WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net
โปรแกรมเดือน ธันวาคม 2555 Caravan to Northern Laos & Vietnam
vps1992
จาก SAK
IP:171.7.228.66

จันทร์ที่ , 24/9/2555
เวลา : 13:10

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       Caravan to Northern Laos & Vietnam 2-11 ธค 2555
เชียงของ-เมืองขวา – เดียนเบียนฟู -ซาป้า - ฮานอย -อ่าวฮาลอง- วิน – ท่าแขก – นครพนม


วันที่ 1 ภูมิลำเนา -เชียงราย- อ.เชียงของ
00.00 น. ออกเดินทางตามอัธยาศัย
17.00 น. พร้อมกันที่โรงแรม ที่ อ.เชียงของ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ พร้อมสรุปการเดินทางเบื้องต้น

วันที่ 2 เชียงของ –อุดมไชย- เมืองขวา 410 กม.
08.00 น. นัดพบที่เชียงของทีค การ์เด้นนำท่านสู่ท่าเรือเชียงของ พร้อมนำรถลงแพขนานยนต์ไปขึ้นทีห้วยทราย(ฝั่งลาว)พร้อมตรวจเอกสาร
09.00 น. ออกเดินทาง ไปที่เมืองขวาผ่านเมืองหลวงน้ำทาสภาพถนนลาดยางผ่านเขาสูง
12.30 น. แวะทานอาหารกลางวันที่หลวงน้ำทาและเติมน้ำมันหลังจากนั้นออกเดินทางต่อ
18.30 น. ถึงเมืองขวารับประทานอาหารเย็นและเข้าที่พักๆระดับ 2 ดาว

วันที่ 3 เมืองขวา – เดียนเบียนฟู 110 กม.
08.00 น. ออกเดินทางไปที่ชายแดนลาว-เวียดนาม สภาพเส้นทางเป็นป่าทึบบางช่วง
11.00 น. ถึงชายแดนพร้อมทำเอกสารทั้ง 2 ฝั่ง หลังจากตรวจเอกสารของทั้ง2ประเทศแล้วอกเดินทางไปประมาณ 40 กม.ถึงเมืองเดียนเบียนฟูนำ
ท่านทานอาหารกลางวัน
บ่าย พาท่านชมดินแดนประวัติศาสตร์สมัยสงครามอินโดจีนที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดทั้งสามประเทศ เวียดนาม-ลาว-กัมพูชาแล้วจะรวมให้เป็นประเทศเดียวโดยใช้ชื่อว่าประเทศอินโดจีน แต่เมืองนี้เป็นที่มั่นสุดท้ายของการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส ก่อนจะพ่ายแพ้สงครามทำให้ทั้ง3ประเทศรอดพ้นจากการรวมประเทศ
17.00 น. เข้าที่พักโรงแรม 3 ดาว
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 เดียนเบียนฟู – ไลเชา - ซาป้า 320 กม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแล้วออกเดินทางไปยังเมืองซาปา ระหว่างทางท่านจะพบธรรมชาติที่สวยงาม ถนนค่อนข้างแคบ ต้องใช้
ความระมัดระวังในการขับขี่ เราแวะให้ท่านถ่ายรูปเป็นระยะ ๆเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
16.00 น ถึงเมืองซาปานำท่านเข้าที่พัก.เข้าที่พักโรงแรม 3 ดาว
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5 เที่ยวเมืองซาป้า
07.00 น.บริการอาหารเช้า หลังอาหารชมทะเลหมอก บนยอดเขา ที่รายล้อม เมืองซาปา เทือกเขาเหล่านี้ทอดยาว จากมณฑลยูนนาน
ในประเทศจีน ยอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดคือ ฟานซีปัน (Fansipan) บนเทือกเขาหว่างเหลี่ยน เซิน และเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบ
อินโดจีน คือสูงถึง 3,143 เมตร หลังจากนั้นนำท่านไปเที่ยวชมตลาดที่มีชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างนำสินค้ามาขาย มีเอกลักษณ์โดดเด่นตรงที่
การแต่งกาย และสีสันของเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆ อย่างตื่นตาตื่นใจ ซึ่งเป็นชีวิตจริงของการดำรงชีพของชีวิตประจำวัน
เที่ยวชมเมืองซาป้า เมืองซาป้า จังหวัดลาวไก อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร เมืองที่มีอากาศเย็นตลอดปีและ
ในฤดูหนาว 2 ปีที่ผ่านมาก็มีหิมะตกด้วย เมืองกลางสายหมอกและดอกฝนแห่งนี้ เป็นเมืองๆ เล็กน่ารักบนภูเขาสูง เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหลังจากนั้นพาท่านเดินเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านชาวเขา ทาวัน ชมแปลงนาข้าว แบบขั้นบันไดที่
เขียวขจีสวยงาม อากาศจะดีและหนาวเย็นทำให้ท่านอยากเดินเที่ยวชมแลอิ่มเอิบกับบรรยากาศแสนสบาย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
บ่าย ปล่อยเดินเล่นอิสระ มีร้านสำหรับดื่ม ชา กาแฟ หรือเบียร์เย็นๆชมวิว สวยๆอย่างสบายใจ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนที่เดิมตามอัธยาศัย

วันที่ 6 ซาป้า – ฮานอย 350 กม.
08.00 น. ออกเดินทางไปเมืองฮานอย
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
17.00 น. ถึงเมืองฮานอยนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม 4 ดาว
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 7 เที่ยวฮานอย – วัดจอหงวน – วัดหงอกเซิ่น- ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน36 สาย –หุ่นกระบอกน้ำ
08.00 น. นำท่านเดินทางโดยบัสเข้าเคารพศพของท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียตนามที่ สุสานโฮจิมินห์ ภายใน
เป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยาอยู่ในโลงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้า และมีทหารอารักขารอบทิศ จากนั้นชม ธรรมเนียบ
ประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ ที่เคย
พำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ชั้นล่างใช้เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนใช้เป็นห้องนอน,
ห้องทำงาน และห้องสมุด บริเวณบ้านมีการจัดตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่คงไว้ซึ้งความสะอาดสะอ้านจนได้รับยกย่องเป็นบิดาของ
ประเทศเวียดนาม และ วัดเสาเดียว มีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ภายในประดิษฐาน
รูปเจ้าแม่กวนกิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร สามารถขึ้นไปนมัสการด้านบนได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย จากนั้นนำท่านชมสถาปัตยกรรมรูปแบบอาคาร ตึกรามบ้านช่องสไตล์โคโรเนียลที่ยังคงเสน่ห์ของความงดงามและบรรยากาศสมัยที่
ฝรั่งเศลเข้ามาปกครองยังดินแดนแถบนี้ สัมผัสบรรยากาศยามเย็นเหนือทะเลสาบคืนดาบ สายน้ำใจกลางเมืองหลวงใหญ่ที่สุดใน
ฮานอย ชมวัดหง็อกเซินตั้งอยู่บนเกาะทางด้านทิศเหนือของทะเลสาบคืนดาบ เงียบสงบและร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยน้ำ
กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์ นำท่านเดินทางสู่ ย่านช็อปปิ้ง ซื้อของ ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย ย่านถนนเก่า
36 สาย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีทั้งร้านที่เป็นของรัฐบาล ราคาสินค้าจะค่อนข้างแพงกว่า แต่รับประกันเรื่องคุณภาพและสามารถ
ต่อรองราคาได้ และของชาวบ้านราคาจะค่อนข้างถูก ให้ท่านได้เลือกหาซื้อของฝาก ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือ เสื้อผ้า, เซรามิก, เครื่อง
ดนตรีที่ทำจากไม้ไผ่, เรือสำเภาไม้จำลอง ภาพประดับทำจากเปลือกไข่ และของใช้ ผลไม้ และอื่น ๆ อีกมากมาย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นพาท่านชมการแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพัน
กับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา จบการแสดงนำ
ท่านกลับสู่ที่พักโรงแรมเดิม 4 ดาว
วันที่ 8 ฮานอย - อ่าวฮาลองเบย์ – ล่องเรือ 160 กม.
08.00 น. คาราวานออกเดินทางสู่เมือง ฮาลองระยะทางประมาณ 160 กม.ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.วันนี้ค้างบนเรือ 1 คืน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำท่านชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้าน
ธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับและซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ ถ้ำด่งเทียนกุง ที่มีหินงอกหินย้อยที่
สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ
18.00 น. ค้างคืนบนเรือ (ห้องพักเหมือนในโรงแรม 2 เตียงห้องน้ำในตัว) พร้อมรับประทานอาหารค่ำ

วันที่9 เมืองฮาลอง – วิน 390 กม
07.00 น. บริการอาหารเช้า บนเรือพร้อมแล่นสู่ท่าเรือ
08.00 น. เดินทางมุ่งหน้าลงสู่เมืองวินตามถนนหมายเลข1
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
บ่าย นำชมอนุสาวรีย์ลุงโฮในเมืองวินห์ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของชาวเวียด (ถ้ามีเวลา)
17.00 น. คาราวานเดินทางถึงเมืองวินพร้อมเข้าพักโรงแรม 3 ดาว

วันที่10 วิน –ท่าแขก- นครพนม 330 กม.
08.00 น. ออกเดินทางสู่ชายแดนเวียดนามและลาวพร้อมผ่านข้ามแดน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง เดินทางต่อ
16.00 น. ถึงเมือง ท่าแขกผ่านการข้ามด่าน2ประเทศ ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่3สู่นครพนม
17.00 น. สิ้นสุดการบริการ

ต้องการข้อมูลเพิ่มลงe-mail แล้วจะจัดส่งให้ครับ หรือติดต่อ 081-8551409
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ


เพิ่มยอดขายด้วยแอปถ่ายรูป รูปจริง ตรงปก ไม่มีตัดต่อ ตรวจสอบได้ทุกรูป Click ดาวน์โหลดเลย


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       ตัวอย่างคาราวานครั้งที่ผ่านมา
คาราวานครั้งที่ 1 http://www.weekendhobby.com/offroad/mitsubishi/Question.asp?ID=18306
คาราวานครั้งที่ 2 http://www.thailandoffroad.com/khonoffroad/KhonoffroadBoard/question.asp?page=3&ID=10186

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

vps1992 จาก SAK 171.7.146.240 พฤหัสบดี, 27/9/2555 เวลา : 17:01  IP : 171.7.146.240   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 27456

คำตอบที่ 2
       สำหรับผู้ที่สนใจร่วมคาราวาน....เตรียมเอกสารได้แล้วครับ....... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

vps1992 จาก SAK 171.7.181.199 จันทร์, 1/10/2555 เวลา : 11:02  IP : 171.7.181.199   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 27457

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่

Loading...

เพิ่มยอดขายด้วยแอปถ่ายรูป รูปจริง ตรงปก ไม่มีตัดต่อ ตรวจสอบได้ทุกรูป Click ดาวน์โหลดเลย

Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันพฤหัสบดี,16 กรกฎาคม 2563 (Online 883 คน)