WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


@@.... ประเพณีวันสารทเดือนสิบ เมืองนคร ....@@
Ethan_Hunt
จาก Ethan_Hunt
IP:203.130.145.67

พฤหัสบดีที่ , 11/10/2550
เวลา : 16:25

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

      
ขณะนี้พี่ Von กำลังลงไปเก็บบรรยากาศ ประเพณีวันสารทเดือนสิบที่เมืองนครอยู่ ผมเลยถือโอกาสนำเรื่องราวของประเพณีที่เก่าแก่และดีงามของชาวใต้มาปูพื้นให้เพื่อนๆฟังก่อน เริ่มกันเลยครับ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
      
วันสารทเดือนสิบ

ช่วงเวลาระยะเวลาของการประกอบพิธีสารทเดือนสิบมีขึ้นในวันแรม๑ค่ำถึงแรม๑๕ค่ำเดือนสิบ แต่วันที่ชาวปักษ์ใต้นิยมทำบุญคือวันแรม ๑๓-๑๕ ค่ำประเพณีวันสาทรเดือนสิบ เป็นประเพณีที่ได้รับมาจากศาสนาพราหมณ์ของอินเดีย ส่วนใหญ่จะตรงกับเดือนกันยายน เป็นฤดูสารท ...... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Ethan_Hunt จาก Ethan_Hunt 203.130.145.67 พฤหัสบดี, 11/10/2550 เวลา : 16:29  IP : 203.130.145.67   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13653

คำตอบที่ 2
      
ความหมายและความสำคัญ ของประเพณี

เป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวปักษ์ใต้ ที่เชื่อว่าบรรพบุรุษอันได้แก่ ปู่ย่า ตายายและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วหากทำความชั่วจะตกนรกกลายเป็นเปรต ต้องทนทุกข์ทรมานในอเวจี ต้องอาศัยผลบุญที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้แต่ละปีมายังชีพ

ดังนั้นในวันแรม ๑ ค่ำเดือนสิบ คนบาปทั้งหลายที่เรียกว่าเปรตจึงถูกปล่อยตัวกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้องและจะกลับไปนรกในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ในโอกาสนี้เองลูกหลานและผู้ยังมีชีวิตอยู่จึงนำอาหารไปทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที
........... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Ethan_Hunt จาก Ethan_Hunt 203.130.145.67 พฤหัสบดี, 11/10/2550 เวลา : 16:33  IP : 203.130.145.67   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13654

คำตอบที่ 3
      
พิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบ มีดังนี้ ....

๑. การจัดหฺมฺรับเริ่มในวันแรม ๑๓ ค่ำ ชาวบ้านจะเตรียมซื้ออาหารแห้ง พืชผักที่เก็บไว้ได้นาน ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และขนมที่เป็นสัญลักษณ์ของสารทเดือนสิบ จัดเตรียมใส่หฺมฺรับการจัดหฺมฺรับ คือ การบรรจุและประดับด้วยสิ่งของ อาหาร ขนมเดือนสิบลงในภาชนะที่เตรียมไว้ เช่น ถาด กาละมัง เข่ง กระเชอ เป็นต้น ชั้นล่างสุดบรรจุอาหารแห้ง ชั้นสองเป็นพืชผักที่เก็บไว้นาน ชั้นสามเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน ขั้นบนสุด ประดับขนมสัญลักษณ์เดือนสิบ ได้แก่ ขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมดีซำ

ขนมแต่ละชนิดมีความหมายดังนี้
ขนมลา เป็นเสมือนเสื้อผ้าที่ให้บรรพบุรุษใช้นุ่งห่ม
ขนมพอง เป็นเสมือนแพที่ให้บรรพบุรุษข้ามห้วงมหรรณพ
ขนมกง เป็นเสมือนเครื่องประดับ ใช้ตกแต่งร่างกาย
ขนมบ้า เป็นเสมือนเมล็ดสะบ้า ไว้เล่นในวันตรุษสงกรานต์
ขนมดีซำ เป็นเสมือนเงินตรา ไว้ให้ใช้สอย


๒. การยกหฺมฺรับในวันแรม ๑๔ หรือ๑๕ค่ำชาวบ้านจะยกหฺมฺรับที่จัดเตรียมไว้ไปวัดและนำภัตตาหารไปถวายพระด้วยโดยเลือกไปวัดที่อยู่ใกล้บ้านหรือวัดที่บรรพบุรุษของตนนิยมไป

๓. การฉลองหฺมฺรับและบังสุกุลเมื่อนำหมฺรับไปวัดแล้วจะมีการฉลองหฺมฺรับและทำบุญเลี้ยงพระเสร็จแล้วจึงมีการบังสุกุลการทำบุญ วันนี้เป็นการส่งบรรพบุรุษและญาติพี่น้องให้กลับไปยังเมืองนรก

๔. การตั้งเปรตเสร็จจากการฉลองหมฺรับและถวายภัตตาหารแล้ว ชาวบ้านจะนำขนมอีกส่วนหนึ่งไปวางไว้ตามบริเวณลานวัด ข้างกำแพงวัด โคนไม้ใหญ่ เรียกว่า ตั้งเปรต เพื่อแผ่ส่วนกุศลเป็นทานแก่ผู้ล่วงลับที่ไม่มีญาติ หรือญาติไม่มาร่วมทำบุญให้ การชิงเปรตจะทำตอนตั้งเปรตเสร็จแล้ว เพราะเชื่อว่าถ้าหากใครได้กินของเหลือจากการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ จะได้รับกุศลเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง บางวัดนิยมสร้างหลาเปรต เพื่อสะดวกแก่การตั้งเปรต บางวัดสร้างหลาเปรตไว้บนเสาสูงเพียงเสาเดียว เกลาและชะโลมน้ำมันเสาจนลื่น เมื่อเวลาชิงเปรตผู้ชนะคือผู้ที่สามารถปีนไปถึงหลาเปรตซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมาก จึงสนุกสนานและตื่นเต้น ......... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Ethan_Hunt จาก Ethan_Hunt 203.130.145.67 พฤหัสบดี, 11/10/2550 เวลา : 16:40  IP : 203.130.145.67   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13655

คำตอบที่ 4
      
จุดมุ่งหมายของประเพณีสารทเดือนสิบน่าจะเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่จะบอกลูกหลานให้ .....

- แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ได้อบรมเลี้ยงดูลูกหลาน เพื่อตอบแทนบุญคุณ ลูกหลานจึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้
- เป็นโอกาสได้รวมญาติที่อยู่ห่างไกล ได้พบปะทำบุญร่วมกันสร้างความรักใคร่สนิทสนมในหมู่ญาติ
- เป็นการทำบุญในโอกาสที่ได้รับผลผลิตทางการเกษตรที่เริ่มออกผลเพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
- ฤดูฝนในภาคใต้จะเริ่มขึ้นในปลายเดือนสิบ พระภิกษุสงฆ์บิณฑบาตยากลำบาก ชาวบ้านจึงจัดเสบียงอาหารนำไปถวายพระในรูปของหฺมฺรับ ให้ทางวัดได้เก็บรักษาเป็นเสบียงสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในฤดูฝน

ประเพณีนี้นับว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม น่ายึดถือและเผยแพร่ เปรียบแล้วก็น่าจะใกล้เคียงกับ วันฮาโลวีน ของฝรั่ง ........ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Ethan_Hunt จาก Ethan_Hunt 203.130.145.67 พฤหัสบดี, 11/10/2550 เวลา : 16:56  IP : 203.130.145.67   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13656

คำตอบที่ 5
      
ความหมายของภาษาท้องถิ่น :

หฺมฺรับ อ่าน หมับ หมายถึง การจัดเอา พอง-ลา-ขนม มาประดับตกแต่ง ใส่สำหรับ ตามรูป อาจมาจากคำว่าสำหรับ

ขนมดีซำ เป็นชื่อขนม ลักษณะเป็นวงกลม ใช้แทนแหวน

ตั้งเปรต การชิงเปรต หลาเปรต
เปรต= อสูรกายที่ออกมาในเดือนสิบ เพื่อขอส่วนบุญ
ตั้งเปรต= การเอาขนมต่างๆไปตั้งให้เปรตขึ้นมารับเอาไป
หลาเปรต= ศาลาที่ตั้งของเพื่อให้เปรตมารับเอาไป

ต้องขอขอบคุณ คุณอานุภาพ สุวรรณวิโก นายหัวแห่งปูนทุ่งสง ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ขอรับ ....... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Ethan_Hunt จาก Ethan_Hunt 203.130.145.68 พฤหัสบดี, 11/10/2550 เวลา : 17:09  IP : 203.130.145.68   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13657

คำตอบที่ 6
      
กำลังจะเขียนถึงคุณสิงห์พอดีเรื่องวันสารท คือวันปล่อยผี วันนี้พอดี

ไปไหนมาไหนอย่ากลับดึก ๆ นะขอรับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

somsaks จาก หนุ่มกระโทก 202.91.18.200 พฤหัสบดี, 11/10/2550 เวลา : 19:10  IP : 202.91.18.200   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13669

คำตอบที่ 7
      
อยากฟังเรื่อง " ผี " ครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

kupree จาก kupree พฤหัสบดี, 11/10/2550 เวลา : 20:20  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13673

คำตอบที่ 8
      

เอาตอนผมโดนผีลากออกจากมุ้ง หรือว่า ตอนผีเลียนเสียงคนที่บ้าน ให้เปิดประตู ดีครับ ?? แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

somsaks จาก หนุ่มกระโทก 202.91.18.200 พฤหัสบดี, 11/10/2550 เวลา : 20:41  IP : 202.91.18.200   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13674

คำตอบที่ 9
       รบกวนขึ้นกระทู้ใหม่ได้ปะ จะได้รู้กันไปเลย (จะได้ไม่ต้องเปิดดูอะ เพราะต้องแอบเข้าเวป ตอนดึก ๆ มันกลัว... )

ฉงฉานหนูเถอะนะ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

saii จาก นิหน่อย 202.57.171.248 พฤหัสบดี, 11/10/2550 เวลา : 22:32  IP : 202.57.171.248   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13682

คำตอบที่ 10
       ช่วงนี้ผมประกาศเคอร์ฟิวส์ตัวเองครับไม่ออกจากบ้านคนเดียวเกิน3ทุ่มครับพี่หนุ่ม จะเล่นnetกลางคืนยังต้องเว้นบ้าง ไม่อย่างนั้นเสียวสันหลัง แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก สิงห์pajeromans 203.153.170.18 ศุกร์, 12/10/2550 เวลา : 09:15  IP : 203.153.170.18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13683

คำตอบที่ 11
       เยี่ยมเลยขอรับป๋า Ethan

กระยาสารท แม่ทำแข็งโป๊กเลย (แม่บอกผิดสูตรไปหน่อย) ถวายพระไม่รู้ท่านฉันแล้วฟันฟางเป็นเช่นไรบ้าง ไม่รู้ได้บุญหรือเปล่ากันเนี่ย ขอรับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Rin จาก Rin 202.12.118.61 ศุกร์, 12/10/2550 เวลา : 09:58  IP : 202.12.118.61   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13684

คำตอบที่ 12
      
หมฺรับ จัดแบบสวยงามเป็นองค์พระธาตุเมืองนครฯ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Ruj 125.27.195.62 ศุกร์, 12/10/2550 เวลา : 19:06  IP : 125.27.195.62   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13694

คำตอบที่ 13
      
ประกอบด้วย ขนมลา

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Ruj 125.27.195.62 ศุกร์, 12/10/2550 เวลา : 19:08  IP : 125.27.195.62   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13695

คำตอบที่ 14
      
ขนมกง หรือ ขนมไข่ปลา

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Ruj 125.27.195.62 ศุกร์, 12/10/2550 เวลา : 19:12  IP : 125.27.195.62   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13697

คำตอบที่ 15
      
ขนมบ้า

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Ruj 125.27.195.62 ศุกร์, 12/10/2550 เวลา : 19:18  IP : 125.27.195.62   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13698

คำตอบที่ 16
      
ขนมดีซำ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Ruj 125.27.195.62 ศุกร์, 12/10/2550 เวลา : 19:20  IP : 125.27.195.62   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13700

คำตอบที่ 17
      
ขนมพอง

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Ruj 125.27.195.62 ศุกร์, 12/10/2550 เวลา : 19:22  IP : 125.27.195.62   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13701

คำตอบที่ 18
      
อาหารแห้ง ด้าย เข็ม สำหรับใส่ในหมฺรับ คล้ายๆทำสังฆทานในภาคกลาง

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Ruj 125.27.195.62 ศุกร์, 12/10/2550 เวลา : 19:26  IP : 125.27.195.62   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13702

คำตอบที่ 19
      
ยกไปวัด

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Ruj 125.27.195.62 ศุกร์, 12/10/2550 เวลา : 19:31  IP : 125.27.195.62   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13703

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Ruj 125.27.195.62 ศุกร์, 12/10/2550 เวลา : 19:32  IP : 125.27.195.62   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13704

คำตอบที่ 21
      
หมฺรับที่บ้าน ยึดเศรษฐกิจพอเพียง

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Ruj 125.27.195.62 ศุกร์, 12/10/2550 เวลา : 19:34  IP : 125.27.195.62   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13705

คำตอบที่ 22
      
ขออภัยนะป๋า เขาอ่านว่า " หมฺรับ " มี ร.เรือ กล้ำด้วย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Ruj 125.27.195.62 ศุกร์, 12/10/2550 เวลา : 19:43  IP : 125.27.195.62   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13706

คำตอบที่ 23
      
ประเพณีโบราณเขาจะยกกันเป็นแข่งใหญ่ๆ

ประมาณว่าต้องช่วยกันหามเข้าวัดเลยล่ะ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Ruj 125.27.195.62 ศุกร์, 12/10/2550 เวลา : 19:45  IP : 125.27.195.62   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13707

คำตอบที่ 24
      
วันที่สองหลังจากทำพิธีบังสกุลและถวายภัตตาหารเพลแล้ว

ก็จะมีพิธี "ตั้งเปรต" นอกกำแพงวัด เพื่อทำบุญให้กับบรรดาวิญญาณที่ไม่มีมีญาติ เชื่อกันว่าเปรตปากเท่ารูเข็ม จึงต้องมีขนมลาเป็นหลัก

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Ruj 125.27.195.62 ศุกร์, 12/10/2550 เวลา : 19:50  IP : 125.27.195.62   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13708

คำตอบที่ 25
      
"ชิงเปรต" อันเป็นที่มาของเด็กๆที่จะเข้ามาแย่งกันหาเงินที่ใส่ในสำรับเปรต

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Ruj 125.27.195.62 ศุกร์, 12/10/2550 เวลา : 19:53  IP : 125.27.195.62   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13709

คำตอบที่ 26
       ประเพณีที่ทรงคุณค่ารักษาเพื่อลูกหลาน เด๊อ...ขอรับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Rin จาก Rin 202.12.118.61 เสาร์, 13/10/2550 เวลา : 08:29  IP : 202.12.118.61   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13712

คำตอบที่ 27
       แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก สิงห์pajeromans 58.8.19.163 เสาร์, 13/10/2550 เวลา : 10:20  IP : 58.8.19.163   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13716

คำตอบที่ 28
       วันสาทรเดือนสิบเป็นวันปล่อยผีจริงหรอ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก คนคอนนิ 117.47.203.15 อาทิตย์, 7/9/2551 เวลา : 10:25  IP : 117.47.203.15   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31866

คำตอบที่ 29
       เป็นวันปล่อยผีตามที่เขาเล่าต่อกันมา โดยเฉพาะผีไร้ญาติ จะได้มีโอกาสรับทานจากผู้ที่มาทำบุญ ถึงจะไม่มาก แต่ก็บรรเทาความทรมานจากกรรมที่ก่อไว้ในภพก่อนๆ
ใกล้ถึงวันทำบุญแล้ว ปีนี้คงต้องทำมากหน่อย ทุกวันนี้เปรตเยอะจริงๆ ทั้งที่ตายและยังไม่ตาย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Tommy_Prerunner จาก Tommy TOC812 118.173.143.224 อังคาร, 9/9/2551 เวลา : 18:23  IP : 118.173.143.224   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 31949

คำตอบที่ 30
       พอง ลา หนมไขปลา หนมบ่า ดีซำ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก วิศา 203.155.153.110 พฤหัสบดี, 11/9/2551 เวลา : 15:19  IP : 203.155.153.110   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 32032

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอังคาร,19 มิถุนายน 2561 (Online 625 คน)