WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


รถติดแก็ส LPG ครบ 10 ปี ไม่ต้องเปลี่ยนถัง ให้วิศวกรตรวจใช้ได้ครั้งละ 5 ปี ตามประกาศขนส่งใหม่
webmaster
จาก webmaster(นินจาฯ)
IP:184.22.230.215

เสาร์ที่ , 3/2/2561
เวลา : 12:34

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       หน้า ๙๓
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ข้อ 7 ให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถนํารถมาทําการตรวจและทดสอบถังโดยผู้ตรวจและ
ทดสอบถัง เมื่อถังมีอายุใช้งานมาแล้วครบ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ตรวจและทดสอบครั้งแรก หลังจากนั้นให้
ทําการตรวจและทดสอบถังทุก ๕ ปี
ข้อ 8 หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบที่ได้ออกไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะครบกําหนดการตรวจและทดสอบครั้งต่อไป หรือให้สิ้นสุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงถัง
หรือส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามข้อ 6
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สนิท พรหมวงษ์
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ที่มา

http://apps.dlt.go.th/ngv/Car-LPG-23Dec51/lpg_car02.pdf


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษคำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ครับ

เฉพาะถังที่ใช้วาล์ว ที่ีโซลินอยควบคุมนะครับ

http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?id=51967

 แก้ไขเมื่อ : 3/3/2561 13:55:57

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) เสาร์, 3/2/2561 เวลา : 12:35  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 43168

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) เสาร์, 3/3/2561 เวลา : 13:56  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 43180

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอาทิตย์,23 กุมภาพันธ์ 2563 (Online 582 คน)