WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


ข้อมูลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่น VR ปี2553
kanyao
จาก kanyao
IP:124.122.137.194

ศุกร์ที่ , 16/10/2552
เวลา : 11:55

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       10 มกราคม 2553 จังหวัดราชบุรี HS7AR Tel.032232272,0897414778
30 มกราคม 2553 จังหวัดพังงา HS8AP Tel.0818916361,0813978878
13 กุมภาพันธ์ 2553 จังหวัดจันทบุรี HS2AB Tel.0817235175,039313528
27 กุมภาพันธ์ 2553 จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ HS7AJ Tel.032688625
20 มีนาคม 2553 จังหวัดกาฬสินธ์ HS4AG Tel.0819754027, 0850125963
3 เมษายน 2553 จังหวัดกรุงเทพ ARA HS1AB Tel.024559700-3
24 เมษายน 2553 จังหวัดระนอง HS8AR Tel.0817887272,0810903000
15 พฤษภาคม 2553 จังหวัดลพบุรี HS1AL Tel.0894527878,0841379594
5 มิถุนายน 2553 จังหวัดยะลา HS9AY Tel.0894632444,0898765209
26 มิถุนายน 2553 จังหวัดนครสวรรค์ HS6AN Tel.056220099
17 กรกฎาคม 2553 จังหวัดชลบุรี HS2AC Tel.038249162-3,0817814360
7 สิงหาคม 2553 จังหวัดนราธิวาส HS9AN Tel.0857974001,0816782427
28 สิงหาคม 2553 จังหวัดฉะเชิงเทรา HS2AS Tel.0819357469
18 กันยายน 2553 จังหวัดยโสธร HS3AY Tel.045709103
9 ตุลาคม 2553 จังหวัดลำปาง HS5AM Tel.054219367,0816034739
30 ตุลาคม 2553 จังหวัดสมุทรปราการ HS1AM Tel.0818301556,0898222384
13 พฤศจิกายน 2553 จังหวัดเพชรบูรณ์ HS6AB Tel.0817273138,0866801968
27 พฤศจิกายน 2553 จังหวัดเชียงราย HS5AR Tel.0814683928,0846102732
18 ธันวาคม 2553 จังหวัดสระบุรี HS1AR Tel.036312785


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       10 มกราคม 2553 จังหวัดราชบุรี
30 มกราคม 2553 จังหวัดพังงา
13 กุมภาพันธ์ 2553 จังหวัดจันทบุรี
27 กุมภาพันธ์ 2553 จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
20 มีนาคม 2553 จังหวัดกาฬสินธ์
3 เมษายน 2553 จังหวัดกรุงเทพ ARA
24 เมษายน 2553 จังหวัดระนอง
15 พฤษภาคม 2553 จังหวัดลพบุรี
5 มิถุนายน 2553 จังหวัดยะลา
26 มิถุนายน 2553 จังหวัดนครสวรรค์
17 กรกฎาคม 2553 จังหวัดชลบุรี
7 สิงหาคม 2553 จังหวัดนราธิวาส
28 สิงหาคม 2553 จังหวัดฉะเชิงเทรา
18 กันยายน 2553 จังหวัดยโสธร
9 ตุลาคม 2553 จังหวัดลำปาง
30 ตุลาคม 2553 จังหวัดสมุทรปราการ
13 พฤศจิกายน 2553 จังหวัดเพชรบูรณ์
27 พฤศจิกายน 2553 จังหวัดเชียงราย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

kanyao จาก kanyao 124.122.137.194 ศุกร์, 16/10/2552 เวลา : 11:57  IP : 124.122.137.194   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15075

คำตอบที่ 2
       ประกาศสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่6/2553 (รุ่นที่1) ประจำปี พ.ศ. 2553

ด้วยสำนักคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กทช.) ในคราวประชุมประชุมครั้งที่ 22/2552 เมื่อวันที่ 24 และ 26 มิถุนายน 2552 และครั้งที่ 30/2552 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 ได้อนุญาตให้สมาคมฯดำเนินการจัดอบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2553 จึงประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการอบรมและสอบ ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมและสอบ[
ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 อายุ 15 ปี ขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร)
1.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ซึ่งต้องห้ามตามระเบียบของมหาเถรสมาคม

2. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมและสอบ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่จุดบริการรับสมัครของสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA ณ บริเวณอาคารโรงอาหาร กทช. ถนนพหลโยธิน8 กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.0น.-15.30 น. และวันเสาร์เวลา 08.30น.-12.30น. จนกว่าใบสมัครจะหมดตามจำนวน


3. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1นิ้ว จำนวน 5 รูป
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
3.3 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน 2 ฉบับ (สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-4559701-3


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA
21 ตุลาคม 2552
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

kanyao จาก kanyao 124.122.176.142 พฤหัสบดี, 22/10/2552 เวลา : 13:55  IP : 124.122.176.142   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15105

คำตอบที่ 3
       ราชบุรี ขายใบสมัครแล้วครับ เหลือไม่เท่าไรแล้วนะครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

kanyao จาก ก้านยาว 124.122.177.8 พุธ, 18/11/2552 เวลา : 10:44  IP : 124.122.177.8   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15169

คำตอบที่ 4
       สนามอบรมและสอบฯจังหวัดประจวบฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและสอบARเพิ่มเติม เป็นรอบที่2นะครับ สนใจติดต่อได้เลยครับ ยังไม่เต็ม แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

kanyao จาก ก้านยาว 124.120.107.179 จันทร์, 11/1/2553 เวลา : 14:21  IP : 124.120.107.179   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15350

คำตอบที่ 5
       ยื่นใบสมัครแล้วครับ ส่วนของพื้นที่จังหวัดสงขลา แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Tommy_Prerunner จาก Tommy_1KD 113.53.8.25 เสาร์, 30/1/2553 เวลา : 10:32  IP : 113.53.8.25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15449

คำตอบที่ 6
      

 แก้ไขเมื่อ : 20/1/2558 16:02:06

 แก้ไขเมื่อ : 20/1/2558 16:14:36 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

hs4qmt จาก hs4qmt 124.122.84.123 พุธ, 21/4/2553 เวลา : 17:43  IP : 124.122.84.123   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15592

คำตอบที่ 7
       แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

11111129 จาก อาสาใหม่นัท 1.46.87.162 พุธ, 6/10/2553 เวลา : 19:34  IP : 1.46.87.162   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15762

คำตอบที่ 8
       เสียดายจังไม่ทันสักที ปีนี้หมดแล้วหรือนี่

พี่ๆในนี้ก็ชวนไปสอบที่สระบุรี ...แต่เต็มไวมาก
http://www.thairayong.com/webboard/index.php#5 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

thairayong จาก thairayong 125.27.87.83 ศุกร์, 3/12/2553 เวลา : 23:21  IP : 125.27.87.83   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15841

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันจันทร์,25 มิถุนายน 2561 (Online 439 คน)