WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.สุรินทร์
pirawit
จาก hs7zrf
IP:182.52.123.205

จันทร์ที่ , 20/6/2554
เวลา : 00:29

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์ (HS3AS) รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการอบรมและสอบเพี่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 17/2554 (รุ่นที่1) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรเกษม แกรนด์

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2554


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมและสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร ซึ่งต้องห้ามตามระเบียบมหาเถรสมาคม
เอกสารและหลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
4. กรณีผู้สมัครมีอายุไม่ถึง 15 ปี และยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน (ป.05,ปพ.1)
หรือ หนังสือรับรองของสถานศึกษา (ปพ.7) หรือบัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
(สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมและสอบฯ
ผู้สมัครมีอายุ 15 ปีขึ้นไป คนละ 1,000 บาท
ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 15 ปี คนละ 750 บาท
สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 15ปี ถ้ามีจำนวนมากจะจัดเพิ่มอีก1วัน ในกรณีนี้ ทั้งนี้ให้นับอายุตามวันที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่รับสมัครตังต่อไปนี้
อ.เมืองสุรินทร์
1. คุณสุระ แสงสุเรนทร์ HS3ANZ ร้านตั้งเอี่ยมเส็ง เลขที่ 86-88 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0 4451 5515 ,08 5858 5110
2. คุณสมศักดิ์ คมวีระวงศ์ HS3RUF (ร้านทำกุญแจ ซ.เหล้าจ๋า) เลขที่ 94/3 ถ.เทศบาล 2 อ.เมืองสุรินทร์ โทรศัพท์ 08 9627 4545
3. คุณพรชัย ใจหาญ HS3RXN เลขที่ 22/5 ถ.เรืองเดช ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ โทรศัพท์ 08 7246 2387
4. วีอาร์กู้ชีพสุรินทร์ เลขที่ 109/1 ถ.สระโบราณ ต. ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-515875 , 044-518871
5. คุณปริญญา บุญญะฤทธิ์ HS3ANU 107/1 บ้านพักศูนย์วิจัยช้างฯ ม.9 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทรฯ 08 3367 9262
อ.ปราสาท
1. คุณวิมล สุขสกุลเบญจมาศ HS3ISA ร้านโชควิมลการยาง ใกล้จุดบริการตำรวจทางหลวง อ.ปราสาท
เลขที่ 555 ม.5 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-551818 , 085-0233425
อ.สังขะ
1. คุณนิคม วลีประทานพร HS3QQQ (นายกสมาคมฯ) โทรศัพท์ 08 1760 3266
ร้านKOMCYBER. เลขที่ 361/2 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0 4457 1999 (ในเวลา 10.00 - 22.00น.),
สมัครทางไปรษณีย์
ชำระค่าสมัครทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม นายพีรวิช วรรณทอง พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครของท่านส่งมาที่ เลขที่ 361/2 หมู่1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 เพื่อป้องกันเอกสารประกอบการสมัครของท่านสูญหาย กรุณาส่งแบบลงทะเบียนหรือ EMS ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อท่านได้โดยตรง และอีเมล์ (ถ้ามี) แนบมาในซองเอกสารด้วย เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อกลับในการเตรียมตัวและแจ้งเลขที่นั่งสอบ (สอบถามเพิ่มเติมโทรฯ 08 1282 1324)


 แก้ไขเมื่อ : 20/6/2554 0:47:43


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ


ถ่ายรูปให้ยอดขายพุ่ง ยืนยันมีสินค้าจริง ตรงปก ไม่ตัดต่อ ตรวจสอบได้ทุกรูป Click ดาวน์โหลดเลย


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการและสาธิต เรื่อง
“ วิทยุสมัครเล่นมีมากกว่าที่คุณคิด ” ครั้งที่ 3
“ Surin Amateur Radio Technology 2011" (SART 2011)

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากร ที่มีความรู้ในด้านการสื่อสาร ที่ยั่งยืนและมีคุณค่าที่สุด คือการพัฒนาทรัพยากร บุคคลากรมนุษย์ โดยเฉพาะใน กิจการวิทยุสมัครเล่น การพัฒนาคุณภาพของ บุคคลากร นักวิทยุสมัครเล่นไทย บทบาทและหน้าที่หลักของสถานีนักวิทยุสมัครเล่น และสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ที่มีหน้าที่ดูแลนักวิทยุสมัครเล่น ให้ใช้ความถี่ให้ตรงตามที่ประกาศไว้ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 152ง ตามความใน ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2550 ดังนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้อง จึงเป็นปัจจัยหลัก ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาบุคคลากร ให้มีความทันสมัย ต่อตัว เทคโนโลยี ในตัวนักวิทยุสมัครเล่นเอง และในกิจการวิทยุสมัครเล่นด้วย และไม่เป็นเพียงการพูดถึง หรือ เรื่องเล่าปรัมปรา ที่เป็นตำนานที่เชื่อกันแบบผิดๆ เท่านั้น ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นสุรินทร์, HS3AS กลุ่ม TAMSAT และ เพื่อนกลุ่ม Conf Echolink ห้อง “BANGKOK ” จึงได้เห็นความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ ของนักวิทยุสมัครเล่นและสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ซึ่งมีผลไปยังการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นไทยด้วย จึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นครั้งแรก โดยมุ่งหวังว่า จะทำให้ นักวิทยุสมัครเล่นและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ได้มีความรู้ในการติดต่อสื่อสารในกิจการวิทยุสมัครเล่น ในโหมดการติดต่อสื่อสารอื่นๆ และการใช้งานความถี่อื่นๆ ของนักวิทยุสมัครเล่นเอง ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ได้มากขึ้นซึ่งจะลบล้างความเชื่อที่ผิดๆ เรื่องเล่าที่ไม่ถูกต้องแก่นักวิทยุสมัครเล่นที่เข้าร่วมสัมมนา
ฉะนั้น การส่งเสริม ความรู้ และเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ช่วยเสริมความเข้มแข็งและเข้มข้นทางวิชาการให้กับนัก วิทยุสมัครเล่นทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ให้มีพื้นฐานที่ดีเพื่อการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นในอนาคตต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมบุคลากรนักวิทยุสมัครเล่นให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาอารยประเทศ และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักวิทยุสมัครเล่นรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ มีความเข้าใจเรื่องของความถี่และการ ติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่น นอกเหนือ จากการพูดคุยเท่านั้น
2.3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเข้าใจ ทักษะ และกระบวนการติดต่อสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิทยุสมัครเล่นทั้งเก่าและใหม่ได้แลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งกัน และกันเพื่อก่อให้เกิด ความ ร่วมมือ ในการพัฒนาระบบต่างในกิจการวิทยุสมัครเล่น
2.5 เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในหมู่มวลนักวิทยุสมัครเล่น

3. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา
3.1 เป็นนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไป ที่มีความสนใจในการพัฒนาการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
3.2 บุคคลผู้สนใจและตั้งใจที่จะศึกษาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่นอกเหนือ จากการพูดคุยปกติ

4. ผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นนักวิทยุสมัครเล่น ทั้งเก่าและใหม่ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่จำกัดจำนวน และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

5. ระยะเวลาในการจัดสัมมนา วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 เวลา 08.30 – 12.00 น.

6. สถานที่ ห้องจิตรบำรุง โรงแรมเพชรเกษม

7. รูปแบบการสัมมนา วิทยากรสลับขึ้นบรรยายในหัวข้อต่างๆ และมีส่วนจัดแสดงตัวอย่างรวมทั้งการสาธิต อยู่รอบๆ บริเวณสถานที่จัดงานบรรยาย

8. เนื้อหาของการบรรยาย
(1) การติดต่อสื่อสารในโหมดต่างๆ โดยรวม และการใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นอย่างถูกต้อง
(2) การติดต่อสื่อสารในความถีย่าน HF โหมดการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ
(3) การแข่งขัน (contest) ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
(4) การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น และ Packet Radio
(5) พื้นฐานการทำงาน และการใช้งานระบบ APRS
(6) การติดต่อสื่อสารคลื่นสะท้อนพื้นผิวดวงจันทร์ และสะท้อนหางฝนดาวตก
(7) การติดต่อสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
(8 ) การติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบ VoIP โปรแกรม ECHOLINK และ ระบบ REPEATER
(9) การค้นหาแหล่งที่มาของสัญญาณ ARDF (FOX HUNTING)

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์ HS3AS
กลุ่มผู้สนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียมประเทศไทย TAMSAT
กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น Conf Echolink ห้อง “BANGKOK ” Conf “BANGKOK “
ที่ปรึกษาโครงการ
คุณธิดา เด่นพฤกษ์ธรรม, HS1ASC / WH6DQR
คุณชวลิต รัศมีนิล, E20KEW
คุณเฉลิมพล เมืองอำพัน, E21EIC / KY1A

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้นักวิทยุสมัครเล่น ทั้งเก่าและใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ความถี่ ในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบ ต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน เมื่อยามจำเป็น ความรู้ที่ผู้เข้ารับฟังการบรรยายสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ให้นักวิทยุสมัครเล่นท่านอื่นๆได้ทราบต่อๆ กันไป ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา เครือข่าย ระบบ APRS , Echolink และ REPEATER อย่างถูกต้อง ทำให้นักวิทยุสมัครเล่นมีความเข้าใจในการปฏิบัติตัวและใช้งานวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและสามารถหาที่มาของสัญญาณต่างๆได้


 แก้ไขเมื่อ : 20/6/2554 0:44:44 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

pirawit จาก hs7zrf 182.52.122.228 จันทร์, 20/6/2554 เวลา : 00:37  IP : 182.52.122.228   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15972

คำตอบที่ 2
      
การสอบ US AMATEUR RADIO EXAM

สถานที่สอบ : ห้องจิตรบำรุง โรงแรมเพชรเกษม แกรนด์ เริ่มเวลา 13.30 – 16.30น.
จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและนักวิทยุสมัครเล่นไทยที่มีความสนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่นได้มีโอกาสรับใบอนุญาตนักวิทยุสมัครเล่นสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถกับข้อสอบที่เป็นมาตรฐานและนักวิทยุสมัครเล่นควรรู้ อีกทั้งผู้ที่ถือใบอนุญาตนักวิทยุสมัครเล่นสหรัฐอเมริกายังสามารถนำใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่นนั้นไปเทียบโอนได้กว่า 180 ประเทศทั่วโลก เพื่อที่จะได้ใบอนุญาตและออกอากาศผ่านความถี่ของนักวิทยุสมัครเล่นได้ทั่วโลก

ผู้จัดสอบและคุมสอบ
by Thai VE Team

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ US-Exam
1. บุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่น ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และสัญชาติ
2. ต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา สำหรับการส่งใบอนุญาตจาก FCC ไปถึงท่าน (หากจดหมายถูกตีกลับไปยัง FCC ผู้
ที่จะได้รับใบอนุญาตนั้น ๆ ถือเป็นโมฆะ ต้องไปเริ่มสอบใหม่) อ่าน เขียนและสามารถตอบคำถามภาษาอังกฤษได้
3. ผู้เข้าสอบต้องไม่มีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้คุมสอบ ได้แก่ พ่อ, แม่, พี่, น้อง, สามี, ภรรยา, บุตร, พ่อแม่สามี, พ่อแม่ภรรยา
4. ลุง, ป้า, น้า, อา และ ญาติลำดับอื่น ๆ

รายละเอียดการสอบ
ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษและผู้เข้าสอบต้องสอบผ่านตามลำดับขั้นที่แบ่งออกเป็น 3 ขั้นดังต่อไปนี้
1. ขั้น Technician (Element 2) ข้อสอบ 35 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 26 ข้อ ผิดได้ 9 ข้อ
2. ขั้น General (Element 3) ข้อสอบ 35 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 26 ข้อ ผิดได้ 9 ข้อ
3. ขั้น Extra (Element 4) ข้อสอบ 50 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 37 ข้อ ผิดได้ 13 ข้อ

แนวข้อสอบทั้ง 3 ขั้นสำหรับการสอบปี 2010-2014 สามารถดาวโหลดได้ตามลิงค์ต่อไปนี้
Technician Class: http://www.ncvec.org/page.php?id=356
General Class: http://www.ncvec.org/page.php?id=350
Extra Class: http://www.ncvec.org/page.php?id=351

ผู้เข้าสอบจะทราบผลการสอบทันทีหลังจากที่ท่านส่งกระดาษคำตอบให้กรรมการ หากท่านสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร (CSCE) เลย และรอสัญญาณเรียกขานสหรัฐอเมริกาภายใน 14 วัน

สิ่งที่ต้องเตรียมมาสำหรับวันสอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต หรือ ใบขับขี่ ที่มีภาพถ่ายหน้าตรงของท่านที่ทางราชการออกให้
2. นักเรียนที่ยังไม่มีบัตรประชาชน สามารถใช้บัตรนักเรียน หรือ ระเบียนผลการเรียน หรือ สมุดรายงานผลการเรียนที่มีรูป
3. ถ่ายของตนเอง หรือผู้ปกครองรับรองโดยใช้บัตรประจำตัวของผู้ปกครอง ดินสอ 2 แท่ง ยางลบ และปากกา
4. ค่าธรรมเนียมในการสอบปี 2011 จำนวน $15 (สิบห้าดอลลาร์สหรัฐฯ) กรณีเครื่องคิดเลข อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข
5. แบบธรรมดาที่ไม่มี memory เท่านั้นและต้องให้ผู้คุมสอบ (VE) ตรวจสอบก่อน ห้ามนำกระดาษ โน้ตย่อ โทรศัพท์มือถือ
6. ตลอดจนเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ

สำหรับท่านที่มีใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่นสหรัฐอเมริกา หรือผ่านการสอบแล้ว
1. ใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่นสหรัฐอเมริกา ต้นฉบับพร้อมสำเนาของท่านที่มีเลข SSN หรือ FRN จำนวน 1 ชุด
2. ท่านสามารถดูได้ที่ http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSearch/searchLicense.jsp
3. หรือ ใบ Certificates of Successful Completion of Examination (CSCE) ต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด4.

การเก็บค่าธรรมเนียมในการสอบ (รับชำระค่าธรรมเนียมสอบเป็นเงิน US Dollar เท่านั้น)
ทุกคนที่เข้าสอบจะต้องค่าธรรมเนียมในการสอบทุกคน และคณะจัดสอบจะเก็บเป็นรายครั้งตามจำนวนที่ท่านสอบ ตามตัวอย่างดังนี้
สอบขั้น Technician, General, Extra ชำระค่าธรรมเนียมครั้งเดียว คือ $15
สอบขั้น Technician หรือสูงกว่าแล้วไม่ผ่าน และผู้สอบขอสอบใหม่ได้ โดยเปลี่ยนชุดคำถามใหม่ ผู้เข้าสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้ง จำนวน $15

ขอเรียนให้ทราบว่าคณะ VE ไม่ได้รับส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมการสอบ เงินทุก $ ต้องนำส่ง ARRL/VEC ทั้งหมด
ค่าธรรมเนียมในการสอบ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาให้พร้อม
ชำระค่าธรรมเนียมในวันสอบ

ขอบคุณสำหรับเนื่อที่ในการประชาสัมพันธ์ครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

pirawit จาก hs7zrf 182.52.123.205 จันทร์, 20/6/2554 เวลา : 00:42  IP : 182.52.123.205   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15973

คำตอบที่ 3
       แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

no จาก gclub 180.210.216.131 พุธ, 27/7/2554 เวลา : 14:11  IP : 180.210.216.131   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15986

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่

Loading...

ถ่ายรูปให้ยอดขายพุ่ง ยืนยันมีสินค้าจริง ตรงปก ไม่ตัดต่อ ตรวจสอบได้ทุกรูป Click ดาวน์โหลดเลย

Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอาทิตย์,7 มิถุนายน 2563 (Online 480 คน)