WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


รถติดแก็ส LPG ครบ 10 ปี ไม่ต้องเปลี่ยนถัง ให้วิศวกรตรวจใช้ได้ครั้งละ 5 ปี ตามประกาศขนส่งใหม่
webmaster
จาก webmaster(นินจาฯ)
IP:184.22.230.215

เสาร์ที่ , 3/2/2561
เวลา : 12:34

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       หน้า ๙๓
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ข้อ 7 ให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถนํารถมาทําการตรวจและทดสอบถังโดยผู้ตรวจและ
ทดสอบถัง เมื่อถังมีอายุใช้งานมาแล้วครบ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ตรวจและทดสอบครั้งแรก หลังจากนั้นให้
ทําการตรวจและทดสอบถังทุก ๕ ปี
ข้อ 8 หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบที่ได้ออกไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะครบกําหนดการตรวจและทดสอบครั้งต่อไป หรือให้สิ้นสุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงถัง
หรือส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามข้อ 6
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สนิท พรหมวงษ์
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ที่มา

http://apps.dlt.go.th/ngv/Car-LPG-23Dec51/lpg_car02.pdf


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ครับ

เฉพาะถังที่ใช้วาล์ว ที่ีโซลินอยควบคุมนะครับ

http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?id=51967

 แก้ไขเมื่อ : 3/3/2561 13:55:57

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) เสาร์, 3/2/2561 เวลา : 12:35  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 43168

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) เสาร์, 3/3/2561 เวลา : 13:56  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 43180

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอาทิตย์,18 พฤศจิกายน 2561 (Online 449 คน)