พุธ,19 มกราคม 2565


รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด

พิธีมิสซาขอบพระคุณ โอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล
พิธีมิสซาขอบพระคุณ โอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ ภราดา กร.ชำนาญ เหล่ารักผล วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาค...(มีต่อ)
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีเททองหล่อเจ้าแผ่นดินสยาม ในหลวงรัชกาลที่ 9
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีเททองหล่อเจ้าแผ่นดินสยาม ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกา...(มีต่อ)
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 21 ก.ย.64เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมยอห...(มีต่อ)
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
ประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จัดให้มีการประชุม online ผ่าน Webex Meetในวันพฤหัสบ...(มีต่อ)
พิธีเสกรูปปั้นแม่พระและพิธีเสกห้องประชุม ชั้น 4 อาคารรัตนบรรณาคาร 11สิงหาคม 2563
พิธีเสกรูปปั้นแม่พระและพิธีเสกห้องประชุม ชั้น 4 อาคารรัตนบรรณาคาร โดยมีบาทหลวงปฏิญญา สิริธารารัตน์ ใ...(มีต่อ)
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 11 สิงหาคม 2563
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโรงเรียนอัสสัมชัญธนบ...(มีต่อ)
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2563
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2563 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เว...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองร่วมพิธีถวายพระพรรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวช...(มีต่อ)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี​การศึกษา 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ ม...(มีต่อ)
ACTPTA 8th Golf Championship 2/3/2020 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ACTPTA 8th Golf Championship2/3/2020การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 8ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพ...(มีต่อ)
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 5/2562
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 5/2562 วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวล...(มีต่อ)
ารแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง...(มีต่อ)
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วาระปีการศึกษา 2562-2563
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วาระปีการศึกษา 2562-2563...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ณ...(มีต่อ)
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 4/2562
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 4/2562 วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวล...(มีต่อ)
ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 23 มีนา...(มีต่อ)
ACT Charity Mini Marathon 2019 การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ACT Charity Mini Marathon 2019 ครั้งที่ 2 ชิงถ้ว...(มีต่อ)
ACT Family Rally 2019 ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล ACT Family Rally 2019 ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 12-...(มีต่อ)
กีฬาสัมพันธ์ 9 ส.ค 2562 งสมาคมฯได้จัดกีฬาสัมพันธ์วันแม่ ระหว่างตัวแทนผู้ปกครองและกรรมการสมาคม
เมื่อวันที่9สค.ทางสมาคมได้จัดกีฬาสัมพันธ์วันแม่ ระหว่างตัวแทนผู้ปกครองและกรรมการสมาคม...(มีต่อ)
9 สิงหาคม 2562 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9 ส.ค.2562 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...(มีต่อ)
12 ส.ค.2562 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงรียนอัสสัมชัญธนบุรี บันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...(มีต่อ)
26 กรกฎาคม 2562 ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
26 กรกฎาคม 2562 ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห...(มีต่อ)
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2562
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2562 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เว...(มีต่อ)
พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561
สมาคมผู้ปกครองฯ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึก...(มีต่อ)
ประชุมไตรภาคี
ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับเกี...(มีต่อ)
สนับสนุนการก่อสร้างสนาม Street Basketball
ได้จัดพิธีเปิดสนามบาสเกตบอล 3x3 (Street Basketball) แห่งใหม่ บริเวณข้างอาคารอัสสัมชัญ โดยได้รับการสน...(มีต่อ)
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2561
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2561 วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เว...(มีต่อ)
พิธีกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2560
คุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ ร่วมพิธีกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2560 โดยมอบเงิน...(มีต่อ)
FSG CONCERT 2017
ด้วยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมผู้ปก...(มีต่อ)
ร่วมพิธีถวายพระพร
ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 256...(มีต่อ)
30 th PTA.ACT. Gala Dinner การครบรอบ 30 ปีสมาคมฯ
ด้วยในปีการศึกษา 2559 เป็นปีที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ก่อตั้งครบรอบ 30 ปี จึงจะ...(มีต่อ)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2559
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเส...(มีต่อ)
รับสมัครแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT BLUE JEANS FAMILY RALLY 2018)
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจัดการแข่งขันแรลลี่กา...(มีต่อ)
วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ ได้จัดวจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เมื่อวัน...(มีต่อ)
สำรวจเส้นทางวิ่งการกุศล
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 05.30 น.ได้ทำการสำรวจเส้นทางการวิ่งเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 ซึ่งเป็...(มีต่อ)
กิจกรรมสัมพันธ์ รวมพลังสามัคคี
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรมประชุมตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อรับทราบกิจกรรมต่างๆ...(มีต่อ)
รับสมัครแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT BLUE JEANS FAMILY RALLY 2018)
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจัดการแข่งขันแรลลี่กา...(มีต่อ)
ประชุมเตรียมการแข่งขันแรลลี่การกุศลครั้งที่ 25
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 เชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันแรลลี่ ร่วมประชุมวางแผนรูปแบบการจัดก...(มีต่อ)
คอนเสิร์ต FSG รวมใจต้านภัยยาเสพติด วันที่ 7 กรกฏาคม 2557
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่...(มีต่อ)
งานแถลงข่าวมหกรรมคอนเสิร์ต FSG อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ และเปิดตัวทีมฟุตบอลอัสสัมชัญยูไนเต็ด
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง...(มีต่อ)
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2557วันเสาร์ที่ 21มิถุนายน 2557
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2557วันเสาร์ที่ 21มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 -1...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วม พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วม พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556วันเสาร์ที่ 21 มิถุนาย...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ วันศุกร์ที่ 13 มิ.ย. 57
คณะภราดา สมาคมผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมอวยพร ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ และ ภรา...(มีต่อ)
การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ...(มีต่อ)
ประชุมย่อย ทีมงานฟุตบอล อัสสัมชัญยูไนเต็ด วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557
ประชุมย่อย ทีมงานฟุตบอลอัสสัมชัญยูไนเต็ดและเลี้ยงนักฟุตบอล จบลีกแรกวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 255...(มีต่อ)
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2557 วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2557 ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ...(มีต่อ)
แจ้งปฏิทินโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
แจ้งปฏิทินโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ขอขอบคุณ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึ...(มีต่อ)
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ACT Bowling 2013 ครั้งที่ 16 วันที 15 กันยายน 2556
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ACT Bowling 2013 ครั้งที่ 16 วันที 15 กันยายน 2556 ณ Major Bowl ปิ่นเกล้...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองร่วมงาน มุทิตาจิตครูเกษียณ วันศุุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
วันเกียรติยศ ครูผู้ให้สู่เส้นชัย วัยเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีปีการศึกษา 2556วันที่ 25 เม...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองร่วมงาน การ์ตูนหรรษา มหาสงกรานต์ วันศุุกร์ที่ 11 เมษายน 2557
การ์ตูนหรรษา มหาสงกรานต์ขอเชิญพร้อมกันที่บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์ เวลา 07.30 น.ตักบาตรข้าวสารอ...(มีต่อ)
ขอร่วมแสดงความอาลัยและเสียใจกับ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
กำหนดการวจนพิธีกรรม – พิธีบูชาขอบพระคุณแด่ มาสเตอร์ ยอแซฟ วิชิต บุญพราหมณ์ณ โบสถ์เดล โรซาริโอ โร...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ เดินทางไปสวัสดีปีใหม่นายกสมาพันธ์ฯและอดีตนายกสมาคมฯ 22 มกราคม 2014
สวัสดีปีใหม่ท่านนายกวิริยะและคุณอนงนาฎ.. ท่านสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์ฯ 22 มกราคม 2014...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มง...(มีต่อ)
ACTPTA 3rd Golf Championship การแข่งขันกอล์ฟการกุศล วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACTPTA 3rd Golf Championship ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร...(มีต่อ)
พิธีมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
พิธีมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557...(มีต่อ)
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 9/2556 วันเสาร์ที่ 8กุมภาพันธ์ 2557
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 9/2556 วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00...(มีต่อ)
งานราตรีสัมพันธ์ 2014 สายธารวัฒนธรรม ACT น้อมนำสู่อาเซียน วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกำหนดการ งานราตรีสัมพันธ์ 2014 “สายธารวัฒนธรรม ACT น้อมนำสู่อาเซียน”วันเส...(มีต่อ)
งานราตรีสัมพันธ์ 2014 สายธารวัฒนธรรม ACT น้อมนำสู่อาเซียน วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557
กำหนดการ งานราตรีสัมพันธ์ 2014 “สายธารวัฒนธรรม ACT น้อมนำสู่อาเซียน”วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557ณ...(มีต่อ)
งานเเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและครูฯ วันศุกร์ที่17 มกราคม 2556
งานเเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและครูฯ วันศุกร์ที่17 มกราคม 2556 ณ ห้อง VIP Lounge อาคารโ...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองร่วมงาน ACT Extreme Education 2013 วันศุุกร์ที่ 17 มกราคม 2557
กิจกรรมงานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2013วันศุุกร์ที่ 17 มกราคม 2557...(มีต่อ)
ACT Family Tour 2014 การแข่งขันแรลลี่ครั้งที่ 21 กรุงเทพฯ - หัวหิน วันที่ 11-12 มกราคม 2557
ACT Family Tour 2014 การแข่งขันแรลลี่ครั้งที่ 21 กรุงเทพฯ - หัวหิน วันที่ 11-12 มกราคม 2557 ณ สวนส...(มีต่อ)
ขอเชิญประชุม ฟังกติกาแรลลี่การกุศลครั้งที่ 21 กรุงเทพฯหัวหิน วันที่ 8 ม.ค. 57
ขอเชิญประชุม ฟังกติกาแรลลี่ วันที่ 8 ม.ค. 57 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เพื่อรับสติกเก...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงานเลี้ยง ครอบครัวครูอัสสัมชัญธนบุรี วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงานเลี้ยง ครอบครัวครูอัสสัมชัญธนบุรี วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 17.30 น....(มีต่อ)
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 8/2556วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2557
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 8/2556วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ...(มีต่อ)
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 56
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 56 ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ เปิดท้ายขายสินค้าราคาพิเศษ Car Boot Sale วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556
สมาคมผู้ปกครองฯ เปิดท้ายขายสินค้าสต็อก ราคาพิเศษ ถูกสุด สุด Car Boot Sale วันที่ 19-20 ธันวาคม 255...(มีต่อ)
พิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส มหกรรมเปิดท้ายขายของ ACT Car Boot Sale วันที่ 19 ธัีนวาคม 2556
สมาคมผู้ปกครองร่วม พิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส มหกรรมเปิดท้ายขายของ ACT Car Boot Sale วันที่ 19 ธัี...(มีต่อ)
พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ เวทีหน้าอาคารรั...(มีต่อ)
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2556ระดับชั้นประถมศึกษาป...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา2556ระดับประถมศึกษาปีที่...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ACT OPEN 3rd วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556
การแข่งขันกอล์ฟ ACT OPEN 3rd วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกอล์ฟ เดอะรอยัลเจมส์ แอนด์สปอร์ต...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงาน 4th CGPTA Gala Dinner วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจัดงาน 4th CGPTA Gala D...(มีต่อ)
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 6/2556 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556
การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2556 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์น แม...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมงาน แสดงมุทิตาจิต ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม วันที่ 26 ตุลาคม 2556
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมงาน แสดงมุทิตาจิต ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงาน การแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 18 ตุลาคม 2556
TEACHERS' SPORT DAY 2013 ST.GABRIEL'S FOUNDATION SCHOOLS การแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเ...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมงาน การแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 18 ตุลาคม 2556
TEACHERS' SPORT DAY 2013 ST.GABRIEL'S FOUNDATION SCHOOLS การแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบ...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วม พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2556
กำหนดการมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2556โรงเรียนในเครือมูลนิ...(มีต่อ)
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 5/2556 วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556
การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2556 ประจำเดือนกันยายน 2556 ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น...(มีต่อ)
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ACT Bowling 2013 ครั้งที่ 16 วันที 15 กันยายน 2556
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ACT Bowling 2013 ครั้งที่ 16 วันที 15 กันยายน 2556ณ Major Bowl ปิ่นเกล้า...(มีต่อ)
คณะกรรมการ สำรวจเส้นทางกิจกรรมแรลลี่การกุศลสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 21
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม นำคณะกรรมการเดินทางไปสำรวจเส้นทาง และสถานที...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ พบปะสังสรรค์กับ เครือข่ายผู้ปกครองฯ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556
งานเลี้ยงสังสรรค์ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เครือข่ายผู้ปกครองฯ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น...(มีต่อ)
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 4/2556 วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 4/2556วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วม วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556
วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด...(มีต่อ)
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชนีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชนีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 วั...(มีต่อ)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร เซนต์หลุยส์วิทยาคาร
คณะภราดา คณะสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะสมาคมศิษย์เก่าฯ และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีในโอกาส สมเด็จพระเ...(มีต่อ)
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 3/2556วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 3/2556วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. ห้...(มีต่อ)
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2 / 2556 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2 / 2556 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องป...(มีต่อ)
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2556-2557
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วาระปีการศึกษา 2556-2557...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมพิธี "สดุดีนักบุญหลุยส์ มารี ฯ" วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมพิธี "สดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ อาคาร โกลเด้น จูบิลี...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วม "พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี"
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วม "พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี" วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคาร "โกลเด้น จูบิลี" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมีภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มาเป็นประธาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน...(มีต่อ)
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงานเลี้ยงรับ-ส่งคณะภราดา วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงานเลี้ยงรับ-ส่งคณะภราดา ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ตวันพุธที...(มีต่อ)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯปีการศึกษา 2555 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2555วันเสาร์ท...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมงาน ACT Thank You Party วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556
งานเลี้ยง ACT Thank You Party วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556จากใจสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่โรงโม่ศิลาสากลพัฒน...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วม "พิธีปัจฉิมนิเทศ รุ่น 4629" วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556
พิธีปัจฉิมนิเทศ รุ่น 4629 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต เวลา 13.00 น. โดยมี คณะภราดา คณะครู สมาคมผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่ายฯ ร่วมด้วย
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ ครั้งที่ 9/2555 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ ครั้งที่ 9/2555 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 15.00-17...(มีต่อ)
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2555(สัญจร) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2555(สัญจร) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น พิธีมอบเสื้อสามารถ และพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุม...(มีต่อ)
2 nd ACTPTA GOLF CHAMPIONSHIP 4 FEBRUARY 2013
กอล์ฟการกุศล สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 สนาม เดอะ รอยัล เจมส์...(มีต่อ)
ส่งความสุขเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ นายกสมาพันธ์ ฯ ในเครือมูลนิธิคณะเซ็นต์คาเบรียลฯ
ส่งความสุขเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไปค...(มีต่อ)
งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และพิธีเปิดห้องรับรอง “อรวัฒนศรีกุล”
งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และพิธีเปิดห้องรับรอง “อรวัฒนศรีกุล” วันเสาร์ที่...(มีต่อ)
การแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 20 ACT FAMILY TOUR 2012 เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครนายก
การแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 20 ACT FAMILY TOUR 2012 เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครนายก จัดโดย สมา...(มีต่อ)
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00 - 08.30 น. ณ สนาม...(มีต่อ)
การประชุมชี้แจงกติกา แรลลี่ ครั้งที่ 20 กรุงเทพฯ - นครนายก วันที่ 1 ธันวาคม 2555
ประชุมชี้แจงกติกา แรลลี่ ครั้งที่ 20 กรุงเทพฯ - นครนายก วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เวลา15.00 น. ณ ห้องป...(มีต่อ)
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 7/2555 วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 7/2555 วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมยอห์น แมี อา...(มีต่อ)
สมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันวิชาการ ACT ASEAN Knowledge Fair วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
พิธีเปิด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.20 น. โดยมีนายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ...(มีต่อ)
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯร่วมอวยพรเนื่องในวันเกิดภราดาวิรยะ ฉันทวโรดมและภารดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯร่วมอวยพรเนื่องในวันเกิดภราดาวิรยะ ฉันทวโรดมและภารดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ใน...(มีต่อ)
พิธีปิด การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship ครั้งที่ 4 วันที่ 28 ตุลาคม 2555
พิธีปิดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 17.00 น.ณ สระว่ายน้ำ...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงาน จารีตพิธีการปฏิญาณตนตลอดชีวิตและหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวช
จารีตพิธี การปฏิญาณตนตลอดชีวิตและหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 255...(มีต่อ)
2 พ.ย.2555 สมาคมฯส่งมอบสวนเด็กเล่น พร้อมพิธีเปิดสวนเด็กเล่น
โดยการสนับสนุนงบประมาณโดยสมาคมผู้ปกครองและครูฯ...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมงาน "TEACHER AWARDS 2012" วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2555
การมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ดำเนินการโดย สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงาน "ACT Bowling 2012" วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันที่ 30 กันยายน 2555 ที่เมเจอร์ โบว์ล เซ็นทรัล พระราม 2 วัตถุประสงค์ในการจัดโบว์ลิ่ง เพื่อนำรายได้ไปจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญครู
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 5/2555 วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 5/2555 วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555ณ ห้องประชุมยอห์น แม...(มีต่อ)
พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ มาร์ตินยิม อาคาร Golden Jubilee
กำหนดการ พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555ณ มาร์ตินยิม อาคาร Golden Jub...(มีต่อ)
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555
กำหนดการ พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชิน...(มีต่อ)
การประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 3/2555 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555
การประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 3/2555 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555ณห้องประชุมยอห์น แมรี่ เวลา 15...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครอง ร่วมงาน
" กอล์ฟศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2 " วันพุธที่ 25กรกฎาคม2555
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 2/2555 วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 2/2555 วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555ณ.ห้องประชุมยอห์น แ...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วม"พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ฯ" วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วม"พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ฯ" วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ มาร์ตินยิม Golden Jubilee Building
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกำหนดการพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี...(มีต่อ)
รายงานการประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555
เพื่อรับทราบกิจกรรมต่างๆในปีการศึกษา 2555...(มีต่อ)
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ฉลองครบรอบ 25 ปี สมาคมผู้ปกครองฯ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ฉลองครบรอบ 25 ปี สมาคมผู้ปกครองฯสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี...(มีต่อ)
Songkran Festival Day "สงกรานต์ย้อนยุค" วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555
ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 โรงเรียน ACT ของเราจะจัดงาน "สงกรานต์ย้อนยุค" เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง เนื่องในวันปีใหม่ของไทยและเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีไทยใหคงอยู่ตอไป
ปัจฉิมนิเทศ" นักเรียนชั้นม.6 รุ่น 4528
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงานคอนเสิร์ต 50 ปี วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
คอนเสิร์ต 50 ปี วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555ณ Golden Jubilee Building...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กำหนดการ พิธีมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 255...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555สมาคมศิษย์เก่าอัส...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงานราตรีสัมพันธ์... วันศุกร์ที่ 27 และวันเสาร์ที่ 28 มกราคม2555
งานราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญธนบุรี ประจำการศึกษา 2554 วันศุกร์ที่ 27 มกราคมและวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 25...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงาน
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงาน "พิธีมอบรางวัล" ผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู วันที่ 30 ธันวาคม 2554
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู วันที่ 30 ธันวาคม 2554ณ.ใต้อาคารเซนต์ปีเตอร...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมพิธีเปิดงานคริสต์มาสแฟร์ 2011 วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554
พิธีเปิดงานคริสต์มาสแฟร์ 2011วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 ณ เวทีใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์พิธีเปิดงาน...(มีต่อ)
รายงานกิจกรรม แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 19 วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2554 กรุงเทพฯ – ชะอำ
ข้อมูลแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 19 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ชะอำ ( พักค้างคืน โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท ช...(มีต่อ)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 5 วันเสาร์ 24 กันยายน 2554
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯครั้งที่ 5 วันเสาร์ 24 กันยายน 2554ณ.ห้องประชุมยอห...(มีต่อ)
การประชุม “ มหกรรมแสดงสินค้า 50 ปี ACT- EXPO ” 24 กันยายน 2554
เรื่อง ขอเชิญประชุมเรียน คณะกรรมการจัดงาน 50 ปี ACT-EXPO ด้วยในโอกาสเฉลิมฉลองคร...(มีต่อ)
บันทึกภาพการแถลงข่าว แรลลี่ครั้งที่ 19 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554
การบันทึกภาพการแถลงข่าวการแข่งขันแรลลี่การกุศลครั้งที่ 19 ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เวลา...(มีต่อ)
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงานเสวนาพลังงานทางเลือก
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงานเสวนา "พลังงานทางเลือก" วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ.หอประชุมหลุยส์ฯ เวลา 08.00 น. -10.00 น
กรีฑาสี ครั้งที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2554
กรีฑาสี ครั้งที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2554ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 -มัธยมศึกษาปีที่ 6วันศุกร์ ที่...(มีต่อ)
สมาคมฯร่วมแสดงความยินดี กับ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ที่สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
โดยมีอุปนายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีแด่ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ที่ส...(มีต่อ)
พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ จัดขึ้นโดยเชื่อว่าพระแม่มารีอาหรือที่คริสตชนเรียกว่า”แม่พระ” คือพระม...(มีต่อ)
คณะกรรมการสมาคมร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554เวทีหน้...(มีต่อ)
การแข่งขัน 2011 Sport Stacking School Battle Championships
สมาคมกีฬาสแต็ค(ประเทศไทย) ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจัดการแข่งขัน 2011 Sport Stacking School...(มีต่อ)
ย้อนรอย 50 ปี อัสสัมชัญธนบุรี กับภาพเก่าๆที่หาดูยาก ค่ะ
ท่านผู้นั่งด้านซ้าย ล่าง คือ ท่านที่แต่งตำราเรียน ดรุณศึกษา คือท่าน ภราดา ฟ.ฮีแลร์ขอขอบพระคุณ...(มีต่อ)
ภาพกิจกรรม ACT Rally ครังที่ผ่านมาล่าสุด ค่ะ
กรุงเทพฯ กาญจนบุรีขอขอบพระคุณมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ผู้ช่วยหัวหน้าฝายบริหารทั่วไปที่ปรึกษาด...(มีต่อ)
อลังการที่สุดกับ ศูนย์ ดนตรีของ เราค่ะ
รับสมัครนักเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและบุคคภายนอกมาเรียนค่ะ
3/7/2011

หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT            วันพุธ,19 มกราคม 2565

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงรียนอัสสัมชัญธนบุรี
92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์.(0)-2807-9555-63 โทรสาร.(0)-2421-8121