WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net
กลุ่มเส้นทางบุญ โครงการทำดีแทนคุณแผ่นดินปี6
Tim ka ru
จาก King star
IP:136.8.2.71

เสาร์ที่ , 21/11/2558
เวลา : 05:08

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       กลุ่มเส้นทางบุญ โครงการทำดีแทนคุณแผ่นดินปี6 ประจำปี2558 ปีนี้จะไปทำการเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว วันที่ 5-6 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 จังหวัดสระแก้ว เปิ ดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2518 โดย
มีนายสวิง บุญโต มอบที่ดินให้สร้างโรงเรียนมีเนื้อจำนวน 42 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา โดยมีนายสมพงษ์ คำ
ภิรมย์ เป็นครูใหญ่คนแรก ถึง พ.ศ. 2520 ต่อมาทางราชการส่งนายอิสาร ไชยฤทธิ์ เป็นครูใหญ่คนที่ 2 ได้ทำ
การเปิ ดการเรียนการสอนตั1งแต่ชั1น ป.1-ป.4 และได้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ1นใหม่ ได้พ้นจากตำแหน่งเมื่อปี
พ.ศ. 2529 ต่อมาได้แต่งตั1งนายสุพงจ์ นะตาปา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนที่ 3 ถึงปี พ.ศ. 2532 และส่งนายสุ
พจน์ ดีปรีชา เป็นครูใหญ่คนที 4 มาดำรงตำแหน่งแทนและพ้นจากตำแหน่งเมือวันที 17 มกราคม พ.ศ. 2533
ต่อมาปี พ.ศ.2535 มีนางอังศนา นนทกาล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนที 5 ถึงปี พ.ศ. 2539 และทางราชการ
ได้ส่งนางปวีณรัตน์ เวชสถล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนที 6 ถึงปี พ.ศ. 2544 ต่อมาส่งนายสุวาวิโรจน์ จันลา
มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนที 7 ถึงปี พ.ศ. 2545 ต่อมามีนายอภิรัฐ รอดเกิด มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนที M
ถึงปี พ.ศ.2546 ในแต่ละปี โรงเรียนได้รับงบประมาณในการบริหารงานโรงเรียนและการจัดชื้ออุปกรณ์
การเรียนการสอนค่อนข้างน้อย และปัจจุบันหลังคาห้องเรียนในระดับชั1นอนุบาลมีการชำรุดมากแล้วซึงทาง
โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุขยังขาดงบประมาณในการซ่อมแซมอยู่จำนวนมาก
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข
ปัจจุบันมีนายศรายุทธ เวียงวิเศษ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข
มีข้าราชการครูจำนวน 3 ท่าน ครูธุรการจำนวน 1 ท่าน และพีเลี1ยงเด็กพิการจำนวน 1 ท่าน รวมทั1งหมด 5
ท่าน เปิ ดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั1นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั1นประถมศีกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งหมด 35
คน แบ่งเป็นนักเรียนชายจำนวน 16 คน และนักเรียนหญิง จำนวน 19 คน
อุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน
สมุด ดินสอ ปากกา กระดาษวาดเขียน สีน้ำ สีเทียนหนังสือเรียน ระดับชั1นอนุบาลปี ที่1 ถึง
ระดับชั1นประถมศึกษาปีที่ 6 อุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมนันทนาการของเด็กนักเรียน
อุปกรณ์เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
1.1 ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเรียนใหม่จากเดิมมีสภาพทีชำรุด
1.2 อุปกรณ์สนับสนุนสือการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน
แผนการทำโครงการพัฒนา
1. สำรวจสถานที สำรวจความต้องการของโรงเรียน คณะเดินทางไปสำรวจ ในวันอาทิตย์ที
14 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (เป้ าหมายคือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสทางการศึกษา)
2. จัดทำโครงการ จัดหา และสมทบทุนเพือพัฒนาโรงเรียน โดยกำหนดวันทำกิจกรรมในวันเสาร์ที
05 ธันวาคม 2558

 แก้ไขเมื่อ : 21/11/2558 5:53:33 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Tim ka ru จาก King star เสาร์, 21/11/2558 เวลา : 05:55  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 53126

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Tim ka ru จาก King star เสาร์, 21/11/2558 เวลา : 05:59  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 53127

คำตอบที่ 3
       โรงเรียน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Tim ka ru จาก King star เสาร์, 21/11/2558 เวลา : 06:01  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 53128

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Tim ka ru จาก King star เสาร์, 21/11/2558 เวลา : 06:02  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 53129

คำตอบที่ 5
       รื้อเอาหลังคาเก่าลง

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Tim ka ru จาก King star เสาร์, 21/11/2558 เวลา : 06:04  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 53130

คำตอบที่ 6
       เตรียมขึ้นโครงหลังคาใหม่ใช้เหล็กแทนไม้และมุงหลังคาด้วยแมนทัลชีทครับงบประมาณช่างตีราคาไว้ 95,000 บาท ทางกลุ่มเส้นทางบุญกำลังระดมทุนกันอยู่ ท่านใดสนใจที่ร่วมทำความดีแทนคุณแผ่นดินปีที่6 กับกลุ่มเส้นทางบุญก็ขอเชิญนะครับ ตามบัญชีหมายเลข 279-5-66155-8 ธ.กรุงเทพ สาขาศรีราชา เธียรชัย มากนวล

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Tim ka ru จาก King star เสาร์, 21/11/2558 เวลา : 06:14  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 53131

คำตอบที่ 7
       เด็กนักเรียน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Tim ka ru จาก King star เสาร์, 21/11/2558 เวลา : 06:16  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 53132

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่

Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันจันทร์,10 สิงหาคม 2563 (Online 1449 คน)