WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


รายงานโครงการสานฝันปันน้ำใน 7 วันเด็ก 2558
izu362
จาก Tik, IZU362
IP:101.108.158.206

อังคารที่ , 13/1/2558
เวลา : 11:23

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       สือบเนื่องจากกระทู้ กิจกรรมวันเด็ก 2558
http://www.weekendhobby.com/offroad/ISUZU/Question.asp?ID=11789

ผ่านกิจกรรมวันเด็ก 2558 ไปเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาไปอย่างสวยงาม ทั้งนี้เพราะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกผู้ใหญ่ใจบุญผู้ซึ่งมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือเด็กๆ ในชนบทเพื่อให้มีการพัฒนาในด้านจิตใจและการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น งานวันเด็กที่ผ่านมานับได้ว่าเราได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดีเยี่ยม เด็กๆทุกคนมีความสุขและดีใจที่คณะของเราเข้าไปจัดงานวันเด็กให้ ทั้งของขวัญวันเด็กก็มีมากมาย สิ่งที่เขาไม่มีหรือมีไม่ครบ เช่น เสื้อผ้าชุดนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ถุงเท้า เขาก็ได้รับกันครบทุกคน

ของขวัญทุกชิ้นที่ได้รับบริจาคมาเพื่อเด็กๆ มีจำนวนมาก รวมทั้งเงินบริจาคก็เป็นจำนวนที่สูงมากเกินความคาดหมาย เด็กๆ คุณครู และชาวบ้านในชุมชนต่างดีใจและขอบคุณในความเอื้อเฟื้อจากทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความสุขให้แก่ลูกหลายของเขา ซึ่งไม่เคยได้มีกลุ่มใดๆ เคยมอบให้อย่างนี้มาก่อน

ยอดเงินบริจาคที่ได้รับรวมทั้งสิ้น 158,094 บาทโดยมีรายนามผู้บริจาคดังนี้

1. คุณเจริญชัย ฮัดไข่-น้องกานต์ (กู๋ IZU649) 1,500.00
2. คุณหนุ่ม poonsak เสื้อ 6 ชุด 3,000.00
3. คุณเบ้น + จอย + ดาว 1,500.00
4. คุณเจริญพงษ์ วิเศษ (ติ๊ก IZU362) 2,000.00
5. นายอนุชัย ปฐมนีละ IZU642 2,000.00
6. คุณสมศักดิ์ เกื้อกิจ (พี่ตี๋ ดอนเมือง) IZU429 3,000.00
7. Cherry Bunyanuch คุณ Napa Saeloh 500.00
8. คุณธรรมนูญ สันทัดค้า IZU656 1,000.00
9. สมคิด ศิริปัญญาพรกุล (หน่อง) IZU232 2,000.00
10. จิเด๋อ IZU205 3,999.00
11. คุณพงศธร กระทุ่มทอง (อ๊อด IZU632) 2,000.00
12. คุณไฉน-ปาริชาติ ดีอุดม (หน่อย-ไหน) IZU519 1,500.00
13. คุณนววิธ กสิเสรีวงศ์ (เฮียวิธ) และเพื่อนๆ 10,000.00
14. คุณธนวัฒน์ เจนสุทธิเวชกุล (IZU477) 02 2,000.00
15. คุณจารุต อธิชลินทร (คาราวาน 07) 2,000.00
16. สุรศักดิ์ นาคใหญ่ (คาราวาน 05) 1,000.00
17. คุณฐิติ บุญยศ (คาราวาน 08) 1,000.00
18. คุณศิริลักษณ์ ปิ่นเกษร (คาราวาน 13) 1,000.00
19. คุณนวพล ถาวรามร (คาราวาน 14) 10,000.00
20. คุณพสุ เกษแม่นกิจ 1,000.00
21. คุณนิสันต์ โชคเฉลิมวงิศ์ (คาราวาน 19) 2,000.00
22. คุณนายสีหพงศ์ ศิริประภัสสร์ (IZU266) 2,000.00
23. คุณนางสาวยุพี สันติสุขโพธา (คาราวาน 08) 1,000.00
24. นพ.ณัฐพล วรรณวาทย์ (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 2,000.00
25. คุณธเนศ-คุณสิริสิรี ลิ้มสันติธรรม (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 1,000.00
26. คุณจิรวรรณ รุ่งเรืองวารินทร์ (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 500.00
27. คุณศรีสุรีย์ สูนย์พยานนท์ (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 400.00
28. คุณสิริลักษณ์ บุญปกครอง (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 350.00
29. คุณศิริยุพา จิวราศรีสกุล (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 350.00
30. คุณภิรมย์ คัมภีร์ธัมโม (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 1,500.00
31. คุณถาวร จอมพล (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 500.00
32. คุณสมร เรือนดี (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 500.00
33. คุณอรรจนา จุ้ยสาย (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 1,000.00
34. คุณพัชรา ไวยพารา (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 1,000.00
35. คุณสมทรง บุตรชีวัน (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 350.00
36. คุณกุหลาบ ศิลมั่น (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 350.00
37. คุณปริญญา นามกูล (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 350.00
38. พญ.บุศรา บุญบำรุง (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 1,500.00
39. พญ.เมธาวี ขุนแตง (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 500.00
40. คุณรุ่งทิพย์ คล้ายทิม (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 500.00
41. คุณประชุม พิทยานรเศรษฐ (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 500.00
42. คุณเบญจมาศ มธุรธารากุล (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 1,000.00
43. พญ.ศมน วงศ์วีระยุทธ (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 2,100.00
44. คุณทัดชา ชะบา (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 500.00
45. บริษัท ดีมาเตโก้ จํากัด (น้องโบ คาราวาน 01) 20,000.00
46. คุณวิษณุ สมนาม 500.00
47. คุณปรัชญากร อ่อนทรวง 1,500.00
48. คุณกฤติกรณ์ และเพื่อนพนักงาน Maxwell Innovation Co.,Ltd 5,000.00
49. คุณกฤติกรณ์ และเพื่อนพนักงาน Belton Industrial (Thailand) 1,600.00
50. คุณ ยุทธนา พราหมณ์แก้ว (หมูป่า IZU456) 1,000.00
51. คุณขนิษฐดา ทรัพย์ทวีพงศ์ (เอก คาราวาน 13) และเพื่อนๆ 7,000.00
52. คุณปาริชาติ ชื่นฤทัย (จากคูรหน่อย ไหน) 500.00
53. คุณเวหา-พัสตราภรณ์ แสนสกล (พัท-เวหา IZU569) 1,000.00
54. คุณอุดมศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์ 1,000.00
55. คุณมนตรี ธัมธาตรี (IZU563) 1,000.00
56. คุณสงกรานต์ บุญเกร 500.00
57. ศาลาเยาวชนและครอบครัวกลางมีนบุรี 500.00
58. คุณพรรณิภา เหลืองเชิดชัย ศาลมีนฯ 300.00
59. คุณอังจนา วงพานิช ศาลมีนฯ 200.00
60. ครูกิ (เพื่อนคุณเบ๊น) 200.00
61. คุณมนตรี เอราวรรณ (IZU680) 1,500.00
62. คุณสายธาร บุญประสาท 1,000.00
63. คุณลพ (Lopkrab Seescape) และเพื่อนๆ 33,345.00
64. น้องจิ๊บ (เพื่อนคุณ Lopkrab Seescape) 6,700.00

นอกจากนี้ยังมีของเล่นใหม่ๆ ของใช้ใหม่ๆ เครื่องเขียน ชุดนักเรียน ถุงเท้า ฯลฯที่ผู้บุญจัดซื้อมา รวมทั้งตุ๊กตาอื่นๆ จำนวนมากมายจนมิอาจนำมาบรรยายได้หมดในที่นี้ ผมในนามของผู้จัดโครงการฯ ขอขอบพระคุณมายังทุกๆ ท่านที่ได้ช่วยกันทำให้เด็กๆ มีความสุข เติมเต็มในส่วนที่เขาไม่ค่อยมีโอกาสที่จะรับหลายท่านที่ร่วมสนับสนุนแต่วันกิจกรรมติดภาระกิจไม่สามารถไปร่วมได้แต่ก็มอบสิ่งของและเงินบริจาคมาให้ ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสุขพลามัยแข็งแรงตลอดไป (ขออภัยที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบทุกคน)

ขอขอบคุณจากใจจริง
เจริญพงษ์ วิเศษ (ติ๊ก)
เจริญชัย ฮัดไข่ (กู๋) แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
      
ความสุขที่พวกเราสร้างให้เด็ก ๆ ความสุขที่เด็ก ๆ บ้านโคกไค ไม่เคยได้สัมผัสเลย วันนี้พวกเราได้ช่วยกันสร้างสรรให้แก่เขาและเธอ และเป็นการขนความสุขไปให้เขาและเธออย่างมากมาย

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

ขอบคุณมากครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

IZU 649 จาก IZU 649 พุธ, 14/1/2558 เวลา : 14:09  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14940

คำตอบที่ 2
      
จุดพักรถ นัดพบ ปั๊ม ปตท ที่ 2 ชัยบาดาล
เหมือนเค้าจะจัดที่จอดไว้ให้พวกเราเลย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

IZU 649 จาก IZU 649 พุธ, 14/1/2558 เวลา : 14:12  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14941

คำตอบที่ 3
      
มาเป็นขบวน (การ ) เลย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

IZU 649 จาก IZU 649 พุธ, 14/1/2558 เวลา : 14:15  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14942

คำตอบที่ 4
      
ถึง แล้ว รร. เด็ก ๆ นั่งรอกันพร้อมเลย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

IZU 649 จาก IZU 649 พุธ, 14/1/2558 เวลา : 14:17  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14943

คำตอบที่ 5
      
แต่งหน้ามารอเลย ดู ๆ 55 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

IZU 649 จาก IZU 649 พุธ, 14/1/2558 เวลา : 14:36  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14944

คำตอบที่ 6
      
ดู ดู๊ ดู ดูเขาทำ 555 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

IZU 649 จาก IZU 649 พุธ, 14/1/2558 เวลา : 14:47  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14945

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่  ตี๋ หน้าสนามบิน
www.teejeeper.com จำหน่ายอะไหล่ Jeep
M151 A1 A2 วิลลี่
Willy CJ หน้ากบ
084-0099828
กระทู้ถามตอบ
  ติดต่อลงโฆษณา
คลิ๊กที่นี่
  บุญลืออะไหล่Jeep
มีอะไหล่ทุกรุ่น
บอดี้ชิ้นส่วนเครื่อง
ราคาส่ง-ปลีก
097-1403423
086-5258484
เอ Banpong
อะไหล่ 4x4 เก่าจากญี่ปุ่นครับมีหลากหลาย
TEL:085-9555759

  อู่สุรชัย Jeeper House
ถนนนวมินทร์ บางกะปิ
โดยคุณสุรชัย
โทร 02-378-2484
081-859-5381 089-664-4030
  วินช์ SURE รถยก รถออฟโรด
โทร. 081-8645944
  GIANT4x4
ชุดลากเรือ รถกระบะ และ รถPPVทุกรุ่น!!และ อุปกรณ์ต่อรถพ่วง เทรลเลอร์ลากเรือ โทร 081-9144498,063-6639698
  ติดต่อลงโฆษณา
คลิ๊กที่นี่
  ติดต่อลงโฆษณา
คลิ๊กที่นี่
  หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี
Tel:02-892-1727-8
บางค้อดีเซล
เช็คปั้ม หัวฉีด เครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิด
ซ่อมเครื่อง โมดิฟาย เครื่องดีเซลเทอร์โบทุกชนิด รับแก้ควันดำ กินน้ำมัน วิ่งไม่ออก จำหน่ายหม้อน้ำ Line 063 954 1642,089-1375926,02-1957112 เฮียตี๋
 
  HAND MADE OFFROAD อุปกรณ์ตกแต่ง OFFROAD พร้อมดัดแปลงช่วงล่าง 2WD เป็น 4WD โดย คุณโกวิท สนิทชน โทร 089-7702523   Bird กระทะเหล็ก
ศูนย์รวมกระทะล้อเหล็ก กระทะล้อผ่า กระทะล้อเหล็กสำเร็จรูปรถ4x4
089-6114555 และ 086-8958866
  KS4x4
ขายชุดแต่ง OFF ROAD กันชน โรบาร์ บันไดข้าง โทร.0815195147
Line Id : 0815195147 Line Id : ks4x4dang
  S.C.C ปทุมธานี
Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันศุกร์,15 มกราคม 2564 (Online 1029 คน)