WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


เชิญเข้าร่วมโครงการอาสาสร้างศาลาดิน รุ่น 2 แล้ว ค่ะ
ohio
จาก ohio
IP:203.121.171.114

อังคารที่ , 22/1/2551
เวลา : 13:47

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       โครงการอาสาสร้างศาลาดินเอนกประสงค์
วัดป่าสามแยก จ.เพชรบูรณ์
วิถีชีวิตที่เรียบง่าย อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ มีอิสระและการแสวงหาสัจจะแห่งชีวิต โดยการเริ่มหัดทำอะไรแบบพึ่งพาตนเอง เป็นการปลดปล่อยตัวเองทั้งจิตใจ และร่างกายเพื่อออกจากผลกระทบของการใช้ระบบนิเวศวิทยาที่มากเกินไปในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน การทำลายป่า มลภาวะที่เป็นพิษ ฯลฯ ที่ได้รับจึงต้องพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเท่าที่พอจะทำได้
การก่อสร้างบ้านดินในประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้น เพราะมีการนำวิธีการก่อสร้างมาใช้เพียง 5 วิธี ที่เลือกใช้วิธีการก่ออิฐด้วยดินดิบ(Adobe) มากที่สุดในประเทศ จากที่มีวิธีกว่า 14 วิธีทั่วโลก ซึ่งอาจเพราะเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และประหยัดที่สุด แต่หากวิศวกร สถาปนิก และ ช่างเทคนิก มีการศึกษา ค้นคว้าและทดสอบมากกว่านี้ ตามหลักวิชาการที่ดี จะทำให้มีการพัฒนาเทคนิคการสร้างบ้านดินจากเดิมทีสร้างเพื่ออยู่อาศัยแบบพื้นบ้าน มาเป็นการประยุกต์ใช้ในระดับสังคมเมือง เป็นแบบทุนนิยมได้โดยไม่ยากนัก เช่น หมู่บ้านดินในเขตเมือง แค้มป์คนงานก่อสร้าง ที่มีลักษณะชุมชนที่ถูกสุขลักษณะหรือแม้กระทั่ง สร้างผลิตภัณฑ์บ้านดินขายตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้การสร้างบ้านดินยังเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และ ชุมชน จากความร่วมไม้ร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง การออกแบบ รวมทั้งการซ่อมแซมได้เอง จึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการดึงศักยภาพที่ทุกคนมีอยู่ ซึ่งไม่ใช่มาจากเงิน หรือทอง แต่คือการเข้าไปเรียนรู้
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสร้างบ้านดินในสังคมไทย โดยจัดโครงการอาสาสร้างศาลาดินเอนกประสงค์ ให้กับหลวงปู่เกษม อาจิณณสีโล วัดป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
กิจกรรมนี้ท่านจะได้เรียนรู้และปฎิบัติดังนี้
1. การทดสอบดิน
2. ทำก้อนดิน
3. การก่อผนังดิน
4. การฉาบ
5. การทำสีดิน
6. การติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง
7. การทำเฟอร์นิเจอร์ดิน (ที่นั่งดิน)
8. เรียนรู้ ปัญหาและข้อควรระวังในการทำบ้านดิน อย่างละเอียด
9. ตอบปัญหาข้อข้องใจในการทำบ้านดิน
โดย คุณสุรัช สะราคำ เครือข่ายบ้านดิน จ.ชัยภูมิ
• ร่วมทำบุญสร้างศาลาดินเอนกประสงค์ให้กับวัดป่าสามแยก จ.เพชรบูรณ์
• เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ขั้นตอนการสร้างบ้านดินทุกขั้นตอน อบรมในเชิงปฎิบัติการ
• เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง โดยสร้างบ้านดินได้ด้วยตนเอง
• เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน จากกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ได้พบเพื่อนๆ ที่มีแนวคิดเหมือนกัน

ร่วมเป็นอาสาสมัครในการลงแขก สร้างศาลาดิน โดยการร่วมเรียนรู้เชิงปฎิบัติการสร้างศาลาดิน วัดป่าสามแยก จ.เพชรบูรณ์ ที่แบ่งออกเป็นรุ่นๆ ดังนี้

18 – 20 ม.ค. 51 อาสาสร้างศาลาดิน รุ่น 1 (ปิดรับสมัคร)
22 – 24 ก.พ. 51 อาสาสร้างศาลาดิน รุ่น 2 (เปิดรับสมัคร)
21 – 23 มี.ค. 51 อาสาสร้างศาลาดิน รุ่น 3 (เปิดรับสมัคร)


จำนวนที่รับ ไม่จำกัดจำนวนต่อรุ่น

การเตรียมตัว
1.หมวก
2.เสื้อยืด (สำหรับใส่ทำงาน)
3.กางเกงขาสั้น (สำหรับใส่ทำงาน)
4.ไฟฉาย
5.เสื้อกันหนาว สำหรับตอนกลางคืน
6.รองเท้าแตะ
กำหนดการ
วันแรก
07.00 น. ออกเดินทางจากกทม.- วัดป่าสามแยก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
13.00 น. เรียนรู้เรื่องการทดสอบดิน, ทำก้อนอิฐดิน การก่อ, การฉาบพร้อมดูตัวอย่างบ้านดิน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
19.30 น. กิจกรรมสันทนาการ พูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
วันที่สอง
08.30 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
09.30 น. ฟังบรรยายสไลด์ แนะนำวิธีการทำ เฟอร์นิเจอร์
10.00 น. ทำก้อนอิฐดิน, ก่อ, ฉาบ
12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
14.00 น. สร้างศาลาดิน(ต่อ) แนะนำวิธีทำช่อง ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ฉาบปูนฉาบ18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันที่สาม
08.30 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
09.30 น. ปิดการอบรม เดินทางกลับ
สวัสดิการที่มีให้
1. อาหาร 5 มื้อ
2. ที่พัก 2 คืน 3 วัน
3.สมุดโน๊ต 1 เล่ม
4.ดินสอ 1 แท่ง

สมทบค่าใช้จ่าย
กิจกรรมนี้สมทบค่าใช้จ่ายเฉพาะเป็นค่าเดินทาง
จากกรุงเทพฯ – อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ (6 ชม.)
สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนงานสร้างครั้งนี้ หรือ ต้องการร่วมทำบุญในการจัดซื้อวัสดุ เช่น ไม้ หลังคา ทราย ยังสามารถแสดงเจตนาได้กับคณะกรรมการวัด ที่วัดป่าสามแยก โดยตรง ไม่มีการเรี่ยไรเงินโดยเด็ดขาด Website: www.samyaek.com

สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยวิธีการดังนี้
ติดต่อคุณกมลพัชร 084 664 8814
Call Center 0 2693 4001
Website: www.twoplustrainingcenter.com
Email: seminar@twoplustrainingcenter.com

เส้นทางการเดินทาง
จากกรุงเทพฯ เข้าหล่มสัก เลี้ยวขวาลงชุมแพ เป็นเส้นทางไปอุทยานน้ำหนาว ช่วงกลางทาง บนภูเขาจะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายไป อ.น้ำหนาว ให้ขับรถไปจนถึง อ.น้ำหนาว แล้วขับต่อไปทางบ้านผาลาน้อย ซึ่งห่างจาก อ.น้ำหนาว 30 กิโลเมตร เมื่อไปถึงบริเวณนั้นจะมีป้ายวัดชี้ทาง หรือไม่ก็ถามคนแถวนั้นก็พอจะรู้ทางไปวัดป่าสามแยก ของหลวงปู่เกษม แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       ภาพบรรยากาศรุ่นที่ 1 ค่ะ สนใจรุ่น 2 สมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ ค่ะ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ohio จาก ohio 203.121.171.114 อังคาร, 22/1/2551 เวลา : 14:06  IP : 203.121.171.114   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 34762

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ohio จาก ohio 203.121.171.114 อังคาร, 22/1/2551 เวลา : 14:07  IP : 203.121.171.114   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 34763

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ohio จาก ohio 203.121.171.114 อังคาร, 22/1/2551 เวลา : 14:31  IP : 203.121.171.114   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 34765

คำตอบที่ 4
       รุ่น 2 เปิดรับสมัครแล้วค่ะ เพื่อนๆ คนไหนสนใจ สามารถสำรองที่นั่งได้เลยค่ะ ตามที่อยู่ ที่ให้ไว้ด้สนบน นะค่ะ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก ohio 203.121.171.114 อังคาร, 22/1/2551 เวลา : 14:55  IP : 203.121.171.114   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 34766

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ohio จาก ohio 203.121.171.114 ศุกร์, 25/1/2551 เวลา : 14:49  IP : 203.121.171.114   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 34806

คำตอบที่ 6
       ไปกันเยอะๆๆ นะค่ะ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก ohio 203.121.171.114 ศุกร์, 1/2/2551 เวลา : 12:40  IP : 203.121.171.114   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 34900

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่
  ตี๋ หน้าสนามบิน
www.teejeeper.com จำหน่ายอะไหล่ Jeep
M151 A1 A2 วิลลี่
Willy CJ หน้ากบ
084-0099828
กระทู้ถามตอบ
  ติดต่อลงโฆษณา
คลิ๊กที่นี่
  บุญลืออะไหล่Jeep
มีอะไหล่ทุกรุ่น
บอดี้ชิ้นส่วนเครื่อง
ราคาส่ง-ปลีก
097-1403423
086-5258484
เอ Banpong
อะไหล่ 4x4 เก่าจากญี่ปุ่นครับมีหลากหลาย
TEL:085-9555759

  อู่สุรชัย Jeeper House
ถนนนวมินทร์ บางกะปิ
โดยคุณสุรชัย
โทร 02-378-2484
081-859-5381 089-664-4030
  วินช์ SURE รถยก รถออฟโรด
โทร. 081-8645944
  GIANT4x4
ชุดลากเรือ รถกระบะ และ รถPPVทุกรุ่น!!และ อุปกรณ์ต่อรถพ่วง เทรลเลอร์ลากเรือ โทร 081-9144498,063-6639698
  ติดต่อลงโฆษณา
คลิ๊กที่นี่
  สไมล์แก็สออโต้
ตรวจประจำปี LPG/NGV ถังเเก๊ส10ปี ตรอ.ต่อภาษี พรบ.โทร.085-9082957,096-7783099
  หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี
Tel:02-892-1727-8
บางค้อดีเซล
เช็คปั้ม หัวฉีด เครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิด
ซ่อมเครื่อง โมดิฟาย เครื่องดีเซลเทอร์โบทุกชนิด รับแก้ควันดำ กินน้ำมัน วิ่งไม่ออก จำหน่ายหม้อน้ำ Line 063 954 1642,089-1375926,02-1957112 เฮียตี๋
 
  HAND MADE OFFROAD อุปกรณ์ตกแต่ง OFFROAD พร้อมดัดแปลงช่วงล่าง 2WD เป็น 4WD โดย คุณโกวิท สนิทชน โทร 089-7702523   Bird กระทะเหล็ก
ศูนย์รวมกระทะล้อเหล็ก กระทะล้อผ่า กระทะล้อเหล็กสำเร็จรูปรถ4x4
089-6114555 และ 086-8958866
  KS4x4
ขายชุดแต่ง OFF ROAD กันชน โรบาร์ บันไดข้าง โทร.0815195147
Line Id : 0815195147 Line Id : ks4x4dang
  S.C.C ปทุมธานี
Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอาทิตย์,25 กันยายน 2565 (Online 2685 คน)