่มีชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างนำสินค้ามาขาย มีเอกลักษณ์โดดเด่นตรงที่
การแต่งกาย และสีสันของเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆ อย่างตื่นตาตื่นใจ ซึ่งเป็นชีวิตจริงของการดำรงชีพของชีวิตประจำวัน
เที่ยวชมเมืองซาป้า เมืองซาป้า จังหวัดลาวไก อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร เมืองที่มีอากาศเย็นตลอดปีและ
ในฤดูหนาว 2 ปีที่ผ่านมาก็มีหิมะตกด้วย เมืองกลางสายหมอกและดอกฝนแห่งนี้ เป็นเมืองๆ เล็กน่ารักบนภูเขาสูง เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหลังจากนั้นพาท่านเดินเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านชาวเขา ทาวัน ชมแปลงนาข้าว แบบขั้นบันไดที่
เขียวขจีสวยงาม อากาศจะดีและหนาวเย็นทำให้ท่านอยากเดินเที่ยวชมแลอิ่มเอิบกับบรรยากาศแสนสบาย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
บ่าย ปล่อยเดินเล่นอิสระ มีร้านสำหรับดื่ม ชา กาแฟ หรือเบียร์เย็นๆชมวิว สวยๆอย่างสบายใจ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนที่เดิมตามอัธยาศัย

วันที่ 6 ซาป้า – ฮานอย 350 กม.
08.00 น. ออกเดินทางไปเมืองฮานอย
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
17.00 น. ถึงเมืองฮานอยนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม 4 ดาว
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 7 เที่ยวฮานอย – วัดจอหงวน – วัดหงอกเซิ่น- ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน36 สาย –หุ่นกระบอกน้ำ
08.00 น. นำท่านเดินทางโดยบัสเข้าเคารพศพของท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียตนามที่ สุสานโฮจิมินห์ ภายใน
เป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยาอยู่ในโลงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้า และมีทหารอารักขารอบทิศ จากนั้นชม ธรรมเนียบ
ประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ ที่เคย
พำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ชั้นล่างใช้เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนใช้เป็นห้องนอน,
ห้องทำงาน และห้องสมุด บริเวณบ้านมีการจัดตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่คงไว้ซึ้งความสะอาดสะอ้านจนได้รับยกย่องเป็นบิดาของ
ประเทศเวียดนาม และ วัดเสาเดียว มีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ภายในประดิษฐาน
รูปเจ้าแม่กวนกิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร สามารถขึ้นไปนมัสการด้านบนได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย จากนั้นนำท่านชมสถาปัตยกรรมรูปแบบอาคาร ตึกรามบ้านช่องสไตล์โคโรเนียลที่ยังคงเสน่ห์ของความงดงามและบรรยากาศสมัยที่
ฝรั่งเศลเข้ามาปกครองยังดินแดนแถบนี้ สัมผัสบรรยากาศยามเย็นเหนือทะเลสาบคืนดาบ สายน้ำใจกลางเมืองหลวงใหญ่ที่สุดใน
ฮานอย ชมวัดหง็อกเซินตั้งอยู่บนเกาะทางด้านทิศเหนือของทะเลสาบคืนดาบ เงียบสงบและร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยน้ำ
กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์ นำท่านเดินทางสู่ ย่านช็อปปิ้ง ซื้อของ ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย ย่านถนนเก่า
36 สาย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีทั้งร้านที่เป็นของรัฐบาล ราคาสินค้าจะค่อนข้างแพงกว่า แต่รับประกันเรื่องคุณภาพและสามารถ
ต่อรองราคาได้ และของชาวบ้านราคาจะค่อนข้างถูก ให้ท่านได้เลือกหาซื้อของฝาก ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือ เสื้อผ้า, เซรามิก, เครื่อง
ดนตรีที่ทำจากไม้ไผ่, เรือสำเภาไม้จำลอง ภาพประดับทำจากเปลือกไข่ และของใช้ ผลไม้ และอื่น ๆ อีกมากมาย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นพาท่านชมการแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพัน
กับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา จบการแสดงนำ
ท่านกลับสู่ที่พักโรงแรมเดิม 4 ดาว
วันที่ 8 ฮานอย - อ่าวฮาลองเบย์ – ล่องเรือ 160 กม.
08.00 น. คาราวานออกเดินทางสู่เมือง ฮาลองระยะทางประมาณ 160 กม.ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.วันนี้ค้างบนเรือ 1 คืน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำท่านชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้าน
ธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับและซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ ถ้ำด่งเทียนกุง ที่มีหินงอกหินย้อยที่
สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ
18.00 น. ค้างคืนบนเรือ (ห้องพักเหมือนในโรงแรม 2 เตียงห้องน้ำในตัว) พร้อมรับประทานอาหารค่ำ

วันที่9 เมืองฮาลอง – วิน 390 กม
07.00 น. บริการอาหารเช้า บนเรือพร้อมแล่นสู่ท่าเรือ
08.00 น. เดินทางมุ่งหน้าลงสู่เมืองวินตามถนนหมายเลข1
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
บ่าย นำชมอนุสาวรีย์ลุงโฮในเมืองวินห์ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของชาวเวียด (ถ้ามีเวลา)
17.00 น. คาราวานเดินทางถึงเมืองวินพร้อมเข้าพักโรงแรม 3 ดาว

วันที่10 วิน –ท่าแขก- นครพนม 330 กม.
08.00 น. ออกเดินทางสู่ชายแดนเวียดนามและลาวพร้อมผ่านข้ามแดน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง เดินทางต่อ
16.00 น. ถึงเมือง ท่าแขกผ่านการข้ามด่าน2ประเทศ ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่3สู่นครพนม
17.00 น. สิ้นสุดการบริการ

ต้องการข้อมูลเพิ่มลงe-mail แล้วจะจัดส่งให้ครับ หรือติดต่อ 081-8551409
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       ตัวอย่างคาราวานครั้งที่ผ่านมา
คาราวานครั้งที่ 1 http://www.weekendhobby.com/offroad/mitsubishi/Question.asp?ID=18306
คาราวานครั้งที่ 2 http://www.thailandoffroad.com/khonoffroad/KhonoffroadBoard/question.asp?page=3&ID=10186

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

vps1992 จาก SAK 171.7.146.240 พฤหัสบดี, 27/9/2555 เวลา : 17:01  IP : 171.7.146.240   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 27456

คำตอบที่ 2
       สำหรับผู้ที่สนใจร่วมคาราวาน....เตรียมเอกสารได้แล้วครับ....... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

vps1992 จาก SAK 171.7.181.199 จันทร์, 1/10/2555 เวลา : 11:02  IP : 171.7.181.199   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 27457

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันพุธ,21 พฤศจิกายน 2561 (Online 628 คน)